Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 07/05/2012

 • Número del document PRE/0898/2012

 • Número de control 12128007

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12128007-2012

Dades del DOGC
 • Número 6129

 • Fecha 16/05/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 25462

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/898/2012, de 7 de mayo, por la que se da publicidad a subvenciones de un importe igual o superior a 3.000 euros concedidas por el Departamento de la Presidencia a emisoras en catalán o aranés de TDT de empresas privadas para proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación correspondientes al año 2011.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a subvencions concedides a emissores de televisió digital terrestre (TDT), en català o aranès, d’empreses privades, per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, corresponents a l’any 2011, d’import igual o superior a 3.000 euros, les quals es publiquen a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 7 de maig de 2012

Francesc Homs i Molist

Secretari general

Annex

Relació de les subvencions, d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides a emissores de televisió digital terrestre (TDT), en català o aranès, d’empreses privades, per a projectes que fomentin i consolidin l’espai català de comunicació, corresponents a l’any 2011

Entitat: Emissions Digitals de Catalunya, SAU.

Finalitat: modalitat C, aliances entre empeses del sector de la cultura i dels mitjans de comunicació. 8TV.

Import: 212.751,91 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Emissions Digitals de Catalunya, SAU.

Finalitat: modalitat C, aliances entre empreses del sector de la cultura i dels mitjans de comunicació. 8TV.

Import: 59.823,09 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Televisió de Manresa, SL.

Finalitat: modalitat A, innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital multimèdia. Televisió de Manresa.

Import: 20.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

Entitat: Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió, SL.

Finalitat: modalitat A, innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital multimèdia. Pirineus TV.

Import: 34.699,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

Entitat: Prensa Leridana, SA.

Finalitat: modalitat C, aliances entre empreses del sector de la cultura i dels mitjans de comunicació. Lleida Televisió.

Import: 20.765,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Televisió del Ripollès, SL.

Finalitat: modalitat A, innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital multimèdia. Televisió del Ripollès.

Import: 14.921,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

Entitat: Smile Advertising, SL.

Finalitat: modalitat A, innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia. Canal Català Barcelona.

Import: 46.478,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

Entitat: EBE Imatge i Comunicació, SL.

Finalitat: modalitat A, innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital multimèdia. L’Ebre TV.

Import: 34.620,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

Entitat: Televisió de Girona, SL.

Finalitat: modalitat A, innovació i millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia. Televisió de Girona.

Import: 20.380,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: Smile Advertising, SL.

Finalitat: modalitat A, innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia. Canal Català Barcelona.

Import: 83.117,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

Entitat: Olot Televisió, SL.

Finalitat: modalitat A, innovació i millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia. Olot Televisió.

Import: 17.575,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

Entitat: ETV-Llobregat Tv, SL.

Finalitat: modalitat A, innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital multimèdia. ETV.

Import: 15.484,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

Entitat: Iniciatives de Televisió, SL.

Finalitat: modalitat B, formació entre professionals. Canal Reus TV.

Import: 20.410,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00.

Entitat: Mitjans Audiovisuals d’Osona.

Finalitat: modalitat A, innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia. 9TV.

Import: 17.801,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/470.00.01.00 i D/770.00.01.00.

Entitat: Taelus, SL

Finalitat: modalitat A, innovació o millora substancial en la digitalització, adaptació d’infraestructures a la tecnologia digital i multimèdia. Canal Taronja Anoia.

Import: 48.425,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/770.00.01.00.

(12.128.007)

 

Amunt