Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 11/02/2013

 • Número del document PRE/0219/2013

 • Número de control 13042004

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-13042004-2013

Dades del DOGC
 • Número 6316

 • Data 15/02/2013

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 8530

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/219/2013, d'11 de febrer, per la qual es dóna publicitat a les subvencions concedides pel Departament de la Presidència a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital, corresponents a l'any 2012, d'import igual o superior a 3.000 euros.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions concedides a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital, corresponents a l’any 2012, d’import igual o superior a 3.000 euros, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 11 de febrer de 2013

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

Annex

Relació de les subvencions, d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital, corresponents a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1307/2012, de 28 de juny (DOGC núm. 6164, de 5.7.2012), en els termes que consten a continuació:

Entitat: 80 més 4 Publicacions, SL.

Finalitat: Per al projecte de modernització i impuls del web timeout.cat.

Import: 25.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Edició de Premsa Periòdica Ara, SL.

Finalitat: Per a la millora de continguts i infraestructura de la publicació digital ARA 3.0.

Import: 90.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Edició Disseny i Realització Interactiva, SL.

Finalitat: Millores i adequacions del sistema informàtic.

Import: 50.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Ediciones Primera Plana, SA.

Finalitat: Per a la creació del diarijove.elperiodico.cat.

Import: 150.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Edicions Free, SL.

Finalitat: Per a l’enfortiment digital: Auditoria SEO i nova estratègia Social media.

Import: 15.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Editora Singular Digital 2GR, SL.

Finalitat: Per a la creació d’una nova plataforma editorial.

Import: 40.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Editorial l’Empordà, SLU.

Finalitat: Per al redisseny de l’edició digital emporda.info i desenvolupament noves versions per iPhone.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Europa Press de Catalunya, SA.

Finalitat: La potenciació estructural del web www.europapress.cat i el portal en occità.

Import: 40.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Grup Enderrock Edicions, SL.

Finalitat: Per a la creació de barcelonasound.cat.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Hermes Comunicacions, SA.

Finalitat: Per a l’edició 24 hores del PuntAvui.

Import: 158.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Iniciativas Digital Media, SL.

Finalitat: Per a la posada en marxa de les edicions locals i hiperlocals de lavanguardia.com.

Import: 40.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: L’Avenç, SL.

Finalitat: Per al projecte d’integració multiplataforma: paper, edició digital, web i xarxes socials.

Import: 6.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Noves Edicions Alt Empordaneses, SLU.

Finalitat: Per a la consolidació de www.horanova.cat per millorar els serveis i captar nous subscriptors.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Partal, Maresma i Associats, SL.

Finalitat: Per a la creació d’una app per a Smart TV.

Import: 53.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Premsa d’Osona, SA.

Finalitat: Per a la innovació de la pàgina web.

Import: 7.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Premsa Local Sant Cugat, SL.

Finalitat: Per al desenvolupament de les aplicacions Iphone, Ipad i Android de la web.

Import: 15.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Serveis de Comunicació Global Aquitania, SL.

Finalitat: Per a l’obertura de noves capçaleres i creació del Club de Lectors de Nació Digital.

Import: 30.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Utopia Global, SL.

Finalitat: Creació de la publicació informativa digital decine.cat.

Import: 12.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

(13.042.004)

 

Amunt