Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 15/07/1985

  • Número del document 202/1985

  • Número de control 2807-85

  • Organisme emissor Departament de Sanitat i Seguretat Social

  • No vigent
Dades del DOGC
  • Número 568

  • Data 29/07/1985

  • Pàgina 2545

Portal Juridic de Catalunya
Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública.

En aquest text s'han introduït les correccions d'errades publicades en el

La xarxa d’hospitals propis de la Seguretat Social gestionada per l’Institut Català de la Salut resulta insuficient per atendre el nombre de beneficiaris susceptibles d’utilitzar aquests serveis a Catalunya.

En aquest sentit, el Departament de Sanitat i Seguretat Social promulgà l’Ordre de 20 de novembre de 1981, de regulació de l’assistència sanitària concertada, modificada per les Ordres de 28 de febrer de 1983 i de 6 de juny de 1985, per la qual es garanteix la prestació de serveis hospitalaris mitjançant els convenis que s’estableixen amb centres de titularitat aliena a la Seguretat Social.

La situació dels recursos hospitalaris a Catalunya planteja la necessitat de comptar amb els hospitals concertats d’una forma continuada i estable per tal de garantir, en tot moment, aquest tipus d’assistència.

El primer pas en la definició d’aquesta xarxa és l’establiment d’aquella part, formada per hospitals en funcionament, destinada a l’atenció de malalts aguts que, després, haurà d’ésser ampliada amb els centres necessaris que entrin en funcionament.

Amb subjecció al marc competencial de la Generalitat de Catalunya en matèria de Sanitat i Seguretat Social en virtut del Reial Decret 1517/1981, de 18 de juliol;

Atès el que disposa la Llei 12/1983, de 14 de juliol, i disposicions que la desenvolupen;

A l’empara del que disposa l’article 71 de la Llei 3/1982, de 25 de març, a proposta del Conseller de Sanitat i Seguretat Social, escoltat el Consell General de l’Institut Català de la Salut, i prèvia deliberació del Consell Executiu,

Decreto:

Article primer.- Es crea la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública com a instrument adreçat a la prestació de l’assistència sanitària pública a aquells pacients que requereixin atenció hospitalària.

L’objectiu fonamental de la Xarxa és l’assoliment d’una ordenació hospitalària que permeti l’adequada homogeneïtzació de les prestacions assistencials així com la utilització òptima dels recursos humans i materials.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social, a través de l’Institut Català de la Salut, utilitzarà preferentment la Xarxa en la prestació d’assistència sanitària als ciutadans, especialment als beneficiaris del sistema de la Seguretat Social.

Article segon.- El Departament de Sanitat i Seguretat Social planificarà l’assistència hospitalària pública a través de la Xarxa i determinarà el nivell de participació assistencial de cada hospital en la Xarxa.

Article tercer.- Tan sols es podran integrar a la Xarxa els centres hospitalaris compresos dins el desplegament del Mapa Sanitari de Catalunya, d’acord amb l’annex al present Decret pel que fa referència a la xarxa d’atenció als malalts aguts.

El Departament de Sanitat i Seguretat Social regularà els procediments per a la integració i l’exclusió de la Xarxa dels centres hospitalaris.

Article quart.- La integració a la Xarxa solament procedirà en aquells supòsits en què el centre hospitalari gaudeixi de la corresponent acreditació d’acord amb la normativa vigent en aquesta matèria i estableixi un conveni amb l’Institut Català de la Salut per a la prestació d’assistència sanitària als beneficiaris de la Seguretat Social.

Així mateix, els centres hospitalaris que s’integrin a la Xarxa hauran de reunir els requisits mínims següents:

a) Compromís d’adaptar el seu pla de comptes i el seu sistema de comptabilitat analítica al pla estàndard per a centres hospitalaris que establirà el Departament de

Sanitat i Seguretat Social, d’acord amb el Departament d’Economia i Finances.

b) Subministrar els indicadors de gestió que s’estableixen i ajustar la gestió dins els límits fixats per la Generalitat.

c) Facilitar els corresponents resums d’altes dels pacients ingressats d’acord amb els models normalitzats que seran establerts reglamentàriament.

d) Desenvolupar una unitat de control de qualitat interna de la forma i característiques que reglamentàriament s’assenyalarà.

e) Facilitar una auditoria anual d’acord amb les directrius que establirà el Departament d’Economia i Finances.

f) Presentar cada any un pla triennal, que haurà de contenir les previsions en recursos humans i el programa d’inversions, amb la forma que s’estableixi reglamentàriament.

Article cinquè.- La integració d’un centre hospitalari a la Xarxa permetrà la seva participació en els programes sectorials i territorials, programes d’urgències hospitalàries, plans d’emergència, així com la seva coordinació i desenvolupament de tasques de suport a l’atenció primària.

Article sisè.- Els centres hospitalaris que no pertanyin a la Xarxa podran, solament amb caràcter excepcional i per una durada limitada, establir convenis per a l’atenció de malalts de cobertura pública, en aquells supòsits que els hospitals de la Xarxa no fossin suficients.

Disposició final

Es faculta el Departament de Sanitat i Seguretat Social per dictar les normes d’execució i desplegament del que preveu el present Decret.

Barcelona, 15 de juliol de 1985

Jordi Pujol
President de la Generalitat
de Catalunya

Josep Laporte i Salas
Conseller de Sanitat
i Seguretat Social

 

Xarxa d’Hospitals d’Utilització Pública

Àrea de Gestió núm. 1. Àrea de Lleida

Hospital de Tremp
Plaça de Casimir Torrent, s/n
Tremp

Sant Hospital
Passeig de Joan Brudieu, 8
La Seu d’Urgell

Hospital de Lleida “Arnau de Vilanova”
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 80
25006-Lleida

Quinta de Salud La Alianza
Pi i Margall, 33
25004-Lleida

Hospital Provincial de Lleida
Av. de l’Alcalde Rovira Roure, 114
25005-Lleida

Àrea de Gestió núm. 2. Àrea de Tarragona

Hospital de Sant Joan
Sant Joan, s/n
Reus

Hospital de Tarragona “Joan XXIII”
Doctor Mallafré Guasch, s/n
43007-Tarragona

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Rambla Vella, 14
43003-Tarragona

Hospital Creu Roja
Av. de Maria Cristina, 17
43002-Tarragona

Àrea de Gestió núm. 3. Àrea de Tortosa

Hospital de Tortosa “Verge de la Cinta”
Carretera Simpàtica, s/n
Tortosa

Àrea de Gestió núm. 4. Àrea de Girona

Hospital de Girona “General Álvarez de Castro”
Carretera de França, s/n
17007-Girona

Hospital Provincial Santa Caterina
Pompeu Fabra, 5
17002-Girona

Clínica Gerona, S.A.
Joan Maragall, 26
17002-Girona

Hospital de Figueres
Rector Aroles, s/n
Figueres

Hospital de Palamós
Hospital, 36
Palamós

Hospital de Sant Jaume
Jaume Arcelós, 1
Blanes

Hospital de Puigcerdà
Plaça de Santa Maria, 1
Puigcerdà

Hospital de Campdevànol
Cra. de Gombreny, s/n
Campdevàno

 

Àrea de Gestió núm. 5. Àrea de la Costa de Ponent

 

Hospital Residència San Camilo
Carretera de Puigmoltó, km 0,8
Sant Pere de Ribes

Hospital Comarcal Sant Antoni Abad
Rambla de Sant Josep, 21-23
Vilanova i la Geltrú

Hospital Comarcal
Sant Pere, 3
Vilafranca del Penedès

Hospital General de la Mútua Igualadina de Previsión
Sant Carles, 41
Igualada

Sant Hospital
Passeig de Mossèn Jacint Verdaguer, 128
Igualada

Hospital de Sant Joan de Déu
Av. Mancomunitats Comarcals, 1-3
Martorell

Hospital de Sant Boi
Buenaventura Galopa, 13
Sant Boi de Llobregat

Hospital de Bellvitge “Prínceps d’Espanya”
Feixa Llarga, s/n
l’Hospitalet de Llobregat

Hospital Creu Roja
Josep Molins, s/n
l’Hospitalet de Llobregat

Hospital de Sant Joan de Déu
Carretera d’Esplugues, s/n
Esplugues de Llobregat

 

Àrea de Gestió núm. 6. Àrea del Barcelonès Nord i el Maresme

 

Hospital de Badalona “Germans Trias i Pujol”
Carretera de Canyet, s/n
Badalona

Hospital Municipal de Badalona “Santa Maria i Sant Josep”
Via Augusta, 2
Badalona

Hospital de l’Esperit Sant
Av. de la Generalitat, s/n
Santa Coloma de Gramenet

Hospital Sant Jaume
Sant Jaume, 25-41
Calella

Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena
Hospital, 31
Mataró

La Alianza Mataronense
Lepanto, 13-21
Mataró

 

Àrea de Gestió núm. 7. Àrea del Centre

 

Hospital de Sant Andreu
Alta Remedio, 3
Manresa

Centre Hospitalari de Manresa
Av. de les Bases de Manresa, 6
Manresa

Hospital San Juan de Dios
La Culla, s/n
Manresa

Sanatorio San José
Caputxins, 16
Manresa

Centre de Reanimació Cardíaca -Unitat Coronària-
Caputxins, 28
Manresa

Hospital Sant Bernabé
Cra. de Ribes, s/n
Berga

Hospital de Sant Celoni
Av. de l’Hospital, 19
Sant Celoni

Clínica de Socorros Mútuos
Sant Llorenç, 39
Mollet del Vallès

Hospital General de Granollers
Av. de Francisco Ribas, s/n
Granollers

Hospital Mútua de Terrassa
Sant Antoni, 8-14
Terrassa

Hospital de Sant Llàtzer
Plaça del Doctor Robert, 1
Terrassa

Quinta de Salud La Alianza
Passeig de Rubió i Ors, 27-57
Sabadell

Clínica Infantil Nen Jesús
Bonaigua, s/n
Sabadell

Hospital Mare de Déu de la Salut
Parc Taulí, s/n
Sabadell

Clínica Santa Fe
Parc Taulí, s/n
Sabadell

Hospital de la Santa Creu
Rambla de l’Hospital, 48
Vic

 

Àrea de Gestió núm. 8. Àrea de Barcelona ciutat

Hospital Creu Roja
Dos de Maig, 301
08025-Barcelona

Hospital General Nuestra Señora del Mar
Passeig Marítim, s/n
08003-Barcelona

Quinta de Salud La Alianza
Av. de Sant Antoni Maria Claret, 135
08025-Barcelona

Hospital Sant Rafael
Passeig de la Vall d’Hebron
08035-Barcelona

Hospital de Malalties Reumàtiques
Passeig de Colom, 31
08004-Barcelona

Hospital General de la Mare de Déu de l’Esperança
Sant Josep de la Muntanya, 12
08024-Barcelona

Hospital Sagrado Corazón. Quinta de Salud La Alianza
Viladomat, 288
08029-Barcelona

Casa Provincial de Maternitat
Sabino de Arana, 1
08028-Barcelona

Instituto Policlínico de Platón
Plató, 21
08006-Barcelona

Hospital Clínic i Provincial
Casanova, 143
08036-Barcelona

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Av. de Sant Antoni Maria Claret, 167
08025-Barcelona

Ciutat Sanitària Vall d’Hebron
Passeig de la Vall d’Hebron, s/n
08035-Barcelona

Fundació Puigvert
Cartagena, 340
08025-Barcelona

Amunt