Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/02/2006

  • Número del document EDC/0536/2006

  • Número de control 06039027

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 4590

  • Data 10/03/2006

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 11254

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDC/536/2006, de 28 de febrer, per la qual es disposa l'inici d'activitats de diverses escoles oficials d'idiomes.


Mitjançant el Decret 271/2005, de 20 de desembre (DOGC núm. 4536, de 23.12.2005), es van crear diverses escoles oficials d'idiomes.

Per tal de posar en funcionament aquests centres i d'acord amb la disposició final del Decret esmentat;

A proposta de la Direcció General de Centres Educatius,

Resolc:

.1  Reconèixer a les escoles oficials d'idiomes que consten a l'annex d'aquesta Resolució, creades pel Decret 271/2005, de 20 de desembre, l'inici de la seva activitat administrativa des de l'1 de juliol de 2005, amb els termes que s'hi especifiquen.

.2  Els efectes acadèmics dels ensenyaments que s'implanten són des de l'inici del curs escolar 2005-2006

.3  Autoritzar la Direcció General de Centres Educatius i la Direcció General de Personal Docent perquè adoptin les mesures complementàries que exigeixi el funcionament d'aquestes escoles.

Barcelona, 28 de febrer de 2006

Marta Cid i Pañella

Consellera d'Educació

Annex

Serveis territorials d'Educació a Barcelona II (Comarques)

Comarca: Alt Penedès.

Municipi: Vilafranca del Penedès.

Codi de centre: 08065652.

Adreça: c. Torrelles de Foix, s/n.

Denominació genèrica: escola oficial d'idiomes.

Ensenyaments que s'implanten:

Anglès, francès, català, castellà.

Altres disposicions: S'atribueix al centre la denominació específica de l'Alt Penedès.

Comarca: Berguedà.

Municipi: Berga.

Codi de centre: 08065664.

Adreça: Camí del Pedret, 2.

Denominació genèrica: escola oficial d'idiomes.

Ensenyaments que s'implanten:

Anglès, francès, català, castellà.

Altres disposicions: S'atribueix al centre la denominació específica del Berguedà.

Serveis territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre

Comarca: Montsià.

Municipi: Amposta.

Codi de centre: 43010669.

Adreça: av. Mestre J. Suñer, 1-37.

Denominació genèrica: escola oficial d'idiomes.

Ensenyaments que s'implanten:

Anglès, francès, català, castellà.

Altres disposicions: s'atribueix al centre la denominació específica d'Amposta.

(06.039.027)

 

Amunt