Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 14/05/2012

 • Número del document PRE/0915/2012

 • Número de control 12132130

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12132130-2012

Dades del DOGC
 • Número 6131

 • Fecha 18/05/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 25869

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/915/2012, de 14 de mayo, por la que se da publicidad a las subvenciones de un importe igual o superior a 3.000 euros concedidas por el Departamento de la Presidencia a emisoras de radio, en catalán o aranés, de empresas privadas, para proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación durante el año 2011.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a subvencions concedides pel Departament de la Presidència a emissores de ràdio, en català o aranès, d’empreses privades, per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, corresponents a l’any 2011, d’un import igual o superior a 3.000 euros, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 14 de maig de 2012

Francesc Homs i Molist

Secretari general

Annex

Relació de les subvencions, d’un import igual o superior a 3.000 euros, concedides pel Departament de la Presidència a emissores de ràdio, en català o aranès, d’empreses privades, per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, corresponents a l’any 2011.

Entitat: Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL.

Finalitat: Modalitat A. Innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia. PROXIMA FM.

Import: 22.785,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

Entitat: Ràdio Olot, SA.

Finalitat: Modalitat C. Aliances entre empreses del sector de la cultura i dels mitjans de comunicació. RADIO OLOT

Import: 3.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Radiocat XXI, SL.

Finalitat: Modalitat C. Aliances entre empreses del sector de la cultura i dels mitjans de comunicació. RAC 105.

Import: 309.315,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

Entitat: Catalana i Aranesa de Telecomunicacions, SL.

Finalitat: Modalitat B. Aliances entre empreses del sector de la cultura i dels mitjans de comunicació. GUM FM.

Import: 4.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Premsa d’Osona, SA.

Finalitat: Modalitat A. Innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia. EL 9 FM.

Import: 4.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

Entitat: Grup Flaix, SL

Finalitat: Modalitat A. Innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia. Flaix FM- Ràdio Flaixbac.

Import: 150.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

(12.132.130)

 

Amunt