Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Conflicte de competència (TC)

 • Data del document 17/04/1989

 • Número de control 89117090

 • Organisme emissor Tribunal Constitucional

Dades del DOGC
 • Número 1141

 • Data 10/05/1989

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 1980

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

CONFLICTE positiu de competència i, subsidiàriament, impugnació a l'empara del títol V de la LOTC, número 598/89, promogut pel Govern contra una Ordre de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, de 15 de febrer de 1989.


                               
                               
                               
   El Tribunal Constitucional, per provisió de 17 d'abril 
 d'enguany, ha admès a tràmit el conflicte positiu de 
 competència núm. 598/89, promogut  pel  Govern  i,   
 subsidiàriament, impugnació a l'empara del títol V de la 
 LOTC, contra l'Ordre de 15 de febrer de 1989 de la 
 Conselleria  d'Agricultura,  Ramaderia  i Pesca de la 
 Generalitat de Catalunya, per la qual es declara Catalunya 
 zona lliure de pesta equina africana i s'estableix un Pla 
 de vigilància i prevenció d'aquesta malaltia, concretament 
 contra l'annex de l'Ordre esmentada, i dins d'aquest, 
 contra la part anomenada "Mesures de control i vigilància 
 del moviment d'animals procedents de fora de l'àmbit 
 territorial de Catalunya" (núm. 1, 2 i 3, excepte l'incís 
 segon). I es fa saber que el Govern ha invocat l'article  
 161.2 de la Constitució, la qual cosa produeix la suspensió 
 de la vigència i aplicació de la part de l'annex de l'Ordre 
 impugnada que s'esmenta anteriorment, des del dia 31 de 
 març, data d'incoació de l'assumpte.
                               
 Es publica per a coneixement general.
                               
 Madrid, 17 d'abril de 1989                 
                               
 Francisco Tomás y Valiente                 
 President del Tribunal Constitucional            
                               
Amunt