Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolució

 • Data del document 15/06/2012

 • Número del document PRE/1215/2012

 • Número de control 12153009

 • Organisme emissor Departament de la Presidència

  CVE CVE-DOGC-A-12153009-2012

Dades del DOGC
 • Número 6155

 • Data 22/06/2012

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 32229

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/1215/2012, de 15 de juny, per la qual es dóna publicitat a subvencions i transferències excloses de concurrència pública d'un import igual o superior a 3.000 euros, concedides durant l'any 2011 per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions i transferències excloses de concurrència pública d’un import igual o superior a 3.000 euros, concedides durant l’any 2011, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 15 de juny de 2012

Francesc Homs i Molist

Secretari general

Annex

Relació de les subvencions i transferències excloses de concurrència pública, d’un import igual o superior a 3.000,00 euros, concedides per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència durant l’any 2011

—1 Subvencions concedides a l’empara dels articles 90.3 i 94.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,de 24 de desembre, en els termes que figuren tot seguit:

Entitat: Associació Cultural Santa Florentina.

Finalitat: Organització del XIII Festival de Música Clàssica del Castell de Santa Florentina de Canet de Mar.

Import: 15.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0121 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Baruch Spinoza.

Finalitat: Organització de l’exposició “La Shoah, el genocidi nazi del poble jueu”.

Import: 25.737,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0121 D/481.00.01.00.

Entitat: Associació Premis Internacionals Terenci Moix.

Finalitat: Organització de la cerimònia de lliurament de l’edició 2011 dels Premis Internacionals Terenci Moix.

Import: 17.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0116 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Ernest Lluch.

Finalitat: Desenvolupament de diverses activitats de la Fundació durant l’any 2011.

Import: 44.160,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0116 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundación Cultura de Paz.

Finalitat: activitats derivades de les actuacions de l’Oficina de Barcelona previstes al programa A de la Fundació.

Import: 32.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Privada Centre d’Estudis Jordi Pujol.

Finalitat: Desenvolupament, durant l’any 2011, de tres projectes d’activitats de promoció dels valors democràtics, l’ètica i la justícia social.

Import: 50.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Paco Candel.

Finalitat: activitats de la Fundació i la divulgació de l’obra de Paco Candel, durant l’any 2011.

Import: 30.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00.

Entitat: Associació PAS Amics del Camí-Serveis de Participació i Sostenibilitat.

Finalitat: despeses derivades del projecte “El Camí” per a l’any 2011, enguany marcades en els comarques de l’Alt Urgell, el Ripollès i el Vallès Oriental.

Import: 20.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: ACV Tirant Lo Blanc.

Finalitat: Pla d’actuació 2011 relatiu a la realització de cursos de valencià per a pares i mares.

Import: 15.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació B’Nai B’rith Nahmanides-Hijos del Pacto de Barcelona.

Finalitat: Organització de l’exposició “Els 13 pilars de l’educació sobre l’Holocaust”.

Import: 15.048,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Revista de Catalunya.

Finalitat: Edició d’onze números de la Revista de Catalunya, durant l’any 2011.

Import: 50.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0121D/481000100.

Entitat: Fundació Francesc Eiximenis.

Finalitat: Finançament de les activitats i les despeses de manteniment de la Fundació relacionades amb les activitats, durant el primer semestre de l’any 2011.

Import: 43.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Sambori.

Finalitat: Premi Sambori 2011.

Import: 15.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00.

Entitat: Fundació Privada PROCAT.

Finalitat: Despeses de manteniment de la seu de la Fundació, durant el primer semestre de l’any 2011.

Import: 12.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0116 D/481 00.01.00.

Entitat: Obra Cultural Balear.

Finalitat: Campanya “Xarxa per la llengua, la cultura i el país”, durant l’any 2011.

Import: 25.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Josep Renau.

Finalitat: Activitats i despeses de manteniment de la Fundació relacionades amb les activitats, entre els mesos de gener i agost de l’any 2011.

Import: 33.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/482.00.01.00.

Entitat: Amics de l’Escola Comte Guifré.

Finalitat: Despeses del personal docent de l’escola Comte Guifré, per a l’any 2011.

Import: 45.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0116 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació per a l’Ensenyament del Català (APLEC).

Finalitat: Ensenyament del català a les escoles maternals i primàries de la Catalunya del Nord i la publicació de la revista mensual Mil Dimonis, durant l’any 2011.

Import: 40.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Association Les Clés du Classique.

Finalitat: promoció de joves intèrprets per actuar a la Catalunya del Nord durant l’any 2011.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Òmnium Catalunya Nord.

Finalitat: ensenyament del català i la promoció literària a la Catalunya del Nord durant l’any 2011.

Import: 27.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Llibres del Trabucaire.

Finalitat: Edicions d’obres en llengua catalana i promoció a la Catalunya del Nord, durant l’any 2011.

Import: 4.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació El Casal d’Arrià.

Finalitat: Activitats culturals catalanes desenvolupades durant l’any 2011 a Conflent.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Cat-Com.

Finalitat: creació d’un media internet transfronterer bilingüe, durant l’any 2011.

Import: 19.622,11 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Arrels.

Finalitat: activitats de l’emissora Ràdio Arrels i les despeses de funcionament relacionades amb aquestes activitats, durant l’any 2011.

Import: 30.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques Gironines.

Finalitat: Control i transports dels aliments del banc.

Import: 6.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0206 D/482.00.01.00.

Entitat: Universitat Autònoma de Barcelona.

Finalitat: actualització del cens del Mapa interactiu dels mitjans de comunicació a Catalunya durant l’any 2011.

Import: 4.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/449.00.03.00.

Entitat: Associació Catalana de Ràdio.

Finalitat: l’ampliació de l’estudi d’audiències EGM Ràdio XXI Catalunya, propietat de l’entitat, durant l’any 2011.

Import: 50.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Empresarial de Publicitat.

Finalitat: l’edició del 14è Festival Universitari Drac Novell i del Premi Nacional de Creativitat José María Ricarte, durant l’any 2011.

Import: 50.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació CEI.

Finalitat: desenvolupament i difusió del programa Aula Internacional i pràctiques del nou màster en DiFPI.

Import: 25.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

Entitat: IBEI - Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, Fundació Privada.

Finalitat: Ajuts matrícula per cursar estudis de postgrau: Finançament de dues beques equivalents a 2/3 parts del cost d’una matrícula a temps complet del màster en Relacions Internacionals d’un any de durada, que l’IBEI imparteix amb una càrrega de 60 crèdits ECTS.

Import: 13.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

Entitat: FERRMED, ASBL.

Finalitat: posada en marxa de l’estudi, propietat de l’entitat, “Euro-Mediterranean Orbital Rail Network and Multimodal Links Project”, durant l’any 2011.

Import: 37.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Colla Joves Xiquets de Valls.

Finalitat: participació en el 24è Aplec de la Sardana i Mostra de Grups Folklòrics.

Import: 10.200,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Casal dels Països Catalans de La Plata.

Finalitat: XII Trobada Cultural de Casals Catalans del Con Sud d’Amèrica 2012.

Import: 12.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Fundació Privada Casa Amèrica Catalunya.

Finalitat: exposició “Laberint de Mirades”.

Import: 33.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

Entitat: CEI-Centre d’Estudis Internacionals/Universitat de Barcelona.

Finalitat: recolzament d’activitats per a la formació i difusió del CEI i beques per als alumnes del Curs de preparació per l’accés a la carrera diplomàtica.

Import: 23.382,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Ajuntament de Lleida.

Finalitat: desplegament d’activitats d’informació i difusió sobre la Unió Europea, en el marc de la Iniciativa Europe Direct de la Comissió Europea, durant l’any 2011.

Import: 16.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/460.00.01.00.

Entitat: Associació Casal Català de Costa Rica.

Finalitat: promoció, manteniment i integració de la cultura catalana a Costa Rica de l’1 d’octubre de 2010 al 30 de setembre de 2011.

Import: 17.525,50 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: FOCIR - Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes.

Finalitat: activitats FOCIR de suport a la projecció internacional de les organitzacions catalanes al 2011.

Import: 48.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Ajuntament de Tarragona.

Finalitat: Europe Direct Tarragona.

Import: 12.250,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/460.00.01.00.

Entitat: Associació Catalana d’Hamburg “El Pont Blau”.

Finalitat: agermanament de les comunitats catalana i nord-alemanya.

Import: 11.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

—2 Transferències atorgades a l’empara de l’article 87.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, esmentat en el punt anterior, en els termes que consten a continuació:

Entitat: Consorci Castell de Sant Ferran.

Finalitat: Aportació de la Generalitat de Catalunya corresponent a l’exercici 2011.

Import: 26.490,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0116 D/442.00.01.00.

—3 Subvencions i transferències atorgades mitjançant conveni d’acord amb l’article 94.5 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, esmentat al punt anterior, en els termes que consten a continuació:

Entitat: Cre-a Impresiones de Catalunya, SL.

Finalitat: ampliació de la planta d’impressió de l’empresa per a l’edició de La Vanguardia en llengua catalana.

Import: 5.500.000,00 euros (Anualitats: 2011, 2.300.000 euros; 2012, 2.300.000 euros; 2013, 900.000 euros).

Aplicació pressupostària: DD04 D/770.00.01.00.

Entitat: Associació d’Amics de la Bressola.

Finalitat: Despeses del personal docent de les escoles La Bressola, a la Catalunya del Nord, durant el primer trimestre de l’any 2011.

Import: 178.353,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0121 D/482.00.01.00.

Entitat: Institució d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga.

Finalitat: Activitats de l’entitat i despeses de manteniment de la Institució relacionades amb les activitats, entre els mesos de gener i octubre de l’any 2011.

Import: 85.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/481.00.01.00.

Entitat: Òmnium Cultural.

Finalitat: Activitats i projectes d’Òmnium Cultural durant les anualitats 2011 a 2013.

Import: 1.434.763,00 euros (Anualitats: 2011, 497.191,00 euros; 2012, 468.786,00 euros; 2013, 468.786,00 euros).

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Escola Valenciana.

Finalitat: Promoció del valencià en l’ensenyament i l’ús social, durant l’any 2011.

Import: 193.050,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/481.00.01.00.

Entitat: Associació d’Amics de la Bressola.

Finalitat: Despeses de personal docent de les escoles La Bressola, a la Catalunya del Nord, durant els segon, tercer i quart trimestre de l’any 2011.

Import: 297.255,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Foment de les Arts i del Disseny, FAD.

Finalitat: Diverses activitats del FAD durant l’any 2011.

Import: 350.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Ausiàs March.

Finalitat: Despeses d’activitats i les despeses de manteniment de la Fundació relacionades amb les activitats, durant el primer semestre de l’any 2011.

Import: 90.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/481.00.01.00.

Entitat: Osona Comarca de Mitjans de Comunicació.

Finalitat: Adequació i digitalització del centre emissor de Ràdio Vic a Tavèrnoles.

Import: 60.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/770.00.01.00.

Entitat: Acció Cultural del País Valencià.

Finalitat: Activitats i despeses de manteniment de l’entitat relacionades amb les activitats, entre els mesos de gener i setembre de l’any 2011.

Import: 552.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/482.00.01.00.

Entitat: Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l’Esbarzer.

Finalitat: Projecte “El català suma: El català als mitjans de comunicació”.

Import: 419.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/482.00.01.00.

Entitat: Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster.

Finalitat: Activitats i despeses de manteniment de la Institució relacionades amb les activitats, entre els mesos de gener i agost de l’any 2011.

Import: 65.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: DD04 D/482.00.01.00.

Entitat: Ajuntament de Barcelona.

Finalitat: activitats de promoció de les publicacions periòdiques en llengua catalana que realitza l’Ajuntament de Barcelona durant l’any 2011.

Import: 280.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/460.00.01.00.

Entitat: Consorci del Mercat Audiovisual de Catalunya.

Finalitat: la 12a edició de l’Audiovisual MAC.

Import: 70.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/461.00.01.00.

Entitat: Associació de Publicacions Periòdiques en Català.

Finalitat: Tasques de difusió de revistes culturals en llengua catalana durant l’exercici 2011, d’acord amb el pla d’activitats i pressupost presentats.

Import: 70.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Catalana de Municipis i Comarques.

Finalitat: Pla pilot de promoció dels mitjans de comunicació de proximitat que realitza l’ACM durant l’any 2011.

Import: 295.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR201 D/482.00.01.00.

Entitat: IBEI - Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, Fundació Privada.

Finalitat: Realització d’activitats de recerca i docència en l’àmbit d’estudis en relacions internacionals durant l’any 2011.

Import: 30.750,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

Entitat: IBEI - Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, Fundació Privada.

Finalitat: aportació complementària per a la realització d’activitats de recerca i docència en l’àmbit d’estudis en relacions internacionals durant l’any 2011.

Import: 112.750 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

Entitat: Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE).

Finalitat: Activitats de promoció i difusió dels drets humans.

Import: 117.975,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: CGLU - Ciutats i Governs Locals Units.

Finalitat: contribuir al finançament de les despeses de funcionament del secretariat de CGLU i l’Observatori mundial sobre la descentralització.

Import: 168.350,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Institut Europeu de la Mediterrània-IEMED.

Finalitat: aportació 2011 per a despeses de funcionament.

Import: 120.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/445.00.01.00.

Entitat: Fundació Institut Europeu d’Administració Pública (IEAP).

Finalitat: formació per a agents públics.

Import: 124.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/481.00.01.00.

(12.153.009)

 

Amunt