Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 06/11/2009

  • Número de control 09313026

  • Organisme emissor Departament de Política Territorial i Obres Públiques

Dades del DOGC
  • Número 5509

  • Data 19/11/2009

  • Secció CONCURSOS I ANUNCIS

  • Pàgina 87102

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa pública l'adjudicació definitiva d'un contracte de serveis.


.1 Entitat adjudicadora

a) Organisme: Departament de Política Territorial i Obres Públiques, av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 08029 Barcelona; telèfons 93.567.57.75, 93.495.81.93; telefax 93.495.81.98.

b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Contractació.

c) Número d'expedient: 2009028800.

.2 Objecte del contracte

a) Tipus de contracte: serveis.

b) Descripció de l'objecte: serveis de facilitació de l'ús de les TIC i assegurament de la disponibilitat dels elements que formen la infraestructura TIC del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

c) Divisió per lots i número:

LOT 1: suport a l'Àrea Tècnica del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

LOT 2: prestació de serveis de TIC de gestió de sistemes, parc informàtic, explotació i xarxa pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

LOT 3: prestació de serveis TIC de suport presencial als usuaris pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

LOT 4: prestació de serveis TIC d'atenció a l'usuari pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l'anunci de licitació: DOGC número 5400 de 15.6.2009.

.3 Tramitació i procediment d'adjudicació

a) Tramitació: ordinària.

b) Procediment: obert.

.4 Pressupost base de licitació: Pressupost base de licitació: 5.769.414,00 euros, IVA del 16% no inclòs, que es distribueixen de la forma següent:

LOT 1: 627.102,00 euros, IVA del 16 % no inclòs.

LOT 2: 2.149.686,00 euros, IVA del 16 % no inclòs.

LOT 3: 2.119.446,00 euros, IVA del 16 % no inclòs.

LOT 4: 873.180,00 euros, IVA del 16 % no inclòs.

Valor estimat del contracte: 11.538.828,00 euros, que es desglossa de la forma següent:

LOT 1: 1.254.204,00 euros.

LOT 2: 4.299.372,00 euros.

LOT 3: 4.238.892,00 euros.

LOT 4: 1.746.360,00 euros.

.5 Adjudicació

a) Data: 13 d'octubre de 2009.

b) Contractistes

LOT 1: Microsistemes, SA.

LOT 2: Informática el Corte Inglés, SA.

LOT 3: Microsistemes, SA.

LOT 4: Fujitsu Services, SAU.

c) Nacionalitat: espanyola.

d) Imports d'adjudicació

LOT 1: 550.000,00 euros, IVA del 16% no inclòs.

LOT 2: 1.893.024,13 euros, IVA del 16% no inclòs.

LOT 3: 1.856.000,00 euros, IVA del 16% no inclòs.

LOT 4: 707.275,80 euros, IVA del 16% no inclòs.

Barcelona, 6 de novembre de 2009

P. D. (Ordre de 4.8.1998, DOGC de 31.8.1998)

María José Martí González

Directora de Serveis

(09.313.026)

 

Amunt