Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 18/10/2017

  • Número de control 17293066

  • Organisme emissor Departament de Territori i Sostenibilitat

    CVE CVE-DOGC-A-17293066-2017

Dades del DOGC
  • Número 7483

  • Data 27/10/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI pel qual es fan públiques les dates de realització de les proves per a l’obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de conseller de seguretat del transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril.


La Direcció General de Transports i Mobilitat, mitjançant la Resolució TES/2212/2017, de 13 de setembre (DOGC núm. 7462, de 27.9.2017), va establir les condicions per a la realització de la segona convocatòria de les proves per a l'obtenció i la renovació del certificat de capacitació professional per a l'exercici de l'activitat de conseller de seguretat del transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril corresponents a l'any 2017.

Un cop finalitzat el termini per a la presentació de noves sol·licituds, i d'acord amb el que preveu l'article 2 de la Resolució esmentada, escau determinar el lloc, la data i l'hora de realització de les proves que preveu l'article 1 de la Resolució PTO/641/2004, d'11 de març (DOGC núm. 4096, de 22.3.2004).

En conseqüència, les proves es faran en els llocs i les dates que s'assenyalen a continuació.

 

1.- Transports de mercaderies perilloses per carretera

 

1.1 Obtenció del certificat

 

a) Totes les classes

Data: 17 de novembre de 2017

Lloc: recinte firal la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l'Hospitalet de Llobregat

Hora: es convoca els aspirants a les 15:30h. La prova començarà a les 16:00h.

 

b) Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9: matèries sòlides i líquides contingudes en l'enumeració de cadascuna de les classes de l'Acord europeu de transport de mercaderies perilloses (ADR)

Data: 17 de novembre de 2017

Lloc: recinte firal la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l'Hospitalet de Llobregat.

Hora: es convoca els aspirants a les 18:30 h. La prova començarà a les 19:00 h.

 

c) Matèries líquides inflamables amb els números d'identificació de l'Organització de les Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (gasolina), 1223 (querosè)

Data: 17 de novembre de 2017

Lloc: recinte firal la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l'Hospitalet de Llobregat.

Hora: es convoca els aspirants a les 15:30. La prova començarà a les 16:00h.

 

d) Classe 2: gasos

Data: 20 de novembre de 2017

Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona

Hora: es convoca els aspirants a les 08:30 h. La prova començarà a les 09:00 h.

 

e) Classe 7: radioactius

Data: 20 de novembre de 2017

Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona

Hora: es convoca els aspirants a les 11:30 h. La prova començarà a les 12:00 h.

 

f) Classe 1: explosius

Data: 21 de novembre de 2017

Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona

Hora: es convoca els aspirants a les 08:30 h. La prova començarà a les 09:00 h.

 

1.2 Renovació del certificat

 

a) Totes les classes

Data: 17 de novembre de 2017

Lloc: recinte firal la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l'Hospitalet de Llobregat

Hora: es convoca els aspirants a les 15:30 h. La prova començarà a les 16:00 h.

 

b) Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9: matèries sòlides i líquides contingudes en l'enumeració de cadascuna de les classes de l'Acord europeu de transport de mercaderies perilloses (ADR)

Data: 17 de novembre de 2017

Lloc: recinte firal la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l'Hospitalet de Llobregat

Hora: es convoca els aspirants a les 18:30 h. La prova començarà a les 19:00 h.

 

c) Matèries líquides inflamables amb els números d'identificació de l'Organització de les Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (gasolina), 1223 (querosè)

Data: 17 de novembre de 2017

Lloc: recinte firal la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l'Hospitalet de Llobregat

Hora: es convoca els aspirants a les 15:30 h. La prova començarà a les 16:00 h.

 

d) Classe 2: gasos

Data: 20 de novembre de 2017

Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona

Hora: es convoca els aspirants a les 08:30 h. La prova començarà a les 09:00 h.

 

e) Classe 7: radioactius

Data: 20 de novembre de 2017

Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona

Hora: es convoca els aspirants a les 11:30 h. La prova començarà a les 12:00 h.

 

2. Transport de mercaderies perilloses per ferrocarril

 

2.1 Obtenció del certificat

 

a) Totes les classes

Data: 17 de novembre de 2017

Lloc: recinte firal la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, c. Barcelona, 2, l'Hospitalet de Llobregat

Hora: es convoca els aspirants a les 18:30 h. La prova començarà a les 19:00 h.

 

b) Classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9: matèries sòlides i líquides contingudes en l'enumeració de cadascuna de les classes de l'Acord europeu de transport de mercaderies perilloses.

Data: 21 de novembre de 2017

Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona

Hora: es convoca els aspirants a les 11:30 h. La prova començarà a les 12:00 h.

 

c) Classe 2: gasos

Data: 22 de novembre de 2017

Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona

Hora: es convoca els aspirants a les 08:30 h. La prova començarà a les 09:00 h.

 

d) Classe 1: explosius

Data: 22 de novembre de 2017

Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona

Hora: es convoca els aspirants a les 11:30 h. La prova començarà a les 12:00 h.

 

e) Matèries líquides inflamables amb els números d'identificació de l'Organització de les Nacions Unides 1202 (gasoil), 1203 (gasolina), 1223 (querosè)

Data: 20 de novembre de 2017

Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona

Hora: es convoca els aspirants a les 11:30 h. La prova començarà a les 12:00 h.

 

2.2 Renovació del certificat

 

a) Totes les classes

Data: 20 de novembre de 2017

Lloc: Departament de Territori i Sostenibilitat. Av. Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona

Hora: es convoca els aspirants a les 08:30 h. La prova començarà a les 09:00 h.

 

Barcelona, 18 d'octubre de 2017

 

Pere Padrosa i Pierre

Director general de Transports i Mobilitat

Amunt