Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 07/03/2006

  • Número del document INT/0590/2006

  • Número de control 06067021

  • Organisme emissor Departament d'Interior

Dades del DOGC
  • Número 4593

  • Data 15/03/2006

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

  • Pàgina 12145

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ INT/590/2006, de 7 de març, d'atorgament d'una menció honorífica al cos d'agents rurals.


El Decret 305/1998, d'1 de desembre, estableix les distincions en matèria de protecció civil de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que preveu l'article 57 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

En concret, d'acord amb el que disposa l'article 8.1 del Decret esmentat, la menció honorífica s'atorga a les persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, que hagin contribuït d'alguna manera en els treballs a favor de la seguretat de les persones, béns i medi ambient, dins de les línies de la protecció civil.

Atesa l'entrega, la dedicació i professionalitat demostrades pel cos d'agents rurals en l'exercici de les seves funcions de protecció i prevenció integrals del medi ambient i en la protecció de les persones i els seus béns, dins de les línies de la protecció civil, aquest cos es fa mereixedor d'una especial reconeixença per part de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, fent ús de les atribucions que em confereix l'article 8.1 del Decret esmentat, i a proposta de la directora general d'Emergències i Seguretat Civil,

Resolc:

Atorgar al cos d'agents rurals la menció honorífica que preveu l'article 8.1 del Decret 305/1998, d'1 de desembre, en reconeixement dels serveis prestats a favor de la seguretat de les persones, béns i medi ambient, dins de les línies de la protecció civil.

Barcelona, 7 de març de 2006

Montserrat Tura i Camafreita

Consellera d'Interior

(06.067.021)

 

Amunt