Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 11/02/2013

 • Número del document PRE/0223/2013

 • Número de control 13042035

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-13042035-2013

Dades del DOGC
 • Número 6316

 • Fecha 15/02/2013

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 8539

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/223/2013, de 11 de febrero, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas por el Departamento de la Presidencia a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa en soporte papel, correspondientes al año 2012, de importe igual o superior a 3.000 euros.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions concedides a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa en suport paper, corresponents a l’any 2012, d’import igual o superior a 3.000 euros, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 11 de febrer de 2013

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

Annex

Relació de les subvencions, d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa en suport paper, corresponents a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1303/2012, de 28 de juny (DOGC núm. 6164, de 5.7.2012), en els termes que consten a continuació:

Entitat: Bondia Lleida, S.L.

Finalitat: La millora en la difusió i integració dels suports paper i web del diari Bondia.

Import: 24.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Capgros Comunicació, SL.

Finalitat: Editar la secció La Ciutat Verda a favor del medi ambient, dins la publicació Capgròs.

Import: 9.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Capgros Comunicació, SL.

Finalitat: L’edició del suplement Especial Oci - Maresme Comarca d’Acció .

Import: 9.079,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Comercialitzadora i Editora de la Coordinadora de Mitjans, SL .

Finalitat: La realització d’accions promocionals d’El 9 Esportiu.

Import: 79.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Corporació Catalana de Comunicació SL.

Finalitat: L’ampliació de continguts del suplement del Punt-Avui, Cultura.

Import: 89.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Diari de Girona, SA.

Finalitat: La creació i llançament de l’edició electrònica de pagament i millora del posicionament del Diari de Girona en el mercat a les comarques gironines.

Import: 51.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Diari Segre, SLU.

Finalitat: La digitalització de continguts per millorar els recursos d’arxiu del Diari Segre i generar oportunitats de comercialització .

Import: 40.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Edició de Premsa Periòdica Ara, SL.

Finalitat: La redefinició de la oferta del diari Ara Cap de Setmana i ampliar la distribució a Castella i València.

Import: 200.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Ediciones Primera Plana, SA.

Finalitat: La innovació tecnològica en la utilització de sistemes multimèdia i la formació del personal de la redacció d’El Periódico.

Import: 200.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Ediciones Primera Plana, SA.

Finalitat: La integració de la redacció d’El Periódico i la potenciació dels seus mitjans digitals.

Import: 266.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Edicions del País Valencià, SA.

Finalitat: La digitalització del fons editorial del setmanari El Temps anys 1984-2011.

Import: 30.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Edicions Intercomarcals, SA.

Finalitat: La creació i llançament de l’edició electrònica de pagament i millora del posicionament del diari Regió 7 en el mercat a les comarques de la Catalunya Central.

Import: 48.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Editorial Gavarres, SL.

Finalitat: La commemoració de 10 anys de la revista Gavarres.

Import: 4.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Editorial l’Empordà, SLU.

Finalitat: L’enfortiment del posicionament del Setmanari de l’Alt Empordà i adaptació de la redacció a les noves edicions electròniques i de pagament.

Import: 19.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: El Mundo Deportivo, SA.

Finalitat: L’edició dels suplements en llengua catalana Futbol Català i Catalunya Esportiva.

Import: 100.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Grup Enderrock Edicions, SL.

Finalitat: desenvolupar accions de màrqueting i de posicionament per a la revista Enderrock 2012.

Import: 39.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Hermes Comunicacions, SA.

Finalitat: Dur a terme una forta campanya promocional de El Punt-Avui i crear la nova secció Catalunya vol viure en llibertat.

Import: 230.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Hora Nova, SA.

Finalitat: L’enfortiment del projecte editorial i empresarial mitjançant l’oferta complementària del diari Ara i dels seus suplements integrats en el Diari de Balears.

Import: 15.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: La Vanguardia Ediciones, SL.

Finalitat: La millora del desenvolupament del sistema d’edició en català i de la seva integració amb la base lexicogràfica i els sistemes de producció.

Import: 178.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Noves Edicions Alt Empordaneses, SLU.

Finalitat: La integració lingüística i cultural de la població castellanoparlant mitjançant la publicació Hora Nova.

Import: 15.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Premsa d’Osona, SA.

Finalitat: Reestructurar l’arxiu històric de notícies d’EL9NOU.

Import: 9.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Premsa Local Sant Cugat, SL.

Finalitat: Redisseny del Diari de Sant Cugat i creació d’una versió IPad.

Import: 24.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Premsa Local Sant Cugat, SL.

Finalitat: Crear la Xarxa de Distribució B30 amb l’objectiu de cohesionar l’eix de la B30 mitjançant la revista.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.

Finalitat: Promocionar la revista Serra d’Or per a la captació de nous subscriptors

Import: 20.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Sapiens, SCCL.

Finalitat: L’evolució del procès de digitalització i gestió multimèdia.

Import: 53.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Serveis de Comunicació Global Aquitania, SL.

Finalitat: L’edició de publicació La Torre del Palau, nou setmanari de pagament en català a l’àrea de Terrassa.

Import: 39.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Taller d’Iniciatives Editorials, SL.

Finalitat: La difusió i posicionament del setmanari l’Econòmic en les empreses d’arreu de Catalunya.

Import: 84.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Tamediaxa, SA.

Finalitat: Redisseny de la publicació diari Més en suport i imatge.

Import: 19.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Utopia Global, SL.

Finalitat: Incrementar el nombre de subscriptors de la revista Decine.

Import: 14.688,62 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

(13.042.035)

 

Amunt