Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 09/05/2012

 • Número del document PRE/0950/2012

 • Número de control 12130044

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12130044-2012

Dades del DOGC
 • Número 6134

 • Fecha 23/05/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 26756

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/950/2012, de 9 de mayo, por la que se da publicidad a las subvenciones de importe igual o superior a 3.000 euros concedidas por el Departamento de la Presidencia a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa digital correspondiente al año 2011.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions concedides pel Departament de la Presidència a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació per a empreses periodístiques privades editores de premsa digital, corresponents a l’any 2011, d’import igual o superior a 3.000 euros, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 9 de maig de 2012

Francesc Homs i Molist

Secretari general

Annex

Subvencions

Entitat: Edició Disseny i Realització Interactiva, SL.

Finalitat: la innovació i adaptació tecnològica del diari a nous formats digitals a internet i dispositius mòbils.

Import: 82.400,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Partal, Maresma i Associats SL.

Finalitat: fer el projecte comunitat + Vilaweb .

Import: 53.050,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Europa Press de Catalunya, SA.

Finalitat: la potenciació estructural del portal de notícies europapress.cat.

Import: 58.150,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Editora Singular Digital 2GR, SL.

Finalitat: la creació i desenvolupament de la secció El Singular Digital Econòmic i Empresarial.

Import: 28.150,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Serveis de Comunicació Global Aquitania, SL.

Finalitat: l’enfortiment empresarial del Grup Nació Digital amb la implantació de diverses actuacions.

Import: 68.150,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Actividades Digital Media, SL.

Finalitat: la creació d’Ebooks, llibreria digital de La Vanguardia.

Import: 55.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Corporació Catalana de Comunicació S.L..

Finalitat: la creació de Elpuntavui.cat. Web unificada dels diaris Avui i El Punt.

Import: 100.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Ediciones Primera Plana, SA.

Finalitat: e-periodico, el primer diari de la generació digital.

Import: 180.000,00 euros

Aplicació pressupostària: PR01201 D/770.00.01.00.

(12.130.044)

 

Amunt