Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 12/12/1988

 • Número del document 381/1988

 • Número de control 88333055

 • Organisme emissor Departament de Governació

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 1089

 • Data 04/01/1989

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 132

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 381/1988, de 12 de desembre, pel qual es modifica el Decret 252/1988, de 12 de setembre, d'aprovació del Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.


                               
                               
                               
   Atès el que disposa l'article 11 del Reglament del cos 
 d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya, i vista la 
 conveniència de precisar el contingut d'aquest article;   
                               
   A proposta del Conseller de Governació i d'acord amb el 
 Consell Executiu,                      
                               
 Decreto:                          
                               
 Article únic                        
   L'article 11 del Reglament del cos d'agents rurals de 
 la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 252/1988, 
 de 12 de setembre, queda redactat de la manera següent:   
   "Els membres del cos d'agents rurals en l'exercici de 
 les seves funcions tenen caràcter d'agents de l'autoritat. 
 Quan  estiguin  en  acte de servei hauran de portar 
 obligatòriament l'arma que correspongui.
   "Pel que fa a l'armament, el cos d'agents rurals es 
 regeix per la normativa vigent en aquesta matèria".
                               
 Disposició final                      
    Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la 
 seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de 
 Catalunya.
                               
 Barcelona, 12 de desembre de 1988              
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat                 
 de Catalunya                        
                               
 Josep Gomis i Martí                     
 Conseller de Governació                   
                               
Amunt