Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 16/05/2012

 • Número del document PRE/0974/2012

 • Número de control 12135019

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12135019-2012

Dades del DOGC
 • Número 6136

 • Fecha 25/05/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 27161

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/974/2012, de 16 de mayo, por la que se da publicidad a subvenciones de importe igual o superior a 3.000 euros concedidas por el Departamento de la Presidencia a empresas periodísticas privadas editoras de prensa en soporte papel para proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación, correspondientes al año 2011.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a subvencions d’un import igual o superior a 3.000 euros concedides pel Departament de la Presidència a empreses periodístiques privades editores de premsa en suport paper per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, corresponents a l’any 2011, i que es publiquen com annex a aquesta disposició.

Barcelona, 16 de maig de 2012

Francesc Homs i Molist

Secretari general

Annex

Subvencions

Entitat: Edició de Premsa Periòdica Ara, SL.

Finalitat: Desenvolupar el projecte Ara Més, de diversificació, optimització i augment de l’impacte territorial del diari.

Import: 282.977,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Ediciones Primera Plana, SA.

Finalitat: la integració de redaccions de El Periódico de Catalunya mitjançant un gestor de continguts global.

Import: 294.277,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Grup Enderrock Edicions, SL.

Finalitat: reforçar els punts de venda, fidelització de lectors i posicionament Grup Enderrock.

Import: 15.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, SA.

Finalitat: la realització d’activitats adreçades a aconseguir nous subscriptors.

Import: 15.124,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Promicsa.

Finalitat: la creació E-paper en el Diari de Tarragona.

Import: 24.850,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: La Vanguardia Ediciones, SL.

Finalitat: l’edició en català del diari La Vanguardia.

Import: 715.700,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Edicions Intercomarcals, SA.

Finalitat: dur a terme actuacions per millorar el posicionament, circulació de diari i captació de nous lectors i subscriptors.

Import: 39.330,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Serveis de Comunicació Global Aquitania, SL.

Finalitat: el projecte de creixement de la producció i la difusió de les capçaleres Secundèria i Hiperbòlic.

Import: 17.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: El Mundo Deportivo, SA.

Finalitat: l’edició dels suplements en llengua catalana Futbol Català i Catalunya Esportiva.

Import: 100.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Hermes Comunicacions, SA.

Finalitat: realitzar el projecte d’unió de les capçaleres dels diaris El Punt-Avui.

Import: 303.750,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Osona Comarca de Mitjans de Comunicació, SL.

Finalitat: redissenyar la publicació Osona Comarca.

Import: 20.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: El Vallenc, SL.

Finalitat: canvi de disseny i actualització de programes informàtics dels setmanaris El Vallenc i Nova Conca.

Import: 11.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Sapiens, SCCL.

Finalitat: desenvolupar i millorar el procés de digitalització i gestió dels continguts.

Import: 35.280,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Diari de Girona, SA.

Finalitat: millorar el posicionament i augmentar la difusió del Diari de Girona.

Import: 13.046,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: La Veu de l’Ebre, SL.

Finalitat: realitzar millores tècniques i de difusió de La Veu de l’Ebre.

Import: 20.120,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Premsa Local Sant Cugat, SL.

Finalitat: la instal·lació de millora de documentació i etiquetatge anomenat Canto Cumulus.

Import: 8.050,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Diari Segre, SLU.

Finalitat: la millora de la impressió del Diari Segre amb recollida de dades en temps real.

Import: 24.950,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Tamediaxa, SA.

Finalitat: l’adequació de les premaquetes de la publicació Diari Més al llenguatge d’intercanvi XML.

Import: 14.200,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

(12.135.019)

 

Amunt