Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 22/05/2012

 • Número del document PRE/0993/2012

 • Número de control 12137030

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12137030-2012

Dades del DOGC
 • Número 6138

 • Fecha 30/05/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 27900

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/993/2012, de 22 de mayo, por la que se da publicidad a subvenciones de un importe igual o superior a 3.000 euros concedidas por el Departamento de la Presidencia a entidades sin ánimo de lucro para proyectos en catalán o aranés que contribuyan al fomento del periodismo y del espacio catalán de comunicación correspondientes al año 2011.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a subvencions d’import igual o superior a 3.000 euros concedides pel Departament de la Presidència a entitats sense ànim de lucre per a projectes en català o aranès que contribueixin al foment del periodisme i de l’espai català de comunicació corresponents a l’any 2011, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 22 de maig de 2012

Francesc Homs i Molist

Secretari general

Annex

Relació de les subvencions, d’un import igual o superior a 3.000 euros, concedides pel Departament de la Presidència a entitats sense ànim de lucre per a projectes en català o aranès que contribueixin al foment del periodisme i de l’espai català de comunicació, corresponents a l’any 2011.

Entitat: Fundació Missatge Humà i Cristià.

Finalitat: la renovació de l’equip emissor i la digitalització dels estudis de La Mussara.

Import: 40.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/782 00 01 00.

Entitat: Associació Cultural Canal SET.

Finalitat: l’adequació del plató de la televisió local per a la programació de Canal SET.

Import: 11.950,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/782 00 01 00.

Entitat: Associació d’Amics de la Ràdio i Televisió de Cardedeu.

Finalitat: la inversió en equipament i infraestructura.

Import: 13.886 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 /782.00.01.00.

Entitat: Ens de Comunicació Associativa.

Finalitat: la 1a fase de la publicació del Dossier d’Associacionisme i la Cultura Popular.

Import: 7.895,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/782 00 01 00.

Entitat: Associació Catalana de Mitjans Locals.

Finalitat: la creació del portal digital de notícies de Sants-Montjuïc.

Import: 24.863,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Escolta Josep Carol.

Finalitat: l’edició del número 13 de la revista Escoltes Catalans.

Import: 9.858,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Grup de Periodistes Ramon Barnils.

Finalitat: l’ampliació dels continguts i la publicació de l’Anuari 2011 de l’Observatori Mèdia.cat.

Import: 7.464,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Audiovisuals Llagosterra.

Finalitat: la televisió local per Internet.

Import: 4.957,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Fesoca.

Finalitat: webvisual.tv 2011, la televisió a través d’internet en llengua catalana de signes.

Import: 29.757,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Finalitat: per a la renovació del web de la FEEC.

Import: 8.175,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació d’Ateneus.

Finalitat: la consolidació de la revista Ateneus.

Import: 7.796,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Punt 6 Ràdio.

Finalitat: Àrea externa.

Import: 12.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Teleespectadors Associats de Catalunya.

Finalitat: l’organització de la XVI edició dels Premis Zapping a la TV.

Import: 14.891,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Reporters Sans Frontieres. Secció espanyola.

Finalitat: l’edició de l’estudi "La llibertat de premsa al món" 2011.

Import: 7.950,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Privada Marianao (Casal infantil i juvenil de Marianao).

Finalitat: per a "Bretxa 21", projecte per a la publicació digital de dinamització comunitària del barri Marianao.

Import: 9.942,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Xarxa 2015.

Finalitat: la recuperació del diari La Veu de Mallorca en format digital.

Import: 7.965,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació de Premsa Forana de Mallorca.

Finalitat: la consolidació de la premsa forana de Mallorca.

Import: 23.398,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna.

Finalitat: per a la celebració del Congrés Internacional Comunicació i Realitat.

Import: 28.875,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Lluïsos de Gràcia de Barcelona.

Finalitat: l’edició de la revista Des del Nord.

Import: 5.882,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Comissionat de les Arts Audiovisuals de Barcelona.

Finalitat: l’organització del XV Fòrum Mundial de la Televisió Infantil i les XI Jornades de l’Observatori.

Import: 30.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Ens de Comunicació Associativa.

Finalitat: la 2a fase de la consolidació i desenvolupament del projecte Tornaveu.

Import: 14.788,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya.

Finalitat: l’organització de les activitats anuals del CPRPC.

Import: 14.866,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Cultural Valors.

Finalitat: la digitalització de 80 números de la revista Valors.

Import: 7.531,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Ràdio Associació de Catalunya, SCCL.

Finalitat: l’organització dels 11ns Premis Ràdio Associació.

Import: 17.300,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Emissores Municipals de les Terres de l’Ebre (EMUTE).

Finalitat: l’informatiu de les emissores municipals de les Terres de l’Ebre.

Import: 4.200,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Videoteca dels Països Catalans.

Finalitat: per a la gestió i el manteniment del mitjà de comunicació digital lavideoteca.cat.

Import: 9.853,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació de Ràdios Locals de Catalunya.

Finalitat: funcionament ordinari de la Federació.

Import: 16.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Minyons, Escoltes i Guies de Catalunya (MEG).

Finalitat: la renovació i reestructuració de la revista L’Ull.

Import: 4.788,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Taula de Comunicació.

Finalitat: l’organització de les VIII Jornades de Comunicació: comunicació i patrimoni cultural.

Import: 6.015,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Gràcia Multimèdia.

Finalitat: la 2a fase del projecte de suport en xarxa Visual-e.

Import: 13.040,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

(12.137.030)

 

Amunt