Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 01/03/2012

 • Número del document PRE/0365/2012

 • Número de control 12060053

 • Organisme emissor Departamento de la Presidencia

  CVE CVE-DOGC-B-12060053-2012

Dades del DOGC
 • Número 6083

 • Fecha 08/03/2012

 • Sección CARGOS Y PERSONAL

 • Página 12320

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN PRE/365/2012, de 1 de marzo, por la que se da publicidad al nombramiento de las vocalías de la Comisión de Conmemoraciones.


D’acord amb el que estableixen els articles 5 i 6 del Decret 387/2011, de 6 de setembre, dels criteris de la política commemorativa del Govern i de creació de la Comissió de Commemoracions, el titular del Departament de la Presidència va nomenar les vocalies de la Comissió de Commemoracions.

Atesa la conveniència de donar a conèixer la composició de dita Comissió,

Resolc:

Donar publicitat a la Resolució de 22 de febrer de 2012, per la qual es nomenen les vocalies de dita Comissió.

Barcelona, 1 de març de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

Annex

Resolució

per la qual es nomenen les vocalies de la Comissió de Commemoracions.

D’acord amb els articles 5 i 6 del Decret 387/2011, de 6 de setembre, dels criteris de la política commemorativa del Govern i de creació de la Comissió de Commemoracions,

Resolc:

1. Nomenar les vocalies de la Comissió de Commemoracions en representació de l’Administració de la Generalitat:

En representació del Departament de la Presidència, el senyor Francesc Homs i Molist, portaveu del Govern i secretari general, vocal titular, i el senyor Joan Vidal de Ciurana, cap de l’Oficina del President, vocal suplent.

En representació del departament competent en relacions institucionals, la senyora Montserrat de Vehí i Torra, directora de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, vocal titular, i el senyor Joan Auladell i Fontseca, director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, vocal suplent.

En representació del departament competent en ensenyament, el senyor Lluís Font i Espinós, secretari de Polítiques Educatives, vocal titular, i la senyora Mònica Pereña i Pérez, subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme, vocal suplent.

En representació del departament competent en salut, el senyor Francesc Sancho i Serena, secretari d’Estratègia i Coordinació, vocal titular, i el senyor Jaume Tort i Bardolet, cap del Gabinet del Conseller de Salut, vocal suplent.

En representació del departament competent en interior, el senyor Pere Torres i Grau, assessor en matèria de Seguretat Pública, vocal titular, i la senyora Joana Adela Vallès i Pena, cap de l’Oficina de Comunicació, vocal suplent.

En representació del departament competent en cultura, el senyor Xavier Solà i Cabanes, secretari general, vocal titular, i el senyor Jordi Cabré i Trias, director general de Promoció i Cooperació Cultural, vocal suplent.

En representació del departament competent en justícia, el senyor Santiago Ballester i Muñoz, director general de Dret i Entitats Jurídiques, vocal titular, i la senyora Olga Delpeix Borell, subdirectora general d’Entitats Jurídiques, vocal suplent.

En representació del departament competent en turisme, la senyora Marian Muro i Ollé, directora general de Turisme, vocal titular, i el senyor Ramon Bonastre i Bertran, director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, vocal suplent.

En representació del departament competent en universitats, el senyor Antoni Castellà i Clavé, secretari d’Universitats i Recerca, vocal titular, i el senyor Lluís Jofre i Roca, director general d’Universitats, vocal suplent.

2. Nomenar vocals de la Comissió de Commemoracions les persones expertes següents:

Agustí Colomines i Companys, historiador.

Joan B. Culla i Clarà, historiador.

Vinyet Panyella i Balcells, escriptora.

Pilar Rahola i Martínez, periodista i escriptora.

Josep M. Solé i Sabaté, historiador.

Francesc Cabana i Vancells, president de l’Ateneu Barcelonès, en representació de dita institució.

Salvador Giner de San Julián, president de l’Institut d’Estudis Catalans, en representació de dita institució.

Muriel Casals i Couturier, presidenta d’Òmnium Cultural, en representació de dita institució.

Barcelona, 22 de febrer de 2012

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

(12.060.053)

 

Amunt