Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 23/06/1989

 • Número del document 174/1989

 • Número de control 89025021

 • Organisme emissor Departament de Governació

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 1175

 • Data 31/07/1989

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 3212

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 174/1989, de 23 de juny, de modificació del Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya.


                               
                               
                               
   Atès que es considera convenient modificar el Decret 
 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament 
 del cos d'agents rurals de la Generalitat de Catalunya, amb 
 la finalitat d'incloure entre les funcions que s'encomanen 
 als agents rurals la de vetllar pels recursos marins i els 
 seus aprofitaments, competència de la Generalitat, i de 
 crear, amb destinació als agents que realitzin l'activitat 
 esmentada, l'especialitat de protecció  dels  recursos 
 marins;                           
                               
   En conseqüència, a proposta del Conseller de Governació 
 i d'acord amb el Consell Executiu,             
                               
 Decreto:                          
                               
 Article 1                          
   S'afegeix un apartat a l'article 1 del Reglament del 
 cos d'agents rurals, aprovat pel Decret 252/1988, de 12 de 
 setembre, que diu el següent:                
   "g) Vetllar per l'observança de les lleis i altres 
 disposicions en matèria de recursos marins i els seus 
 aprofitaments, competència de la Generalitat de Catalunya, 
 i efectuar les denúncies de les infraccions que es cometin 
 contra el que aquestes estableixin".
                               
 Article 2                          
   Es crea una altra especialitat dins el grup B de 
 l'article 9 del Reglament del cos d'agents rurals, que cal 
 afegir al seu redactat, i que és la següent:        
   "Protecció dels recursos marins".
                               
 Barcelona, 23 de juny de 1989                
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Gomis i Martí                     
 Conseller de Governació                   
                               
Amunt