Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
 • Tipus de document Anunci

 • Data del document 14/11/1996

 • Número de control 96345047

 • Organisme emissor Departament de Treball

Dades del DOGC
 • Número 2316

 • Data 24/01/1997

 • Secció CONCURSOS I ANUNCIS

 • Pàgina 858

Descriptors relacionats
Matèries
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fa públic el dipòsit dels Estatuts de l'organització sindical Associació Professional dels Agents Forestals de Catalunya.


                               
 Atès el que disposa l'article 4 de la Llei orgànica 11/1985, 
 de  2  d'agost,  sobre  dipòsit dels Estatuts de les 
 organitzacions constituïdes d'acord amb la Llei orgànica, i 
 als efectes que aquesta preveu, es fa públic que a la 
 Direcció General de Relacions Laborals del Departament de 
 Treball, a les 9.45 hores del dia 5 de novembre de 1996, 
 s'han dipositat els Estatuts de l'organització denominada 
 Associació Professional dels Agents Forestals de Catalunya, 
 els àmbits de la qual són:                  
                               
 Àmbit territorial: Catalunya.
 Àmbit funcional: tots els membres del cos d'agents rurals de 
 la Generalitat de Catalunya i a d'altres professionals 
 assimilats que hi pertanyin o a d'altres administracions 
 d'àmbit de Catalunya.
                               
 Les persones que signen les actes esmentades són Kim Dalmau 
 Gafas, Dídac Ignasi Flores Flores, Joan Carles Masoller 
 Arias i dotze més.
                               
 Barcelona, 14 de novembre de 1996              
                               
 Rafael Ortiz i Cervelló                   
 Director general de Relacions Laborals            
                               
 (96.345.047)                         
                               
Amunt