Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 05/11/2007

  • Número del document EDU/3373/2007

  • Número de control 07309114

  • Organisme emissor Departament d'Educació

Dades del DOGC
  • Número 5006

  • Data 12/11/2007

  • Secció DISPOSICIONS

  • Pàgina 45343

Descriptors relacionats
Matèries Organismes
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ EDU/3373/2007, de 5 de novembre, per la qual es disposa l'inici d'activitats de diverses escoles oficials d'idiomes.


Mitjançant el Decret 228/2007, de 9 d'octubre (DOGC núm. 4990, de 18.10.2007), es van crear diversos escoles oficials d'idiomes.

Per tal de posar en funcionament aquests centres i d'acord amb la disposició final del Decret esmentat.

A proposta de la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu,

Resolc:

.1 Reconèixer a les escoles oficials d'idiomes que consten a l'annex d'aquesta Resolució, creades pel Decret 228/2007, de 9 d'octubre, l'inici de la seva activitat administrativa des de l'1 de juliol de 2006, amb els termes que s'hi especifiquen.

.2 Implantar els ensenyaments d'idiomes que es detallen, amb efectes acadèmics des de l'inici del curs escolar 2006-2007.

Barcelona, 5 de novembre de 2007

P. D. (Resolució EDU/4208/2006, de 21.12.2006,

DOGC núm. 4786, de 22.12.2006)

Francesc Vidal i Pla

Director general de Recursos del Sistema Educatiu

Annex

Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat-Anoia

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Viladecans.

Codi de centre: 08066887.

Adreça: av. Segle XXI, 19.

Denominació genèrica: escola oficial d'idiomes.

Ensenyaments que s'implanten: anglès; francès; català; castellà.

Altres disposicions: s'atribueix al centre la denominació específica de Viladecans.

Serveis Territorials d'Educació a Barcelona II-Comarques

Comarca: Vallès Oriental

Municipi: Mollet del Vallès.

Codi de centre: 08066851.

Adreça: rambla de Pompeu Fabra, 1.

Denominació genèrica: escola oficial d'idiomes.

Ensenyaments que s'implanten: anglès; francès; català; castellà.

Altres disposicions: s'atribueix al centre la denominació específica de Mollet del Vallès.

Serveis Territorials d'Educació a les Terres de l'Ebre

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Móra d'Ebre.

Codi de centre: 43010980.

Adreça: c. de les Comarques Catalanes, 103.

Denominació genèrica: escola oficial d'idiomes.

Ensenyaments que s'implanten: anglès; francès; català; castellà.

Altres disposicions: s'atribueix al centre la denominació específica Ribera d'Ebre.

(07.309.114)

 

Amunt