Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 16/02/1981

  • Número de control 4443-81

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Dades del DOGC
  • Número 115

  • Data 11/03/1981

  • Pàgina 217

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE de 16 de febrer de 1981, assignant a la Direcció General del Medi Rural, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, les funcions que en matèria de conservació de la natura corresponen a aquest Departament.


 

Atès que el Reial Decret 1950/1980, de 31 de juliol, ha traspassat Serveis de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de conservació de la natura;

Atès el Decret 193/1980, de 10 d'octubre, pel qual van ésser assignats els esmentats serveis al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca;

Vist el Decret de 19 de gener de 1979, pel qual el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca és donat de la seva estructura orgànica bàsica, i en ús de les atribucions que em confereix l'article sisè del Decret de 18 de setembre de 1978 sobre organització i competències del òrgans del Departaments,

ORDENO:

Article únic.- Correspon a la Direcció General del Medi Rural l'exercici dels serveis i funcions que en matèria de conservació de la natura han estat traspassats a la Generalitat de Catalunya i adscrits a aquest Departament.

Disposició final.- Aquesta Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat.

Barcelona, 16 de febrer de 1981.

Agustí Carol i Foix

Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Amunt