Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 10/04/2006

  • Número del document INT/1016/2006

  • Número de control 06097200

  • Organisme emissor Departament d'Interior

Dades del DOGC
  • Número 4615

  • Data 18/04/2006

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 17206

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/1016/2006, de 10 d'abril, d'atorgament d'una medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al sotsinspector Ignasi Dalmases i Thió, dels serveis d'Agents Rurals de Girona.


La Direcció General de Seguretat Ciutadana ha tingut coneixement, pel conducte reglamentari, de la destacada trajectòria professional del sotsinspector Ignasi Dalmases i Thió, dels serveis d'Agents Rurals de Girona.

En l'exercici de les seves funcions, el sotsinspector Ignasi Dalmases i Thió s'ha destacat, en tot moment, per mantenir i facilitar, la màxima col·laboració i cooperació amb la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra.

En conseqüència, i atès el que estableix l'article 9.1.c) del Decret 184/1995, de 13 de juny, de regulació dels uniformes reglamentaris, els distintius, les distincions, les salutacions i la identificació del cos de la policia de la Generalitat-mossos d'esquadra, modificat pel Decret 257/1999, de 6 de setembre;

A proposta del director general de Seguretat Ciutadana i en ús de les facultats que m'atorga l'article 9.2 del Decret esmentat,

Resolc:

Atorgar la medalla de bronze al mèrit policial amb distintiu blau al senyor Ignasi Dalmases i Thió, dels serveis d'Agents Rurals de Girona.

Barcelona, 10 d'abril de 2006

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera d'Interior

(06.097.200)

 

Amunt