Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 16/03/2012

 • Número del document PRE/0539/2012

 • Número de control 12079012

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12079012-2012

Dades del DOGC
 • Número 6099

 • Fecha 30/03/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 16580

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/539/2012, de 16 de marzo, por la que se da publicidad a subvenciones de las convocatorias de concurrencia pública en materia de asuntos exteriores, de importe igual o superior a 3.000 euros, concedidas durante el año 2011 por las unidades directivas adscritas al Departamento de la Presidencia.


En compliment del que estableixen l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 94.6 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions dins de convocatòries de concurrència pública en matèria d’afers exteriors, d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides durant l’any 2011, que es publiquen com a annex a aquesta Resolució.

Barcelona, 16 de març de 2012

Francesc Homs i Molist

Secretari general

Annex

Relació de les subvencions dins de convocatòries de concurrència pública en matèria d’afers exteriors, d’import igual o superior a 3.000 euros, concedides durant l’any 2011 per les unitats directives adscrites al Departament de la Presidència

—1 Subvencions per activitats de promoció i difusió de la cultura i la llengua catalana, a ajuts socials i al funcionament ordinari de les comunitats catalanes de l’exterior per a l’any 2011, d’acord amb la Resolució PRE/1457/2011, de 10 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 5902, de 17.6.2011), en els termes que consten a continuació:

Entitat: Catalunya Presenta, Associação Cultural.

Finalitat: Organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 5.150,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Cultural Català-Casal Jaume I.

Finalitat: funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 12.580,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Luxemburg.

Finalitat: funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 40.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Tenerife.

Finalitat: Funcionament ordinari.

Import: 4.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Venado Tuerto.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 6.360,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal de Catalunya de Buenos Aires.

Finalitat: funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 67.175,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Santiago de Xile.

Finalitat: funcionament ordinari, organització d’activitats culturals, ensenyament de la llengua catalana i ajuts socials.

Import: 26.970,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Viena.

Finalitat: funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 9.200,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català d’Asunción.

Finalitat: funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 27.200,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Societat de Beneficència de Naturals de Catalunya.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals, ensenyament llengua catalana i ajuts assistencials.

Import: 115.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casa Nostra de Suïssa.

Finalitat: Funcionament ordinari i organització d’activitats culturals.

Import: 3.065,30 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Menorca.

Finalitat: Funcionament ordinari i organització d’activitats culturals.

Import: 12.750,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català d’El Salvador.

Finalitat: funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ajuts socials.

Import: 8.550,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català del Quebec.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 9.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català d’Escòcia.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 3.549,90 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Cercle Català d’Araba.

Finalitat: Funcionament ordinari i organització d’activitats culturals.

Import: 8.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal de Catalunya de Paraná.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals, ensenyament llengua catalana i ajuts assistencials.

Import: 30.770,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de la Península del Yucatán.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 28.595,35 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Copenhaguen.

Finalitat: Funcionament ordinari i organització d’activitats culturals.

Import: 3.010,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casa de Catalunya de Sevilla.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 9.700,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Quito.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals, ensenyament de la llengua catalana i ajuts assistencials.

Import: 29.250,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Santo Domingo.

Finalitat: Funcionament ordinari i organització d’activitats culturals.

Import: 8.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência Raimundo Lúlio (Ramon Llull).

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 12.800,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Comunitat Catalana de Colòmbia.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals, ensenyament llengua catalana i ajuts assistencials.

Import: 16.370,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Grenoble.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 6.560,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Bahía Blanca.

Finalitat: Funcionament ordinari.

Import: 5.000 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre de la cultura catalana del Principat d’Andorra.

Finalitat: Funcionament ordinari i organització d’activitats culturals.

Import: 45.500 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Mar del Plata.

Finalitat: Funcionament ordinari, activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 12.880,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Les Quatre Barres Castelar.

Finalitat: funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 12.725,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Rosario.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 39.932,10 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Capitán Sarmiento.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 9.530 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Espai Catalunya Topalekua.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 49.190,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Guayaquil.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 22.693,76 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal de Catalunya de París.

Finalitat: Funcionament ordinari i organització d’activitats culturals.

Import: 4.512,29 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Tolosa de Llenguadoc.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 20.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Montevideo.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals, ensenyament de la llengua catalana i ajuts socials.

Import: 37.400,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Associació Catalana de Socors Mutus Montepio de Montserrat.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 19.600,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català Jorge Butiña i Cardona.

Finalitat: funcionament ordinari, organització d’activitats culturals, ensenyament de la llengua catalana i ajuts socials.

Import: 31.300,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Associação Cultural Catalonia.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 27.025,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal dels Països Catalans de La Plata.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 35.075,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Caracas.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals, ensenyament de la llengua catalana i ajuts socials.

Import: 128.820 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Orfeó Català de Mèxic.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 64.450,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Associació d’Empresaris d’Ascendència Catalana a l’Uruguai (ASEACU).

Finalitat: Funcionament ordinari.

Import: 7.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Lausana.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 16.640,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Vancouver.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 3.200 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Kansai.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 22.060,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal dels Països Catalans de Toronto.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 10.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casa Nostra de Zuric.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 13.776,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casa Catalana de Saragossa.

Finalitat: Funcionament ordinari i organització d’activitats culturals .

Import: 33.900,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Catalan Institute of America, Inc.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 6.712 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Beijing.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 11.640,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Cercle Català de Marsella.

Finalitat: Funcionament ordinari i organització d’activitats culturals.

Import: 7.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Cercle Català de Madrid.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 61.315 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Agrupació Cultural Catalana de Mendoza.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 3.200,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Córdoba.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ajuts socials.

Import: 21.680,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC).

Finalitat: Funcionament ordinari.

Import: 3.400,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal dels Catalans de Califòrnia.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament llengua catalana.

Import: 3.950,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal de Catalunya de Santa Fe.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 6.567,60 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Victòria.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 7.380,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal dels Països Catalans de Guayana.

Finalitat: Funcionament ordinari i organització d’activitats culturals.

Import: 11.650,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Centre Català de Mendoza.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 11.680 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

Entitat: Casal Català de Brussel·les.

Finalitat: Funcionament ordinari, organització d’activitats culturals i ensenyament de la llengua catalana.

Import: 10.061,27 euros

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.09.00.

—2 Subvencions per a la promoció i projecció internacional de les organitzacions catalanes per a l’any 2011, d’acord amb la Resolució PRE/0222/2011, de 7 de setembre, de convocatòria pública (DOGC núm. 5965, de 16.9.2011), en els termes que consten a continuació:

Entitat: Fundació BCD per a la Promoció del Disseny Industrial.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i d de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 3.839,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Pen Català.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b, e i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 16.969,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Rafael Campalans.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 e i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 5.716,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació d’Empresaris del Garraf, Alt i Baix Penedès.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b , e i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 7.699,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Catalana de Crítics d’Art -ACCA-.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 8.490,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació de Decolletadors i Mecanitzadors de Catalunya - ADECAT.

Finalitat: Concedit per ajustar-se al paràgraf 2.1 b de la base de la convocatòria, modulat d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Jove Cambra Internacional - European Conference 2011.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 b i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 16.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i b de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 4.116,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació ProHabitatge.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 3.566,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Cooperacció.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i b de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 4.147,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació Catalana de Joves Cambres.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i b de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 4.604,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació Catalana d’Entitats Corals.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 8.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i b de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 4.401,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Catalana Síndrome de Down.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 9.836,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Catalana Pro Persones amb Sordceguesa.

Finalitat: Concedit per ajustar-se al paràgraf 2.1 b de la base de la convocatòria, modulat d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 3.280,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: iEARN-Pangea.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i b de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 4.632,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació de Famílies Lesbianes i Gais de Catalunya, FLG.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b, e i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 10.063,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Privada Cetemmsa.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 11.354,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació President Josep Irla.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i e de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació Catalana de Patinatge.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i b de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 47.965,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Interarts per a la Cooperació Cultural Internacional.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 3.073,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i b de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 18.200,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Espiral Entitat de Serveis.

Finalitat: Concedit per ajustar-se al paràgraf 2.1 f de la base de la convocatòria, modulat d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 4.029,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b, e i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 64.850,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Unescocat-Centre UNESCO de Catalunya.

Finalitat: Concedit per ajustar-se al paràgraf 2.2 a de la base de la convocatòria, modulat d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 5.938,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Privada Desenvolupament Comunitari.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 b i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 4.263,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació Catalana de Futbol Sala.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b , d i e de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 12.536,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Privada Bioregió de Catalunya.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 56.270,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Teràpia a Cavall -FTAC-CITAAC.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i b de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Moviment Coral Català.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 3.579,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b, d i e de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 23.747,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 8.840,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - Itec.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 9.982,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Fundació Privada ADANA.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 3.662,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Dones per la Llibertat i Democràcia.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 10.100,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació Catalana de Ball Esportiu -FCBE-.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i b de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 5.209,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació Catalana de Bitlles i Bowling.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b, e i f de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 25.380,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació Catalana de Pitch and Putt.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a, b i e de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 6.603,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Confederació de Cooperatives de Catalunya.

Finalitat: Concedit per ajustar-se al paràgraf 2.1 a de la base de la convocatòria, modulat d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 7.248,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí.

Finalitat: Concedit per ajustar-se al paràgraf 2.1 b de la base de la convocatòria, modulat d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

Entitat: Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Finalitat: Concedit per ajustar-se als paràgrafs 2.1 a i b de la base de la convocatòria, modulats d’acord amb els criteris de valoració aplicables.

Import: 4.320,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/482.00.01.00.

—3 Beques per a estades a la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya davant la Unió Europea a Brussel·les (Eurostages 2011-2012), d’acord amb la Resolució PRE/1210/2011, de 12 de maig, de convocatòria pública (DOGC núm. 5882, de 19.5.2011), en els termes que consten a continuació:

Persona beneficiària: Laia Tomàs Vinardell.

Import: 13.400 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Albert Buyé Grau.

Import: 13.400 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

—4 Beques per incentivar la realització de pràctiques en organitzacions internacionals corresponents a l’any 2011 (Beques Canigó 2011), d’acord amb la Resolució PRE/2056/2011, de 18 d’agost, de convocatòria pública (DOGC núm. 5951, de 29.8.2011), en els termes que consten a continuació:

Persona beneficiària: Addaia Marrades Rodriguez.

Objecte: Estada de 9 mesos a Israel, a l’organització internacional UNRWA.

Import: 12.151,35 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Hèctor Ros Soto.

Objecte: Estada de 6 mesos a Kènia, a l’organització internacional United Nations Office on Drugs and Crime.

Import: 9.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Iris Danae Blanc Lopez.

Objecte: Estada de 6 mesos a Panamà, a l’organització internacional UN WOMEN.

Import: 7.651,32 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Joan Serra Montagut.

Objecte: Estada de 7 mesos a Mèxic, a l’organització internacional UNESCO.

Import: 8.926,54 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Sònia Massana Rubio.

Objecte: Estada de 9 mesos a Mèxic, a l’organització internacional ACNUR.

Import: 11.476,98 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Almudena Díaz Pagés.

Objecte: Estada de 9 mesos a Panamà, a l’organització internacional UN WOMEN.

Import: 11.476,98 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Oriol Busquets Calm.

Objecte: Estada de 6 mesos a Geòrgia, a l’organització internacional ACNUR.

Import: 7.651,32 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Marta Pont Guixa.

Objecte: Estada de 5 mesos a Bèlgica, a l’organització internacional Comissió Europea.

Import: 7.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Faiza El Fezzazi El Maziani.

Objecte: Estada de 4,5 mesos a Bèlgica, a l’organització internacional Comissió Europea

Import: 6.750,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Eva Galindo Soriano.

Objecte: Estada de 6 mesos a Bòsnia-Hezergovina, a l’organització internacional Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE).

Import: 6.751,80 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Mònica Zaragoza Añón.

Objecte: Estada de 8 mesos a Israel, a l’organització internacionalUNRWA.

Import: 8.100,90 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Lluís Ruiz-Giménez Coderch.

Objecte: Estada de 9 mesos a El Salvador, a l’organització internacional Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Import: 11.476,98 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Ester Anaya Boig.

Objecte: Estada de 3 mesos a Brusel·les, a l’organització internacional European Comission.

Import: 4.500,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

Persona beneficiària: Xavier Bellmunt Mancebo.

Objecte: Estada de 9 mesos a Equador, a l’organització internacional Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF).

Import: 8.321,13 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00.

—5 Beques per a estades a comunitats catalanes de l’exterior, corresponents a l’any 2010, d’acord amb la Resolució VCP/466/2010, de 20 de setembre, de convocatòria pública (DOGC núm. 5728, de 5.10.2010), en els termes que consten a continuació:

Persona beneficiària: Laia Guinovart García

Objecte: Estada al Centre Català de Luxemburg

Import: 17.230,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00 i D/448.00.01.00.

Persona beneficiària: Júlia Zamora Martínez

Objecte: Estada al Casal Català de París

Import: 19.330,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00 i D/448.00.01.00.

Persona beneficiària: Olga Rodríguez Trujillo

Objecte: Estada al Katalanischer Salon. Berlín

Import: 19.991,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00 i D/448.00.01.00.

Persona beneficiària: Joan Serra Montagut

Objecte: Estada al Casal Català de la Península del Yucatán

Import: 12.455,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00 i D/448.00.01.00.

Persona beneficiària: Anna Sánchez Ribas

Objecte: Estada al Casal dels Països Catalans de la Plata

Import: 12.455,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00 i D/448.00.01.00.

Persona beneficiària: Marta Arànega Gallart

Objecte: Estada al Centre Català d’Escòcia

Import: 19.330,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00 i D/448.00.01.00.

Persona beneficiària: Sònia Montserrat Perpinyà

Objecte: Estada al Casal Català del Quebec

Import: 20.995,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00 i D/448.00.01.00.

Persona beneficiària: Albert Bonjoch Gené

Objecte: Estada a la Comunitat Catalana de Colòmbia

Import: 12.747,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/448.00.01.00.

Persona beneficiària: Gàlia Sánchez Fernández

Objecte: Dinamització de xarxes de CCE

Import: 12.600,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR1101 D/440.68.00.00 i D/448.00.01.00.

—6 Subvencions EURODISTRICTE per al desenvolupament de projectes de cooperació a l’Espai Català Transfronterer, d’acord amb la Resolució PRE/1642/2011, de 29 de juny, de convocatòria pública (DOGC núm. 5913, de 5.7.2011), en els termes que consten a continuació:

Entitat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona.

Finalitat: Foment del comerç de proximitat entre Figueres i Perpinyà.

Import: 3.000,00 euros.

Aplicació pressupostària: PR0201 D/482.00.01.00.

Entitat: Ajuntament de Figueres.

Finalitat: Plasmació d’una organització empresarial a escala de l’Eurodistricte.

Import: 3.000,00 euros

Aplicació pressupostària: PR0201 D/460.00.01.00.

(12.079.012)

 

Amunt