Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 27/10/2017

  • Número del document 167/2017

  • Número de control 17300110

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17300110-2017

Dades del DOGC
  • Número 7483B

  • Data 27/10/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 167/2017, de 27 d'octubre, de cessament del senyor Melchor Arcarons Rua com a director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament.


De conformitat amb el que disposa l'article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta de la consellera d'Ensenyament, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

El senyor Melchor Arcarons Rua cessa com a director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d'Ensenyament, i se li agraeixen els serveis prestats.

 

Barcelona, 27 d'octubre de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

Amunt