Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 16/03/2012

 • Número del document PRE/0538/2012

 • Número de control 12079013

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12079013-2012

Dades del DOGC
 • Número 6099

 • Fecha 30/03/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 16577

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/538/2012, de 16 de marzo, por la que se da publicidad a las modificaciones de subvenciones directas, de importe igual o superior a 3.000 euros, correspondientes a convenios de gasto plurianual, acordadas durante el año 2011 por las unidades adscritas al Departamento de la Presidencia.


D’acord amb el que estableix l’article 86.2 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en l’exercici pressupostari corresponent al 2011, el Govern ha de corregir la tendència d’increment del dèficit amb l’objectiu de reduir-lo d’una manera significativa.

El Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, atribueix al Departament de la Presidència algunes competències que amb anterioritat corresponien als antics departaments de la Vicepresidència i de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Mitjançant aquesta Resolució es vol donar publicitat a diverses modificacions en els imports o la distribució de les anualitats de convenis d’atorgament de subvenció directa, amb despesa plurianual, que van subscriure inicialment els antics departaments de la Vicepresidència i de Cultura i Mitjans de Comunicació. Aquestes modificacions s’han vehiculat mitjançant la signatura d’addendes als esmentats convenis.

Per tot això,

Resolc:

Donar publicitat a les modificacions de subvencions directes d’import igual o superior a 3.000 euros, corresponents a convenis de despesa plurianual , acordades durant l’any 2011 per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 16 de març de 2012

Francesc Homs i Molist

Secretari general

Annex

Entitat: Associació Catalana de la Premsa Gratuïta.

Finalitat: Finançament activitats d’impuls i consolidació de l’espai català de comunicació (2011-2013).

Import total inicial: 342.000 euros.

Distribució inicial per anualitats: 2011, 144.000 euros; 2012, 114.000 euros; 2013, 114.000 euros.

Import de la minoració: 85.500 euros

Import total final: 256.500 euros

Import final per anualitats: 2011, 85.500 euros; 2012, 85.500 euros; 2013, 85.500 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Catalana de la Premsa Comarcal.

Finalitat: Finançament dels projectes de consolidació, promoció, expansió i professionalització de la premsa comarcal que impulsi i/o executi la FCPC durant els anys 2011, 2012 i 2013 (2011-2013).

Import total inicial: 600.000 euros.

Distribució inicial per anualitats: 2011, 200.000 euros; 2012, 200.000 euros; 2013, 200.000 euros.

Import de la minoració: 350.000 euros.

Import total final: 250.000 euros.

Distribució final per anualitats: 2011, 150.000 euros; 2012, 50.000 euros; 2013, 50.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00.

Entitat: Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer.

Finalitat: Finançament de les activitats de Plataforma per la Llengua – Col·lectiu l’Esbarzer relacionades amb l’extensió de l’ús social de la llengua catalana en tots els àmbits i arreu dels territoris de parla catalana durant els anys 2009, 2010 i 2011 (2009-2011).

Import total inicial: 390.000 euros.

Distribució inicial per anualitats: 2009, 130.000 euros; 2010, 130.000 euros; 2011, 130.000 euros.

Import de la minoració: 13.000 euros.

Import total final: 377.000 euros.

Distribució final per anualitats: 2009, 130.000 euros; 2010, 130.000 euros; 2011, 117.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació per a la promoció de la candidatura de Tarragona als Jocs Mediterranis.

Finalitat: Finançament de la promoció de la candidatura de Tarragona a l’organització dels Jocs del Mediterrani del 2017, durant els anys 2010 i 2011 (2010-2011)

Import total inicial: 800.000 euros.

Distribució inicial per anualitats: 2010, 250,000 euros; 2011, 550.000 euros.

Import total final: 800.000 euros.

Distribució final per anualitats: 2010, 250.000 euros; 2011, 275.000 euros; 2012, 275.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR0101 D/482.00.01.00.

Entitat: Universitat Pompeu Fabra.

Finalitat: Finançament de les activitats de l’Observatori de la Producció Audiovisual durant els anys 2011, 2012 i 2013 (2011-2013).

Import total inicial: 210.000 euros.

Distribució inicial per anualitats: 2011, 70.000 euros; 2012, 70.000 euros; 2013, 70.000 euros.

Import de la minoració: 157.500 euros.

Import total final: 52.500 euros.

Distribució final per anualitats: 2011, 52.500 euros; 2012, 0 euros; 2013, 0 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00.

Entitat: Associació de Publicacions Periòdiques en Català (APPEC).

Finalitat: Finançament de les activitats de l’APPEC durant els anys 2011, 2012 i 2013 (2011-2013).

Import total inicial: 1.440.000 euros.

Distribució inicial per anualitats: 2011, 480.000 euros; 2012, 480.000 euros; 2013, 480.000 euros.

Import de la minoració: 120.000 euros.

Import total final: 1.320.000 euros.

Distribució final per anualitats: 2011, 360.000 euros; 2012, 480.000 euros; 2013, 480.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00

Entitat: Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya.

Finalitat: Finançament de les activitats del Col·legi Professional de l’Audiovisual de Catalunya durant els anys 2009, 2010 i 2011 (2009-2011).

Import total inicial: 120.000 euros.

Distribució inicial per anualitats: 2009, 40.000 euros; 2010, 40.000 euros; 2011, 40.000 euros.

Import de la minoració: 10.000 euros.

Import total final: 110.000 euros.

Distribució final per anualitats: 2009, 40.000 euros; 2010, 40.000 euros; 2011, 30.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/482.00.01.00.

Entitat: Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Finalitat: Finançament de les activitats del Col·legi de Periodistes de Catalunya durant els anys 2009, 2010 i 2011 (2009-2011).

Import total inicial: 180.000 euros.

Distribució inicial per anualitats: 2009, 60.000 euros; 2010, 60.000 euros; 2011, 60.000 euros.

Import de la minoració: 45.000 euros.

Import total final: 135.000 euros.

Distribució final per anualitats: 2009, 60.000 euros; 2010, 60.000 euros; 2011, 15.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00.

Entitat: Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Finalitat: Finançament dels projectes Informe de la comunicació a Catalunya i Portal de la Comunicació durant els anys 2009, 2010 i 2011 (2009-2011).

Import total inicial: 195.000 euros.

Distribució inicial per anualitats: 2009, 65.000 euros; 2010, 65.000 euros; 2011, 65.000 euros.

Import de la minoració: 16.250 euros.

Import total final: 178.750 euros.

Distribució final per anualitats: 2009, 65.000 euros; 2010, 65.000 euros; 2011, 48.750 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/449.00.03.00.

Entitat: Fundació Consell de la Informació de Catalunya.

Finalitat: Finançament de les activitats de la Fundació Consell de la Informació de Catalunya durant els anys 2010-2011-2012 (2010-2012).

Import total inicial: 120.000 euros.

Distribució inicial per anualitats: 2010, 40.000 euros; 2011, 40.000 euros; 2012, 40.000 euros.

Import de la minoració: 52.767,79 euros.

Import total final: 67.232,21 euros.

Distribució final per anualitats: 2010, 37.232,21 euros; 2011, 30.000 euros; 2012, 0 euros.

Aplicació pressupostària: PR1201 D/481.00.01.00.

(12.079.013)

 

Amunt