Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Resolución

 • Data del document 20/02/2012

 • Número del document BSF/0299/2012

 • Número de control 12041099

 • Organisme emissor Departamento de Bienestar Social y Familia

  CVE CVE-DOGC-B-12041099-2012

Dades del DOGC
 • Número 6076

 • Fecha 28/02/2012

 • Sección DISPOSICIONES

 • Página 9578

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓN BSF/299/2012, de 20 de febrero, por la que se da publicidad a las subvenciones de un importe igual o superior a 3.000 euros que el Departamento de Bienestar Social y Familia ha resuelto otorgar durante el año 2011.


Atès el que estableix l’article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions;

Fent ús de les atribucions que m’atorga l’article 13 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,

Resolc:

Donar publicitat a les subvencions d’un import igual o superior a 3.000 euros que el Departament de Benestar Social i Família ha resolt atorgar durant l’any 2011, en els termes que preveu l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 20 de febrer de 2012

Dolors Rusinés i Bonet

Secretària general

Annex

Entitat: Anna Vilanova Prat.

NIF: 39179236R.

Import: 5.270,00 euros.

Concepte: beca de col·laboració per al tractament arxivístic de fons documentals produïts per les entitats juvenils catalanes.

Partida pressupostària: BE09 D/480000100/3210.

Entitat: TECSAL, SA.

NIF: A58083080.

Import: 275.619,84 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Icària Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 409.859,52 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Icària Iniciatives Socials, SAL.

NIF: A59835454.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats extraordinàries en matèria de joventut de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Caser Residencial, SAU.

NIF: A81228520.

Import: 44.297,05 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500051 D/470000100/317C/0000.

Entitat: Jardí d’Infants Estel Blau, SLL.

NIF: B61995841.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programa atencions educatives complementàries 0-3 anys.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Cipo, SCCL.

NIF: F08237562.

Import: 497.589,90 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Cipo, SCCL.

NIF: F08237562.

Import: 643.243,92 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Taller El Xop, SCCL.

NIF: F08505323.

Import: 397.557,24 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Pretalleres San José, SCCL.

NIF: F08523615.

Import: 386.673,84 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Estel, SCCL.

NIF: F08527293.

Import: 459.202,85 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Grupdem, SCCL.

NIF: F08580359.

Import: 324.923,04 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Escola Guimbarda, SCCL.

NIF: F08628950.

Import: 289.163,16 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316D/0000.

Entitat: Taller Jeroni de Moragas, SCCL.

NIF: F08640997.

Import: 610.298,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Taller Jeroni de Moragas, SCCL.

NIF: F08640997.

Import: 527.505,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Tallers Blancs, SCCL.

NIF: F08713059.

Import: 266.779,20 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Drecera, SCCL.

NIF: F08954059.

Import: 15.700,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: L’Olivera, SCCL.

NIF: F25014176.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: L’Olivera, SCCL.

NIF: F25014176.

Import: 68.826,96 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316G/0000.

Entitat: L’Olivera, SCCL.

NIF: F25014176.

Import: 339.651,98 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Verge de la Cinta, SCCL.

NIF: F43026723.

Import: 853.999,92 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Verge de la Cinta, SCCL.

NIF: F43026723.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Verge de la Cinta, SCCL.

NIF: F43026723.

Import: 1.317.310,55 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Solc, SCCL.

NIF: F43033562.

Import: 128.891,28 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316G/0000.

Entitat: El Taller Del Priorat, SCCL.

NIF: F43388081.

Import: 115.552,32 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Gedi Gestió i Disseny, SCCL.

NIF: F59128041.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Gedi Gestió i Disseny, SCCL.

NIF: F59128041.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Femarec, SCCL.

NIF: F59197996.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Escola Rosella, SCCL.

NIF: F59856658.

Import: 318.107,70 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Eduvic, SCCL.

NIF: F60709896.

Import: 4.400,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Grup de Serveis d’Iniciativa Social, SCCL.

NIF: F61054706.

Import: 1.027.874,88 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Insercoop, SCCL.

NIF: F61380390.

Import: 31.000,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: TEB d’Habitatge, SCCL.

NIF: F62548888.

Import: 892.406,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: TEB Vallès, SCCL.

NIF: F62576004.

Import: 191.865,24 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: TEB Barcelona, SCCL.

NIF: F62635859.

Import: 612.220,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Aixec, SCCL.

NIF: F62920715.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Grup de Serveis d’Iniciativa Social Dos, SCCL.

NIF: F63044531.

Import: 574.674,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Eneida, SCCL.

NIF: F63626048.

Import: 160.067,52 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Tamaia, viure sense violència, SCCL.

NIF: F64206642.

Import: 25.142,00 euros.

Concepte: prevenció de la violència al llarg del cicle vital de les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Apindep Ronçana, SCCL.

NIF: F64255581.

Import: 258.418,70 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 500050 D/782000100/316G/2010.

Entitat: Apindep Ronçana, SCCL.

NIF: F64255581.

Import: 64.765,20 euros.

Concepte: programa d’inserció sociolaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Cointegra, SCCL.

NIF: F64660715.

Import: 1.455.284,28 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Fraternitat Cristiana de Persones amb Discapacitat.

NIF: G08328486.

Import: 14.200,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació de Famílies per a l’Ajuda al Poliomelític.

NIF: G08348450.

Import: 326.736,68 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars-residències/pisos disminuïts.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació per a la Reeducació Auditiva de Nens Sords. ARANS.

NIF: G08350175.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Obra Benèfico-social del Nen Déu.

NIF: G08373037.

Import: 217.065,50 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Obra Benèfico-Social del Nen Déu.

NIF: G08373037.

Import: 746.103,96 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Obra Benèfico-Social del Nen Déu.

NIF: G08373037.

Import: 81.244,08 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Dincat Federació.

NIF: G08389058.

Import: 683.376,17 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Dincat Federació.

NIF: G08389058.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Dincat Federació.

NIF: G08389058.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Dincat Federació.

NIF: G08389058.

Import: 29.872,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Asociación Parálisis Cerebral.

NIF: G08393936.

Import: 709.284,12 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Asociación Parálisis Cerebral.

NIF: G08393936.

Import: 135.240,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Asociación Parálisis Cerebral.

NIF: G08393936.

Import: 62.350,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: ASPANIAS, Associació de pares de persones amb retard mental.

NIF: G08400319.

Import: 574.553,80 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: ASPANIAS, Associació de pares de persones amb retard mental.

NIF: G08400319.

Import: 65.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació de Pares Igualadins de Nens i Adolescents Subdotats.

NIF: G08403644.

Import: 102.239,53 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació del Centre Ocupacional Camí.

NIF: G08407942.

Import: 222.186,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Asociación Comarcal Pro Subnormales del Bajo Llobregat (ACOSU).

NIF: G08408346.

Import: 606.859,95 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Asociación Comarcal Pro Subnormales del Bajo Llobregat (ACOSU).

NIF: G08408346.

Import: 921.458,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Cardenal Vidal i Barraquer.

NIF: G08420119.

Import: 19.000,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B/0000.

Entitat: Fundació Cardenal Vidal i Barraquer.

NIF: G08420119.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: unitat d’atenció especialitzada per a dones maltractades (UNADOM): apostant per la continuïtat.

Partida pressupostària: 6010 D/481000100/3220.

Entitat: Fundació Benèfica Maria Raventós.

NIF: G08424871.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: marginació social: residències d’estada limitada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Fundació Benèfica Maria Raventós.

NIF: G08424871.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts Psíquics de Sant Adrià (ASSA.).

NIF: G08440307.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts Psíquics de Sant Adrià (ASSA.).

NIF: G08440307.

Import: 132.836,21 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats (AMPANS).

NIF: G08444671.

Import: 1.396.844,92 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats (AMPANS).

NIF: G08444671.

Import: 5.970,75 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats (AMPANS).

NIF: G08444671.

Import: 195.903,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Manresana de Pares de Nens Subdotats (AMPANS).

NIF: G08444671.

Import: 1.958.158,89 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Lluís Carulla.

NIF: G08445942.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: activitats extraordinàries en matèria de joventut de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada “Sant Francesc d’Assís”.

NIF: G08446577.

Import: 108.325,44 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Obra d’Integració Social “OBINSO”.

NIF: G08458051.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: marginació social: residències d’estada limitada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Obra d’Integració Social “OBINSO”.

NIF: G08458051.

Import: 469.369,89 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: APAFAC, Associació de pares de fills amb autisme de Catalunya.

NIF: G08470510.

Import: 936.750,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.

NIF: G08477788.

Import: 16.150,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/3130/0000.

Entitat: Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena.

NIF: G08477788.

Import: 22.000,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/3130/0000.

Entitat: Asociación de ayuda a personas con disminución psíquica Alpi (AAS).

NIF: G08483067.

Import: 476.269,92 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Asociación de ayuda a personas con disminución psíquica Alpi (AAS).

NIF: G08483067.

Import: 380.512,50 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Foment del Treball Nacional.

NIF: G08486607.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació de Pares i Familiars de Persones amb Disminució Psíquica “Sant Jordi”.

NIF: G08489460.

Import: 218.478,05 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació de Pares i Familiars de Persones amb Disminució Psíquica “Sant Jordi”.

NIF: G08489460.

Import: 345.185,28 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació de Sant Tomàs-Parmo.

NIF: G08491029.

Import: 203.013,79 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 500050 D/782000100/316G/0000.

Entitat: Associació de Sant Tomàs-Parmo.

NIF: G08491029.

Import: 950.084,88 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació de Sant Tomàs-Parmo.

NIF: G08491029.

Import: 920.789,15 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Acció Jove-Joves de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

NIF: G08496606.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Acció Jove-Joves de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.

NIF: G08496606.

Import: 43.116,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Confederació sindical de la comissió obrera nacional de Catalunya.

NIF: G08496606.

Import: 6.991,00 euros.

Concepte: l’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses, prevenció i erradicació.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Unió General de Treballadors de Catalunya.

NIF: G08496622.

Import: 116.500,00 euros.

Concepte: extraordinàries secretaria general.

Partida pressupostària: BE0102 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Unió general de treballadors de Catalunya.

NIF: G08496622.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: servei d’informació, assessorament i mediació per a dones (SIAM).

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Obra social d’ajuda al disminuït psíquic (OSAS).

NIF: G08501009.

Import: 894.560,28 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Bellaire.

NIF: G08507600.

Import: 82.876,64 euros.

Concepte: programa d’inserció sociolaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Asociación Enfermos de Riñón -ADER-.

NIF: G08526485.

Import: 15.400,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Casa Social del Sord de Manresa i Comarques.

NIF: G08561912.

Import: 5.125,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).

NIF: G08564379.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE).

NIF: G08564379.

Import: 44.531,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Asociación Esclat.

NIF: G08569303.

Import: 781.902,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: residències i centres residencials de disminuïts.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316F/0000.

Entitat: Asociación Esclat.

NIF: G08569303.

Import: 96.300,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Asociación Esclat.

NIF: G08569303.

Import: 288.867,84 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316D/0000.

Entitat: Asociación Esclat.

NIF: G08569303.

Import: 376.325,52 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Coordinadora per l’Ancianitat - ACA.

NIF: G08571705.

Import: 30.800,00 euros.

Concepte: vacances gent gran. Visites i sortides culturals. Conferències culturals. Concerts musicals. Revista social: Abans i Ara. Jocs Florals de la Tardor. Tallers d’artesania.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: ASPANIN, Associació Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual i les Seves Famílies.

NIF: G08572554.

Import: 141.437,28 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317D/0000.

Entitat: ASPANIN, Associació Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual i les Seves Famílies.

NIF: G08572554.

Import: 42.750,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: ASPANIN, Associació Pro Persones amb Discapacitat Intel·lectual i les Seves Famílies.

NIF: G08572554.

Import: 189.256,77 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Hospital Sant Pere Claver.

NIF: G08572737.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Aspasim - Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica - Institució Mullerat.

NIF: G08575441.

Import: 586.427,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Aspasim - Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica - Institució Mullerat.

NIF: G08575441.

Import: 10.531,64 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316D/0000.

Entitat: Aspasim - Associació de Pares de Persones amb Disminució Psíquica - Institució Mullerat.

NIF: G08575441.

Import: 377.638,20 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació de suport al disminuït psíquic Mare de Déu de Bellvitge.

NIF: G08581639.

Import: 475.280,64 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Llars de l’Amistat Cheshire, Fundació Privada.

NIF: G08593188.

Import: 402.058,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Llars de l’Amistat Cheshire, Fundació Privada.

NIF: G08593188.

Import: 81.244,08 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Centro Recreativo Cultural de Sordos de Barcelona.

NIF: G08610453.

Import: 11.300,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Federació de persones sordes de Catalunya.

NIF: G08621922.

Import: 226.920,97 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Federació de persones sordes de Catalunya.

NIF: G08621922.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Federació de persones sordes de Catalunya.

NIF: G08621922.

Import: 9.094,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Federació de Persones Sordes de Catalunya.

NIF: G08621922.

Import: 6.900,00 euros.

Concepte: dia internacional de les persones sordes a Madrid. Redisseny d’una web de Fesoca més accessible.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (AREP).

NIF: G08631574.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (AREP).

NIF: G08631574.

Import: 195.903,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental (AREP).

NIF: G08631574.

Import: 194.243,16 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Rusc i Avets.

NIF: G08638900.

Import: 348.672,12 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Rusc i Avets.

NIF: G08638900.

Import: 851.300,45 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Casal de Sords de Barcelona.

NIF: G08643843.

Import: 19.500,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Centre de Formació i Prevenció.

NIF: G08668733.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Fundació Mare Nostra.

NIF: G08683310.

Import: 90.000,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars residències-centres gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/315B/0000.

Entitat: Unió de pagesos de Catalunya.

NIF: G08687642.

Import: 13.142,00 euros.

Concepte: itineraris d’informació, orientació i assessorament a dones per afavorir la seva integració amb la utilització d’eines web 2,0 i la xarxa social Pageses.cat.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació de Sords de Sabadell.

NIF: G08691404.

Import: 11.400,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: ASPROSEAT, Associació Promotora de Serveis Especials i Atencions Terapèutiques.

NIF: G08692410.

Import: 180.542,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316D/0000.

Entitat: ASPROSEAT, Associació Promotora de Serveis Especials i Atencions Terapèutiques.

NIF: G08692410.

Import: 1.068.953,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: ASPROSEAT, Associació Promotora de Serveis Especials i Atencions Terapèutiques.

NIF: G08692410.

Import: 1.325.980,92 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació per a la Lluita Contra les Malalties del Ronyó ALCER.

NIF: G08698367.

Import: 9.150,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Asociación para la Reeducación de Adolescentes y Niños Inadaptados (ARANI).

NIF: G08704108.

Import: 16.602,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts Psíquics de Sabadell i Comarca.

NIF: G08705832.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500051 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació de Serveis als Avis de Sant Andreu i de la Sagrera.

NIF: G08706558.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars residències-centres gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/315B/0000.

Entitat: Associació de Pares de Deficients Psíquics del Poble Sec.

NIF: G08726630.

Import: 622.619,28 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació de Pares de Deficients Psíquics del Poble Sec.

NIF: G08726630.

Import: 508.361,05 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Entitat Cultural i Esportiva - Ger.

NIF: G08733750.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programa de difusió i sensibilització. Programa de voluntariat. Promoció d’activitats cíviques i comunitàries.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Col·lectius de Joves Comunistes.

NIF: G08764458.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Col·lectius de Joves Comunistes.

NIF: G08764458.

Import: 6.159,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Unió Democràtica de Catalunya - UDC.

NIF: G08771222.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Esplais Catalans - Esplac.

NIF: G08773517.

Import: 10.500,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Esplais Catalans - Esplac.

NIF: G08773517.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: AIS Pro-Juventud.

NIF: G08774424.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: AIS Pro-Juventud.

NIF: G08774424.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Federación ECOM Federación de Entidades de Personas con Discapacidad Física.

NIF: G08803801.

Import: 371.831,76 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Federación ECOM Federación de Entidades de Personas con Discapacidad Física.

NIF: G08803801.

Import: 8.229,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Federación ECOM Federación de Entidades de Personas con Discapacidad Física.

NIF: G08803801.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació catalana d’espína bífida i hidrocefàlia.

NIF: G08814519.

Import: 25.600,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació catalana d’espína bífida i hidrocefàlia.

NIF: G08814519.

Import: 80.509,55 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Hogar del Sordo de Badalona.

NIF: G08814717.

Import: 12.300,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Casal dels Infants per a l’acció social als barris.

NIF: G08828998.

Import: 125.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Casal dels Infants per a l’acció social als barris.

NIF: G08828998.

Import: 63.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Casal dels Infants per a l’acció social als barris.

NIF: G08828998.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Casal dels Infants per a l’acció social als barris.

NIF: G08828998.

Import: 15.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Casal dels Infants per a l’acció social als barris.

NIF: G08828998.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Casal dels Infants per a l’acció social als barris.

NIF: G08828998.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: marginació social: residències d’estada limitada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Casal dels Infants per a l’acció social als barris.

NIF: G08828998.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: programa atencions educatives complementàries 0-3 anys.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Casal dels Infants per a l’acció social als barris.

NIF: G08828998.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Casal dels Infants per a l’acció social als barris.

NIF: G08828998.

Import: 5.285,00 euros.

Concepte: vincles, espai de promoció i creixement.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació per a la integració social del deficient.

NIF: G08849283.

Import: 290.408,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació per a la integració social del deficient.

NIF: G08849283.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: SCI-Catalunya. Servei Civil internacional.

NIF: G08849549.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: SCI-Catalunya. Servei Civil internacional.

NIF: G08849549.

Import: 14.900,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: SCI-Catalunya. Servei Civil internacional.

NIF: G08849549.

Import: 19.261,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (FAPAC).

NIF: G08850299.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes (FAPAC).

NIF: G08850299.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: fòrums territorials de participació: l’acollida i el relleu associatiu.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Front d’Alliberament Gai de Catalunya.

NIF: G08850976.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D/0000.

Entitat: FAPAES.

NIF: G08852394.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Federació Catalana d’Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL).

NIF: G08857542.

Import: 299.167,52 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts Físics i Psíquics de Sant Cugat del Vallès.

NIF: G08859936.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts Físics i Psíquics de Sant Cugat del Vallès.

NIF: G08859936.

Import: 142.152,24 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Grupo de Amigos Minusválidos - Centro Social.

NIF: G08860850.

Import: 13.353,33 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Obra Social Sanitària Cor de Maria.

NIF: G08861973.

Import: 52.825,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: centres de dia gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/315C/0000.

Entitat: Centre d’Estudis de l’Esplai.

NIF: G08877649.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Centre d’Estudis de l’Esplai.

NIF: G08877649.

Import: 19.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació Pro Persones amb Autisme de Catalunya -ASEPAC-.

NIF: G08879256.

Import: 310.787,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts del Penedès (APDP).

NIF: G08886889.

Import: 45.135,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316D/0000.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts del Penedès (APDP).

NIF: G08886889.

Import: 228.777,48 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts del Penedès (APDP).

NIF: G08886889.

Import: 6.650,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Federació Entitats Culturals Andaluzas en Catalunya.

NIF: G08892614.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: festes tradicionals: Rocío a Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Asteroide B612.

NIF: G08892895.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Catalana per a la Síndrome de Down.

NIF: G08897696.

Import: 156.530,17 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Joventut Organitzada i Activa - JOIA.

NIF: G08901019.

Import: 736.598,10 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Joventut Organitzada i Activa - JOIA.

NIF: G08901019.

Import: 163.029,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Fundació en Salut Mental CPB.

NIF: G08914020.

Import: 94.742,36 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears (APFCB).

NIF: G08914475.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació l’Hora de Déu.

NIF: G08917262.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai.

NIF: G08918252.

Import: 901.153,00 euros.

Concepte: subvencions interdepartamentals.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210/0000.

E09 D/782000100/3210/0000.

500051 D/782000100/316I/0000.

BE06 D/482000100/3180/0000.

BE07 D/482000100/3140/0000.

BE12 D/482000100/3230/0000.

Entitat: Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai.

NIF: G08918252.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai.

NIF: G08918252.

Import: 138.590,00 euros.

Concepte: conveni interdepartamental. Inversions en equipaments juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/782000100/3210.

Entitat: Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Clubs d’Esplai.

NIF: G08918252.

Import: 730.426,00 euros.

Concepte: conveni interdepartamental. Activitats en matèria de joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats.

NIF: G08919912.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda als Refugiats.

NIF: G08919912.

Import: 19.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació d’Ajuda als Toxicòmans (AAT).

NIF: G08921991.

Import: 104.304,42 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Associació d’Ajuda als Toxicòmans (AAT).

NIF: G08921991.

Import: 444.416,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya.

NIF: G08931974.

Import: 921.617,00 euros.

Concepte: subvencions interdepartamentals.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210/0000.

BE09 D/782000100/3210/0000.

500051 D/782000100/3170/0000.

500051 D/782000100/316I/0000.

BE06 D/482000100/3180/0000.

BE07 D/482000100/3140/0000.

BE12 D/482000100/3230/0000.

Entitat: Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya.

NIF: G08931974.

Import: 166.465,00 euros.

Concepte: conveni interdepartamental. Inversions en equipaments juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/782000100/3210.

Entitat: Escola de Formació de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

NIF: G08931974.

Import: 495.219,00 euros.

Concepte: conveni interdepartamental. Activitats en matèria de joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts Santa Oliva.

NIF: G08932808.

Import: 215.988,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Asociación Fondo de Conocimientos y Experiencia Conex.

NIF: G08934598.

Import: 3.587,50 euros.

Concepte: activitats d’oci per a la gent gran. Captació de voluntaris. Edició opuscle de Conex. Colònies d’estiu. Premi literari Conex.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació per a les Nacions Unides.

NIF: G08945859.

Import: 9.300,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Casal Lambda.

NIF: G08952939.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació de Joves Estudiants de Catalunya - AJEC.

NIF: G08970493.

Import: 15.759,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS).

NIF: G08973224.

Import: 274.265,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Institut de Treball Social i Serveis Socials (INTRESS).

NIF: G08973224.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Escoltes Catalans.

NIF: G08983199.

Import: 464.465,00 euros.

Concepte: subvencions interdepartamentals.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210/0000.

BE09 D/782000100/3210/0000.

500051 D/782000100/316I/0000.

Entitat: Escoltes Catalans.

NIF: G08983199.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Escoltes Catalans.

NIF: G08983199.

Import: 66.410,00 euros.

Concepte: conveni interdepartamental. Inversions en equipaments juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/782000100/3210.

Entitat: Escoltes Catalans.

NIF: G08983199.

Import: 248.844,00 euros.

Concepte: conveni interdepartamental. Activitats en matèria de joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Agrupació Cultural Galega Saudade.

NIF: G08983256.

Import: 7.777,50 euros.

Concepte: festa tradicional de Sant Joan. Publicació de la revista: Saudade.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Asociación Barcelonesa de Laringectomizados.

NIF: G08986309.

Import: 11.100,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC).

NIF: G08991952.

Import: 6.800,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC).

NIF: G08991952.

Import: 5.048,00 euros.

Concepte: promoure la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i dones a les empreses.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Federació Catalana d’Alcohòlics Rehabilitats (FCAR).

NIF: G08992034.

Import: 6.100,00 euros.

Concepte: drogodependències: prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Acció Solidària Contra l’Atur.

NIF: G08995466.

Import: 4.750,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Centre Unesco de Catalunya.

NIF: G08996951.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Centre Unesco de Catalunya.

NIF: G08996951.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: activitats extraordinàries en matèria de joventut de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Patronat de Disminuïts Psíquics Joan Sellas Cardelús, d’Olot i Comarca.

NIF: G17035445.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Patronat de Disminuïts Psíquics Joan Sellas Cardelús, d’Olot i Comarca.

NIF: G17035445.

Import: 12.036,16 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/316D/0000.

Entitat: Patronat de Disminuïts Psíquics Joan Sellas Cardelús, d’Olot i Comarca.

NIF: G17035445.

Import: 111.054,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Gironina de Sords.

NIF: G17046285.

Import: 10.200,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Asociació Comarcal per a la Promoció i Ajut als Minusvàlids (ACPAM).

NIF: G17046517.

Import: 101.706,24 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/317D/0000.

Entitat: Minusvàlids Físics Associats (MIFAS).

NIF: G17053208.

Import: 21.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Minusvàlids Físics Associats (MIFAS).

NIF: G17053208.

Import: 63.851,08 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Montseny-Guilleries per a persones amb discapacitat intel·lectual.

NIF: G17053588.

Import: 141.073,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 50009 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Montseny-Guilleries per a persones amb discapacitat intel·lectual.

NIF: G17053588.

Import: 214.981,35 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paul.

NIF: G17088568.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció del Toxicòman - ATART.

NIF: G17101924.

Import: 909.682,62 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Obra Social Comunitaria de Bellvitge (OSCOBE).

NIF: G17143108.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318F/0000.

Entitat: Obra Social Comunitaria de Bellvitge (OSCOBE).

NIF: G17143108.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social SERGI.

NIF: G17148693.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social SERGI.

NIF: G17148693.

Import: 12.750,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Servei Gironí de Pedagogia Social SERGI.

NIF: G17148693.

Import: 22.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny.

NIF: G17201377.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Esplais de La Garrotxa.

NIF: G17283979.

Import: 10.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Els Joncs.

NIF: G17292194.

Import: 107.583,96 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Els Joncs.

NIF: G17292194.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 500050 D/781000100/316G/2010.

Entitat: Grups de Recerca i Actuació amb Minories Culturals i Treballadors Estrangers GRAMC.

NIF: G17293044.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Comunitària Antisida de Girona.

NIF: G17305210.

Import: 28.900,00 euros.

Concepte: sida: activitat de prevenció.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Associació Comunitària Antisida de Girona.

NIF: G17305210.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Centre Català de Solidaritat, Fundació Privada.

NIF: G17324864.

Import: 488.018,39 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Centre Català de Solidaritat, Fundació Privada.

NIF: G17324864.

Import: 139.072,56 euros.

Concepte: drogodependències: centres residencials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 656.850,35 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 635.693,76 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 45.135,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Fundació Privada Aspronis.

NIF: G17338492.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada El Vilar.

NIF: G17338500.

Import: 165.552,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Associació FADESIA (Familiars Demència Senil i Alzheimer).

NIF: G17348426.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Associació FADESIA (Familiars Demència Senil i Alzheimer).

NIF: G17348426.

Import: 80.114,88 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Síndrome de Down, de Girona i Comarques -Astrid 21-.

NIF: G17349135.

Import: 14.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Síndrome de Down, de Girona i Comarques -Astrid 21-.

NIF: G17349135.

Import: 106.711,68 euros.

Concepte: programa d’inserció sociolaborals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Associació Cultural Monàrquica Gitana de Girona i Província.

NIF: G17367400.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: dones gitanes.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Privada Mifas.

NIF: G17378704.

Import: 310.674,42 euros.

Concepte: atenció especialitzada: centres de dia per a disminuïts.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Fundació Privada Mifas.

NIF: G17378704.

Import: 92.667,20 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars-residències/pisos disminuïts.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Mifas.

NIF: G17378704.

Import: 273.150,48 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Consell de Joventut d’Arbúcies.

NIF: G17383431.

Import: 4.276,25 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació d’Iniciatives Socials.

NIF: G17397134.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Associació d’Iniciatives Socials.

NIF: G17397134.

Import: 9.696,45 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Educativa d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en Risc Vall de Terri.

NIF: G17405184.

Import: 33.534,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Club Excursionista Empordanès.

NIF: G17410424.

Import: 4.276,25 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Club Excursionista Empordanès.

NIF: G17410424.

Import: 4.844,40 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació per a l’Atenció de Serveis i Solidaritat-AASS.

NIF: G17413584.

Import: 3.676,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada MAP.

NIF: G17414905.

Import: 533.268,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada MAP.

NIF: G17414905.

Import: 33.610,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada MAP.

NIF: G17414905.

Import: 934.571,55 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada MAP.

NIF: G17414905.

Import: 72.216,96 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Fundació Privada MAP.

NIF: G17414905.

Import: 6.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada MAP.

NIF: G17414905.

Import: 83.563,65 euros.

Concepte: serveis prelaborals (malalts mentals).

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Plataforma Educativa.

NIF: G17425224.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318F/0000.

Entitat: Fundació Plataforma Educativa.

NIF: G17425224.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Plataforma Educativa.

NIF: G17425224.

Import: 312.432,70 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Associació Juvenil Grup de Foc Dracs de la Bisbal.

NIF: G17429648.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Grup d’Esplai Vidrerenc.

NIF: G17443227.

Import: 4.105,20 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Grup d’Esplai Vidrerenc.

NIF: G17443227.

Import: 4.844,40 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Girona.

NIF: G17457672.

Import: 11.500,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Fundació Privada Ramon Noguera.

NIF: G17462128.

Import: 42.126,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Fundació Privada Ramon Noguera.

NIF: G17462128.

Import: 577.917,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Ramon Noguera.

NIF: G17462128.

Import: 6.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Ramon Noguera.

NIF: G17462128.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Ramon Noguera.

NIF: G17462128.

Import: 334.313,01 euros.

Concepte: atenció especialitzada: residències i centres residencials de disminuïts.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316F/0000.

Entitat: Fundació Privada Ramon Noguera.

NIF: G17462128.

Import: 1.163.357,20 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Associació d’Ajut als Malalts d’Alzheimer i Afectats “AMA”.

NIF: G17468117.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa.

NIF: G17535055.

Import: 279.975,96 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada de Serveis Assistencials de la Garrotxa.

NIF: G17535055.

Import: 725.663,80 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Família i Salut Mental.

NIF: G17557661.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Família i Salut Mental.

NIF: G17557661.

Import: 163.029,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Vilagran-Maristany.

NIF: G17582123.

Import: 347.355,90 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Vilagran-Maristany.

NIF: G17582123.

Import: 36.108,48 euros.

Concepte: atenció especialitzada: centres de dia per a disminuïts.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Fundació Vilagran-Maristany.

NIF: G17582123.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Drissa.

NIF: G17588047.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Drissa.

NIF: G17588047.

Import: 258.592,95 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació de l’Esport Escolar de Barcelona.

NIF: G17600792.

Import: 13.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 144.433,92 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 6.600,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 849.734,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Altem.

NIF: G17603325.

Import: 501.395,16 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Associació de discapacitats de les comarques gironines.

NIF: G17635665.

Import: 6.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació El Trampolí.

NIF: G17654989.

Import: 6.800,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació privada tallers de la Cerdanya.

NIF: G17656968.

Import: 122.127,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada per a Disminuits Psíquics de la Comarca del Pla de l’Estany.

NIF: G17662495.

Import: 355.214,35 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada per a Disminuits Psíquics de la Comarca del Pla de l’Estany.

NIF: G17662495.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Gentis.

NIF: G17679267.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Gentis.

NIF: G17679267.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 277.372,80 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 989.181,27 euros.

Concepte: atenció especialitzada: residències i centres residencials de disminuïts.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316F/0000.

Entitat: Fundació Privada Astres.

NIF: G17695768.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Jas Jovent Actiu Santjoani.

NIF: G17701962.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació privada ADIS.

NIF: G17703794.

Import: 81.032,70 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars-residències/pisos disminuïts.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Tutelar de l’Empordà.

NIF: G17715293.

Import: 24.196,61 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Privada Tutelar de les Comarques Gironines.

NIF: G17752288.

Import: 1.234.417,44 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació Fira de Circ al Carrer.

NIF: G17757014.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació de Suport i Acollida als Immigrants Akan.

NIF: G17795121.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Voluntariat Social Sant Feliu de Pellerols.

NIF: G17809146.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Cor de Carxofa, Associació de Foment del Glosat.

NIF: G17887647.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació cultural les Narcises.

NIF: G17917428.

Import: 3.061,00 euros.

Concepte: transmissions.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació Intercultural Samba Kubally.

NIF: G17984527.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid, ACUDAM.

NIF: G25014036.

Import: 696.558,70 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid, ACUDAM.

NIF: G25014036.

Import: 5.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Comarcal Urgell d’Ajuda al Minusvàlid, ACUDAM.

NIF: G25014036.

Import: 525.420,24 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Alba, d’Atenció al Disminuït.

NIF: G25014077.

Import: 522.464,86 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Alba, d’Atenció al Disminuït.

NIF: G25014077.

Import: 141.050,70 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Alba, d’Atenció al Disminuït.

NIF: G25014077.

Import: 5.375,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Alba, d’Atenció al Disminuït.

NIF: G25014077.

Import: 59.595,09 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Alba, d’Atenció al Disminuït.

NIF: G25014077.

Import: 942.594,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació Prominusvàlids de la Comarca de les Garrigues.

NIF: G25015751.

Import: 59.595,08 euros.

Concepte: clubs socials.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Prominusvàlids de la Comarca de les Garrigues.

NIF: G25015751.

Import: 3.400,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Prominusvàlids de la Comarca de les Garrigues.

NIF: G25015751.

Import: 309.951,12 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Prominusvàlids de la Comarca de les Garrigues.

NIF: G25015751.

Import: 887.439,10 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació Prominusvàlids de la Comarca de les Garrigues.

NIF: G25015751.

Import: 7.925,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Plançó.

NIF: G25016445.

Import: 3.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Asociación de Padres de Minusválidos Psíquicos (ASPAMIS).

NIF: G25019084.

Import: 4.513,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316D/0000.

Entitat: Asociación de Padres de Minusválidos Psíquicos (ASPAMIS).

NIF: G25019084.

Import: 5.525,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació pro Minusvàlids de Solsona i Comarca.

NIF: G25021338.

Import: 449.683,65 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació pro Minusvàlids de Solsona i Comarca.

NIF: G25021338.

Import: 282.172,32 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació pro Minusvàlids de Solsona i Comarca.

NIF: G25021338.

Import: 4.160,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Asociación de Rehabilitación del Minusválido AREMI.

NIF: G25021395.

Import: 139.864,08 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Asociación de Rehabilitación del Minusválido AREMI.

NIF: G25021395.

Import: 37.160,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Llar del Sord de Lleida.

NIF: G25021783.

Import: 10.350,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Pro-Minusvàlids de l’Alt Urgell.

NIF: G25022773.

Import: 180.133,37 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació Pro-Minusvàlids de l’Alt Urgell.

NIF: G25022773.

Import: 183.222,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Shalom.

NIF: G25025321.

Import: 6.420,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Shalom.

NIF: G25025321.

Import: 773.639,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació Shalom.

NIF: G25025321.

Import: 477.680,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació de disminuïts l’Estel.

NIF: G25028911.

Import: 286.670,64 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació de disminuïts l’Estel.

NIF: G25028911.

Import: 3.380,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació de disminuïts l’Estel.

NIF: G25028911.

Import: 327.777,30 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos de Prov. de Lérida.

NIF: G25029802.

Import: 6.340,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Asociación Provincial de Laringectomizados y Mutilados de la Voz.

NIF: G25039660.

Import: 15.500,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils contra l’Atur CIJCA.

NIF: G25050774.

Import: 98.809,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils contra l’Atur CIJCA.

NIF: G25050774.

Import: 6.300,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Col·lectiu d’Iniciatives Juvenils contra l’Atur CIJCA.

NIF: G25050774.

Import: 50.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, la Torxa.

NIF: G25068636.

Import: 137.459,35 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, la Torxa.

NIF: G25068636.

Import: 225.307,44 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació d’Ocupació i Esplai de Catalunya, la Torxa.

NIF: G25068636.

Import: 4.290,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina.

NIF: G25075946.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Esclat, Associació Solidaritat i Servei Santa Teresina.

NIF: G25075946.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Libra.

NIF: G25201344.

Import: 29.541,58 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Federació de Cases i Centres Regionals de la Província de Lleida.

NIF: G25212051.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: realització d’activitats i actes obert a la ciutadania.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació PROSEC (Promotora Social).

NIF: G25228792.

Import: 15.700,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació PROSEC (Promotora Social).

NIF: G25228792.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació PROSEC (Promotora Social).

NIF: G25228792.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Anti-SIDA de Lleida.

NIF: G25261116.

Import: 139.072,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades pel vih-sida.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Associació Anti-SIDA de Lleida.

NIF: G25261116.

Import: 13.385,00 euros.

Concepte: sida: activitat de prevenció.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Associació Anti-Sida de Lleida.

NIF: G25261116.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació de Joves de Montgai i Butsènit.

NIF: G25263294.

Import: 3.027,75 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Asociación Aldebarán Cataluña, Rehabilitación y Reinserción de Toxicómanos.

NIF: G25285982.

Import: 347.338,22 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Asociación Catalana de Jugadores de Azar en Rehabilitación.

NIF: G25292426.

Import: 4.860,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació d’Acció Social Promoció Juvenil Futur de Lleida.

NIF: G25300724.

Import: 15.158,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació d’Acció Social Promoció Juvenil Futur de Lleida.

NIF: G25300724.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: intervenció socioeducativa per la integració del col·lectiu gitano de Lleida.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Salut Mental Ponent.

NIF: G25318387.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Salut Mental Ponent.

NIF: G25318387.

Import: 13.965,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Lleida Solidària - MPDL.

NIF: G25322389.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida, ASPID.

NIF: G25322603.

Import: 282.291,24 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316D/0000.

Entitat: Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida, ASPID.

NIF: G25322603.

Import: 19.500,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Social Sant Ignasi de Loiola.

NIF: G25323148.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Social Sant Ignasi de Loiola.

NIF: G25323148.

Import: 7.200,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Social Sant Ignasi de Loiola.

NIF: G25323148.

Import: 119.271,12 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Social Sant Ignasi de Loiola.

NIF: G25323148.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Fundació Social Sant Ignasi de Loiola.

NIF: G25323148.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Fundació Privada Alosa.

NIF: G25327032.

Import: 113.462,76 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Lleida.

NIF: G25335068.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: drogodependències: prevenció.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Esclerosi Múltiple - Associació de Lleida.

NIF: G25337916.

Import: 13.380,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Lleidatana per la Síndrome de Down.

NIF: G25351305.

Import: 36.005,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Lleidatana per la Síndrome de Down.

NIF: G25351305.

Import: 8.100,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Adesma Fundació.

NIF: G25375023.

Import: 108.846,24 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Xavier Paulas.

NIF: G25387093.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Xavier Paulas.

NIF: G25387093.

Import: 10.460,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Lleida.

NIF: G25402678.

Import: 12.425,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Fundació Privada Shalom.

NIF: G25410705.

Import: 12.227,08 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Federació ALLEM, Agrupació lleidatana d’entitats d’atenció a persones amb discapacitat.

NIF: G25427345.

Import: 25.659,79 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació per la coordinació de membres i entitats de lleure rurals de Catalunya-CRUC.

NIF: G25456898.

Import: 70.835,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Barri de Pardinyes.

NIF: G25460114.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Volem Feina.

NIF: G25468711.

Import: 11.410,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Associació Reintegra per a la integració i la reinserció laboral de les Terres de Ponent.

NIF: G25476219.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació de familiars de malalts d’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives de Tàrrega i comarca.

NIF: G25485392.

Import: 10.795,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Fundació privada tutelar Terres de Lleida.

NIF: G25495623.

Import: 20.212,83 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació Catalana de Lleure Formatiu.

NIF: G25510926.

Import: 4.276,25 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Catalana de Lleure Formatiu.

NIF: G25510926.

Import: 4.276,25 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Catalana de Lleure Formatiu.

NIF: G25510926.

Import: 5.046,25 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Catalana de Lleure Formatiu.

NIF: G25510926.

Import: 5.046,25 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Sol del Solsonès. Associació de Familiars de Malalts Mentals i Drogodependents.

NIF: G25511205.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Sol del Solsonès. Associació de Familiars de Malalts Mentals i Drogodependents.

NIF: G25511205.

Import: 7.925,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: AGRUPA’T (Agrupació de Persones Entorn les Addicions als Tòxics).

NIF: G25534728.

Import: 15.600,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Servei de Dol de Ponent.

NIF: G25535899.

Import: 5.700,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya.

NIF: G25552951.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Coordinadora Síndrome de Down de Catalunya.

NIF: G25552951.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: un voluntariat diferent.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació de families amb fills en dificultats d’aprenentatge.

NIF: G25564519.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Parkinson de les terres de Lleida.

NIF: G25590019.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació d’Inserció sociolaboral Troballes.

NIF: G25598715.

Import: 7.400,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer i altres Malalties Neurodegeneratives-Cervera-Segarra.

NIF: G25599143.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Associació de Salut Mental Ondara-Sió.

NIF: G25600610.

Import: 5.630,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació del Banc dels Aliments de Lleida.

NIF: G25615477.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: L’Arada, Creativitat Social i Dinamització Socioambiental Sostenible.

NIF: G25628579.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: projecte actual 2: implementació participació del PAI del Solsonès.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació per la salut mental El Pla d’Urgell.

NIF: G25654484.

Import: 59.595,08 euros.

Concepte: clubs socials.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació per la salut mental El Pla d’Urgell.

NIF: G25654484.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació de Joves de les Avellanes.

NIF: G25656224.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Mediambiental Educativa i del Lleure.

NIF: G25662909.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Salut Mental la Noguera.

NIF: G25678277.

Import: 59.595,08 euros.

Concepte: clubs socials.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Salut Mental la Noguera.

NIF: G25678277.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Asociación Egueiro.

NIF: G26039404.

Import: 903.971,64 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Asociación Telefónica Asistencia Minusválidos -ATAM-.

NIF: G28456283.

Import: 300.009,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Partido Popular.

NIF: G28570927.

Import: 26.984,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Aliança Cristiana de Joves de la Ymca.

NIF: G28659308.

Import: 3.377,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Aliança Cristiana de Joves de la Ymca.

NIF: G28659308.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Asociación Dianova España.

NIF: G28843647.

Import: 327.995,58 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Delegación en Barcelona de la Fundación Santa Maria de Pontevedra.

NIF: G36494078.

Import: 53.536,40 euros.

Concepte: tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació Provincial Paràlisi Cerebral de Tarragona.

NIF: G43026780.

Import: 273.058,68 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Provincial Paràlisi Cerebral de Tarragona.

NIF: G43026780.

Import: 6.740,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Secció Juvenil de la Lira Ampostina.

NIF: G43027036.

Import: 4.814,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació de Sords de Reus.

NIF: G43033380.

Import: 9.600,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Cáritas Diocesana de Tarragona.

NIF: G43033778.

Import: 30.380,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Associació de Pares de minusvàlids del Baix Camp.

NIF: G43036185.

Import: 1.249.965,79 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació de Pares de minusvàlids del Baix Camp.

NIF: G43036185.

Import: 4.200,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació de Pares de minusvàlids del Baix Camp.

NIF: G43036185.

Import: 924.855,84 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Asociación de Rehabilitación y Educación Especial “Jeroni de Moragas”.

NIF: G43036565.

Import: 353.326,44 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació de famílies amb disminuïts psíquics de les comarques Tarragonines.

NIF: G43039148.

Import: 6.340,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià (APASA).

NIF: G43039346.

Import: 390.977,16 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià (APASA).

NIF: G43039346.

Import: 108.325,44 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316D/0000.

Entitat: Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià (APASA).

NIF: G43039346.

Import: 610.108,45 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació de Famílies amb Disminuïts Psíquics de la Comarca del Montsià (APASA).

NIF: G43039346.

Import: 7.940,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundación Taller Ocupacional Promoción Minusválidos.

NIF: G43047158.

Import: 428.892,48 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Institut d’Estudis Vallencs.

NIF: G43055284.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Pro-Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà.

NIF: G43069749.

Import: 172.395,30 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Pro-Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà.

NIF: G43069749.

Import: 269.688,84 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Pro-Persones amb Disminució Psíquica de la Conca de Barberà.

NIF: G43069749.

Import: 767.830,64 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació Grain-Art.

NIF: G43118397.

Import: 5.700,00 euros.

Concepte: programa d’inserció sociolaborals.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Aurora - Asociación de Familias con Enfermos Psíquicos de las Comarcas de Tarragona.

NIF: G43119056.

Import: 9.532,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Agrupació Musical Senienca.

NIF: G43213099.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Integració Gitana.

NIF: G43383652.

Import: 3.230,00 euros.

Concepte: reforç escolar.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Lliga contra el Càncer de les Comarques de Tarragona.

NIF: G43386747.

Import: 5.110,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada.

NIF: G43392364.

Import: 4.380,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada.

NIF: G43392364.

Import: 486.033,20 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada.

NIF: G43392364.

Import: 62.689,20 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Santa Teresa del Vendrell, Fundació Privada.

NIF: G43392364.

Import: 660.903,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Estela de Protecció als Disminuïts Psíquics.

NIF: G43393198.

Import: 558.586,44 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Estela de Protecció als Disminuïts Psíquics.

NIF: G43393198.

Import: 609.016,03 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Associació de Famílies amb Disminuïts de la Comarca del Priorat, Associació Montsant.

NIF: G43416817.

Import: 158.042,06 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Banc dels Aliments de les Comarques de Tarragona.

NIF: G43444322.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Esclerosi Múltiple - Associació de Tarragona.

NIF: G43455377.

Import: 10.730,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Mare de Déu de la Misericòrdia.

NIF: G43458397.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: marginació social: residències d’estada limitada.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles.

NIF: G43497783.

Import: 155.586,06 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals Dr. Francesc Tosquelles.

NIF: G43497783.

Import: 3.460,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Juvenil Cultural Ariadna.

NIF: G43507094.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Casal l’Amic.

NIF: G43519461.

Import: 41.699,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Associació Ment i Salut La Muralla.

NIF: G43540731.

Import: 172.969,98 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Mercè Pla.

NIF: G43542968.

Import: 130.918,63 euros.

Concepte: despeses préstecs ICF entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 500050 D/781000100/316F/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Tarragona, AFAT.

NIF: G43543503.

Import: 24.710,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals de les Terres de l’Ebre.

NIF: G43552066.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Parkinson Comarques de Tarragona.

NIF: G43565019.

Import: 12.190,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Pere Mata, Fundació Privada.

NIF: G43576206.

Import: 266.779,20 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Pere Mata, Fundació Privada.

NIF: G43576206.

Import: 195.903,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Pere Mata, Fundació Privada.

NIF: G43576206.

Import: 1.115.923,32 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Pere Mata, Fundació Privada.

NIF: G43576206.

Import: 90.082,80 euros.

Concepte: serveis prelaborals (malalts mentals).

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Pere Mata, Fundació Privada.

NIF: G43576206.

Import: 7.520,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Associació Proa.

NIF: G43578707.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Malalts Alzheimer del Montsià (AFAM) i Malalties Neurodegeneratives.

NIF: G43585413.

Import: 5.600,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Fundació Privada AJEM.

NIF: G43591593.

Import: 412.468,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500094 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 4.202.530,88 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 11.915,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 1.502.099,04 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Aspros.

NIF: G43604628.

Import: 211.576,05 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Associació Atzavara-arrels.

NIF: G43605567.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Lliga reumatològica i dèficits motrius crònics de les comarques de Tarragona.

NIF: G43619667.

Import: 10.150,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316H/0000.

Entitat: El Pont - suport a persones amb retard mental.

NIF: G43623214.

Import: 3.408,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316H/0000.

Entitat: El Pont - suport a persones amb retard mental.

NIF: G43623214.

Import: 445.110,20 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Terra Alta Segle XXI.

NIF: G43640135.

Import: 5.700,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: centres de dia gent gran.

Partida pressupostària: 500094 D/481000100/315C/0000.

Entitat: Fundació Mossèn Frederic Bara Cortiella.

NIF: G43682509.

Import: 21.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada l’Heura Tarragona. Projectes d’Inserció Social, d’Ocupació i Serveis.

NIF: G43701424.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Fundació Privada l’Heura Tarragona. Projectes d’Inserció Social, d’Ocupació i Serveis.

NIF: G43701424.

Import: 17.100,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada l’Heura Tarragona. Projectes d’Inserció Social, d’Ocupació i Serveis.

NIF: G43701424.

Import: 3.129,00 euros.

Concepte: a través del mirall.

Partida pressupostària: 6010 D/481000100/3220.

Entitat: Associació Juvenil Ball de Diables Lucifers.

NIF: G43707041.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Parkinson Terres de l’Ebre.

NIF: G43730738.

Import: 24.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació d’Alzheimer de Reus i Baix Camp.

NIF: G43737733.

Import: 11.400,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Associació Sinergrup (Grup d’entitats amb sinergia social).

NIF: G43743681.

Import: 39.710,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Montsià.

NIF: G43745694.

Import: 14.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Montsià.

NIF: G43745694.

Import: 45.080,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/461000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Ulldecona.

NIF: G43756113.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500094 D/481000100/3150/0000.

Entitat: Fundació Privada Ulldecona.

NIF: G43756113.

Import: 25.923,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre.

NIF: G43761832.

Import: 127.730,52 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500094 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Privada Tutelar de les Terres de l’Ebre.

NIF: G43761832.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500094 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Associació de Suport i Intervenció Familiar de les Terres de l’Ebre. ASIFTE.

NIF: G43762988.

Import: 7.100,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Onada.

NIF: G43768019.

Import: 39.180,75 euros.

Concepte: serveis prelaborals (malalts mentals).

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Onada.

NIF: G43768019.

Import: 567.164,88 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Ginac.

NIF: G43783133.

Import: 196.215,82 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Ginac.

NIF: G43783133.

Import: 393.084,12 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Ginac.

NIF: G43783133.

Import: 3.060,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Ginac.

NIF: G43783133.

Import: 101.869,95 euros.

Concepte: serveis prelaborals (malalts mentals).

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de les Terres de l’Ebre (AFATE).

NIF: G43785971.

Import: 23.750,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Fundació Privada STS.

NIF: G43791359.

Import: 19.600,32 euros.

Concepte: tuteles.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació Juvenil Obre’t’Ebre.

NIF: G43794528.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Juvenil Obre’t’Ebre.

NIF: G43794528.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: La Mar Blava, Fundació Privada.

NIF: G43830199.

Import: 271.273,71 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Associació de Familiars d’Alzheimer de La Sénia.

NIF: G43852516.

Import: 14.400,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Fundació Privada Tutelar de les Comarques de Tarragona.

NIF: G43860246.

Import: 35.424,28 euros.

Concepte: tuteles.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Dones en xarxa.

NIF: G43884444.

Import: 7.928,00 euros.

Concepte: Femitic, festival de videos i fotos per a dones.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació Síndrome d’Asperger Terres de l’Ebre (AD’ATE).

NIF: G43968619.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500094 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació per la recerca i el desenvolupament de l’economia social (Associació RODES).

NIF: G43971613.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Asociación Mujeres Gitanas de Reus - Sonakay.

NIF: G43973023.

Import: 3.575,00 euros.

Concepte: sortides culturals a la natura. Manualitats. Fiesta del potaje.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Acció Social Terres de l’Ebre.

NIF: G43989557.

Import: 200.000,00 euros.

Concepte: inversió entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 500050 D/782000100/316G/2010.

Entitat: Associació Juvenil Vallfojove.

NIF: G55020564.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació de Joves de Brunyola i Sant Martí Sapresa.

NIF: G55024756.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associacio Lax’n’rock Musica, Educació, Cultura i Lleure.

NIF: G55516140.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Triangle Jove.

NIF: G57620213.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Associació Educativa Itaca.

NIF: G58012113.

Import: 35.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Universitària Balmes.

NIF: G58020124.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500051 D/449000100/316B/0000.

Entitat: Centre d’Estudis de l’Hospitalet.

NIF: G58022542.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: conèixer l’Hospitalet.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Centre Infantil i Juvenil Mowgli.

NIF: G58038696.

Import: 3.017,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Lluïsos de Gràcia.

NIF: G58040775.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Joc Nacional de Catalunya i les illes - JOC/JOBAC.

NIF: G58042136.

Import: 21.012,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada President Amat Roumens.

NIF: G58049016.

Import: 967.445,28 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: CEJAC-Formació, Promoció, Inserció.

NIF: G58066861.

Import: 4.150,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: CEJAC-Formació, Promoció, Inserció.

NIF: G58066861.

Import: 3.920,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: CEJAC-Formació, Promoció, Inserció.

NIF: G58066861.

Import: 19.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: CEJAC-Formació, Promoció, Inserció.

NIF: G58066861.

Import: 6.200,00 euros.

Concepte: marginació social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: CEJAC-Formació, Promoció, Inserció.

NIF: G58066861.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: CEJAC-Formació, Promoció, Inserció.

NIF: G58066861.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: La Tutela, Fundació Privada Catalana Tutelar de Discapacitats Psíquics i de persones grans.

NIF: G58071507.

Import: 1.368.841,68 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació Independent de Joves Empresaris de Catalunya - AIJEC.

NIF: G58100710.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació independent de Joves Empresaris de Catalunya - AIJEC.

NIF: G58100710.

Import: 14.971,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Hermandad Rociera Los Romeros.

NIF: G58102591.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: civisme és conviure. Festes populars: El Rocío.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Engrunes.

NIF: G58111535.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Engrunes.

NIF: G58111535.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318F/0000.

Entitat: Joventut Nacionalista de Catalunya - JNC.

NIF: G58127606.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Joventut Nacionalista de Catalunya - JNC.

NIF: G58127606.

Import: 62.461,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Federació Catalana d’Esports per a Minusvàlids.

NIF: G58165127.

Import: 172.594,96 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.

NIF: G58176363.

Import: 353.067,24 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.

NIF: G58176363.

Import: 216.393,90 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

NIF: G58186180.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Confederació de Comerç de Catalunya.

NIF: G58196098.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Ateneo Cultural Hortense.

NIF: G58200965.

Import: 3.200,00 euros.

Concepte: sortides culturals. Promoció de cultura popular i tradicional.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Hermandad Rociera Andaluza Almonteña.

NIF: G58202979.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: XXV aniversari.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació disminuïts físics d’Osona.

NIF: G58208067.

Import: 5.125,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Federació d’Ateneus de Catalunya.

NIF: G58212903.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Associació ATRA.

NIF: G58219874.

Import: 59.595,09 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació ATRA.

NIF: G58219874.

Import: 871.234,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Asociación de Vecinos de San Cosme y San Damián.

NIF: G58219916.

Import: 6.450,00 euros.

Concepte: anem fent barri. Festa del barri. Sortides culturals. Actes populars. Cursos formació.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Centre Cultural Els Propis.

NIF: G58228818.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: festes tradicionals i populars catalanes i visites culturals.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya - FNEC.

NIF: G58240706.

Import: 15.068,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Colectivo de Cultura Popular.

NIF: G58250101.

Import: 15.700,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Fundación Privada “Font Picant”.

NIF: G58251901.

Import: 8.347,61 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Fundación Privada “Font Picant”.

NIF: G58251901.

Import: 550.967,10 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Asociación Gitana de Sabadell.

NIF: G58253717.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: programa socioeducatiu del poble gitano de Sabadell.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Asociación Grupo Unión.

NIF: G58265323.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Federació de Centres Juvenils Don Bosco de Catalunya.

NIF: G58266909.

Import: 39.398,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Catalana per al Parkinson -ACAP-.

NIF: G58276072.

Import: 26.600,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet.

NIF: G58300237.

Import: 38.932,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

NIF: G58303702.

Import: 14.898,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

NIF: G58303702.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Grupo Infantil Sant Cosme, Centre d’Esplai del Prat de Llobregat.

NIF: G58303710.

Import: 3.377,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Grupo Infantil Sant Cosme, Centre d’Esplai del Prat de Llobregat.

NIF: G58303710.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: extraordinària pel Programa Pilot “Gaudir amb la cultura, un instrument d’integració i cohesió social”.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230/0000.

Entitat: Centro Cultural Gitano La Mina.

NIF: G58308099.

Import: 10.685,30 euros.

Concepte: festa cloenda del XXI concurs cultural de la Mina.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Salut i Família.

NIF: G58310376.

Import: 4.300,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Salut i Família.

NIF: G58310376.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Asociación salud y familia.

NIF: G58310376.

Import: 3.928,00 euros.

Concepte: detecció i atenció psicosocial precoç a dones vulnerables víctimes de la violència de parella.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació Club San Feliu Infantil i Juvenil.

NIF: G58311564.

Import: 41.268,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació de Persones Participants Àgora.

NIF: G58312489.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Centro Cultural Andaluz y Artístico Manuel de Falla.

NIF: G58324856.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: música autòctona i la seva història “Rumba Catalana i Sardana”.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Institut Setmana del Mar.

NIF: G58333998.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: promoció de la cultura popular marinera. Foment de la cohesió social, setmana del mar.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació per a la Promoció i Inserció Professional.

NIF: G58335100.

Import: 5.150,00 euros.

Concepte: atenció a la dona: assessorament, suport.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació per a la Promoció i Inserció Professional.

NIF: G58335100.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació per a la Promoció i Inserció Professional.

NIF: G58335100.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació per a la Promoció i Inserció Professional.

NIF: G58335100.

Import: 62.121,70 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Federació Catalana de Joves Cambres.

NIF: G58338583.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Federació Catalana de Joves Cambres.

NIF: G58338583.

Import: 35.085,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Federació Catalana de Joves Cambres.

NIF: G58338583.

Import: 9.675,00 euros.

Concepte: revista: .org 2011. Pla de voluntariat de la conferència europea 2011.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació de Veïns Fontsanta - Fatjó.

NIF: G58343914.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: actes veïnals.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Centre d’Esplai Xixell.

NIF: G58344318.

Import: 3.602,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Veïns Arrahona - Merinales - Can Gambus.

NIF: G58351040.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: viu el barri.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Retorn.

NIF: G58370933.

Import: 22.500,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Privada Catalana Tutelar Aspanias.

NIF: G58371907.

Import: 1.009.455,84 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Asociación Alba, de Ayuda y Reinserción del Toxicómano.

NIF: G58377839.

Import: 10.925,00 euros.

Concepte: drogodependències: prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Asociación Alba, de Ayuda y Reinserción del Toxicómano.

NIF: G58377839.

Import: 26.410,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Associació Cívica d’Ajuda Mútua (ACAM).

NIF: G58386962.

Import: 375.435,35 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Moviment infantil i Juvenil d’Acció Catòlica de Catalunya i les Balears-MIJAC.

NIF: G58387267.

Import: 28.000,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Pro Vida de Catalunya.

NIF: G58388125.

Import: 11.730,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Associació d’Estudiants Progressistes - Associació Catalana d’Estudiants - AEP-ACE.

NIF: G58389024.

Import: 13.133,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Centre Pedralbes.

NIF: G58403189.

Import: 861.856,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació Centre Pedralbes.

NIF: G58403189.

Import: 570.707,52 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: El Safareig, grup de dones feministes de Cerdanyola.

NIF: G58410846.

Import: 20.114,00 euros.

Concepte: l’erradicació de la violència com a base per a la igualtat efectiva entre homes i dones: programa comunitari de prevenció i detecció.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals de Catalunya.

NIF: G58419938.

Import: 30.300,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació de Veïns Font dels Capellans.

NIF: G58422791.

Import: 22.600,00 euros.

Concepte: la Font: un barri cívic. Suma de cultures.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Grup d’Esplai Espurnes.

NIF: G58433418.

Import: 3.827,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Asociación SIDA-STUDI.

NIF: G58433756.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: sida: activitat de prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Asociación SIDA-STUDI.

NIF: G58433756.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Autisme Mas Casadevall, Fundació Privada.

NIF: G58434994.

Import: 28.309,54 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou.

NIF: G58435975.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Institució Neuro Psicopedagògica Guru.

NIF: G58440934.

Import: 70.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Institució Neuro Psicopedagògica Guru.

NIF: G58440934.

Import: 202.021,56 euros.

Concepte: programa d’inserció sociolaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Institució Neuro Psicopedagògica Guru.

NIF: G58440934.

Import: 125.128,95 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars-residències/pisos disminuïts.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Banc dels Aliments.

NIF: G58443771.

Import: 82.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Associació ciutadana antisida de Catalunya.

NIF: G58448796.

Import: 30.300,00 euros.

Concepte: sida: assistencial.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Cae Formació i Serveis Sòcio-Culturals.

NIF: G58452210.

Import: 12.257,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Ca la Dona.

NIF: G58505280.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació Ca la Dona.

NIF: G58505280.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: Ca la Dona.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Barcelona (AFAB).

NIF: G58524927.

Import: 38.000,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Associació per l’Orientació, Formació i Inserció de Treballadors Estrangers.

NIF: G58540428.

Import: 85.500,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Catalana de l’Hemofília.

NIF: G58545617.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació Catalana de l’Hemofília.

NIF: G58545617.

Import: 9.125,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya.

NIF: G58548116.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: fira del món geganter a Ulldecona.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació “Centro Condal de Formación Profesional Especial”.

NIF: G58575796.

Import: 162.160,68 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 228.598,32 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Fundació Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 857.494,50 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 442.981,32 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Pere Mitjans.

NIF: G58580143.

Import: 33.922,59 euros.

Concepte: despeses préstecs ICF entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 500050 D/781000100/316E/0000.

Entitat: Associació de Veïns del Raval.

NIF: G58623430.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: atenció als veïns del Raval i Festa Major.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Privada d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

NIF: G58644865.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

NIF: G58644865.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: serveis de suport per millorar la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia.

NIF: G58644865.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programa de voluntariat amb nens i joves amb malalties de llarga durada.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Coordinadora de Asociaciones y Patronatos de los Disminuidos del Baix Llobregat.

NIF: G58650961.

Import: 45.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Coordinadora de Asociaciones y Patronatos de los Disminuidos del Baix Llobregat.

NIF: G58650961.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Coordinadora Associació Patronats Disminuïts Baix Llobregat - Cordibaix.

NIF: G58650961.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: projecte dinamització a entitats.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Pro-Disminuïts Arc de Sant Martí de Martorell.

NIF: G58661869.

Import: 231.307,80 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació Septimania.

NIF: G58661901.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Diomira.

NIF: G58670753.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Diomira.

NIF: G58670753.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Diomira.

NIF: G58670753.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: foment del civisme, participació i solidaritat per una societat més inclusiva i cohesionada, a través de la revista.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Ei! Casc Antic (Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic).

NIF: G58673807.

Import: 18.046,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Ei! Casc Antic (Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic).

NIF: G58673807.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Ei! Casc Antic (Espai d’Inclusió i Formació Casc Antic).

NIF: G58673807.

Import: 7.100,00 euros.

Concepte: col·labora. Acollida i formació per voluntaris a persones nouvingudes, participació ciutadana i diàleg intercultural. Projecte d’acollida, servei d’assessorament, acompanyament i mediació. Servei formació i immersió social.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (AFANOC).

NIF: G58677493.

Import: 21.300,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació Familiars i Amics de Nens Oncològics - Afanoc.

NIF: G58677493.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: programa de informació i sensibilització. Programa voluntariat hospitalari i domiciliari.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Privada Pro-Persones amb Disminució Psíquica “Catalònia”.

NIF: G58682196.

Import: 751.028,16 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Pro-Persones amb Disminució Psíquica “Catalònia”.

NIF: G58682196.

Import: 1.145.950,01 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Associació de Veïns Ronda Sant Antoni de Llefià i Adjacents.

NIF: G58698630.

Import: 3.175,00 euros.

Concepte: activitats de l’associació: pintures a l’oli. Festa popular del barri. Homenatge a la vellesa. Cursos de llengua.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Club d’Esplai La Florida.

NIF: G58698697.

Import: 40.056,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Club d’Esplai La Florida.

NIF: G58698697.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Tallers de Catalunya.

NIF: G58710435.

Import: 966.923,88 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Pro-Disminuïts Psíquics Jacinta Sastrada Morello.

NIF: G58759978.

Import: 3.013,08 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Privada Pro-Disminuïts Psíquics Jacinta Sastrada Morello.

NIF: G58759978.

Import: 312.768,50 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Associació Catalana de Fibrosi Quística.

NIF: G58769670.

Import: 7.075,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Catalana de Fibrosi Quística.

NIF: G58769670.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Unió de Joves Pagesos de Catalunya.

NIF: G58789694.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: GRESOL Ajuda i Solidaritat al Guinardó.

NIF: G58793779.

Import: 5.129,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC).

NIF: G58815069.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya (FAVIBC).

NIF: G58815069.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Favibc, Federació d’Associacions de Veïns d’Habitatge Social de Catalunya.

NIF: G58815069.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: IV congrés internacional i XVI Trobades Favibc. Polítiques socials, ocupacionals i d’habitatge: nous reptes davant la crisi.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Federació d’Associació de Veïns de Manresa.

NIF: G58816273.

Import: 5.800,00 euros.

Concepte: XII setmana dels drets dels infants. Reforç escolar a les entitats veïnals.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Catalana de Recursos Assistencials.

NIF: G58825811.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Laboris.

NIF: G58850868.

Import: 195.903,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Rauxa.

NIF: G58858416.

Import: 30.786,05 euros.

Concepte: marginació social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació Rauxa.

NIF: G58858416.

Import: 201.408,66 euros.

Concepte: drogodependències: centres residencials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: ASPAYM - Catalunya.

NIF: G58864679.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: ARAPDIS, Associació per a la rehabilitació i adaptació de persones amb disminució de la seva capacitat.

NIF: G58883588.

Import: 199.082,04 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: ARAPDIS, Associació per a la rehabilitació i adaptació de persones amb disminució de la seva capacitat.

NIF: G58883588.

Import: 235.084,50 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: ARAPDIS, Associació per a la rehabilitació i adaptació de persones amb disminució de la seva capacitat.

NIF: G58883588.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: TRACE - Associació catalana de traumàtics crànioencefàlics i dany cerebral.

NIF: G58904574.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: TRACE - Associació catalana de traumàtics crànioencefàlics i dany cerebral.

NIF: G58904574.

Import: 42.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: S.O.S. Racisme.

NIF: G58958323.

Import: 21.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: S.O.S. Racisme.

NIF: G58958323.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Coordinadora de Tallers per a persones amb discapacitat psíquica de Catalunya.

NIF: G58984733.

Import: 222.172,47 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Coordinadora d’Entitats del Poble Sec.

NIF: G59055525.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Coordinadora d’Entitats del Poble Sec.

NIF: G59055525.

Import: 3.377,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació de Veïns de Montserrat.

NIF: G59055830.

Import: 5.870,77 euros.

Concepte: conèixer Catalunya: el Montseny i excursió al Monestir. Taller de confecció. Festa Major. Jornades de convivència.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Privada Via-Guasp per a la Tutela del Malalt Mental.

NIF: G59073049.

Import: 220.873,80 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Germà Tomàs Canet.

NIF: G59088120.

Import: 59.595,09 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Germà Tomàs Canet.

NIF: G59088120.

Import: 842.216,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Federació Catalana de Voluntariat Social.

NIF: G59106823.

Import: 25.650,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Federació Catalana de Voluntariat Social.

NIF: G59106823.

Import: 35.000,00 euros.

Concepte: extraordinària per la celebració del Marketplace Make a Wish.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230/0000.

Entitat: Dones juristes.

NIF: G59112219.

Import: 6.130,00 euros.

Concepte: cicle de formacions en perspectiva de gènere i de dones en temes d’actualitat social i jurídica.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Lliga Reumatològica Catalana.

NIF: G59133520.

Import: 15.150,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Ateneo de Pomar.

NIF: G59142067.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: funcionament regular de Ràdio Pomar.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Coordinadora Nacional de Jubilats i Pensionistes de Catalunya.

NIF: G59154740.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: òrgan d’informació i organització. Edició revista “Si no fos”.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Vida Creixent.

NIF: G59163584.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: formació i animació de la gent gran.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Catalana de Persones amb Accident Vascular Cerebral (AVECE).

NIF: G59164996.

Import: 9.650,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Consell de la Joventut Horta-Guinardó.

NIF: G59168641.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació d’assistència a dones agredides sexualment.

NIF: G59196949.

Import: 9.425,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Associació d’assistència a dones agredides sexualment.

NIF: G59196949.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació d’assistència a dones agredides sexualment.

NIF: G59196949.

Import: 6.128,00 euros.

Concepte: assistència integral, especialitzada i gratuïta a dones, nens, nenes, joves i adolescents que han patit agressions sexuals.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Federació Associacions Veïns de Sabadell.

NIF: G59304279.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: programa general d’activitats 2011

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundación Privada Nou Camí.

NIF: G59324640.

Import: 52.151,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundación Privada Nou Camí.

NIF: G59324640.

Import: 351.369,18 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Cultura Tretze.

NIF: G59342170.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Csp-Comunitat de Sant’Egidio.

NIF: G59345538.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Cultura, Solidaritat i Pau - Comunitat Sant’Egidio.

NIF: G59345538.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: conviure en un temps de crisi. Centre d’acollida pels ancians del barri del Raval. Rejuguem la rejoguina.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Col·lectiu de dones en l’església.

NIF: G59349167.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: teologia feminista.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació Catalana d’Atenció Precoç.

NIF: G59361600.

Import: 50.750,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Mirall.

NIF: G59429282.

Import: 33.269,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Compartir - Grup Social Marista.

NIF: G59429290.

Import: 80.513,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Compartir - Grup Social Marista.

NIF: G59429290.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: ABD Asociación bienestar y desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: ABD Asociación bienestar y desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: ABD Asociación bienestar y desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 15.960,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: ABD Asociación bienestar y desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 18.400,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: ABD Asociación bienestar y desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 139.072,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades pel vih-sida.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: ABD Asociación bienestar y desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: ABD Asociación bienestar y desarrollo.

NIF: G59435180.

Import: 3.898,00 euros.

Concepte: tallers de relacions igualitàries i sense violència en nens i nenes d’educació primària.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació Catalana per la Pau.

NIF: G59437756.

Import: 10.500,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Catalana per la Pau.

NIF: G59437756.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Iniciatives Sòcio-Culturals - Centre d’Esplai Guadalhorce.

NIF: G59444281.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Stop Sida.

NIF: G59447201.

Import: 11.100,00 euros.

Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D/0000.

Entitat: Setem Catalunya.

NIF: G59523910.

Import: 15.200,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 77.500,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318F/0000.

Entitat: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 16.454,30 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Trinijove.

NIF: G59546556.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Equipo de Trabajo África Negra a l’Ensenyament (ETANE).

NIF: G59558445.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Secretariat de Joves la Salle Catalunya.

NIF: G59575415.

Import: 4.815,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC).

NIF: G59620617.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: jornades, congressos, seminaris i similars SF.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC).

NIF: G59620617.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació La Rotllana.

NIF: G59685784.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Psico-Art de Catalunya.

NIF: G59711416.

Import: 7.100,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Comissió Festes La Marina Bellvitge.

NIF: G59718635.

Import: 49.950,00 euros.

Concepte: rua popular i crema del carnestoltes. Estand sociocultural a la Festa Major de Bellvitge. Revetlla de Sant Joan.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació de Pensionistes i Jubilats La Sedeta - Camp d’En Grassot.

NIF: G59736470.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: projecte comunitari per a la Gent Gran Radars.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Sociocultural Lacho.Bají Calí.

NIF: G59745554.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: temps de lleure.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Grup de reinserció i inserció social (AEC/gris).

NIF: G59746982.

Import: 271.557,55 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

NIF: G59780494.

Import: 341.600,04 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

NIF: G59780494.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre.

NIF: G59784918.

Import: 15.972,05 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció gent gran amb dependència: programes.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Asociación San Guillermo de Padres de Niños Subnormales.

NIF: G59790105.

Import: 390.508,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Intersindical-CSC.

NIF: G59792226.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Centre d’Esplai El Nus.

NIF: G59854166.

Import: 3.152,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Fagic, Federació d’Associacions Gitanes Catalunya.

NIF: G59898502.

Import: 5.800,00 euros.

Concepte: premis 2010. Jornades de cultura gitana a Catalunya.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Grup d’Esplai la Fàbrica de Can Tusell.

NIF: G59899260.

Import: 8.602,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Grup d’Esplai la Fàbrica de Can Tusell.

NIF: G59899260.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Federació Catalana d’Associacions d’Ajuda al Drogodependent.

NIF: G59921858.

Import: 12.067,32 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció a persones afectades per drogodependència: prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Federació Sardanista Catalunya.

NIF: G59930370.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: cursets de sardanes a casals de gent gran, centres cívics i escoles.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Privada Mercè Fontanilles.

NIF: G59978932.

Import: 86.920,35 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades pel vih-sida.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317B/0000.

Entitat: Associació Cultural Gitana del Maresme de Mataró.

NIF: G59986091.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: promoció de temps de lleure de dones i joves.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: NEXE, Fundació Privada.

NIF: G59986299.

Import: 38.100,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: NEXE, Fundació Privada.

NIF: G59986299.

Import: 6.250,00 euros.

Concepte: serveis de suport per millorar la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: NEXE, Fundació Privada.

NIF: G59986299.

Import: 371.157,36 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Associació Catalana d’Esclerosi Múltiple J.M. Charcot.

NIF: G60001591.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Nostra Senyora dels Àngels.

NIF: G60004314.

Import: 494.987,64 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació Institut Genus.

NIF: G60009933.

Import: 4.516,13 euros.

Concepte: entitats ICA.

Partida pressupostària: 6160 D/482000100/318G/0000.

Entitat: Associació Catalana la Llar de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple.

NIF: G60016334.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Amics de la Gent Gran.

NIF: G60017464.

Import: 6.460,39 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/3150/0000.

Entitat: Fundació Privada Escó.

NIF: G60022787.

Import: 18.046,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Escó.

NIF: G60022787.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Fundació Privada Escó.

NIF: G60022787.

Import: 62.121,70 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Fundació Privada Escó.

NIF: G60022787.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Escó.

NIF: G60022787.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/3130/0000.

Entitat: Associació de Malalts Mentals (ADEMM).

NIF: G60037983.

Import: 6.200,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: TEB Fundació Privada.

NIF: G60062809.

Import: 19.072,98 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació Esplai Masia Espinós (EME).

NIF: G60068632.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: L’Arc Taller de Música. Fundació Privada.

NIF: G60073186.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada l’Arc, Taller de Música.

NIF: G60073186.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: triatló artístic per a la inclusió social. Taller de cant coral de dones, moixines i jocs de falda.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Dones periodistes de Catalunya.

NIF: G60098241.

Import: 4.971,00 euros.

Concepte: comunicar en femení: Adpc.cat. Revista Donesdossier i Donesdigital.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Federació Esportiva Catalana dels Paralítics Cerebrals.

NIF: G60121043.

Import: 14.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya per a Disminuïts Físics i Sensorials.

NIF: G60122751.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Auria.

NIF: G60136637.

Import: 45.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/481000100/316B/0000.

Entitat: Fundació Privada Auria.

NIF: G60136637.

Import: 125.378,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Auria.

NIF: G60136637.

Import: 728.832,48 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Auria.

NIF: G60136637.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Auria.

NIF: G60136637.

Import: 1.196.966,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Joves Escaquistes de Badia.

NIF: G60142551.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Malalts Mentals de Catalunya.

NIF: G60168853.

Import: 702.832,32 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundación Privada Pro-Deficientes Psíquicos Finestrelles.

NIF: G60171253.

Import: 589.493,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundación Privada Pro-Deficientes Psíquicos Finestrelles.

NIF: G60171253.

Import: 328.858,68 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Associació Catalana per a la Promoció de les Persones Sordes (ACAPPS).

NIF: G60175577.

Import: 34.900,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació per l’Educació i la Salut Mental.

NIF: G60176328.

Import: 166.279,80 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació per l’Educació i la Salut Mental.

NIF: G60176328.

Import: 1.092.094,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Dau.

NIF: G60184348.

Import: 6.600,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Dau.

NIF: G60184348.

Import: 195.903,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació de Diabètics de Catalunya (ADC).

NIF: G60219763.

Import: 4.100,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Vols - Voluntariat Solidari.

NIF: G60247756.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics.

NIF: G60249737.

Import: 1.341.381,72 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Vallès Oriental per a Disminuïts Psíquics.

NIF: G60249737.

Import: 1.579.052,05 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Asociación contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB).

NIF: G60259983.

Import: 20.200,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Asociación contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB).

NIF: G60259983.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació Contra l’Anorèxia i la Bulímia.

NIF: G60259983.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Cultural Catalunya Rock.

NIF: G60262300.

Import: 35.000,00 euros.

Concepte: activitats extraordinàries en matèria de joventut de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació d’ajuda mútua d’immigrants a Catalunya.

NIF: G60267580.

Import: 85.500,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Àmbit Prevenció.

NIF: G60275385.

Import: 10.150,00 euros.

Concepte: atenció a la dona: assessorament, suport.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació Àmbit Prevenció.

NIF: G60275385.

Import: 14.269,85 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Asociación Àmbit prevenció.

NIF: G60275385.

Import: 19.279,00 euros.

Concepte: atenció integral a dones en contextos de prostitució: un abordatge a les situacions de violència.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació de Pares d’Usuaris del Centre i Residència per a Deficients Psíquics La Pineda.

NIF: G60282084.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: AIESEC - Catalunya. Oficina Executiva.

NIF: G60286028.

Import: 7.880,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Cultural Amics de l’Àfrica.

NIF: G60286846.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Cultural Anòlia.

NIF: G60289493.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: festival d’estiu Anòlia.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Recursos d’animació intercultural (RAI).

NIF: G60303054.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Recursos d’animació intercultural (RAI).

NIF: G60303054.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Recursos d’animació intercultural (RAI).

NIF: G60303054.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Recursos d’animació intercultural (RAI).

NIF: G60303054.

Import: 24.514,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Social Andròmines.

NIF: G60304862.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació d’Amputats Sant Jordi.

NIF: G60316411.

Import: 47.100,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació d’Amputats Sant Jordi.

NIF: G60316411.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: premi Voluntariat 2011 en la modalitat d’àmbit nacional. Projecte: Per i per a la solidaritat.

Partida pressupostària: BE12 D/483000100/3230.

Entitat: Associació Gitana Calo-Cali.

NIF: G60321668.

Import: 3.910,00 euros.

Concepte: reforç escolar.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries.

NIF: G60321718.

Import: 3.675,50 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Joves cap a la integració de les persones amb disminució.

NIF: G60322724.

Import: 6.650,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Vallès amics de la neurologia, AVAN.

NIF: G60338878.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Grup Muntanyès.

NIF: G60377611.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Grup Muntanyès.

NIF: G60377611.

Import: 8.152,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Grup Muntanyès.

NIF: G60377611.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Asociación para el estudio y promoción del bienestar social.

NIF: G60378056.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Coordinadora de centres de profunds (CCP).

NIF: G60388352.

Import: 17.919,30 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Projecte dels Noms/Proyecto de los Nombres - Sida.

NIF: G60396280.

Import: 4.600,00 euros.

Concepte: sida: activitat de prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Associació Projecte dels Noms/Proyecto de los Nombres - Sida.

NIF: G60396280.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D/0000.

Entitat: Associació Catalana de Cecs.

NIF: G60412251.

Import: 55.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Azimut, Moviment Educatiu d’Excursionisme en el Temps Lliure infantil i Juvenil de Catalunya.

NIF: G60413325.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Azimut, Moviment Educatiu d’Excursionisme en el Temps Lliure infantil i Juvenil de Catalunya.

NIF: G60413325.

Import: 15.759,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l’Esbarzer.

NIF: G60417631.

Import: 28.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l’Esbarzer.

NIF: G60417631.

Import: 90.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries secretaria general.

Partida pressupostària: BE0118 D/482000100/317G/0000.

Entitat: Associació Plataforma per la Llengua - Col·lectiu l’Esbarzer.

NIF: G60417631.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Actuavallès actuem contra el VIH/sida.

NIF: G60427523.

Import: 86.920,35 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades pel vih-sida.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya - JERC.

NIF: G60428976.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Joventuts d’Esquerra Republicana de Catalunya - JERC.

NIF: G60428976.

Import: 25.547,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació “Acollida i Esperança”.

NIF: G60439189.

Import: 1.141.715,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades pel vih-sida.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317B/0000.

Entitat: Alba Lactància Materna.

NIF: G60447000.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Jeroni de Moragas.

NIF: G60458148.

Import: 8.131,27 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació IAESTE-Catalunya.

NIF: G60467479.

Import: 8.755,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació per coordinar grup d’entitats catalanes de la família.

NIF: G60475753.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: jornades, congressos, seminaris i similars SF.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació de veïns pel benestar ciutadà del Districte I i IX.

NIF: G60494325.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació de veïns pel benestar ciutadà del Districte I i IX.

NIF: G60494325.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Col·lectiu Maloka Colòmbia.

NIF: G60499571.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Col·lectiu Maloka Colòmbia.

NIF: G60499571.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Asociación Taller Ocupacional Ariadna.

NIF: G60511748.

Import: 291.129,96 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació per la Salut Familiar i Comunitària Ventijol.

NIF: G60515707.

Import: 32.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació per la Salut Familiar i Comunitària Ventijol.

NIF: G60515707.

Import: 22.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Associació per la Salut Familiar i Comunitària Ventijol.

NIF: G60515707.

Import: 14.800,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Associació per la Salut Familiar i Comunitària Ventijol.

NIF: G60515707.

Import: 38.950,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Catalanista i Demòcrata - CatDem.

NIF: G60518644.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: diferència de gènere i conciliació laboral.

Partida pressupostària: 6010 D/481000100/3220.

Entitat: Associació Catalana d’integració i desenvolupament Humà (ACIDH).

NIF: G60531100.

Import: 772.997,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació Catalana d’integració i desenvolupament Humà (ACIDH).

NIF: G60531100.

Import: 3.850,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Catalana d’integració i desenvolupament Humà (ACIDH).

NIF: G60531100.

Import: 82.776,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació Catalana d’integració i desenvolupament Humà (ACIDH).

NIF: G60531100.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació sociocultural Ibn Batuta (ASCIB).

NIF: G60534740.

Import: 16.200,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Cassià Just.

NIF: G60566460.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Associació JIS (Joves per la Igualtat i la Solidaritat).

NIF: G60591310.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: premi Voluntariat 2011 en la modalitat Eliseu Colomer. Projecte: Teixint i multiplicant xarxes.

Partida pressupostària: BE12 D/483000100/3230.

Entitat: Associació Estudiants de Ciències de La Salut - AECS.

NIF: G60592458.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Canigó.

NIF: G60604204.

Import: 366.294,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Canigó.

NIF: G60604204.

Import: 180.879,15 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: AACIC, Associació de Cardiopaties Congènites.

NIF: G60605318.

Import: 40.500,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: AACIC, Associació de Cardiopaties Congènites.

NIF: G60605318.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Centre Cultural de Formació i Ocupació Professional Sant Martí.

NIF: G60611589.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: APINDEP, les capacitats per damunt de la discapacitat.

NIF: G60632619.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Tutelar Santa Maria de Comabella.

NIF: G60644994.

Import: 49.288,44 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació per a la Reeducació i Reinserció Social Lligam.

NIF: G60688157.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: atenció a la dona: assessorament, suport.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació per a la Reeducació i Reinserció Social Lligam.

NIF: G60688157.

Import: 5.135,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Esplai l’Esquitx.

NIF: G60697885.

Import: 66.142,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Esplai l’Esquitx.

NIF: G60697885.

Import: 21.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Gais Positius.

NIF: G60701000.

Import: 3.865,00 euros.

Concepte: sida: activitat de prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Fundació Privada El Maresme.

NIF: G60703303.

Import: 832.079,55 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada El Maresme.

NIF: G60703303.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada El Maresme.

NIF: G60703303.

Import: 1.794.095,88 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada El Maresme.

NIF: G60703303.

Import: 45.135,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Fundació Privada El Maresme.

NIF: G60703303.

Import: 119.753,69 euros.

Concepte: despeses préstecs ICF entitats disminuïts.

Partida pressupostària: 500050 D/781000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Centre Mèdic Psico-Pedagògic d’Osona.

NIF: G60703386.

Import: 195.903,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Centre Mèdic Psico-Pedagògic d’Osona.

NIF: G60703386.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Centre Mèdic Psico-Pedagògic d’Osona.

NIF: G60703386.

Import: 69.500,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada.

NIF: G60729084.

Import: 24.981,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/3130/0000.

Entitat: Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada.

NIF: G60729084.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Assistència i Gestió Integral, Fundació Privada.

NIF: G60729084.

Import: 26.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/3130/0000.

Entitat: Assistència i gestió integral, fundació privada.

NIF: G60729084.

Import: 5.200,00 euros.

Concepte: programa d’integració social i suport a les dones maltractades - ISAD.

Partida pressupostària: 6010 D/481000100/3220.

Entitat: AIDE, Associació d’Intervenció en Drogodependències Egara.

NIF: G60739687.

Import: 22.325,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: AIDE, Associació d’Intervenció en Drogodependències Egara.

NIF: G60739687.

Import: 17.262,45 euros.

Concepte: drogodependències: prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil.

NIF: G60764370.

Import: 4.400,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Catalana de la Síndrome X Fràgil.

NIF: G60764370.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionament Reconegudes - Foci.

NIF: G60775558.

Import: 5.775,00 euros.

Concepte: construint la internacionalització catalana. Cicle de mòduls formatius.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals d’Osona.

NIF: G60789666.

Import: 3.100,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Secretariado de Promoción Intercultural Gitano Catalán.

NIF: G60797404.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: traspassant barreres.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació dinamitzadora de la xarxa feminista.

NIF: G60799418.

Import: 4.028,00 euros.

Concepte: projecte d’activitats 2011.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Asociación Odame (operación de detección y acompañamiento de mujeres emprendedoras).

NIF: G60801768.

Import: 6.600,00 euros.

Concepte: projecte marc de l’associació per a una visió actualitzada de dona s. XXI i lideratge visible - Fase III.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Grup Àgata, associació catalana de dones afectades de càncer de mama.

NIF: G60843851.

Import: 3.387,00 euros.

Concepte: intervenció psicooncològica per a dones afectades de càncer de mama i els seus familiars.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Fundació Privada de Serveis d’Atenció Tutelar - Fuseat.

NIF: G60845302.

Import: 16.786,82 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Dones No Estàndards (DONNES).

NIF: G60889706.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Dones No Estàndards (DONNES).

NIF: G60889706.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: atenció a la dona: assessorament, suport.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Dones No Estàndards (DONNES).

NIF: G60889706.

Import: 15.142,00 euros.

Concepte: les no estàndards actuem: servei d’atenció psicosociolaboral a la dona amb discapacitat.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres.

NIF: G60910528.

Import: 9.100,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Juvenil Esquitx.

NIF: G60912029.

Import: 31.405,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Juvenil Joves d’Esquerra Verda.

NIF: G60921152.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Juvenil Joves d’Esquerra Verda.

NIF: G60921152.

Import: 25.547,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Juvenil TEB.

NIF: G60939956.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Pro-Disminuïts Fundació Privada Terrassenca.

NIF: G60941861.

Import: 12.740,65 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Pro-Disminuïts Fundació Privada Terrassenca.

NIF: G60941861.

Import: 1.213.176,84 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Pro-Disminuïts Fundació Privada Terrassenca.

NIF: G60941861.

Import: 1.750.324,65 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Associació Juvenil Barnabitas.

NIF: G60946423.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Catalana Nabiu per a la Integració Laboral dels Discapacitats Psíquics.

NIF: G60952173.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Catalana Xarxa d’Espectacle infantil i Juvenil de Catalunya.

NIF: G60953940.

Import: 6.525,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Salut Mental Sabadell-Associació de Familiars dels Malalts.

NIF: G60965233.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Salut Mental Sabadell-Associació de Familiars dels Malalts.

NIF: G60965233.

Import: 12.700,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació de familiars de malalts mentals del Maresme.

NIF: G60968260.

Import: 7.220,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació d’Atenció als Pobres i Marginats Eulàlia Garriga.

NIF: G60975976.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: AJUDA’M (Ajuda i Foment de l’Adopció Internacional del Menor).

NIF: G60987682.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: entitats ICA.

Partida pressupostària: 6160 D/482000100/318G/0000.

Entitat: Associació Familiars Salut Mental Baix Llobregat.

NIF: G61010245.

Import: 5.250,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació serveis educatius recursos de l’esplai-serveis d’esplai.

NIF: G61012514.

Import: 46.498,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Tutelar Familia i Societat.

NIF: G61017042.

Import: 14.806,08 euros.

Concepte: tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: PDS - Promoció i Desenvolupament Social.

NIF: G61017364.

Import: 26.900,00 euros.

Concepte: drogodependències: prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Asociación Iniciativas Solidarias.

NIF: G61019642.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Asociación Iniciativas Solidarias.

NIF: G61019642.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: marginació social: residències d’estada limitada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Asociación Iniciativas Solidarias.

NIF: G61019642.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Asociación Iniciativas Solidarias.

NIF: G61019642.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: atenció a la dona: assessorament, suport.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Centres socio-sanitaris catòlics de Catalunya.

NIF: G61021671.

Import: 30.300,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Associació de malalts necessitats de fisioteràpia i rehabilitació - ADFIR.

NIF: G61040622.

Import: 3.100,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Associació Juvenil d’Amics de la Ràdio a Horta-Guinardó (AJAHG).

NIF: G61041349.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació d’Ajuda als Infants del Món.

NIF: G61046512.

Import: 6.642,00 euros.

Concepte: entitats ICA.

Partida pressupostària: 6160 D/482000100/318G/0000.

Entitat: El Turó, Salut Mental. Associació de familiars i amics. L’Alt Penedès.

NIF: G61049656.

Import: 69.361,84 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: El Turó, Salut Mental. Associació de familiars i amics. L’Alt Penedès.

NIF: G61049656.

Import: 12.445,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: El Turó, Salut Mental. Associació de familiars i amics. L’Alt Penedès.

NIF: G61049656.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Catalana Akwaba.

NIF: G61060588.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Catalana Akwaba.

NIF: G61060588.

Import: 14.075,00 euros.

Concepte: inserció sociolaboral. Eines per a la convivència als barris: a la plaça del mercat hi ha armes de construcció massiva. Núvol d’etiquetes: projecte socioeducatiu. Coneixement de l’entorn i funcionament social a Catalunya. Obrint les portes a les dones millorem la nostra societat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Federació Catalana d’Associacions de Familiars de Malalts Mentals.

NIF: G61064242.

Import: 293.248,80 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció personal derivada de malaltia mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Catalana de l’Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 1.342.534,00 euros.

Concepte: subvencions interdepartamentals.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210/0000.

BE09 D/781000100/3210/0000.

500051 D/781000100/316I/0000.

BE07 D/481000100/3140/0000.

BE12 D/481000100/3230/0000.

Entitat: Fundació Catalana de l’Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 4.276,25 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Fundació Catalana de l’Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 4.276,25 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Fundació Catalana de l’Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 5.046,25 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Fundació Catalana de l’Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 5.046,25 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Fundació Catalana de l’Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 58.520,00 euros.

Concepte: conveni interdepartamental. Inversions en equipaments juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/781000100/3210.

Entitat: Fundació Catalana de l’Esplai.

NIF: G61096368.

Import: 506.715,00 euros.

Concepte: conveni interdepartamental. Activitats en matèria de joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Federació Esportiva de Sords de Catalunya (FESC).

NIF: G61097341.

Import: 12.120,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Cecot Formació.

NIF: G61097952.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Escola Vicenciana.

NIF: G61114690.

Import: 38.500,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Grup Recreatiu Educatiu Social Cultural i Alternatiu GRESCA.

NIF: G61125449.

Import: 9.052,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Adopta.

NIF: G61136651.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: entitats ICA.

Partida pressupostària: 6160 D/482000100/318G/0000.

Entitat: Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Eixida, Camps Blancs.

NIF: G61143236.

Import: 4.052,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Eixida, Camps Blancs.

NIF: G61143236.

Import: 24.799,00 euros.

Concepte: extraordinària pel Programa Pilot “Eduquem junts per una comunitat educativa”.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230/0000

Entitat: Centre de Promoció Social Francesc Palau.

NIF: G61183216.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Centre de Promoció Social Francesc Palau.

NIF: G61183216.

Import: 4.925,00 euros.

Concepte: conèixer per aprendre. Enamora’t de donar!

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Federació Catalana de l’Esplai.

NIF: G61197653.

Import: 14.500,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Moviment d’Esplai del Vallès.

NIF: G61203980.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Moviment d’Esplai del Vallès.

NIF: G61203980.

Import: 70.000,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Iris.

NIF: G61224986.

Import: 369.683,64 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Avismón - Catalunya.

NIF: G61225918.

Import: 11.100,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/3150/0000.

Entitat: Iberamerik Concert.

NIF: G61231890.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació de Veïns Montigalà - Batllòria.

NIF: G61240420.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: reinserció social i integració al barri.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya.

NIF: G61246401.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Asociación de familiares de enfermos mentales Esquima Maresme Sur.

NIF: G61250486.

Import: 7.220,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Asociación de familiares de enfermos mentales Esquima Maresme Sur.

NIF: G61250486.

Import: 59.595,09 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Club Esportiu Esbonat i Amistat.

NIF: G61258935.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Dones amb Empenta.

NIF: G61266649.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Dones amb Empenta.

NIF: G61266649.

Import: 31.500,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Dones amb empenta.

NIF: G61266649.

Import: 20.714,00 euros.

Concepte: cuidar, cuidar-se.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals de Nou Barris.

NIF: G61285532.

Import: 6.250,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Fundació internacional de la dona emprenedora.

NIF: G61291639.

Import: 12.192,00 euros.

Concepte: emprendre en femení, una oportunitat en temps de crisi.

Partida pressupostària: 6010 D/481000100/3220.

Entitat: Associació Solidança, para la recuperación integral, social y laboral.

NIF: G61291894.

Import: 11.500,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació Infantil i Juvenil Casal Xerinola.

NIF: G61293684.

Import: 3.602,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació de voluntaris i amics de l’Hospital Sant Jaume de Calella.

NIF: G61314290.

Import: 14.500,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Ass. catalana els Xiprers per a persones amb trastorns greus de la personalitat: psicosi i autisme.

NIF: G61314621.

Import: 192.485,65 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Ass. catalana els Xiprers per a persones amb trastorns greus de la personalitat: psicosi i autisme.

NIF: G61314621.

Import: 86.586,24 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Associació de Pares, Tutors i Familiars Pro-Laboral Xalest.

NIF: G61326120.

Import: 361.757,28 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Grupo de Trabajo sobre Tratamientos del Virus de Inmunodeficiencia Humana.

NIF: G61332284.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: sida: assistencial.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Pla Integral Casc Antic.

NIF: G61336830.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: premi Voluntariat 2011 en la modalitat d’àmbit local/comarcal. Projecte: Xarxa de voluntariat del Casc Antic.

Partida pressupostària: BE12 D/483000100/3230.

Entitat: Associació Punt de Referència (Acompanyament a joves extutelats).

NIF: G61356689.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Punt de Referència (Acompanyament a joves extutelats).

NIF: G61356689.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació Punt de Referència (Acompanyament a joves extutelats).

NIF: G61356689.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Associació Punt de Referència (Acompanyament a joves extutelats).

NIF: G61356689.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Cultural Trentacinc.

NIF: G61365458.

Import: 5.714,00 euros.

Concepte: XIX Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Fundació Gresol Projecte Home.

NIF: G61369526.

Import: 260.761,05 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Gresol Projecte Home.

NIF: G61369526.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Gresol Projecte Home.

NIF: G61369526.

Import: 35.225,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Gresol Projecte Home.

NIF: G61369526.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Associació Cultural Gitana de Viladecans.

NIF: G61371563.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: taller de música i activitats d’oci i temps lliure.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació de Lleure i Cultura Enlleura’t.

NIF: G61373049.

Import: 3.827,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Adana.

NIF: G61377586.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Adana.

NIF: G61377586.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Fundació Carles Blanch.

NIF: G61391850.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals del Barcelonès Nord (AFAMMEBAN).

NIF: G61392536.

Import: 195.903,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals del Barcelonès Nord (AFAMMEBAN).

NIF: G61392536.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals del Barcelonès Nord (AFAMMEBAN).

NIF: G61392536.

Import: 6.650,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Buena Voluntad en Acción/Bona Voluntat en Acció.

NIF: G61400073.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Buena Voluntad en Acción/Bona Voluntat en Acció.

NIF: G61400073.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Buena Voluntad en Acción/Bona Voluntat en Acció.

NIF: G61400073.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Buena Voluntad en Acción/Bona Voluntat en Acció.

NIF: G61400073.

Import: 6.675,00 euros.

Concepte: voluntariat en acció: seguiment. Captació de Voluntariat. Inclusió sociolaboral. Acollida. Inclusió sociolaboral: activitats per infants, necessitats bàsiques, formació, taller laboral.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: DARUMA Associació de Familiars de Malalts Mentals del Vallès Oriental.

NIF: G61404612.

Import: 69.361,84 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Rubricatus.

NIF: G61409678.

Import: 377.384,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Associació Catalana de Familiars i Usuaris de Centres Geriàtrics Assistits - ACFUC.

NIF: G61471843.

Import: 202.549,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral.

NIF: G61482659.

Import: 62.150,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral.

NIF: G61482659.

Import: 5.750,00 euros.

Concepte: serveis de suport per millorar la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/3130/0000.

Entitat: Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral.

NIF: G61482659.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: La Llum, AFAMM de Mollet del Vallès (Comarca del Baix Vallès).

NIF: G61493664.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: PIMEC, Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya.

NIF: G61512257.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Sociosanitària de Barcelona.

NIF: G61513958.

Import: 41.414,21 euros.

Concepte: tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació de familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat.

NIF: G61516746.

Import: 28.280,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Asociación Intercultural Latinoamericana Dosmundosmil.

NIF: G61518965.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Joves Advocats de Catalunya - JAC.

NIF: G61528220.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Servei Ciutadà d’Acolliment als Immigrants (SCAI).

NIF: G61542601.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació sociolaboral Estel-Tàpia.

NIF: G61556460.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació Catalana de Malalts de Huntington (ACMAH).

NIF: G61574687.

Import: 10.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Catalana de Malalts de Huntington (ACMAH).

NIF: G61574687.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Esplai el Submarí.

NIF: G61590329.

Import: 4.052,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Arrels Fundació.

NIF: G61611364.

Import: 8.347,61 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Arrels Fundació.

NIF: G61611364.

Import: 195.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Arrels Fundació.

NIF: G61611364.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: Llar Pere Barnés. Promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Fundació Privada Tutelar Acidh.

NIF: G61630950.

Import: 164.717,76 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Privada Pere Closa, per la Formació i Promoció dels Gitanos a Catalunya.

NIF: G61645115.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Federación Andaluza de Comunidades.

NIF: G61652897.

Import: 29.433,91 euros.

Concepte: xirigota. Concert solidari. Premis dia de Andalucía. Nit flamenca. Congrés tècnica associativa. La saeta y pregons.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Escolta Josep Carol.

NIF: G61679049.

Import: 4.105,20 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Escolta Josep Carol.

NIF: G61679049.

Import: 4.105,20 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Talita, Fundació Privada.

NIF: G61690467.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Associació esportiva BCN per a persones amb discapacitats psíquiques.

NIF: G61691127.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Amics del Moviment Quart Món.

NIF: G61695052.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Marpí.

NIF: G61738886.

Import: 213.197,48 euros.

Concepte: programa d’inserció sociolaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Marpí.

NIF: G61738886.

Import: 572.920,25 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars-residències/pisos disminuïts.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 70.277,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 59.595,09 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Privada Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: marginació social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Fundació Privada Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programa atencions educatives complementàries 0-3 anys.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318F/0000.

Entitat: Fundació Privada Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: premi Voluntariat 2011 en la modalitat de Votació Popular. Projecte: ESFERA Jove.

Partida pressupostària: BE12 D/483000100/3230.

Entitat: Fundació Privada Marianao (casal infantil i juvenil de Marianao).

NIF: G61740627.

Import: 4.094,00 euros.

Concepte: col·lectiu SUMA.

Partida pressupostària: 6010 D/481000100/3220.

Entitat: Associació Casal Claret de Vic.

NIF: G61747069.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Casal Claret de Vic.

NIF: G61747069.

Import: 8.152,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació per la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia.

NIF: G61749917.

Import: 7.410,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació per la Rehabilitació del Malalt Psíquic de l’Anoia.

NIF: G61749917.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Sique.

NIF: G61751863.

Import: 4.400,00 euros.

Concepte: activitats de lleure comunitari per a persones discapacitat intel·lectual: trobada, àmbit esportiu, tallers, activitats externes.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Fundació Privada Proa.

NIF: G61766986.

Import: 321.079,92 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Catalana Comtal.

NIF: G61779088.

Import: 30.800,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Catalana Comtal.

NIF: G61779088.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Catalana Comtal.

NIF: G61779088.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Catalana Comtal.

NIF: G61779088.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318F/0000.

Entitat: Asociación de familiares de enfermos mentales de l’Hospitalet - AFEMHOS.

NIF: G61782884.

Import: 6.900,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Asociación de familiares de enfermos mentales de l’Hospitalet - AFEMHOS.

NIF: G61782884.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació d’empreses amb finalitat social-ENTREM-HI.

NIF: G61797197.

Import: 195.903,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Catalana de Familiars de Malalts d’Esquizofrènia.

NIF: G61800892.

Import: 7.900,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Projecte vaca, associació de creadores escèniques.

NIF: G61836169.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: Primavera Vaca, segon cicle de lectures dramatitzades d’autores contemporànies.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associación WAFAE.

NIF: G61838280.

Import: 10.467,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associación WAFAE.

NIF: G61838280.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associación WAFAE.

NIF: G61838280.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associación WAFAE.

NIF: G61838280.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associación WAFAE.

NIF: G61838280.

Import: 12.500,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Aspanide.

NIF: G61852802.

Import: 544.755,20 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Aspanide.

NIF: G61852802.

Import: 180.542,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Associació Sociocultural Punt d’Intercanvi.

NIF: G61868956.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 45.500,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 33.962,50 euros.

Concepte: drogodependències: prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 1.495.997,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 12.350,00 euros.

Concepte: sida: activitat de prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317B/0000.

Entitat: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 59.595,09 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 24.700,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Salut i Comunitat.

NIF: G61878831.

Import: 117.078,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Coordinadora per la inserció sociolaboral Anem per Feina.

NIF: G61879383.

Import: 23.500,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Coordinadora per la inserció sociolaboral Anem per Feina.

NIF: G61879383.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Coordinadora per la inserció sociolaboral Anem per Feina.

NIF: G61879383.

Import: 10.800,00 euros.

Concepte: programa global d’inserció socioeconòmica de dones amb especials dificultats.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Fundació Autònoma Solidària.

NIF: G61884359.

Import: 13.150,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Autònoma Solidària.

NIF: G61884359.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals Cemoriba.

NIF: G61885802.

Import: 4.750,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: ALDEC (Associació de Lluita contra la Distonia a Catalunya).

NIF: G61897278.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: ALDEC (Associació de Lluita contra la Distonia a Catalunya).

NIF: G61897278.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació d’Alzheimer i altres demències Francisco Amat de Sant Boi de Llobregat.

NIF: G61921672.

Import: 5.100,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Associació catalana pro persones sordcegues.

NIF: G61931895.

Import: 57.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Avalot - Joves de la UGT de Catalunya.

NIF: G61934782.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Avalot - Joves de la UGT de Catalunya.

NIF: G61934782.

Import: 43.590,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Asociación casa de acogida Cal Salvador.

NIF: G61935797.

Import: 156.456,63 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades pel vih-sida.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Suport Castellar del Vallès - Associació de familiars dels malalts mentals.

NIF: G61959417.

Import: 7.170,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Suport Castellar del Vallès - Associació de familiars dels malalts mentals.

NIF: G61959417.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Prohabitatge.

NIF: G61964102.

Import: 58.800,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Fundació Privada Innovació per l’Acció Social (FIAS).

NIF: G61986832.

Import: 17.500,00 euros.

Concepte: programa atencions educatives complementàries 0-3 anys.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Innovació per l’Acció Social (FIAS).

NIF: G61986832.

Import: 15.325,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/3150/0000.

Entitat: Comité Català de Representants de Minusvàlids.

NIF: G61987624.

Import: 92.530,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Catalana Bradopta.

NIF: G61991527.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: entitats ICA.

Partida pressupostària: 6160 D/482000100/318G/0000.

Entitat: Acair, Associació Catalana d’ajuda a Immigrants i Refugiats.

NIF: G62068606.

Import: 3.300,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Coordinadora d’Associacions per la llengua (CAL).

NIF: G62106117.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Federació d’organitzacions catalanes de gent gran.

NIF: G62115449.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: envelliment al nostre segle XXI. Situacions de dependència en dones que es troben en entorns domiciliaris deprimits i en situació de risc social.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Fundació Privada Clariana.

NIF: G62119276.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Pallapupas, Pallassos d’Hospital.

NIF: G62123484.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Pallapupas, Pallassos d’Hospital.

NIF: G62123484.

Import: 5.800,00 euros.

Concepte: Pallapupas planta. Hospital de Sant Joan de Déu i Corporació Sanitària del parc Taulí Sabadell.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Èxit.

NIF: G62203047.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Èxit.

NIF: G62203047.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Concepció Juvanteny.

NIF: G62207899.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Concepció Juvanteny.

NIF: G62207899.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Concepció Juvanteny.

NIF: G62207899.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programa de suport integral majoria edat joves situació risc exclusió.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Fundació Privada Ficat.

NIF: G62212972.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Associació Acció Cívica Calderina.

NIF: G62214820.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: Calders flors: corpus 2011

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Privada Tallers Guinardó de Pares de Disminuïts.

NIF: G62216973.

Import: 93.932,48 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Associació Sociocultural La Formiga.

NIF: G62219738.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Teatracció.

NIF: G62230149.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: jornades, congressos, seminaris i similars SF.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Nexes interculturals de Joves per Europa.

NIF: G62235676.

Import: 9.500,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Iniciativa Pro Infància.

NIF: G62236989.

Import: 8.928,13 euros.

Concepte: entitats ICA.

Partida pressupostària: 6160 D/482000100/318G/0000.

Entitat: Associació Unesco pel Diàleg Interreligiós.

NIF: G62261995.

Import: 4.200,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Unesco pel Diàleg Interreligiós.

NIF: G62261995.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: grup de diàleg interreligiós. Xarxa d’entitats de diàleg interreligiós. Comunitat religioses i diàleg interreligiós.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Acord.

NIF: G62267497.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D/0000.

Entitat: Asociación Gitana Mujeres Drom Kotar Mestipen.

NIF: G62284633.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: Romnia, el futur ens espera!

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Baix Llobregat Nord (AFASM).

NIF: G62293444.

Import: 69.361,84 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Baix Llobregat Nord (AFASM).

NIF: G62293444.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Persones Afectades per la Malaltia d’Alzheimer i altres Demències Senils.

NIF: G62310123.

Import: 6.900,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Fundació Ginesta.

NIF: G62372768.

Import: 59.598,72 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Ginesta.

NIF: G62372768.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Asociación social ASOCROM.

NIF: G62379417.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Tropos.

NIF: G62393210.

Import: 14.200,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B/0000.

Entitat: Fundació Iniciatives Solidàries.

NIF: G62393616.

Import: 6.132,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Congrés Català de Salut Mental, Fundació Privada.

NIF: G62394556.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada de la Federació de persones sordes de Catalunya.

NIF: G62427919.

Import: 351.079,02 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada de la Federació de persones sordes de Catalunya.

NIF: G62427919.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Casal de Sords de Barcelona.

NIF: G62447909.

Import: 10.300,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Jesús Gómez Alonso.

NIF: G62452057.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: formació per entitats gitanes, gestió d’entitats i vies de cerca de nou finançament: com poder fer projectes d’èxit.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Grups Associats pel Treball Socio-Cultural.

NIF: G62458757.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Grups Associats pel Treball Socio-Cultural.

NIF: G62458757.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació de Treballadors Pakistanesos de Catalunya.

NIF: G62462650.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Club Esportiu Les Panteres Grogues.

NIF: G62476882.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D/0000.

Entitat: Associació CEPS. Associació per a la prevenció i la promoció de la salut.

NIF: G62482500.

Import: 22.200,00 euros.

Concepte: sida: activitat de prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 14.076,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 68.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Fundació Social del Raval.

NIF: G62494026.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Associació Juvenil Joves de la intersindical, CSC.

NIF: G62503370.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Juvenil Joves de la intersindical, CSC.

NIF: G62503370.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Juvenil Joves de la intersindical, CSC.

NIF: G62503370.

Import: 9.200,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: GREC - Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes.

NIF: G62511845.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: GREC - Grup de Recerca i Estudi dels Conflictes.

NIF: G62511845.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: GREC (grup de recerca i estudis dels conflictes).

NIF: G62511845.

Import: 3.996,00 euros.

Concepte: dones amb empenta, dones per a la convivència.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: L’Escletxa, Punt d’Informació sobre Violència Domèstica.

NIF: G62551221.

Import: 5.880,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Fundació Pagesos Solidaris.

NIF: G62551254.

Import: 100.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Amics dels Infants del Marroc (IMA).

NIF: G62555859.

Import: 3.161,29 euros.

Concepte: entitats ICA.

Partida pressupostària: 6160 D/482000100/318G/0000.

Entitat: Associació Solidària La Llumeneta.

NIF: G62568100.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Solidària La Llumeneta.

NIF: G62568100.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Llar de mares de Catalunya.

NIF: G62577556.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programa atencions educatives complementàries 0-3 anys.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Llar de mares de Catalunya.

NIF: G62577556.

Import: 9.700,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació de famílies monoparentals.

NIF: G62577556.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: projecte global.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació promotora del centre de cultura de les dones Francesca Bonnemaison.

NIF: G62607163.

Import: 40.017,00 euros.

Concepte: programa d’activitats 2011.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Amics del Malalt Mental (AMMAME).

NIF: G62635321.

Import: 5.700,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Creación positiva personas con VIH desde la perspectiva del género.

NIF: G62659230.

Import: 12.178,00 euros.

Concepte: dones positives: atenció i prevenció des de perspectiva de gènere.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Fundació Privada Inserció, Desenvolupament i Acompanyament (IDA).

NIF: G62670187.

Import: 32.230,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Associació per a la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants, AMISI.

NIF: G62713045.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació per a la Mediació Intercultural i Social amb Immigrants, AMISI.

NIF: G62713045.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació privada Lar per Malalts Mentals.

NIF: G62716535.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació privada Lar per Malalts Mentals.

NIF: G62716535.

Import: 213.506,48 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Iniciatives de Solidaritat i Promoció.

NIF: G62727185.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada ARED.

NIF: G62728183.

Import: 8.347,61 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Fundació Privada ARED.

NIF: G62728183.

Import: 54.000,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Privada ARED.

NIF: G62728183.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació privada ARED.

NIF: G62728183.

Import: 7.428,00 euros.

Concepte: programa d’integració sociolaboral adreçat a dones en situació i/o risc d’exclusió social.

Partida pressupostària: 6010 D/481000100/3220.

Entitat: Dones per la Llibertat i la Democràcia.

NIF: G62734702.

Import: 3.094,00 euros.

Concepte: concessió del IV Premi Llibertat.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació per a l’ajuda a la Infància Balbalika.

NIF: G62743059.

Import: 8.390,03 euros.

Concepte: entitats ICA.

Partida pressupostària: 6160 D/482000100/318G/0000.

Entitat: Exil.

NIF: G62758321.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Exil.

NIF: G62758321.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Exil.

NIF: G62758321.

Import: 18.043,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Exil.

NIF: G62758321.

Import: 40.285,00 euros.

Concepte: programa d’atenció integral per a dones immigrades víctimes de violència masclista i violació dels drets humans i de capacitació de professionals de la xarxa catalana en l’àmbit de la violència masclista i intervenció en situacions de crisis.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Forma 21.

NIF: G62761127.

Import: 347.681,40 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Sants Montjuïc Comunicació Local.

NIF: G62768098.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: Sants 3 Ràdio, taller ràdio i activitats socials, solidàries i festives a Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associación Cultural Mediterránea de L’Hospitalet.

NIF: G62776570.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Centre d’Acollida Assís.

NIF: G62781935.

Import: 14.200,00 euros.

Concepte: marginació social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: FASAMCAT – Federación de Asociaciones Americanas en Catalunya.

NIF: G62809280.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Esplai Gatzara.

NIF: G62812888.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada Vella Terra.

NIF: G62813233.

Import: 255.895,32 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundación Instituto de Trastornos Alimentarios.

NIF: G62836127.

Import: 266.109,50 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Associació de famílies i del medi rural de Barcelona (AFAMMER).

NIF: G62836630.

Import: 3.071,00 euros.

Concepte: projecte Immigraavanç.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Tot Raval Fundació Privada.

NIF: G62860796.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Tot Raval Fundació Privada.

NIF: G62860796.

Import: 15.700,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Tot Raval Fundació Privada.

NIF: G62860796.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: festival de Cultura del Raval.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Fundació Privada el Molí d’en Puigvert.

NIF: G62873971.

Import: 352.626,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Oratge Associació, Activitats de Lleure per a persones amb Discapacitat intel·lectual.

NIF: G62880752.

Import: 4.844,40 euros.

Concepte: foment i promoció dels camps de treball per a joves que es facin a Catalunya.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Centre d’Esplai Tremola.

NIF: G62882667.

Import: 4.052,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts.

NIF: G62882766.

Import: 195.903,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Centre d’Higiene Mental Les Corts.

NIF: G62882766.

Import: 206.868,64 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona.

NIF: G62893128.

Import: 66.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona.

NIF: G62893128.

Import: 417.063,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Barcelona.

NIF: G62893128.

Import: 198.596,64 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Fundació Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes.

NIF: G62893128.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: ser voluntari.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Associació de persones amb disminució.

NIF: G62896469.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada d’Ajuda i Investigació del Trastorn Límit de la Personalitat.

NIF: G62932405.

Import: 10.400,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Uszheimer per a Malalties Neurodegeneratives.

NIF: G62957212.

Import: 3.425,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/3150/0000.

Entitat: Associació de pares i adults amb discapacitats (APADIS).

NIF: G62962188.

Import: 27.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Centre infantil i Juvenil d’Arsis.

NIF: G63004162.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Punt de Trobada-ACDMA.

NIF: G63014989.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Fundació Privada els Tres Turons.

NIF: G63027411.

Import: 391.807,50 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada els Tres Turons.

NIF: G63027411.

Import: 103.434,31 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Jaume Batlle Bigas, fundació privada.

NIF: G63036156.

Import: 194.117,22 euros.

Concepte: tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Privada Auxilia Barcelona.

NIF: G63062988.

Import: 246.347,16 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Auxilia Barcelona.

NIF: G63062988.

Import: 52.850,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Taller de Músics.

NIF: G63080014.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: marxing band taller de músics.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Fundació Migra Studium.

NIF: G63103006.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals de Rubí.

NIF: G63110134.

Import: 3.460,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació en defensa dels drets de les dones en situació d’exclusió i marginació social (GENERA).

NIF: G63156541.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Associació en defensa dels drets de les dones en situació d’exclusió i marginació social (GENERA).

NIF: G63156541.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació en defensa dels drets de les dones en situació d’exclusió i marginació social (GENERA).

NIF: G63156541.

Import: 20.055,00 euros.

Concepte: INTEGRAS. Projecte d’atenció integral a dones que exerceixen la prostitució a les províncies de Barcelona i Girona.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Fundació Privada Caviga.

NIF: G63159750.

Import: 623.882,16 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Blanquerna Assistencial i de Serveis.

NIF: G63170682.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure.

NIF: G63172985.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació La Roda d’Accions Culturals i del Lleure.

NIF: G63172985.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Associació Educativa Integral del Raval.

NIF: G63173066.

Import: 4.200,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Educativa Integral del Raval.

NIF: G63173066.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació Educativa Integral del Raval.

NIF: G63173066.

Import: 55.199,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Tutelar de l’Anoia.

NIF: G63178933.

Import: 107.136,72 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Privada Pro Vellesa Autònoma.

NIF: G63184527.

Import: 172.690,08 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Universitària Martí l’Humà.

NIF: G63198782.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Tutelar Santa Clara.

NIF: G63200281.

Import: 204.077,52 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/3130/0000.

Entitat: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/3130/0000.

Entitat: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: marginació social: residències d’estada limitada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programa atencions educatives complementàries 0-3 anys.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/3130/0000.

Entitat: Fundació Quatre Vents, Fundació Privada.

NIF: G63214043.

Import: 4.285,00 euros.

Concepte: pis d’acollida Aura 1 i 2.

Partida pressupostària: 6010 D/481000100/3220.

Entitat: Grup d’Ajuda Mútua d’Alcohòlics Rehabilitats-Districte 1 (GAMAR).

NIF: G63223226.

Import: 3.300,00 euros.

Concepte: drogodependències: prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Entitats Catalanes d’Acció Social.

NIF: G63228720.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Entitats Catalanes d’Acció Social.

NIF: G63228720.

Import: 85.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Fundación Privada Bayt Al-Thaqafa.

NIF: G63231476.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318F/0000.

Entitat: Fundación Privada Bayt Al-Thaqafa.

NIF: G63231476.

Import: 5.225,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/3130/0000.

Entitat: Fundación Privada Bayt Al-Thaqafa.

NIF: G63231476.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/3130/0000.

Entitat: Fundación Privada Bayt Al-Thaqafa.

NIF: G63231476.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundación Proyecto y Vida, Fundación Privada.

NIF: G63262323.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Associació Nous Catalans.

NIF: G63277594.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Catalana de Malalties Neuromusculars.

NIF: G63277784.

Import: 24.250,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Catalana de Malalties Neuromusculars.

NIF: G63277784.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Observatori del Tercer Sector.

NIF: G63349310.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Observatori del Tercer Sector.

NIF: G63349310.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Jubert Figueras.

NIF: G63369755.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: marginació social: residències d’estada limitada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Fundació Privada Jubert Figueras.

NIF: G63369755.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

NIF: G63371421.

Import: 150.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Fundació Privada Don Caballo.

NIF: G63397038.

Import: 90.271,20 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Associació Comunitària Verdum.

NIF: G63433197.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Comunitària Verdum.

NIF: G63433197.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Projecte Aura.

NIF: G63435614.

Import: 24.600,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Projecte Aura.

NIF: G63435614.

Import: 28.863,90 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts Mentals de Sants-Montjuic.

NIF: G63441059.

Import: 6.450,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Espiritu de Santa Cruz de la Sierra.

NIF: G63447593.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Síndrome d’Asperger de Catalunya.

NIF: G63448799.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació Asperger de Catalunya.

NIF: G63448799.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Esplai La Formiga.

NIF: G63460448.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Ateneu Candela.

NIF: G63464770.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica.

NIF: G63487607.

Import: 4.275,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica.

NIF: G63487607.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Lliga Catalana d’Ajuda Oncològica.

NIF: G63487607.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: promoció del voluntariat per a malalts diagnosticats de càncer i les seves famílies.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Associació Cultural Sant Antoni Maria Zaccaria.

NIF: G63494298.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació Candela per a la investigació i Acció Comunitària.

NIF: G63508410.

Import: 4.900,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Fundació Privada la Salut Alta.

NIF: G63512412.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació privada catalana Lethe.

NIF: G63533111.

Import: 8.420,00 euros.

Concepte: mares joves, espai d’intervenció formativa per a mares joves i els seus infants de 0 a 4 anys en risc d’exclusió social.

Partida pressupostària: 6010 D/481000100/3220.

Entitat: Associació Gitana Sastipen Thaj Mestipen.

NIF: G63538813.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: rehabilitació i inserció laboral dels presos i preses gitanos.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Recreativa de Kabadhi de Barcelona.

NIF: G63540314.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/2008.

Entitat: Federación ACAPPS (Federación de Asociaciones Catalanas de Padres y Personas Sordas).

NIF: G63566467.

Import: 45.747,97 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Federación ACAPPS (Federación de Asociaciones Catalanas de Padres y Personas Sordas).

NIF: G63566467.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Federación ACAPPS (Federación de Asociaciones Catalanas de Padres y Personas Sordas).

NIF: G63566467.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: jornades, congressos, seminaris i similars SF.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Mas Albornà.

NIF: G63570709.

Import: 483.090,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Mas Albornà.

NIF: G63570709.

Import: 1.167.660,55 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Esport Salus.

NIF: G63584130.

Import: 16.250,00 euros.

Concepte: sida: activitat de prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317B/0000.

Entitat: Fundació Esport Salus.

NIF: G63584130.

Import: 38.475,00 euros.

Concepte: drogodependències: prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Esport Salus.

NIF: G63584130.

Import: 9.025,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Associació Vaitot per la promoció dels drets humans, civils i socials.

NIF: G63595409.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Associació de Joves Gitanos de Catalunya.

NIF: G63600647.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: promoció de la dona mitjançant les noves tecnologies.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: El Grup de Polinyà.

NIF: G63606370.

Import: 3.152,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Agrupació d’Entitats per al Desenvolupament del Poble Gitano.

NIF: G63611917.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: programa AGIPCAT.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Plataforma unitària contra les violències de gènere.

NIF: G63627418.

Import: 8.057,00 euros.

Concepte: VII Fòrum contra les violències de gènere.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (ACPPJ).

NIF: G63637482.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Alb Bosc.

NIF: G63664155.

Import: 451.727,03 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars-residències/pisos disminuïts.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Centre de Sant Pere Apòstol.

NIF: G63668032.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: xarxa associativa i comunitària del centre Sant Pere Apòstol 2011

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Privada per l’Anàlisi i la Promoció Social.

NIF: G63703797.

Import: 10.800,00 euros.

Concepte: projecte TV Barris: la vida del teu barri per Internet Televisió. Gestió, organització i capacitació: formació per al voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Fundació Privada El Llindar.

NIF: G63705578.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318F/0000.

Entitat: Fundació Privada El Llindar.

NIF: G63705578.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: V de valors.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat.

NIF: G63721963.

Import: 13.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació SAÓ-Prat.

NIF: G63724405.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació SAÓ-Prat.

NIF: G63724405.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Malla, Associació Catalana Tutelar de Persones amb Discapacitat Psíquica.

NIF: G63743629.

Import: 189.303,11 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317D/0000.

Entitat: Col·lectiu Lilith, Associació de Dones contra la Violència de Gènere.

NIF: G63773410.

Import: 9.800,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Fundació Privada Arc de Sant Martí.

NIF: G63778815.

Import: 133.233,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Arc de Sant Martí.

NIF: G63778815.

Import: 162.488,16 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Fundació Privada Ateneu Sant Roc.

NIF: G63781157.

Import: 16.241,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Ateneu Sant Roc.

NIF: G63781157.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Ateneu Sant Roc.

NIF: G63781157.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Entitat Tutelar del Garraf, Fundació Privada.

NIF: G63782866.

Import: 158.848,68 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Agrupació Esportiva Special Olympics Catalunya.

NIF: G63793905.

Import: 50.000,00 euros.

Concepte: extraordinària per la celebració del Meeting Internacional Special Olympics Reus 2011.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230/0000.

Entitat: Agrupació Esportiva Special Olympics Catalunya.

NIF: G63793905.

Import: 70.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries secretaria general.

Partida pressupostària: BE0101 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Fundació Privada Viarany.

NIF: G63798813.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Viarany.

NIF: G63798813.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Sindrome Tourette.

NIF: G63848311.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Sindrome Tourette.

NIF: G63848311.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Privada Àger.

NIF: G63855589.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: foment del voluntariat i actualització nous sistemes de comunicació dirigides a entitats socials amb projectes solidaris.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Comissió Unitària 28 de Juny.

NIF: G63870968.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D/0000.

Entitat: Fundació Privada Catalana d’Esclerosi lateral Amiotròfica “MORRIE”.

NIF: G63880165.

Import: 3.100,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Cocat, Coordinadora d’Organitzadors de Camps de Treball de Catalunya.

NIF: G63890636.

Import: 49.000,00 euros.

Concepte: activitats extraordinàries en matèria de joventut de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada per a l’atenció a persones dependents.

NIF: G63908669.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Veus Diverses.

NIF: G63914246.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: La Llum del Nord - Associació per a la ciutadania i cooperació entre pobles.

NIF: G63939599.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: ACESOP, Associació Cultural Educativa i Social Operativa de dones Pakistaneses.

NIF: G63950349.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer del Maresme.

NIF: G63974380.

Import: 4.300,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: centres de dia gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/315C/0000.

Entitat: Fundació Privada de l’Auditori i l’Orquestra.

NIF: G64006646.

Import: 59.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Xarxa Comunitària de Sant Antoni - xarx@ntoni.

NIF: G64009491.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Xarxa Comunitària de Sant Antoni - xarx@ntoni.

NIF: G64009491.

Import: 8.575,00 euros.

Concepte: bons veïns: suport a la gent gran del barri Sant Antoni. Seminari formatiu adreçat als voluntaris de xar@ntoni. Recuperació de la memòria històrica del barri. Creació d’un hort comunitari. Foment de la participació i la inclusió social al barri de Sant Antoni.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundación Privada de la Obra Mercedaria.

NIF: G64037682.

Import: 20.600,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Fundació Alzheimer Catalunya.

NIF: G64041353.

Import: 224.389,80 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundación Intress para la Integración.

NIF: G64049372.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500092 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Joves de la USOC.

NIF: G64110778.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Federació Catalana de Catifaires.

NIF: G64127269.

Import: 3.700,00 euros.

Concepte: VII trobada de catifaires.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 14.725,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 89.347,60 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 31.500,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B/0000.

Entitat: Fundació Institut de Reinserció Social.

NIF: G64147184.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: promoció del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Agrupació catalana d’entitats per a la integració laboral de persones amb malaltia mental.

NIF: G64161094.

Import: 66.500,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Associació Catalana de Mitjans Locals.

NIF: G64172505.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: secció agenda i guia de les entitats de Sants Montjuïc a www.el3.cat.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Fundació Igenus.

NIF: G64203045.

Import: 18.116,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B/0000.

Entitat: Fundació Vicki Bernadet.

NIF: G64216385.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Interculturalitat i Convivència.

NIF: G64220478.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Colectivo Papas de Alex.

NIF: G64230204.

Import: 13.960,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundació Servei Solidari per a la Inclusió Social.

NIF: G64251192.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Plataforma TDAH.

NIF: G64256449.

Import: 5.700,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Tercera Via, Associació per a la Promoció Musical.

NIF: G64257363.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Privada d’Entitats Culturals de Badia del Vallès.

NIF: G64299118.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Moviment Laic i Progressista.

NIF: G64318389.

Import: 872.507,00 euros.

Concepte: subvencions interdepartamentals.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210/0000.

BE09 D/782000100/3210/0000.

500051 D/782000100/3170/0000.

BE06 D/482000100/3180/0000.

BE07 D/482000100/3140/0000.

BE12 D/482000100/3230/0000.

Entitat: Moviment Laic i Progressista.

NIF: G64318389.

Import: 90.000,00 euros.

Concepte: conveni interdepartamental. Inversions en equipaments juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/782000100/3210.

Entitat: Moviment Laic i Progressista.

NIF: G64318389.

Import: 511.487,00 euros.

Concepte: conveni interdepartamental. Activitats en matèria de joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Social Gabella.

NIF: G64344526.

Import: 33.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Agrupació d’Entitats per a l’acollida de menors inmigrants a Catalunya.

NIF: G64376775.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: ÊTHOS, Asociación para la prevención y rehabilitación de las dependencias.

NIF: G64386048.

Import: 10.400,00 euros.

Concepte: drogodependències: reinserció social.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Privada Gandhi.

NIF: G64398910.

Import: 488.592,65 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Gandhi.

NIF: G64398910.

Import: 153.281,04 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Surt, Fundació de dones, Fundació Privada.

NIF: G64404213.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Surt, Fundació de dones, Fundació Privada.

NIF: G64404213.

Import: 75.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Surt, Fundació de dones, Fundació Privada.

NIF: G64404213.

Import: 8.347,61 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/3170/0000.

Entitat: Surt, Fundació de dones, Fundació Privada.

NIF: G64404213.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: atenció a la dona: assessorament, suport.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Surt, Fundació de dones, Fundació Privada.

NIF: G64404213.

Import: 10.354,00 euros.

Concepte: dispositiu d’inserció sociolaboral per a dones en risc d’exclusió.

Partida pressupostària: 6010 D/481000100/3220.

Entitat: Agrupació d’Entitats Rialles a Catalunya.

NIF: G64409402.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: tots som Rialles.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació dinamitzadora de la xarxa internacional de dones periodistes.

NIF: G64434095.

Import: 3.064,00 euros.

Concepte: La Independent, consolidació de la primera agència catalana de notícies amb visió de gènere - comuniquem en xarxa.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Associació ajudam predegent.

NIF: G64492713.

Import: 3.100,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Socialcat - Associació Catalana per la Transformació Social.

NIF: G64494065.

Import: 11.700,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Els Garrofers Fundació Privada.

NIF: G64544364.

Import: 350.176,29 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars-residències/pisos disminuïts.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Els Garrofers Fundació Privada.

NIF: G64544364.

Import: 466.022,25 euros.

Concepte: atenció especialitzada: residències i centres residencials de disminuïts.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316F/0000.

Entitat: Associació per la vida independent.

NIF: G64570617.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Associació Gr5 Cultura i Societat de la informació.

NIF: G64589468.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Gr5 Cultura i Societat de la informació.

NIF: G64589468.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: agenda cívica multimèdia Vallès i Barcelonès.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Consell d’Associacions de Barcelona.

NIF: G64629538.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: impuls i promoció del codi ètic de les associacions de Barcelona.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Ànima Fundació Privada.

NIF: G64647381.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Privada Ecom.

NIF: G64650930.

Import: 1.047.100,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500051 D/481000100/316H/0000.

Entitat: CEHDA, Associació per al Desenvolupament Cultural, Ambiental i Humà.

NIF: G64680986.

Import: 3.102,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Ciutat i Valors, Fundació privada de serveis i iniciatives social de la Ciutat de Barcelona.

NIF: G64690142.

Import: 260.761,05 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació CONFAVC, estudis i recursos veïnals.

NIF: G64692569.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundació CONFAVC, estudis i recursos veïnals.

NIF: G64692569.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313B/0000.

Entitat: Associació Catalana d’Empreses per a Gais i Lesbianes.

NIF: G64717812.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: col·lectiu gai, lesbià i transsexual.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313D/0000.

Entitat: Fundació Privada Tutelar Ampara.

NIF: G64725062.

Import: 54.744,93 euros.

Concepte: tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Privada Viaclara.

NIF: G64730088.

Import: 275.958,72 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació Privada Funamment.

NIF: G64746613.

Import: 238.380,36 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Fundació Privada Funamment.

NIF: G64746613.

Import: 12.825,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317C/0000.

Entitat: Asociación de Red Inca Cataluña - International Network for Culture And Arts.

NIF: G64765050.

Import: 7.900,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Socio-Cultural Radio Nikosia.

NIF: G64778962.

Import: 59.595,09 euros.

Concepte: clubs socials.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: La Prosperitat Cultura en Acció 2.

NIF: G64781123.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Fundació Privada Rosella.

NIF: G64813223.

Import: 408.638,64 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Privada Rosella.

NIF: G64813223.

Import: 1.238.828,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Atendis.

NIF: G64821309.

Import: 331.584,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316E/0000.

Entitat: Fundació Privada Atendis.

NIF: G64821309.

Import: 261.786,48 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres de dia atenció especialitzada.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316D/0000.

Entitat: Fundació Privada Atendis.

NIF: G64821309.

Import: 85.612,85 euros.

Concepte: atenció especialitzada: residències i centres residencials de disminuïts.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316F/0000.

Entitat: Associació de Joves Dirigents Catalans.

NIF: G64821614.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Lluís Artigues.

NIF: G64827876.

Import: 580.227,12 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: serveis de tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Fundació IPSS.

NIF: G64836059.

Import: 59.200,00 euros.

Concepte: drogodependències: prevenció.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317A/0000.

Entitat: Fundació Privada Vincle.

NIF: G64913817.

Import: 4.050,00 euros.

Concepte: llengua, civisme i convivència amb els turistes estrangers. Col·laboració amb Radio Bomba. Els mitjans de comunicació de la immigració. El català també és meu. Catavolta. Aplicació àudio per fomentar l’ús del català al sector de la restauració i hostaleria.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Fundació La Vinya, d’acció social.

NIF: G64918998.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Asociación Cultural Mexicano Catalana.

NIF: G64936396.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació la Causa dels Nens i Adolescents (ACNIA).

NIF: G64975584.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació “IN VIA”.

NIF: G64980501.

Import: 73.000,00 euros.

Concepte: marginació social: residències d’estada limitada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació “IN VIA”.

NIF: G64980501.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Associació “IN VIA”.

NIF: G64980501.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Associació “IN VIA”.

NIF: G64980501.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Associació “IN VIA”.

NIF: G64980501.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Centro de Investigacion Socio-Educativo - Cise.

NIF: G64982473.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: tecnologies de la informació i comunicació i dones gitanes.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Àmbit Prevenció.

NIF: G65009235.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Associació Centre Diari Can Palet.

NIF: G65050957.

Import: 3.827,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Privada Tutelar l’Esguard.

NIF: G65057465.

Import: 41.186,24 euros.

Concepte: tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: EQMON, Associació pel Quart Món.

NIF: G65064016.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: EQMON, Associació pel Quart Món.

NIF: G65064016.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Fundació TEAS.

NIF: G65086753.

Import: 228.476,28 euros.

Concepte: programa d’inserció sociolaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/316G/0000.

Entitat: Fundació Vol.

NIF: G65104002.

Import: 7.614,64 euros.

Concepte: tuteles.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317D/0000.

Entitat: Associació Cultural SAHA.

NIF: G65143448.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Espai Àfrica-Catalunya, Associació pel Coneixement de les Realitats Africanes.

NIF: G65152126.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Juvenil NousCatalans.Joves de l’Anoia.

NIF: G65247553.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Nous Catalans Espai d’Integració.

NIF: G65281909.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Obrir-se al Món.

NIF: G65320343.

Import: 80.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Asociación Decide el Pueblo Gitano.

NIF: G65453664.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: tecnologies de la informació i comunicació i dones gitanes.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Associació Capacitats Integrades (+X+).

NIF: G65571978.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: obra de teatre Catalunya sense barreres l’obra.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Federación Catalana de Entidades Pakistaní.

NIF: G65571986.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Romane Glausura - Veus Gitanes.

NIF: G65609851.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: tumença.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes-Sindicato de Estudiantes.

NIF: G78568334.

Import: 4.815,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Save the Children.

NIF: G79362497.

Import: 8.421,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Save the Children.

NIF: G79362497.

Import: 5.800,00 euros.

Concepte: a la vista per l’acompliment dels drets dels Infants. Formació de l’equip del voluntariat.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Metges del Món.

NIF: G79408852.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Asociación de Sordociegos de España.

NIF: G80587165.

Import: 22.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Fundación ADSIS.

NIF: G81436099.

Import: 13.333,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318F/0000.

Entitat: Fundación ADSIS.

NIF: G81436099.

Import: 55.880,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Fundación ADSIS.

NIF: G81436099.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

Entitat: Fundación ADSIS.

NIF: G81436099.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Fundación ADSIS.

NIF: G81436099.

Import: 9.800,00 euros.

Concepte: recolzem als joves del Casc Antic. Espais de participació. Voluntaris 2011.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Fundación Infantil Ronald McDonald.

NIF: G81802290.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundación Secretariado Gitano.

NIF: G83117374.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/481000100/3210.

Entitat: Federación Española de Enfermedades Raras.

NIF: G91018549.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Associació Juvenil Auvënguen, Jóvens de l’Espluga.

NIF: J43840933.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Associació Residència Torre Llauder.

NIF: J58038100.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars residències-centres gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/315B/0000.

Entitat: Asociación Juvenil Centro Amigos.

NIF: J58301441.

Import: 35.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Associació Catalana de Municipis i Comarques.

NIF: P0800010A.

Import: 43.452,00 euros.

Concepte: extraordinàries secretaria general.

Partida pressupostària: BE0102 D/460000100/317G/0000.

Entitat: Associació Catalana de Municipis i Comarques.

NIF: P0800010A.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Berguedà.

NIF: P0800015J.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Berguedà.

NIF: P0800015J.

Import: 52.785,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Berguedà.

NIF: P0800015J.

Import: 9.300,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana.

NIF: P0800024B.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament d’Abrera.

NIF: P0800100J.

Import: 24.831,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament d’Abrera.

NIF: P0800100J.

Import: 4.493,69 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de l’Ametlla del Vallès.

NIF: P0800500A.

Import: 3.029,00 euros.

Concepte: projectes de recerca vinculats amb les dones del territori.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament d’Arenys de Mar.

NIF: P0800600I.

Import: 25.005,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament d’Arenys de Mar.

NIF: P0800600I.

Import: 14.375,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament d’Arenys de Mar.

NIF: P0800600I.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programació anual d’activitats adreçades a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament d’Argentona.

NIF: P0800900C.

Import: 22.239,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament d’Avinyó.

NIF: P0801200G.

Import: 9.974,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Badalona.

NIF: P0801500J.

Import: 583.573,72 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0042.

Entitat: Ajuntament de Badalona.

NIF: P0801500J.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament dels Hostalets de Balenyà.

NIF: P0801700F.

Import: 22.362,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Barcelona.

NIF: P0801900B.

Import: 49.000,00 euros.

Concepte: activitats extraordinàries en matèria de joventut dels ens locals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Barcelona.

NIF: P0801900B.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Berga.

NIF: P0802200F.

Import: 25.230,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Berga.

NIF: P0802200F.

Import: 16.528,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Berga.

NIF: P0802200F.

Import: 13.700,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Caldes de Montbui.

NIF: P0803300C.

Import: 22.149,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Caldes de Montbui.

NIF: P0803300C.

Import: 16.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Calella.

NIF: P0803500H.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Calella.

NIF: P0803500H.

Import: 8.044,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Canet de Mar.

NIF: P0803900J.

Import: 12.684,70 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Canovelles.

NIF: P0804000H.

Import: 20.335,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Canovelles.

NIF: P0804000H.

Import: 31.400,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Cardedeu.

NIF: P0804500G.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Castellar del Vallès.

NIF: P0805000G.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Castellbisbal.

NIF: P0805300A.

Import: 20.623,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Castellbisbal.

NIF: P0805300A.

Import: 5.750,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Castellbisbal.

NIF: P0805300A.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programació anual d’activitats adreçades a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Castelldefels.

NIF: P0805500F.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Centelles.

NIF: P0806600C.

Import: 4.300,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Collbató.

NIF: P0806800I.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Corbera de Llobregat.

NIF: P0807100C.

Import: 19.750,29 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

NIF: P0807200A.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

NIF: P0807200A.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament d’Esparreguera.

NIF: P0807500D.

Import: 22.745,77 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.

NIF: P0807600B.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de les Franqueses del Vallès.

NIF: P0808500C.

Import: 12.280,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de la Garriga.

NIF: P0808700I.

Import: 4.658,73 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Gavà.

NIF: P0808800G.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Gironella.

NIF: P0809100A.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: activitats extraordinàries en matèria de joventut dels ens locals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Granollers.

NIF: P0809500B.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Granollers.

NIF: P0809500B.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Granollers.

NIF: P0809500B.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

NIF: P0810000J.

Import: 580.481,54 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0042.

Entitat: Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.

NIF: P0810000J.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament d’Igualada.

NIF: P0810100H.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de la Llagosta.

NIF: P0810400B.

Import: 16.815,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de la Llagosta.

NIF: P0810400B.

Import: 15.046,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Manlleu.

NIF: P0811100G.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Manlleu.

NIF: P0811100G.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Manresa.

NIF: P0811200E.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Manresa.

NIF: P0811200E.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Martorell.

NIF: P0811300C.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Martorell.

NIF: P0811300C.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament del Masnou.

NIF: P0811700D.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Mataró.

NIF: P0812000H.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Mataró.

NIF: P0812000H.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Molins de Rei.

NIF: P0812200D.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Molins de Rei.

NIF: P0812200D.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Mollet del Vallès.

NIF: P0812300B.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Mollet del Vallès.

NIF: P0812300B.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Montcada i Reixac.

NIF: P0812400J.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Montcada i Reixac.

NIF: P0812400J.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Montornès del Vallès.

NIF: P0813500F.

Import: 13.950,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Moià.

NIF: P0813700B.

Import: 7.475,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament d’Olesa de Montserrat.

NIF: P0814600C.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Parets del Vallès.

NIF: P0815800H.

Import: 21.198,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Parets del Vallès.

NIF: P0815800H.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Pineda de Mar.

NIF: P0816200J.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Polinyà.

NIF: P0816600A.

Import: 19.006,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.

NIF: P0816800G.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament del Prat de Llobregat.

NIF: P0816800G.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Prats de Lluçanès.

NIF: P0817000C.

Import: 11.570,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Premià de Mar.

NIF: P0817100A.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Ripollet.

NIF: P0817900D.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Rubí.

NIF: P0818300F.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Rubí.

NIF: P0818300F.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sabadell.

NIF: P0818600I.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

NIF: P0819300E.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

NIF: P0819500J.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

NIF: P0819900B.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.

NIF: P0819900B.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sant Celoni.

NIF: P0820100F.

Import: 18.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Sant Celoni.

NIF: P0820100F.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

NIF: P0820400J.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

NIF: P0820400J.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.

NIF: P0820700C.

Import: 3.750,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Sant Feliu de Codines.

NIF: P0820900I.

Import: 25.065,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

NIF: P0821000G.

Import: 11.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat.

NIF: P0821000G.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sant Joan Despí.

NIF: P0821600D.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Vilassar de Mar.

NIF: P0821700B.

Import: 14.812,50 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

NIF: P0822500E.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

NIF: P0823100C.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sant Quintí de Mediona.

NIF: P0823600B.

Import: 18.295,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

NIF: P0823800H.

Import: 16.650,00 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

NIF: P0824000D.

Import: 51.730,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.

NIF: P0824000D.

Import: 4.100,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

NIF: P0824500C.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

NIF: P0825000C.

Import: 25.005,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Barberà del Vallès.

NIF: P0825200I.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

NIF: P0826000B.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts.

NIF: P0826300F.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

NIF: P0826600I.

Import: 10.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

NIF: P0826600I.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sitges.

NIF: P0827000A.

Import: 3.086,00 euros.

Concepte: disseny i elaboració de plans de polítiques de dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sitges.

NIF: P0827000A.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Terrassa.

NIF: P0827900B.

Import: 547.261,50 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0042.

Entitat: Ajuntament de Terrassa.

NIF: P0827900B.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Terrassa.

NIF: P0827900B.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Tordera.

NIF: P0828400B.

Import: 55.980,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Torelló.

NIF: P0828500I.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Vic.

NIF: P0829900J.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Vic.

NIF: P0829900J.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Viladecans.

NIF: P0830200B.

Import: 13.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Viladecans.

NIF: P0830200B.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Vilanova del Camí.

NIF: P0830300J.

Import: 21.513,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Vilanova del Camí.

NIF: P0830300J.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

NIF: P0830600C.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

NIF: P0830600C.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

NIF: P0830800I.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: activitats extraordinàries en matèria de joventut dels ens locals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

NIF: P0830800I.

Import: 49.080,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

NIF: P0830800I.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de la Cerdanya.

NIF: P1700016G.

Import: 23.416,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Cerdanya.

NIF: P1700016G.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament d’Anglès.

NIF: P1700800D.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament d’Arbúcies.

NIF: P1700900B.

Import: 26.292,34 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament d’Arbúcies.

NIF: P1700900B.

Import: 18.818,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament d’Arbúcies.

NIF: P1700900B.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: projectes de recerca vinculats amb les dones del territori.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Banyoles.

NIF: P1701600G.

Import: 31.459,50 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de Banyoles.

NIF: P1701600G.

Import: 39.175,07 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Banyoles.

NIF: P1701600G.

Import: 36.836,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Banyoles.

NIF: P1701600G.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Banyoles.

NIF: P1701600G.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes formatius de diferents formats adreçats a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Besalú.

NIF: P1702200E.

Import: 5.400,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Besalú.

NIF: P1702200E.

Import: 24.127,31 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.

NIF: P1702500H.

Import: 25.735,80 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Blanes.

NIF: P1702600F.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Blanes.

NIF: P1702600F.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Calonge.

NIF: P1703800A.

Import: 14.095,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Cassà de la Selva.

NIF: P1704900H.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Cassà de la Selva.

NIF: P1704900H.

Import: 15.684,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Castellò d’Empúries.

NIF: P1705200B.

Import: 35.471,81 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.

NIF: P1705300J.

Import: 11.456,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.

NIF: P1705300J.

Import: 26.142,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Castell-Platja d’Aro.

NIF: P1705300J.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programació anual d’activitats adreçades a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Celrà.

NIF: P1705400H.

Import: 24.011,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de l’Escala.

NIF: P1706800H.

Import: 13.602,50 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Figueres.

NIF: P1707200J.

Import: 14.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Figueres.

NIF: P1707200J.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Girona.

NIF: P1708500B.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Girona.

NIF: P1708500B.

Import: 79.560,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Girona.

NIF: P1708500B.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de la Jonquera.

NIF: P1709300F.

Import: 8.968,59 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Llagostera.

NIF: P1709600I.

Import: 18.274,29 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Lloret de Mar.

NIF: P1710200E.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament d’Olot.

NIF: P1712100E.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament d’Olot.

NIF: P1712100E.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Palafrugell.

NIF: P1712400I.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Palamós.

NIF: P1712500F.

Import: 25.124,69 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Puigcerdà.

NIF: P1715000D.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Puigcerdà.

NIF: P1715000D.

Import: 17.100,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Puigcerdà.

NIF: P1715000D.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Ripoll.

NIF: P1715600A.

Import: 14.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Roses.

NIF: P1716100A.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Salt.

NIF: P1716400E.

Import: 373.680,91 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Salt.

NIF: P1716400E.

Import: 17.250,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

NIF: P1717000B.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Sant Hilari Sacalm.

NIF: P1717400D.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programació anual d’activitats adreçades a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Santa Coloma de Farners.

NIF: P1719100H.

Import: 18.019,79 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

NIF: P1719200F.

Import: 3.313,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

NIF: P1719200F.

Import: 7.534,40 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

NIF: P1719200F.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programació anual d’activitats adreçades a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.

NIF: P1719200F.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes formatius de diferents formats adreçats a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Torroella de Montgrí.

NIF: P1721200B.

Import: 23.633,60 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Tossa de Mar.

NIF: P1721500E.

Import: 14.495,75 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Vidreres.

NIF: P1722700J.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament d’Agramunt.

NIF: P2500300E.

Import: 9.044,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament d’Agramunt.

NIF: P2500300E.

Import: 13.417,99 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament d’Alcarràs.

NIF: P2501100H.

Import: 11.100,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament d’Alcarràs.

NIF: P2501100H.

Import: 27.775,11 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de Balaguer.

NIF: P2504900H.

Import: 28.496,32 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Balaguer.

NIF: P2504900H.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Bellpuig.

NIF: P2505900G.

Import: 22.374,90 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de Bellpuig.

NIF: P2505900G.

Import: 9.016,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Bellver de Cerdanya.

NIF: P2506000E.

Import: 9.493,67 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de les Borges Blanques.

NIF: P2507000D.

Import: 11.200,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de les Borges Blanques.

NIF: P2507000D.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de les Borges Blanques.

NIF: P2507000D.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Cervera.

NIF: P2508400E.

Import: 28.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Cervera.

NIF: P2508400E.

Import: 17.103,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Guissona.

NIF: P2513900G.

Import: 18.303,13 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Juneda.

NIF: P2515000D.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: activitats extraordinàries en matèria de joventut dels ens locals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Lleida.

NIF: P2515100B.

Import: 20.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Lleida.

NIF: P2515100B.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Lleida.

NIF: P2515100B.

Import: 3.021,00 euros.

Concepte: disseny i elaboració de plans de polítiques de dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Mollerussa.

NIF: P2517200H.

Import: 14.523,56 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Mollerussa.

NIF: P2517200H.

Import: 24.644,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Bellaguarda.

NIF: P2521200B.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: activitats extraordinàries en matèria de joventut dels ens locals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de la Seu d’Urgell.

NIF: P2525200H.

Import: 20.004,74 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de la Seu d’Urgell.

NIF: P2525200H.

Import: 9.400,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de la Seu d’Urgell.

NIF: P2525200H.

Import: 25.348,31 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de la Seu d’Urgell.

NIF: P2525200H.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de la Seu d’Urgell.

NIF: P2525200H.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Solsona.

NIF: P2525700G.

Import: 12.810,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Solsona.

NIF: P2525700G.

Import: 7.100,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Solsona.

NIF: P2525700G.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Sort.

NIF: P2526100I.

Import: 9.438,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Sort.

NIF: P2526100I.

Import: 11.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Tàrrega.

NIF: P2527200F.

Import: 26.079,07 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Tàrrega.

NIF: P2527200F.

Import: 36.165,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Tàrrega.

NIF: P2527200F.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Tremp.

NIF: P2529500G.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Tremp.

NIF: P2529500G.

Import: 11.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Vilanova de Bellpuig.

NIF: P2531000D.

Import: 100.000,00 euros.

Concepte: inversió ens locals vellesa.

Partida pressupostària: 500050 D/760000100/315B/0000.

Entitat: Ajuntament de la Canonja.

NIF: P4300080A.

Import: 36.926,50 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament d’Alcanar.

NIF: P4300400A.

Import: 13.975,34 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament d’Alcanar.

NIF: P4300400A.

Import: 18.285,91 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament d’Alcover.

NIF: P4300500H.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament d’Altafulla.

NIF: P4301200D.

Import: 12.145,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de l’Ametlla de Mar.

NIF: P4301300B.

Import: 14.900,18 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament d’Amposta.

NIF: P4301400J.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes formatius de diferents formats adreçats a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament d’Amposta.

NIF: P4301400J.

Import: 3.857,00 euros.

Concepte: disseny i elaboració de plans de polítiques de dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Calafell.

NIF: P4303700A.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Cambrils.

NIF: P4303800I.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Cambrils.

NIF: P4303800I.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Castellvell del Camp.

NIF: P4304300I.

Import: 32.169,75 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de la Sénia.

NIF: P4304500D.

Import: 18.257,20 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de la Sénia.

NIF: P4304500D.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programació anual d’activitats adreçades a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de la Sénia.

NIF: P4304500D.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes formatius de diferents formats adreçats a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Constantí.

NIF: P4304800H.

Import: 21.485,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Constantí.

NIF: P4304800H.

Import: 17.604,41 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Cunit.

NIF: P4305200J.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Cunit.

NIF: P4305200J.

Import: 3.143,00 euros.

Concepte: disseny i elaboració de plans de polítiques de dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de l’Espluga de Francolí.

NIF: P4305500C.

Import: 17.103,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Falset.

NIF: P4305600A.

Import: 10.840,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de la Fatarella.

NIF: P4305700I.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programació anual d’activitats adreçades a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Gandesa.

NIF: P4306500B.

Import: 5.925,00 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de Montblanc.

NIF: P4308700F.

Import: 10.981,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Montblanc.

NIF: P4308700F.

Import: 22.423,50 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de Montblanc.

NIF: P4308700F.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp.

NIF: P4309300D.

Import: 30.458,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Mont-roig del Camp.

NIF: P4309300D.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament del Morell.

NIF: P4309600G.

Import: 30.538,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament del Perelló.

NIF: P4310600D.

Import: 12.916,50 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de Reus.

NIF: P4312500D.

Import: 14.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Reus.

NIF: P4312500D.

Import: 45.000,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Reus.

NIF: P4312500D.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Roda de Barà.

NIF: P4313300H.

Import: 24.831,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Roquetes.

NIF: P4313500C.

Import: 21.951,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

NIF: P4313800G.

Import: 24.694,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

NIF: P4313800G.

Import: 32.072,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita.

NIF: P4313800G.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes formatius de diferents formats adreçats a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Santa Bàrbara.

NIF: P4314000C.

Import: 25.160,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Santa Bàrbara.

NIF: P4314000C.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programació anual d’activitats adreçades a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Santa Bàrbara.

NIF: P4314000C.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: programes formatius de diferents formats adreçats a les dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Santa Coloma de Queralt.

NIF: P4314100A.

Import: 12.430,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de la Selva del Camp.

NIF: P4314700H.

Import: 20.661,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Tarragona.

NIF: P4315000B.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Tarragona.

NIF: P4315000B.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Tivenys.

NIF: P4315100J.

Import: 4.250,00 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de Torredembarra.

NIF: P4315500A.

Import: 29.963,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Torredembarra.

NIF: P4315500A.

Import: 33.810,95 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Tortosa.

NIF: P4315700G.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Tortosa.

NIF: P4315700G.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament d’Ulldecona.

NIF: P4315800E.

Import: 21.000,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de Valls.

NIF: P4316300E.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Vandellòs.

NIF: P4316400C.

Import: 11.282,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament del Vendrell.

NIF: P4316500J.

Import: 228.641,65 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0042.

Entitat: Ajuntament del Vendrell.

NIF: P4316500J.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament del Vendrell.

NIF: P4316500J.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament del Vendrell.

NIF: P4316500J.

Import: 3.279,00 euros.

Concepte: disseny i elaboració de plans de polítiques de dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Ajuntament de Vila-seca.

NIF: P4317300D.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Ajuntament de Deltebre.

NIF: P4318100G.

Import: 49.556,00 euros.

Concepte: convenis ajuntaments de menys de 20.000 habitants DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/460000100/318D/0000.

Entitat: Ajuntament de Deltebre.

NIF: P4318100G.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: programes i activitats integració social DGIM.

Partida pressupostària: BE07 D/460000100/3140/0000.

Entitat: Ajuntament de l’Aldea.

NIF: P4318400A.

Import: 19.931,25 euros.

Concepte: projecte pilot “minuts menuts”.

Partida pressupostària: BE05 D/460000100/313A/0000.

Entitat: Ajuntament de Salou.

NIF: P4318500H.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de l’Anoia.

NIF: P5800006H.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de l’Anoia.

NIF: P5800006H.

Import: 54.848,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de l’Anoia.

NIF: P5800006H.

Import: 3.150,00 euros.

Concepte: disseny i elaboració de plans de polítiques de dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de l’Anoia.

NIF: P5800006H.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Vallès Occidental.

NIF: P5800007F.

Import: 45.731,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Vallès Occidental.

NIF: P5800007F.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Maresme.

NIF: P5800008D.

Import: 17.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Maresme.

NIF: P5800008D.

Import: 64.005,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Maresme.

NIF: P5800008D.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Bages.

NIF: P5800009B.

Import: 53.949,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Bages.

NIF: P5800009B.

Import: 46.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Vallès Oriental.

NIF: P5800010J.

Import: 64.429,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Vallès Oriental.

NIF: P5800010J.

Import: 65.560,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Llobregat.

NIF: P5800011H.

Import: 15.333,36 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Llobregat.

NIF: P5800011-H.

Import: 48.207,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Barcelonès.

NIF: P5800012F.

Import: 61.089,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Barcelonès.

NIF: P5800012F.

Import: 65.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

NIF: P5800013D.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

NIF: P5800013D.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

NIF: P-5800013D.

Import: 52.182,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal d’Osona.

NIF: P5800015I.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal d’Osona.

NIF: P5800015I.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal d’Osona.

NIF: P5800015I.

Import: 62.639,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Garraf.

NIF: P5800020I.

Import: 12.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Garraf.

NIF: P5800020I.

Import: 42.248,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Selva.

NIF: P6700002F.

Import: 13.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Selva.

NIF: P6700002F.

Import: 53.872,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Selva.

NIF: P6700002F.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Gironès.

NIF: P6700003D.

Import: 56.169,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Gironès.

NIF: P6700003D.

Import: 17.250,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Ripollès.

NIF: P6700004B.

Import: 48.270,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Ripollès.

NIF: P6700004B.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de la Garrotxa.

NIF: P6700007E.

Import: 65.670,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Garrotxa.

NIF: P6700007E.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

NIF: P6700008C.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Empordà.

NIF: P-6700008C.

Import: 53.852,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Empordà.

NIF: P6700009A.

Import: 14.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Empordà.

NIF: P6700009A.

Import: 47.501,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Empordà.

NIF: P6700009A.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

NIF: P6700010I.

Import: 51.984,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Pla de l’Estany.

NIF: P6700010I.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de l’Urgell.

NIF: P7500003D.

Import: 50.609,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de l’Urgell.

NIF: P7500003D.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de les Garrigues.

NIF: P7500004B.

Import: 62.819,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de les Garrigues.

NIF: P7500004B.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de La Noguera.

NIF: P7500005I.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de La Noguera.

NIF: P7500005I.

Import: 11.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Noguera.

NIF: P7500005I.

Import: 53.670,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Noguera.

NIF: P7500005I.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

NIF: P7500006G.

Import: 40.920,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

NIF: P7500006G.

Import: 53.681,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Urgell.

NIF: P7500006G.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de la Segarra.

NIF: P7500007E.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Segarra.

NIF: P7500007E.

Import: 55.054,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Segarra.

NIF: P7500007E.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Segrià.

NIF: P7500008C.

Import: 56.031,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Segrià.

NIF: P7500008C.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Solsonès.

NIF: P7500009A.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Solsonès.

NIF: P7500009A.

Import: 51.821,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

NIF: P7500010I.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

NIF: P7500010I.

Import: 50.364,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Pallars Sobirà.

NIF: P7500010I.

Import: 11.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Conselh Generau d’Aran.

NIF: P7500011G.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Conselh Generau d’Aran.

NIF: P7500011G.

Import: 19.693,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Conselh Generau d’Aran.

NIF: P7500011G.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

NIF: P7500012E.

Import: 6.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

NIF: P7500012E.

Import: 48.109,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Pla d’Urgell.

NIF: P7500012E.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.

NIF: P7500013C.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.

NIF: P7500013C.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça.

NIF: P7500013C.

Import: 51.612,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Pallars Jussà.

NIF: P7500014A.

Import: 47.596,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Pallars Jussà.

NIF: P7500014A.

Import: 11.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Tarragonès.

NIF: P9300002D.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Tarragonès.

NIF: P9300002D.

Import: 33.750,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Tarragonès.

NIF: P9300002D.

Import: 59.030,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Tarragonès.

NIF: P9300002D.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.

NIF: P9300003B.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.

NIF: P9300003B.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3211.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.

NIF: P9300003B.

Import: 50.122,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Camp.

NIF: P9300003B.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Ebre.

NIF: P9300004J.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Ebre.

NIF: P9300004J.

Import: 50.597,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Ebre.

NIF: P9300004J.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Camp.

NIF: P9300005G.

Import: 10.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Camp.

NIF: P9300005G.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de l’Alt Camp.

NIF: P-9300005-G.

Import: 54.862,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Penedès.

NIF: P9300006E.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Penedès.

NIF: P9300006E.

Import: 50.585,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Baix Penedès.

NIF: P9300006E.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

NIF: P9300007C.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

NIF: P9300007C.

Import: 14.180,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

NIF: P9300007C.

Import: 49.502,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Conca de Barberà.

NIF: P9300007C.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Montsià.

NIF: P9300008A.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Montsià.

NIF: P9300008A.

Import: 34.500,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Montsià.

NIF: P9300008A.

Import: 3.462,00 euros.

Concepte: disseny i elaboració de plans de polítiques de dones.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal del Montsià.

NIF: P9300008A.

Import: 50.677,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Priorat.

NIF: P9300009I.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Priorat.

NIF: P9300009I.

Import: 20.840,00 euros.

Concepte: oficina jove.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Priorat.

NIF: P9300009I.

Import: 47.968,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal del Priorat.

NIF: P9300009I.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de la Terra Alta.

NIF: P9300010G.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Terra Alta.

NIF: P9300010G.

Import: 38.033,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Terra Alta.

NIF: P9300010G.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

NIF: P9300011E.

Import: 8.500,00 euros.

Concepte: borsa jove d’habitatge.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

NIF: P9300011E.

Import: 48.489,00 euros.

Concepte: conveni en matèria de joventut amb els consells comarcals.

Partida pressupostària: BE09 D/460000100/3210.

Entitat: Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.

NIF: P9300011E.

Import: 23.000,00 euros.

Concepte: contractes programa.

Partida pressupostària: 6010 D/460000100/3220.

Entitat: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.

NIF: Q0869009A.

Import: 58.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

NIF: Q0873001B.

Import: 8.813,00 euros.

Concepte: fòrum territorial dones i empresa.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Organización Internacional para las Migraciones.

NIF: Q2812009E.

Import: 250.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Cruz Roja Española.

NIF: Q2866001G.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Cruz Roja Española.

NIF: Q2866001G.

Import: 122.680,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades pel vih-sida.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Cruz Roja Española.

NIF: Q2866001G.

Import: 72.109,24 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Cruz Roja Española.

NIF: Q2866001G.

Import: 150.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Cruz Roja Española.

NIF: Q2866001G.

Import: 10.500,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: activitats de gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3150/0000.

Entitat: Cruz Roja Española.

NIF: Q2866001G.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: serveis de suport per millorar la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Cruz Roja Española.

NIF: Q2866001G.

Import: 150.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Creu Roja Joventut Catalunya.

NIF: Q2866001G.

Import: 11.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Creu Roja Joventut Catalunya.

NIF: Q2866001G.

Import: 31.500,00 euros.

Concepte: conveni de reconeixement de la tasca associativa.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya.

NIF: Q5850040F.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries manteniment DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut de Catalunya i Balears.

NIF: R0800007G.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús - Provincia de Montserrat.

NIF: R0800061D.

Import: 296.492,16 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús - Provincia de Montserrat.

NIF: R0800061D.

Import: 81.194,40 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús - Provincia de Montserrat.

NIF: R0800061D.

Import: 1.105.274,75 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Congregación de Siervas de la Pasión.

NIF: R0800086A.

Import: 25.000,00 euros.

Concepte: atenció a la dona: assessorament, suport.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Pia Unión de Hermanos Misioneros de Enfermos Pobres.

NIF: R0800091A.

Import: 421.852,20 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Germans Maristes Província L’Hermitage.

NIF: R0800096J.

Import: 36.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Parròquia Sant Joan Bosco.

NIF: R0800197F.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Parròquia Sant Joan Bosco.

NIF: R0800197F.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Parròquia Sant Joan Bosco.

NIF: R0800197F.

Import: 7.505,60 euros.

Concepte: actuació colla Castellera Jove Barcelona festa ONG Vols-Navas. Sant Jordi i art a Navas. Jornada participativa del pla comunitari i brindis veïnal. La colla jove a la Festa Major de Navas. Castanyada a Navas. Cursa entre escoles. Cinema a la fresca. Revella de Sant Joan. Nit jove de Navas. Navas el congrés: indians junts amb la música. Jornada devolutiva del 10 de març. Carnestoltes a Navas.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Càritas Diocesana de Barcelona.

NIF: R0800314G.

Import: 138.013,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Barcelona.

NIF: R0800314G.

Import: 35.500,00 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Barcelona.

NIF: R0800314G.

Import: 94.000,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars residències-centres gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/315B/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Barcelona.

NIF: R0800314G.

Import: 140.661,32 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Barcelona.

NIF: R0800314G.

Import: 80.000,00 euros.

Concepte: immigració extraordinàries manteniment.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Barcelona.

NIF: R0800314G.

Import: 200.000,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Barcelona.

NIF: R0800314G.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Barcelona.

NIF: R0800314G.

Import: 366.081,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades pel vih-sida.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Barcelona.

NIF: R0800314G.

Import: 120.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Vic.

NIF: R0800521G.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Vic.

NIF: R0800521G.

Import: 6.700,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Vic.

NIF: R0800521G.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: com ens ajudem a caminar.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Casa Col·legi Calassanci.

NIF: R0800578G.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Comunitat Escolàpia Camp de l’Arpa.

NIF: R0800584E.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Parròquia de Sant Esteve.

NIF: R0800659E.

Import: 17.300,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Compañía Hijas de la Caridad “Obra Social Santa Luisa de Marillac”.

NIF: R0800817I.

Import: 12.250,00 euros.

Concepte: marginació social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Compañía Hijas de la Caridad “Obra Social Santa Luisa de Marillac”.

NIF: R0800817I.

Import: 65.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Compañía Hijas de la Caridad “Obra Social Santa Luisa de Marillac”.

NIF: R0800817I.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Compañía Hijas de la Caridad Club-Residència Sant Jordi.

NIF: R0800818G.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars residències-centres gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/315B/0000.

Entitat: Compañia Hijas de la Caridad-Residencia Betania.

NIF: R0800829D.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars residències-centres gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/315B/0000.

Entitat: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Salesians Sant Jordi.

NIF: R0800885F.

Import: 140.204,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Centre Esclat-Bellvitge (Compañía Santa Teresa de Jesús-Teresianas).

NIF: R0801061C.

Import: 83.430,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Comunitat Escolàpia en Parròquia Carme.

NIF: R0801116E.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Càritas de Malgrat de Mar.

NIF: R1700016G.

Import: 85.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Càritas de Malgrat de Mar.

NIF: R1700016G.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Càritas de Malgrat de Mar.

NIF: R1700016G.

Import: 20.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Càritas de Malgrat de Mar.

NIF: R1700016G.

Import: 8.506,95 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Compañía Hijas de la Caridad - Llar Familiar. Girona.

NIF: R1700044I.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Càritas Interparroquial de Girona.

NIF: R1700056C.

Import: 13.300,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Parròquia de Santa Eugènia de Ter.

NIF: R1700250B.

Import: 3.800,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Parròquia de Santa Eugènia de Ter.

NIF: R1700250B.

Import: 67.831,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Parròquia de Santa Eugènia de Ter.

NIF: R1700250B.

Import: 5.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Centre Obert Parròquia de Santa Eugènia.

NIF: R1700250B.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Germanes de la Caritat de Santa Anna - Centre sociosanitari assistit Mare de Déu de la Salut.

NIF: R2200563A.

Import: 244.054,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades pel vih-sida.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Càritas Parroquial de Tàrrega.

NIF: R2500014B.

Import: 13.173,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Càritas Parroquial de Tàrrega.

NIF: R2500014B.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Càritas Parroquial de Tàrrega.

NIF: R2500014B.

Import: 10.300,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Càritas Arxiprestal de Solsona.

NIF: R2500279A.

Import: 5.850,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Centre Assistencial d’Almacelles - Sant Joan de Déu.

NIF: R2500280I.

Import: 1.596.875,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Centre Assistencial d’Almacelles - Sant Joan de Déu.

NIF: R2500280I.

Import: 156.723,00 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Centre Assistencial d’Almacelles - Sant Joan de Déu.

NIF: R2500280I.

Import: 579.834,96 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Centre Assistencial d’Almacelles - Sant Joan de Déu.

NIF: R2500280I.

Import: 14.700,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Càritas Diocesana d’Urgell.

NIF: R2500283C.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Càritas Interparroquial de Cervera.

NIF: R2500292D.

Import: 4.500,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Càritas Interparroquial de Cervera.

NIF: R2500292D.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Càritas Catalunya.

NIF: R2500299I.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: HH Franciscanos de Cruz Blanca - Llar Santa Anna.

NIF: R2500321A.

Import: 155.258,44 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500092 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Solsona.

NIF: R2500401A.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Unión Lumen Dei.

NIF: R2800511D.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: atenció especialitzada: llars residències-centres gent gran.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/315B/0000.

Entitat: Escola de l’Esplai de Tortosa.

NIF: R4300002E.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Pia Autònoma Sant Joaquim i Santa Anna.

NIF: R4300113J.

Import: 4.350,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500093 D/481000100/316H/0000.

Entitat: Cáritas Diocesana de Tarragona.

NIF: R4300214F.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Cáritas Diocesana de Tarragona.

NIF: R4300214F.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Cáritas Diocesana de Tarragona.

NIF: R4300214F.

Import: 4.440,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500093 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Delegació Diocesana de l’Apostolat del Mar.

NIF: R5800072J.

Import: 13.850,00 euros.

Concepte: marginació social: residències d’estada limitada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Parròquia de Sant Miquel del Port.

NIF: R5800135E.

Import: 8.170,00 euros.

Concepte: marginació social: residències d’estada limitada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Parròquia de Sant Bernat de Claravall.

NIF: R5800153H.

Import: 40.000,00 euros.

Concepte: programes de l’àrea suport joves tutelats i extutelats.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318F/0000.

Entitat: Parròquia de Sant Bernat de Claravall.

NIF: R5800153H.

Import: 60.000,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Fundació Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai.

NIF: R5800395E.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: programa atencions educatives complementàries 0-3 anys.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Fundació Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai.

NIF: R5800395E.

Import: 60.194,45 euros.

Concepte: despeses préstecs ICF entitats disminuïts.

Partida pressupostària: BE0101 D/781000100/3170/0000.

Entitat: Fundació Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai.

NIF: R5800395E.

Import: 12.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/481000100/317H/0000.

Entitat: Fundació Institut Pere Tarrés d’Educació en l’Esplai.

NIF: R5800395E.

Import: 517.764,00 euros.

Concepte: subvencions interdepartamentals.

Partida pressupostària: BE07 D/481000100/3140/0000.

BE12 D/481000100/3230/0000.

Entitat: Moviment de Centres d’Esplai Cristians - MCEC.

NIF: R5800395E.

Import: 12.700,00 euros.

Concepte: projectes de les entitats juvenils en l’àmbit de la cooperació.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Fundació Pere Tarrés.

NIF: R5800395E.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: dins del marc de l’any europeu del voluntariat. Voluntariat compromès amb l’educació en el lleure.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Fundació Ajuda i Esperança.

NIF: R5800402I.

Import: 5.800,00 euros.

Concepte: telèfon de l’esperança de Barcelona: participació 2.0 en la difusió de l’esperança i coordinació torns de cabina dels voluntaris.

Partida pressupostària: BE12 D/481000100/3230.

Entitat: Associació Justícia i Pau.

NIF: R5800416I.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: accions d’impuls a la mobilització i sensibilització ciutadana.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: CCU - Amics del Centre Cristià dels Universitaris.

NIF: R5800517D.

Import: 7.880,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad Comunidad de Sants.

NIF: R5800581J.

Import: 14.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad Comunidad de Sants.

NIF: R5800581J.

Import: 8.000,00 euros.

Concepte: marginació social: residències d’estada limitada.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad Comunidad de Sants.

NIF: R5800581J.

Import: 23.571,00 euros.

Concepte: SICAR cat.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor.

NIF: R5800587G.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: atenció a la dona: assessorament, suport.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor.

NIF: R5800587G.

Import: 9.000,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313B/0000.

Entitat: Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor.

NIF: R5800587G.

Import: 6.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor.

NIF: R5800587G.

Import: 13.114,00 euros.

Concepte: dona i prostitució: atenció social integral.

Partida pressupostària: 6010 D/482000100/3220.

Entitat: Compañía Hijas de la Caridad - Llar de Pau.

NIF: R5800615F.

Import: 15.000,00 euros.

Concepte: extraordinàries suport i promoció integració.

Partida pressupostària: 500050 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Compañía Hijas de la Caridad - Llar de Pau.

NIF: R5800615F.

Import: 531.580,25 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades pel vih-sida.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317B/0000.

Entitat: Sant Joan de Déu, Serveis Socials Barcelona.

NIF: R5800637J.

Import: 10.000,00 euros.

Concepte: marginació social: serveis d’informació i orientació.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Sant Joan de Déu, Serveis Socials Barcelona.

NIF: R5800637J.

Import: 12.200,00 euros.

Concepte: marginació social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317H/0000.

Entitat: Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

NIF: R5800646A.

Import: 591.409,50 euros.

Concepte: salut mental.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

NIF: R5800646A.

Import: 293.457,12 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

NIF: R5800646A.

Import: 391.807,50 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones amb problemes derivats de malaltia mental: prelaborals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/317C/0000.

Entitat: Consell Evangèlic de Catalunya.

NIF: R5800689A.

Import: 7.925,00 euros.

Concepte: curs d’atenció a persones en risc social. Integrem-les. Promoció del voluntariat protestant: oficina del voluntariat evangèlic. Cadena generacional. Mefi-Boset. Per la seva inclusió social: menors, joves, orientació i menjador.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Casa Familiar de San Francisco de Asís.

NIF: R5800699J.

Import: 45.135,60 euros.

Concepte: atenció especialitzada: centres de dia per a disminuïts.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316D/0000.

Entitat: Casa Familiar San Emilio.

NIF: R5800701D.

Import: 425.086,30 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Associació Centre Obert Joan Salvador Gavina.

NIF: V08667479.

Import: 8.297,46 euros.

Concepte: convenis pluriennals altres serveis de protecció social: PIRMI.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/3170/0000.

Entitat: Associació Centre Obert Joan Salvador Gavina.

NIF: V08667479.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/481000100/313A/0000.

Entitat: Associació Centre Obert Joan Salvador Gavina.

NIF: V08667479.

Import: 133.256,85 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/481000100/318D/0000.

Entitat: Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf.

NIF: V08789471.

Import: 703.818,12 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf.

NIF: V08789471.

Import: 3.500,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Mancomunitat per a l’Atenció i Assistència dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca del Garraf.

NIF: V08789471.

Import: 500.006,20 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: llars-residències.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316E/0000.

Entitat: Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).

NIF: V08825804.

Import: 7.300,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Consell de la Joventut de Barcelona (CJB).

NIF: V08825804.

Import: 16.000,00 euros.

Concepte: activitats extraordinàries en matèria de joventut de les entitats juvenils.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Centro Cultural Garcia Lorca.

NIF: V08990848.

Import: 3.975,00 euros.

Concepte: romeria de Nou Barris. Fiestas de la Primavera: Cruces de Mayo. XXX Certamen de poesía. Día 27 de febrero día de Andalucía.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN).

NIF: V08991531.

Import: 5.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Càritas Diocesana de Lleida.

NIF: V25022476.

Import: 30.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Associació Centre d’Esplai el Globus.

NIF: V58782210.

Import: 3.242,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Best-UPC.

NIF: V59778001.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Centre d’informació i Serveis a l’Estudiant de Catalunya (CISEC).

NIF: V60149267.

Import: 6.129,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Centre Mediambiental l’Arrel.

NIF: V60376902.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: activitats que realitzen les associacions juvenils i les entitats que ofereixen serveis a la joventut.

Partida pressupostària: BE09 D/482000100/3210.

Entitat: Centro Asistencial Canaan.

NIF: V61242228.

Import: 139.072,56 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció social a persones afectades per drogodependències.

Partida pressupostària: 500091 D/482000100/317A/0000.

Entitat: Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España - Federación AICE.

NIF: V61315255.

Import: 4.800,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España - Federación AICE.

NIF: V61315255.

Import: 7.500,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/313A/0000.

Entitat: Centre d’Intervenció Psicològica, Anàlisi i Integració Social, SCP.

NIF: V61340519.

Import: 10.600,00 euros.

Concepte: programes i actuacions de serveis socials DGAIA.

Partida pressupostària: BE06 D/482000100/318D/0000.

Entitat: Centre d’Intervenció Psicològica, Anàlisi i Integració Social, SCP.

NIF: V61340519.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: suport a les famílies amb infants.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Centre d’Intervenció Psicològica, Anàlisi i Integració Social, SCP.

NIF: V61340519.

Import: 9.800,00 euros.

Concepte: lluita contra la violència familiar.

Partida pressupostària: BE05 D/482000100/3130/0000.

Entitat: Comissió Jordiada.

NIF: V61534566.

Import: 4.000,00 euros.

Concepte: celebració de la XIX Jordiada.

Partida pressupostària: BE12 D/482000100/3230.

Entitat: Coordinadora d’Entitats de Persones amb Discapacitat les Corts.

NIF: V62858279.

Import: 7.000,00 euros.

Concepte: suport i promoció de la integració.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316H/0000.

Entitat: Coordinadora d’Entitats de Persones amb Discapacitat les Corts.

NIF: V62858279.

Import: 368.763,96 euros.

Concepte: convenis pluriennals atenció persones amb discapacitat: centres ocupacionals.

Partida pressupostària: 500090 D/482000100/316G/0000.

Entitat: Asociación Puente - Centro Cultural Árabe.

NIF: V63628606.

Import: 3.600,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña.

NIF: V63712202.

Import: 18.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

Entitat: Federación de Asociaciones de Ecuatorianos en Catalunya Siglo XXI.

NIF: V64566268.

Import: 3.000,00 euros.

Concepte: integració social de persones immigrades.

Partida pressupostària: BE07 D/482000100/3140/0000.

(12.041.099)

 

Amunt