Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 24/01/2013

 • Número del document PRE/0156/2013

 • Número de control 13024062

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-13024062-2013

Dades del DOGC
 • Número 6311

 • Fecha 08/02/2013

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 6945

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/156/2013, de 24 de enero, por la que se da publicidad a subvenciones de convocatorias de concurrencia pública en materia de asuntos exteriores, de importe igual o superior a 3.000 euros, concedidas durante el segundo semestre del año 2012 por las unidades directivas adscritas al Departamento de la Presidencia.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions dins de convocatòries de concurrència pública en matèria d’afers exteriors, d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides durant el segon semestre de l’any 2012, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 24 de gener de 2013

Jordi Vilajoana i Rovira

Secretari general

Annex

Relació de les subvencions dins de convocatòries de concurrència pública en matèria d’afers exteriors, d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides durant el segon semestre de l’any 2012 per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència.

—1 Subvencions per a activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior per a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/300/2012, de 22 de febrer, de convocatòria pública (DOGC núm. 6076, de 28.2.2012), en els termes que consten a continuació:

Entitat: Agrupació Cultural Catalana de Mendoza.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 7.540,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Associação Cultural Catalonia.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 20.600,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Associació Catalana de Socors Mutus ‘Montepio de Montserrat’.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 16.845,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Associació Catalana d’Hamburg ‘El Pont Blau’.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 9.415,23 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Associació Cultural Catalunya Presenta.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura catalana.

Import: 3.200,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Associació d’Empresaris d’Ascendència Catalana a l’Uruguai (ASEACU).

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura catalana i funcionament ordinari.

Import: 5.600,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casa Catalana de Saragossa.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 29.450,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casa de Catalunya de Sevilla.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 10.150,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Beijing.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 13.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Brussel·les.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 6.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Córdoba.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals, ajuts socials i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 19.850,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Costa Rica.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 17.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Grenoble.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 3.245,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Guayaquil.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 23.950,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de la Guayana.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 13.150,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de la Península del Yucatán.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 26.181,95 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Menorca.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura catalana i funcionament ordinari.

Import: 12.450,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Montevideo.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 32.850,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Quito.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, ajuts socials i funcionament ordinari.

Import: 24.133,61 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de San Rafael.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 3.330,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Santo Domingo.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura catalana i funcionament ordinari.

Import: 5.150,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Tenerife.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 18.015,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Tolosa de Llenguadoc.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior.

Import: 16.700,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Victòria.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 9.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Viena.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 8.115,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Zuric.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 13.286,20 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català del Quebec.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 9.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català d’El Salvador.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, ajuts socials i funcionament ordinari.

Import: 7.990,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català ‘Jorge Butiñá y Cardona’.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, ajuts socials i funcionament ordinari.

Import: 28.750,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal de Catalunya de Buenos Aires.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 59.140,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal de Catalunya de Paraná.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, ajuts socials i funcionament ordinari.

Import: 26.780,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal de Catalunya de París.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura catalana i funcionament ordinari.

Import: 6.365,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal de Catalunya de Santa Fe.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 5.895,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal dels Catalans de Califòrnia.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 3.400,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal dels Països Catalans de La Plata.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 34.050,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Mar del Plata

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 12.550,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Casal dels Països Catalans de Toronto.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 11.524,46 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Catalan Institute of América Nova York EUA.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 8.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Catalans UK.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura catalana i funcionament ordinari.

Import: 3.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català d’Asunción.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 22.706,43 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Capitán Sarmiento.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 9.550,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Caracas.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, ajuts socials i funcionament ordinari.

Import: 82.950,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Kansai.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 20.050,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Lausana.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 13.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Luxemburg.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 27.474,07 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Mendoza.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 11.300,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Rosario.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 32.350,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Santiago de Xile.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, ajuts socials i funcionament ordinari.

Import: 24.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Venado Tuerto.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 6.210,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català d’Escòcia.

Finalitat: Activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior.

Import: 2.847,73 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Cultural Català de Perpinyà.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 5.300,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Centre de la Cultura Catalana del Principat d’Andorra.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura catalana i funcionament ordinari.

Import: 42.950,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Cercle Català d’Araba.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura catalana i funcionament ordinari.

Import: 7.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Cercle Català de Madrid.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 58.050,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Cercle Català de Marsella.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura catalana, i funcionament ordinari.

Import: 5.300,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Comunitat Catalana de Colòmbia.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals, ajuts socials i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 16.750,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Espai Catalunya Topalekua.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 43.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC).

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura catalana i funcionament ordinari.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência ‘Raimundo Lúlio’.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 11.700,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Katalanischer Salon.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura catalana i funcionament ordinari.

Import: 6.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Les Quatres Barres Castelar.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana i funcionament ordinari.

Import: 12.350,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Orfeó Català de Mèxic.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, ajuts socials i funcionament ordinari.

Import: 56.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

Entitat: Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya.

Finalitat: Promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, ajuts socials i funcionament ordinari.

Import: 106.400,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101D/482.00.09.00.

—2 Subvencions Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer, corresponents a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1642/2012, de 29 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6172, de 17.7.2012), en els termes que consten a continuació:

Entitat: Ajuntament de la Vila de Llívia.

Finalitat: Fira de la neu i muntanya per a promocionar La Cerdanya i el Capcir a nivell cultural, folklòric, turístic i empresarial.

Import: 6.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201D/460.00.01.00.

Entitat: Associació Cultural Catalana Multilingüe Jordi Pere Cerdà.

Finalitat: Promoure activitats formatives en català per a infants, joves i adults.

Import: 15.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Flaschback 66.

Finalitat: Espectacle de música tradicional catalana "Lafaille Cobla" .

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Nyls Història i Patrimoni.

Finalitat: Publicació del llibre d’Agnès i Robert Viñas "La companya catalana a l’orient".

Import: 4.515,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Arrels.

Finalitat: Manteniment d’un servei radiofònic en llengua catalana a la Catalunya Nord.

Import: 20.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201D/482.00.01.00.

Entitat: Consell Comarcal de la Garrotxa.

Finalitat: Millora de la senyalització transfronterera de la xarxa de senders itinerària.

Import: 10.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201D/460.00.01.00.

Entitat: Consorci Alba Ter.

Finalitat: Recs històrics, prospecció i disseny d’una estratègia transfronterera de dinamització i valorització territorial.

Import: 9.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201D/460.00.01.00.

Entitat: Consorci Terra de Pas.

Finalitat: Treballs previs per a fomentar i articular un projecte de desenvolupament de turisme sostenible a l’Espai Català Transfronterer.

Import: 7.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201D/460.00.01.00.

Entitat: Cor Transfronterer de Cerdanya.

Finalitat: Creació del Cor Transfronterer de Cerdanya (CTC) que uneix cantaires i músics locals d’ambdós costats de la frontera.

Import: 3.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201D/482.00.01.00.

Entitat: Els Angles Triatló (Les Angles Triatlhon).

Finalitat: Festival du Triatló a Capcir.

Import: 4.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201D/482.00.01.00.

Entitat: Músics de Girona, SCCL.

Finalitat: Tercera edició del Cicle de concerts i exposicions.

Import: 3.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201D/482.00.01.00.

—3 Beques per a estades a les delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya dependents de la Secretaria d’Afers Exteriors (beques a les delegacions 2012-2013), d’acord amb la Resolució PRE/676/2012, de 12 d’abril, de convocatòria pública (DOGC núm. 6110, de 18.4.2012), en els termes que consten a continuació:

Persona beneficiària: Andreu Artés Vivancos.

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea, a Brussel·les.

Import: 19.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Marta Pont Guixa.

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea, a Brussel·les.

Import: 19.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Mireia López Baeta.

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a França, a París.

Import: 20.600 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Anna Calvete Moreno.

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Alemanya, a Berlin.

Import: 18.850 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Marta Ballester Santiago.

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya al Regne Unit, a Londres.

Import: 22.500 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Laura Simon Espinalt.

Destí: Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya als Estats Units, a Nova York.

Import: 24.250 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

—4 Beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior, corresponents a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1195/2012, de 14 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6154, de 21.6.2012), en els termes que consten a continuació:

Persona beneficiària: Anna Planas Puigvert.

Objecte: Estada al Centre Cultural Català de Colonia.

Import: 19.320,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Martí Coromina Quintana.

Objecte: Estada al Casal Català de Costa Rica.

Import: 14.540,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Aura Farrando Peiret.

Objecte: Estada a l’Associació Catalana "El Pont Blau" d’Hamburg.

Import: 19.320,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Berta Saborido Masafrets.

Objecte: Estada a Catalans UK.

Import: 20.670,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Margarida Fontcuberta Tura.

Objecte: Estada al Centre Català de Lausana.

Import: 20.310,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Gerard Bover Vila.

Objecte: Estada al Casal Català de Quito.

Import: 12.540,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Anna Lorente Ripollès.

Objecte: Estada al Casal Català de Victòria.

Import: 20.700,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Marta Arànega Gallart.

Objecte: Estada al Casal Català de Viena.

Import: 12.540,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

—5 Beques per a la realització de pràctiques en organitzacions internacionals anomenades Beques Canigó, corresponents a l’any 2012, d’acord amb la Resolució PRE/1262/2012, de 26 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 6161, de 2.7.2012), en els termes que consten a continuació:

Persona beneficiària: Laura Dolz Riera.

Objecte: Estada de 9 mesos a Guatemala, a l’organització internacional Fons de les Nacions Unides per a Activitats de Població (UNFPA).

Import: 10.127,70 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Raül Hernández Sagrera.

Objecte: Estada de 9 mesos a Bèlgica, a l’organització internacional Servei Europeu d’Acció Exterior (UE).

Import: 13.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Laia Guinovart García.

Objecte: Estada de 5 mesos a Luxemburg, a l’organització internacional Comissió Europea.

Import: 7.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Maria Fanlo Torrecilla.

Objecte: Estada de 6 mesos a Estats Units d’Amèrica, a l’organització internacional Entitat de les Nacions Unides per a la Igualtat de Gènere i l’Empoderament de les Dones (UNWOMEN).

Import: 10.127,70 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Adriana Padilla Albaladejo.

Objecte: Estada de 5 mesos a Bèlgica, a l’organització internacional Comissió Europea.

Import: 7.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Pablo Reyero Aubareda.

Objecte: Estada de 9 mesos a Senegal, a l’organització internacional Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentacio (FAO).

Import: 8.321,13 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: María Arántzazu Sanz Cortell.

Objecte: Estada de 4 mesos a França, a l’organització internacional Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).

Import: 6.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Lucía Pérez Sanagustín.

Objecte: Estada de 9 mesos a Cuba, a l’organització internacional Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).

Import: 11.476,98 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

(13.024.062)

 

Amunt