Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Decret

 • Data del document 04/03/1987

 • Número del document 072/1987

 • Número de control 2614

 • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 • No vigent
Dades del DOGC
 • Número 818

 • Data 20/03/1987

 • Secció DISPOSICIONS

 • Pàgina 1071

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 72/1987, de 4 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.


                            
                               
                               
                               
   Els boscos i terrenys forestals, que cobreixen el 56% de
 la superfície de Catalunya, constitueixen una riquesa
 nacional d'extraordinària importància pel que fa a la flora
 i la fauna, a la producció de matèries primeres i a la
 protecció dels ecosistemes. La influència de les masses
 arbrades sobre el clima, la hidrologia, la protecció del
 sòl, la contaminació atmosfèrica i el paisatge obliga que
 la seva conservació sigui fonamental;           
                               
   Els incendis forestals que cada any afecten nombrosos
 boscos de les nostres contrades atempten seriosament contra
 aquesta riquesa;                      
                               
   Per aquestes raons, el Govern de la Generalitat de
 Catalunya creu necessari establir unes mesures de caràcter
 preventiu que aminorin el risc d'incendis forestals;    
                               
   Ateses la Llei 81/1968, d'Incendis Forestals i el seu
 Reglament, aprovat pel Decret 3769/1972, de 23 de desembre,
                               
   A proposta del Conseller d'Agricultura, Ramaderia i
 Pesca i d'acord amb el Consell Executiu,          
                               
 Decreto:                          
                               
 Capítol I                         
 Normes d'aplicació general per a totes les zones forestals
 de Catalunya                        
                               
 Article 1                         
   Les prohibicions i normes contingudes en aquest Decret
 seran d'aplicació durant el període comprès entre el 15 de
 maig i el 15 d'octubre, ambdós dies inclusiu.       
                               
 Article 2                         
  2.1  Queda prohibit, durant el període indicat, encendre
 foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, siguin o no
 poblats d'espècies arbòries i a la franja de 400 metres que
 els envolta.                        
  Queda exclosa de la prohibició la utilització de fogons de
 butà o propà.                       
  2.2 No obstant el que es disposa a l'apartat anterior, el
 Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà donar
 autorització per encendre foc en els casos següents:    
  a) Per a la realització de treballs agrícoles i forestals
 quan l'ús del foc sigui imprescindible.          
  b) Per a la celebració de focs de campament.       
  c) Per a la celebració de festes tradicionals.      
  d) En les àrees recreatives.               
  2.3 L'autorització s'haurà de demanar a les Seccions
 Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i
 Pesca, directament o a través dels Agents Rurals, les quals
 donaran compte de les atorgades a la Direcció General de
 Prevenció i Extinció d'Incendis.              
                               
 Article 3                         
   Queda prohibit també en les zones i durant el període
 esmentat:                         
  a) El llançament d'objectes encesos.           
  b) El llançament d'escombraries i de restes industrials o
 de qualsevol altra mena que puguin ser causa de l'inici
 d'un foc.                         
  c) El llançament de coets, globus o altres artefactes que
 continguin foc.                      
                               
 Article 4                         
   Les urbanitzacions situades en zones forestals hauran
 de mantenir nets de vegetació els vials, les zones d'accés,
 les cunetes i totes les parcel·les perimetrals.      
                               
 Article 5                         
   Sens perjudici del que estableix la normativa vigent
 sobre la matèria, els Ajuntaments adoptaran les mesures
 adients per tal que existeixi en tots els abocadors situats
 en zones forestals una protecció perimetral a fi que cap
 material inflamable pugui traspassar el seu límit.  Les
 noves  instal·lacions  requeriran,  a  més  de  les
 autoritzacions pertinents, l'informe previ de la Direcció
 General de Política Forestal.               
                               
 Article 6                         
   Els concessionaris de línies aèries de  conducció
 d'energia elèctrica hauran de mantenir netes de vegetació
 les zones de projecció dels conductors, d'acord amb el que
 estableix la normativa vigent sobre la matèria.      
                               
 Article 7                         
  7.1  Els titulars de forests estan obligats a l'obertura
 ila conservació de tallafocs, així com a la realització
 d'altres treballs de caràcter preventiu que es creguin
 necessaris en la forma i terminis que assenyali la Direcció
 General de Política Forestal. A aquests efectes podran
 gaudir dels ajuts establerts pel Departament d'Agricultura,
 Ramaderia i Pesca, i seran prioritàries les sol·licituds
 presentades per membres de les Agrupacions de Defensa
 Forestal.                         
  7.2 Les restes de brancatge procedents dels aprofitaments
 forestals no podran deixar-se dins una zona de 30 m
 d'amplada a cada vora dels camins forestals.        
                               
 Capítol II                         
 Zones i període d'alt risc d'incendi            
                               
 Article 8                         
   Es declaren zones d'alt risc d'incendis forestals les
 situades als termes municipals que figuren a l'annex
 d'aquest Decret, durant el període comprès entre l'1 de
 juliol i el 31 d'agost.                  
                               
 Article 9                         
   Dins aquestes zones i en el període esmentat:      
  a) No s'autoritzaran treballs que generin restes vegetals.
 Excepcionalment, podran autoritzar-se amb la condició de
 retirar-les i apilar-les simultàniament fora de la franja
 de 30 m a cada banda del camí.               
  b)  Les  entitats  propietàries o concessionàries de
 carreteres i altres vies públiques hauran de mantenir netes
 de vegetació les respectives zones de servitud.      
  c) Quedaran en suspens les autoritzacions atorgades per
 encendre foc en aquestes zones. Sols en casos excepcionals
 i en indrets molt localitzats podrà autoritzar-se l'ús del
 foc. En aquest supòsit la Direcció General de Política
 Forestal establirà les mesures que caldrà observar.    
                               
 Capítol III                        
 Mesures extraordinàries                  
                               
 Article 10                         
   El Departament d'Agricultura,  Ramaderia  i  Pesca
 determinarà, amb l'antel·lació que sigui possible, els dies
 i les zones en què l'índex de perill d'incendi sigui màxim.
                               
 Article 11                         
   En aquests dies i zones, queda prohibit:        
 a) Encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització de gas
 butà o similar i fumar. En aquest respecte, quedaran
 suspeses totes les autoritzacions que s'haguessin atorgat. 
  b) Realitzar qualsevol tipus d'aprofitament forestal.   
  c) La circulació de persones i vehicles que no estiguin
 vinculats a la zona.                    
                               
 Article 12                         
   Amb independència de les mesures que s'estableixen per
 aquest Decret, els Ajuntaments, dins l'àmbit de les seves
 competències, podran establir les normes addicionals que
 considerin adients d'aplicació a les zones forestals del
 seu terme municipal.                    
                               
 Disposicions finals                    
 - 1  Les infraccions del que disposa aquest Decret seran
 sancionades d'acord amb el que estableix la Llei 81/1968
 d'Incendis Forestals, el seu Reglament i el Decret 81/1986,
 de 20 de març, sobre determinació dels òrgans competents
 per sancionar infraccions en matèria d'incendis forestals. 
                               
 - 2 Sens perjudici de les facultats que corresponguin a
 altres organismes, s'encomana a la Direcció General de
 Política Forestal, per mitjà dels Agents Rurals,  la
 vigilància i compliment del que disposa aquest Decret, els
 quals queden facultats per denunciar les infraccions que es
 cometin.                          
                               
 - 3 Es faculta el Conseller d'Agricultura, Ramaderia i
 Pesca perquè dicti les disposicions necessàries per al
 desplegament d'aquest Decret.               
                               
 - 4 Queden derogades totes les disposicions de rang igual
 o inferior que s'oposin o contradiguin el que estableix
 aquest Decret.                       
                               
 Barcelona, 4 de març de 1987                
                               
 Jordi Pujol                        
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Josep Miró i Ardèvol                    
 Conseller d'Agricultura,                  
 Ramaderia i Pesca                     
                               
 Annex                           
                               
 Llista de termes municipals amb superfície forestal    
 d'alt risc d'incendi                    
                               
 Barcelona:                         
                               
 Abrera                           
 Aguilar de Segarra                     
 Alella                           
 Arenys de Munt                       
 Argençola                         
 Argentona                         
 Avinyó                           
 Avinyonet del Penedès                   
 Badalona                          
 Barcelona                         
 Begues                           
 Bellprat                          
 Bigues i Riells                      
 Bruc, el                          
 Cabrera d'Igualada                     
 Cabrera de Mar                       
 Caldes de Montbui                     
 Calders                          
 Calella                          
 Callús                           
 Cànoves                          
 Canyelles                         
 Cardona                          
 Castellar del Vallès                    
 Castellbell i el Vilar                   
 Castellbisbal                       
 Castelldefels                       
 Castellet i la Gornal                   
 Castellfollit del Boix                   
 Castellgalí                        
 Castellnou de Bages                    
 Castellolí                         
 Castellví de la Marca                   
 Castellví de Rosanas                    
 Cerdanyola del Vallès                   
 Cervelló                          
 Collbató                          
 Copons                           
 Corbera de Llobregat                    
 Cubelles                          
 Dosrius                          
 Esparreguera                        
 Fogars de Tordera                     
 Fonollosa                         
 Font-rubí                         
 Gallifa                          
 Gaià                            
 Gavà                            
 Gelida                           
 Jorba                           
 Llacuna, la                        
 Manresa                          
 Marganell                         
 Masquefa                          
 Matadepera                         
 Mataró                           
 Mediona                          
 Molins de Rei                       
 Montcada i Reixac                     
 Monistrol                         
 Monistrol de Calders                    
 Montmajor                         
 Mura                            
 Navàs                           
 Òdena                           
 Olèrdola                          
 Olesa de Bonesvalls                    
 Olesa de Montserrat                    
 Olivella                          
 Olvan                           
 Pacs del Penedès                      
 Palafolls                         
 Pallejà                          
 Piera                           
 Pierola                          
 Pineda de Mar                       
 Pobla de Claramununt, la                  
 Pont de Vilomara i Rocafort, el              
 Pontons                          
 Prats de Rei, els                     
 Puig-reig                         
 Pujalt                           
 Rajadell                          
 Rellinars                         
 Roca del Vallès, la                    
 Rubí                            
 Rubió                           
 Sallent                          
 Sant Andreu de la Barca                  
 Sant Boi de Llobregat                   
 Sant Cebrià de Vallalta                  
 Sant Climent de Llobregat                 
 Sant Cugat del Vallès                   
 Sant Esteve Sesrovires                   
 Sant Fost de Campsentelles                 
 Sant Feliu de Codines                   
 Sant Feliu de Llobregat                  
 Sant Julià de Vilatorta                  
 Sant Just Desvern                     
 Sant Martí de Tous                     
 Sant Martí Sarroca                     
 Sant Mateu de Bages                    
 Sant Pere de Ribes                     
 Sant Pol de Mar                      
 Sant Quintí de Mediona                   
 Sant Quirze del Vallès                   
 Sant Quirze Safaja                     
 Sant Sadurní d'Anoia                    
 Sant Salvador de Guardiola                 
 Sant Vicenç de Castellet                  
 Santa Margarida de Montbui                 
 Santa Margarida i els Monjos                
 Santa Maria de Merlès                   
 Santa Maria de Miralles                  
 Santa Maria d'Oló                     
 Santa Susanna                       
 Sentmenat                         
 Sitges                           
 Subirats                          
 Súria                           
 Tagamanent                         
 Talamanca                         
 Terrassa                          
 Tiana                           
 Tordera                          
 Torrelavit                         
 Torrelles de Foix                     
 Torrelles de Llobregat                   
 Ullastrell                         
 Vacarisses                         
 Vallbona d'Anoia                      
 Vallirana                         
 Veciana                          
 Viladecavalls                       
 Viladecans                         
 Vilanova i la Geltrú                    
 Vilassar de Dalt                      
                               
 Girona                           
                               
 Agullana                          
 Albanyà                          
 Arbúcies                          
 Begur                           
 Beuda                           
 Bisbal, la                         
 Biure                           
 Boadella de l'Empordà                   
 Cabanelles                         
 Cadaqués                          
 Calonge                          
 Camós                           
 Camprodon                         
 Canet d'Adri                        
 Cantallops                         
 Capmany                          
 Cassà de la Selva                     
 Castell-Platja d'Aro                   
 Celrà                           
 Cistella                          
 Colera                           
 Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura        
 Darnius                          
 Espolla                          
 Garriguella                        
 Girona                           
 Jonquera, la                        
 Llagostera                         
 Llançà                           
 Lloret de Mar                       
 Maçanet de Cabrenys                    
 Massanes                          
 Palafrugell                        
 Palau-saverdera                      
 Palol de Revardit                     
 Pau                            
 Porqueres                         
 Portbou                          
 Port de la Selva, el                    
 Quart                           
 Rabós                           
 Riudarenes                         
 Roses                           
 Sant Climent Sescebes                   
 Sant Feliu de Buixalleu                  
 Sant Gregori                        
 Sant Joan les Fonts                    
 Sant Julià de Ramis                    
 Sant Martí de Llémena                   
 Sant Martí Vell                      
 Santa Coloma de Farners                  
 Santa Cristina d'Aro                    
 Santa Pau                         
 Selva de Mar, la                      
 Terrades                          
 Torroella de Montgrí                    
 Tossa de Mar                        
 Ullà                            
 Ventalló                          
 Vilajuïga                         
 Vilamaniscle                        
 Vulpellac                         
                               
 Lleida                           
                               
 Abella de la Conca                     
 Àger                            
 Albagés, l'                        
 Albi, l'                          
 Alcarràs                          
 Algerri                          
 Alguaire                          
 Almatret                          
 Almenar                          
 Alòs de Balaguer                      
 Artesa de Segre                      
 Avellanes i Santa Linya, les                
 Baix Pallars                        
 Baronia de Rialb, la                    
 Biosca                           
 Bovera                           
 Camarasa                          
 Castell de Mur                       
 Castelló de Farfanya                    
 Cervià de les Garrigues                  
 Cogul, el                         
 Coll de Nargó                       
 Corbins                          
 Espluga Calba, l'                     
 Foradada                          
 Fulleda                          
 Granadella, la                       
 Granja d'Escarp, la                    
 Isona Conca dellà                     
 Ivars de Noguera                      
 Juncosa                          
 Juneda                           
 Lladurs                          
 Llardecans                         
 Lleida                           
 Maials                           
 Massalcoreig                        
 Montoliu de Segarra                    
 Navès                           
 Oliana                           
 Omells de Na Gaia, els                   
 Os de Balaguer                       
 Pallars Jussà                       
 Peramola                          
 Pinós                           
 Pobla de Cérvoles, la                   
 Pobla de Segur, la                     
 Pont de Suert, el                     
 Portella, la                        
 Ribera d'Ondara                      
 Rosselló                          
 Sanaüja                          
 Sant Esteve de la Sarga                  
 Sentiu de Sió, la                     
 Seròs                           
 Tarrés                           
 Torà                            
 Tremp                           
 Vallbona de les Monges                   
 Vilosell, el                        
 Vinaixa                          
                               
 Tarragona                         
                               
 Aiguamúrcia                        
 Albinyana                         
 Albiol, l'                         
 Alcanar                          
 Alcover                          
 Aleixar, l'                        
 Alfara de Carles                      
 Alforja                          
 Almoster                          
 Ametlla de Mar, l'                     
 Amposta                          
 Arbolí                           
 Argentera, l'                       
 Arnes                           
 Ascó                            
 Barberà de la Conca                    
 Batea                           
 Bellmunt del Priorat                    
 Benifallet                         
 Benissanet                         
 Bisbal de Falset, la                    
 Bisbal del Penedès, la                   
 Blancafort                         
 Bonastre                          
 Borges del Camp, les                    
 Bot                            
 Cabassers                         
 Cabra del Camp                       
 Calafell                          
 Capafonts                         
 Capçanes                          
 Caseres                          
 Catllar, el                        
 Colldejou                         
 Conesa                           
 Corbera d'Ebre                       
 Cornudella de Montsant                   
 Creixell                          
 Duesaigües                         
 Espluga de Francolí, l'                  
 Falset                           
 Fatarella, la                       
 Febró, la                         
 Figuera, la                        
 Figuerola del Camp                     
 Flix                            
 Forès                           
 Freginals                         
 Gandesa                          
 Garcia                           
 Ginestar                          
 Godall                           
 Gratallops                         
 Horta de Sant Joan                     
 Lloà                            
 Marçà                           
 Margalef                          
 Mas de Barberans                      
 Masllorenç                         
 Maspujols                         
 Masroig, el                        
 Miravet                          
 Molar, el                         
 Montblanc                         
 Montferri                         
 Montmell                          
 Mont-ral                          
 Mont-roig del Camp                     
 Móra d'Ebre                        
 Morera de Montsant, la                   
 Palma d'Ebre, la                      
 Pallaresos, els                      
 Passanant                         
 Paüls                           
 Perafort                          
 Perelló, el                        
 Piles, les                         
 Pinell de Brai, el                     
 Pobla de Massaluca, la                   
 Poboleda                          
 Pont d'Armentera, el                    
 Porrera                          
 Pradell                          
 Prades                           
 Prat de Comte                       
 Pratdip                          
 Querol                           
 Rasquera                          
 Renau                           
 Riba, la                          
 Riba-roja d'Ebre                      
 Riera de Gaià, la                     
 Riudecanyes                        
 Riudecols                         
 Roda de Barà                        
 Roquetes                          
 Salomó                           
 Sant Carles de la Ràpita                  
 Sant Jaume dels Domenys                  
 Santa Perpètua de Gaià                   
 Sarral                           
 Savallà del Comtat                     
 Selva del Camp, la                     
 Sénia, la                         
 Tarragona                         
 Tivenys                          
 Tivissa                          
 Torre de Fontaubella, la                  
 Torroja del Priorat                    
 Tortosa                          
 Ulldecona                         
 Ulldemolins                        
 Vallclara                         
 Valls                           
 Vandellòs                         
 Vendrell, el                        
 Vespella                          
 Vilabella                         
 Vilalba dels Arcs                     
 Vilanova d'Escornalbou                   
 Vilanova de Prades                     
 Vilaplana                         
 Vila-seca i Salou                     
 Vilaverd                          
 Vimbodí                          
 Vinebre                          
 Xerta                           
Amunt