Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 20/07/2017

  • Número del document ENS/1768/2017

  • Número de control 17202043

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17202043-2017

Dades del DOGC
  • Número 7419

  • Data 25/07/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1768/2017, de 20 de juliol, per la qual es dona publicitat a convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Ensenyament l'any 2016.


L'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, preveu que els convenis i els protocols s'han de publicar en el DOGC i al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.

Vist el que disposa l'article 14 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació amb els convenis i encàrrecs de gestió subscrits.

En compliment d'aquests preceptes,

 

Resolc:

 

Donar publicitat a convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Ensenyament l'any 2016 que consten a l'annex d'aquesta Resolució, el text íntegre dels quals es pot consultar al Portal de la Transparència.

 

Barcelona, 20 de juliol de 2017

 

M. Jesús Mier i Albert

Secretària general

 

 

Annex

Relació de convenis de col·laboració i encàrrecs de gestió subscrits pel Departament d'Ensenyament l'any 2016.

 

Codi Conveni

Objecte

Parts

Import

Data signatura

2016/0002

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà d'instal·lacions elèctriques i automàtiques,  en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut de Sant Feliu de Guíxols, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Fampla, SL

 

07/01/2016

2016/0003

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau mitjà de floristeria i jardineria, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Trópico de Capricornio, SL

 

11/01/2016

2016/0004

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de comerç internacional, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'Institut Escola del Treball de Lleida, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad, SLU

 

12/01/2016

2016/0005

Establir la col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes, i el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'aplicacions web, a l'Institut Nicolau Copèrnic, de Terrassa.

Apps Implantadores, SL

 

11/01/2016

2016/0006

Establir la col·laboració per promoure i impulsar la formació professional inicial, i  la qualificació professional del personal treballador, en el sector de la instal·lació i el manteniment industrial, l'electricitat i l'electrònica.

Sistemas de Publicaciones Informáticas, SL

 

12/01/2016

2016/0013

Desenvolupament d'una convocatòria específica d'acreditació de competències adquirides mitjançant l'experiència professional o vies no formals de formació, per  a 50 persones.

Servei d'Ocupació de Catalunya, Gremi Empresarial d'Ascensors de Catalunya

 

15/01/2016

2016/0016

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de desenvolupament d'aplicacions web, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Bosc de la Coma, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

ADS Anàlisis i Disseny de Soft, SLU

 

18/01/2016

2016/0023

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau mitjà d'instal·lacions elèctriques i automàtiques, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut de Sant Feliu de Guíxols, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Casas Masgrau, SA

 

18/01/2016

2016/0024

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau mitjà d'instal·lacions elèctriques i automàtiques, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut de Sant Feliu de Guíxols, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Enllumenats Costa Brava, S.L.

 

18/01/2016

2016/0025

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau mitjà d'instal·lacions elèctriques i automàtiques, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut de Sant Feliu de Guíxols, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Dian Instal·lacions, SL

 

18/01/2016

2016/0026

Conveni de transferència del fons a la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya, per a l'any 2016.

Departament de Cultura, Departament de Benestar Social i Família, Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC)

550000 EUR

04/01/2016

2016/0027

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Manlleu

 

18/01/2016

2016/0030

Establir la col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària, a l'Institut de Guissona.

Euroaliment Proveedor de Alimentos de Calidad, SLU

 

25/01/2016

2016/0031

Establir la col·laboració per facilitar l'acreditació de l'experiència laboral i els aprenentatges no formals dels treballadors i treballadores.

Comissió Obrera Nacional de Catalunya

 

26/01/2016

2016/0033

Establir la col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de Gestió d'allotjaments turístics, a l'Institut Ostalaria de Les-Val d'Aran.

Valarties, SA

 

27/01/2016

2016/0044

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de màrqueting i publicitat adaptat al sector turístic i de serveis, a l'institut Guillem de Berguedà de Berga, en règim de formació en alternança i amb formació dual, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Associació d'Agroturisme del Berguedà, Amills i Fernández, SL, Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, Ajuntament de Berga, Associació d'Hostaleria i Turisme del Berguedà, Agència de Desenvolupament del Berguedà

 

02/02/2016

2016/0051

Establir la col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior d'Educació infantil, a l'Institut Leonardo da Vinci, de Sant Cugat del Vallès.

Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix

 

03/02/2016

2016/0052

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Gurb

 

04/01/2016

2016/0053

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de manteniment electromecànic, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Pere Martell per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Ardagh Metal Packaging Iberica, SA

 

05/02/2016

2016/0054

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de transport i logística, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'Institut Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Automotive European Control & Logístics, SL

 

08/02/2016

2016/0055

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'administració i finances, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedès, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Agro-Esteve, SL

 

08/02/2016

2016/0056

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'olis d'oliva i vins  , en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Priorat de Falset, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Alvaro Palacios

 

09/02/2016

2016/0057

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'olis i d'oliva i vins, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Priorat, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Clos Mogador, SL

 

09/02/2016

2016/0058

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'olis d'oliva i vins, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Priorat, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Venus La Universal, SL

 

09/02/2016

2016/0059

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'olis d'oliva i vins, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Celler de Capçanes

 

09/02/2016

2016/0060

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà d'olis d'oliva i vins, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

De Muller, SA

 

09/02/2016

2016/0061

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'olis d'oliva i vins, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Priorat, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Agrícola i Secció de Crèdit de Cabacés, SCCL

 

09/02/2016

2016/0062

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'olis d'oliva i vins, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Priorat, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Fundació Parc Tecnològic del Vi

 

09/02/2016

2016/0063

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'olis d'oliva i vins, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Priorat de Falset, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Vinícola del Priorat i Secció de Crèdit, SCCL

 

09/02/2016

2016/0064

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'olis d'oliva i vins, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Priorat, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Agrícola i Secció de Crèdit Sant Bartomeu del Masroig, SCCL

 

09/02/2016

2016/0065

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'olis d'oliva i vins, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Priorat, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Agrícola Falset Marça i SC Afalma SCCL

 

09/02/2016

2016/0068

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació Garrafcoopera

 

10/01/2016

2016/0070

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Puig-reig

 

08/01/2016

2016/0071

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Càritas Diocesana de Sant Feliu

 

08/01/2016

2016/0072

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Puig-reig

 

08/01/2016

2016/0074

Establir la col·laboració per a impartir els cicles d'automoció i de gestió de vendes i espais comercials, en règim de formació en alternança i amb formació dual, als instituts Pedraforca i Provençana, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Nortgate España Renting Flexible, SA

 

11/02/2016

2016/0075

Establir la col·laboració per a impartir els cicles de carrosseria i automoció, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut La Guineueta, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Mogadealer, SL

 

11/02/2016

2016/0076

Establir la col·laboració per al funcionament, manteniment i actualització de la biblioteca i els arxius històrics de l'associació de Mestres Rosa Sensat i per a la realització d'activitats pedagògiques i de formació permanent durant  els cursos acadèmics 2015-2016 i 2016-2017.

Associació de Mestres Rosa Sensat

 

15/02/2016

2016/0078

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació de Veïns Copa d'Or i Sot de Fontanet

 

11/01/2016

2016/0082

Establir el marc d'aplicació de les actuacions i de les mesures flexibilitzadores corresponents a l'ordenació general dels ensenyaments esportius de l'especialitat d'espeleologia.

Federació catalana d'Espeleologia

 

01/02/2016

2016/0083

Establir els termes per tal de modificar alguns acords del conveni de col·laboració de data 19 de juny de 2014, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de Confecció i moda a l'Institut Lluís Domènech i Montaner, de Canet.

Fundació Eurecat, Associació d'Empresaris de Gèneres de Punt de Mataró i Comarca (ASEGEMA), Diputació de Barcelona, Fundació CETEMMSA

 

17/02/2016

2016/0087

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de carrosseria, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Montsià d'Amposta, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Josep Serret Martí

 

18/02/2016

2016/0093

Establir la col·laboració per desenvolupar el Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

 

01/02/2016

2016/0095

Establir la col·laboració per tal de promoure i impulsar projectes d'innovació i emprenedoria a la formació professional inicial.

Telanto España, SL

 

19/02/2016

2016/0096

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau mitjà d'instal·lacions elèctriques i automàtiques, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut de Sant Feliu de Guíxols, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Francesc Carreras Aubó

 

22/02/2016

2016/0097

Establir la col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior de sistemes de telecomunicacions i informàtics, a l'Institut de l'Ebre, de Tortosa.

Televisió Teveon Ebre, SL

 

22/02/2016

2016/0098

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau superior de programació de la producció en fabricació mecànica, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Sergio Senli Also (Sergimetall)

 

22/02/2016

2016/0099

Establir la col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administrativa i el cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a persones en situació de dependència a l'Institut Gallecs, de Mollet del Vallès.

Glolvi SL

 

22/02/2016

2016/0100

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatiu de grau mitjà/superior , en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Decolletatge Farres, SA

 

22/02/2016

2016/0101

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Bernat el Ferrer, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Konig Control, SL

 

22/02/2016

2016/0102

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Torrevicens de Lleida, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Col·legi Oficial de Farmacèutics de la província de Lleida

 

23/02/2016

2016/0103

Participació en el programa d'integració sociolaboral de persones amb síndrome de down.

Fundació Catalana Síndrome de Down

2960,64 EUR

04/02/2016

2016/0105

Incorporar els centres que es troben vinculats a les mesures flexibilitzadores recollides en el conveni.

Lafuente Serveis Sanitaris, SL

 

24/02/2016

2016/0106

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Casal d'assistència Benèfica de Puig-reig

 

20/01/2016

2016/0107

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació Berguedana per a la protecció dels animals

 

28/01/2016

2016/0108

Primera addenda per promoure i impulsar el cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries a través de l'institut obert de Catalunya, i millorar la qualificació professional del personal treballador, en el sector sanitari.

Grup Lafuente, SL

 

24/02/2016

2016/0109

Establir la col·laboració per dur a terme actuacions destinades a desenvolupar el projecte artístic de l'àmbit de música anomenat Projecte 4 cordes a l'Escola l'Olivera i a l'Escola Mas Maria.

Ajuntament de Cabrils

 

27/01/2016

2016/0111

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

H. Associació per a les Arts Contemporànies

 

12/02/2016

2016/0113

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau superior de processos i qualitat en la indústria alimentària , en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

ANAFRIC Asociación empresarial Cárnica

 

02/03/2016

2016/0114

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament del Camp d'Aprenentatge de l'Alt Berguedà durant l'any 2016.

Ajuntament de Guardiola de Berguedà

2200 EUR

26/01/2016

2016/0115

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de desenvolupament d'aplicacions web, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Caparrella, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Indra Software Labs, SL

 

02/03/2016

2016/0116

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Mataró

 

29/02/2016

2016/0117

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Montserrat Farrés Moliné

2890 EUR

18/01/2016

2016/0118

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

L'Encís Societat Cooperativa Catalana Limitada

2200 EUR

18/01/2016

2016/0119

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Parafarmcia Ortopedia Medrano, S.L.

1050 EUR

18/01/2016

2016/0120

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Detall Agustí 1876, S.L.

720 EUR

18/01/2016

2016/0122

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Industrial Agustí 1876,S.L.

1440 EUR

18/01/2016

2016/0123

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

ISS Activa Educacional,S.L.

17500 EUR

18/01/2016

2016/0124

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Forneret,S.L.

7800 EUR

18/01/2016

2016/0125

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palamós

1800 EUR

18/01/2016

2016/0126

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Mar y Montaña,S.A.

3300 EUR

18/01/2016

2016/0127

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Comercial Bonanova, S.L.

12452 EUR

18/01/2016

2016/0128

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Fundación Promediterrania per a la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni cultural i marítim

3250 EUR

18/01/2016

2016/0129

Concretar la col·laboració per tal que els estudiants universitaris realitzin pràctiques en els centres formadors, els serveis educatius i les unitats dependents del Departament d'Ensenyament.

Universidad de Zaragoza

 

21/01/2016

2016/0130

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau mitjà de manteniment electromecànic, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Esteve Terradas, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Ascensores Eninter, SL

 

07/03/2016

2016/0131

Establir la col·laboració per a impartir els cicles de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i de desenvolupament d'aplicacions web a l'institut Esteve Terradas, de Cornellà.

Everis Spain, SL

 

07/03/2016

2016/0132

Establir la col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, els cicles formatius de grau superior de Fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins; i de Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat, a l'Institut La Romànica, de Barberà del Vallès.

Natura Bisse International, S.A.

 

04/03/2016

2016/0133

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Residència les Masies de Mollet, SA

 

07/03/2016

2016/0134

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de gestió d'allotjaments turístics, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Ramón Coll i Rodés, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar

 

07/03/2016

2016/0135

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'atenció a persones en situació de dependència, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Alexandre Galí, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Centre Residencial Blau Almeda

 

07/03/2016

2016/0136

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'atenció a persones en situació de dependència, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Residencial Cugat Natura, SL

 

07/03/2016

2016/0138

Establir el marc de col·laboració per promoure la formació professional inicial en règim de formació en alternança i amb formació dual.

Fundació Bertelsmann

 

08/03/2016

2016/0139

Establir la col·laboració per a la cessió d'espais i recursos didàctics per a les activitats formatives del cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària a l'Institut Giola.

Ajuntament de Llinars del Vallès

 

08/03/2016

2016/0140

Crear un marc genèric de col·laboració entre l'Institut de Cultura de Barcelona i les escoles d'arts plàstiques.

Institut de Cultura de Barcelona

 

09/03/2016

2016/0142

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Llar Residència l'Esplai SL

 

07/03/2016

2016/0143

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Dicoman Jardiner,S.L.

3700 EUR

18/01/2016

2016/0144

Establir el marc d'aplicació de les actuacions i de les mesures flexibilitzadores corresponents a l'ordenació general dels ensenyaments esportius, pel que fa a l'Atletisme.

Federació Catalana d'atletisme

 

11/03/2016

2016/0145

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatius de grau mitjà d'instal·lacions elèctriques, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut de Sant Feliu de Guíxols, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Deluxe Store Costa Brava, SL

 

14/03/2016

2016/0146

Establir la col·laboració per a impartir els cicles de mecatrònica i programació de la producció, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Esteve Terradas i Illa, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Audi Tooling Barcelona

 

14/03/2016

2016/0147

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic a l'institut Caparrella de Lleida.

Manufacturas Wrakynson, SL

 

14/03/2016

2016/0148

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2015-2016.

Ajuntament de Sant Vicens dels Horts

 

08/03/2016

2016/0149

Prorrogar projectes d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat escolaritzat en instituts d'educació secundària, en el marc dels programes de diversificació curricular (Alba).

Ajuntament de Martorelles

 

14/03/2016

2016/0150

Establir la col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, diversos cicles formatius de formació professional inicial.

Panreac Química, SLU

 

14/03/2016

2016/0152

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius del Vallès Oriental II durant l'any 2016.

Ajuntament de Montmeló

26100 EUR

26/01/2016

2016/0153

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius del Baix Llobregat VII durant l'any 2016.

Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones de Martorell

11800 EUR

26/01/2016

2016/0154

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius ubicats a Sant Celoni durant l'any 2016.

Ajuntament de Sant Celoni

6000 EUR

26/01/2016

2016/0155

Establir la col·laboració per desenvolupar el Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Martorell

 

14/01/2016

2016/0156

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació de Comerciants de Guissona

 

02/03/2016

2016/0157

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Desjust, S.L.

4055 EUR

18/01/2016

2016/0158

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Gremi de la fusta

16650 EUR

18/01/2016

2016/0159

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Manuel Rafael Villanueva

4800 EUR

18/01/2016

2016/0160

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Fundació Privada ADIS

 

03/03/2016

2016/0161

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Restaurant Camping Les Tries,S.L.

5130 EUR

18/01/2016

2016/0162

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT de Molins de Rei.

Serunión,S.A.

4600 EUR

18/01/2016

2016/0163

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT del Prat de Llobregat.

Serunión,S.A.

15930 EUR

18/01/2016

2016/0164

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Mercè Domènech Badia

1230 EUR

18/01/2016

2016/0165

Concretar la col·laboració per a la participació d'aquestes entitats en la realització de determinades activitats formatives incloses al currículum dels Programes de Formació i Inserció (PFI) de la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT).

Fenster,S.L.

 

24/02/2016

2016/0166

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'INS la Talaia, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Isaac Jardiners, SL

 

18/03/2016

2016/0167

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà de jardineria i floristeria, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut la Talaia de Calafell, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Jardins Borrell

 

18/03/2016

2016/0168

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de jardineria i floristeria, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut la Talaia, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Fundació Santa Teresa del Vendrell

 

18/03/2016

2016/0169

Establir la col·laboració per tal de promocionar i impulsar projectes d'innovació i transferència del coneixement a la formació professional.

Grupo Asesor Industrial Patentes y Marcas SL

 

22/03/2016

2016/0170

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau superior d'animació d'activitats físiques i esportives, a l'institut Josep Tapiró de Reus, en règim de formació en alternança i amb formació dual.

Reus Esport i Lleure

 

22/03/2016

2016/0171

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatiu de grau mitjà/superior , en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Arrahona Optimus, SL, Logister, SA, Instituto Grífols, SA, Grífols Engineering, SA, Grífols Movaco, SA, Grífols Viajes, SA, Laboratorios Grífols, SA, Biomat, SA, Grífols Internacional, SA, Grifols, SA, Diagnóstico Grífols, SA, Gri-Cel, SA

 

22/03/2016

2016/0172

Establir la col·laboració per a impartir els cicles formatius de grau superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa i de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, a l'institut de l'Ebre de Tortosa, en règim d'alternança i amb formació dual,  per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Xavier Pegueroles Álvarez

 

22/03/2016

2016/0173

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Falck VL Servicios Sanitarios, SL - Ambuancias Valles UTE

 

22/03/2016

2016/0174

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Berga

 

10/03/2016

2016/0175

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Berga

 

10/03/2016

2016/0176

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Fundació Residència Sant Roc

 

01/02/2016

2016/0177

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

 

10/03/2016

2016/0178

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

 

09/03/2016

2016/0179

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Entitat Benito Menni CASM

 

29/02/2016

2016/0180

Establir els termes de la col·laboració per a la implementació i execució d'un programa pilot de mediació on line a deu centres educatius, adreçat a alumnes de tercer d'ESO, per al curs 2015-2016.

BCNresol ODR Solutions S.L.

 

18/02/2016

2016/0181

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Escola Gremi, S.L.

3950 EUR

18/01/2016

2016/0182

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Consum Sociedad Cooperativa Valenciana

4920 EUR

18/01/2016

2016/0185

Establir la col·laboració per tractar les dades de caràcter personal necessàries per a la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les solucions TIC de conformitat amb l'Acord de Govern de 18 d'octubre de 2011.

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya

 

30/03/2016

2016/0186

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius de l'Alt Penedès durant l'any 2016.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

12120 EUR

26/01/2016

2016/0187

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament del Camp d'Aprenentatge Valls d'Àneu durant l'any 2016.

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

17800 EUR

26/01/2016

2016/0188

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Sant Jordi Desvalls

 

31/03/2016

2016/0189

Establir la col·laboració per promoure i impulsar la innovació i l'emprenedoria entre el professorat i l'alumnat de formació professional.

Induct Sea, SL

 

04/04/2016

2016/0190

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau mitjà de manteniment electromecànic a l'Institut de Guissona, per tal de formar persones en diversos camps professionals i millorar la qualificació professional del sector.

Voith Paper Fabrics, SAU

 

04/04/2016

2016/0191

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatius, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Bisbe Sivilla de Calella, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Associació Turística de Calella

 

04/04/2016

2016/0192

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius del Baix Empordà durant l'any 2016.

Ajuntament de la Bisbal d'Empordà

5100 EUR

14/03/2016

2016/0193

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius del Baix Llobregat I durant l'any 2016.

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

15400 EUR

26/01/2016

2016/0194

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de sistemes electrotècnics i automatitzats, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Serrallarga de Blanes, per tal de formar persones en diversos camps professionals i millorar la qualificació professional del sector.

VJ Maintenance Facility Services, SL

 

06/04/2016

2016/0195

Establir la col·laboració per promoure i impulsar la formació professional inicial, i la qualificació del personal en el sector de les energies renovables.

Rope Management, SLU

 

06/04/2016

2016/0196

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Blanes

 

25/01/2016

2016/0198

Establir la col·laboració per tal que els alumnes del cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències i Protecció Civil de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya puguin cursar el mòdul d'anglès a distància mitjançant l'Institut Obert de Catalunya.

Institut de seguretat pública de Catalunya

 

07/04/2016

2016/0199

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'olis d'oliva i vins, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Priorat de Falset, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Molí de la Mola, SCCL

 

11/04/2016

2016/0200

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de transport i logística, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Francesc Vidal i Barraquer de Tarragona, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Federació Empresarial d'Auto Transports de la Província de Tarragona

 

11/04/2016

2016/0201

Establir la col·laboració per tal de promocionar i impulsar determinats cicles formatius a l'institut de Nàutica de Barcelona i la millorar la qualificació professional del personal treballador.

Associació Barcelona Clúster Nàutic

 

11/04/2016

2016/0202

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ebre Digital SL

 

09/03/2016

2016/0203

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Vilassar de Dalt

 

08/03/2016

2016/0204

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Càritas Diocesana d'Urgell

 

01/03/2016

2016/0205

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Coral Infantil Xerics

 

16/03/2016

2016/0206

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

L'Onada

 

09/03/2016

2016/0207

Segona addenda al conveni de col·laboració per perllongar la vigència de les actuacions.

Aqua Development Network, S.A., Sociedad General de Aguas de Barcelona SA.

 

12/04/2016

2016/0208

Establir la col·laboració per facilitar l'acreditació de l'experiència laboral i els aprenentatges no formals dels treballadors i treballadores.

Unió General de Treballadors de Catalunya

 

13/04/2016

2016/0209

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament dels Hostalets de Pierola

 

12/04/2016

2016/0210

Prorrogar projectes d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat escolaritzat en instituts d'educació secundària, en el marc dels programes de diversificació curricular (TIL).

Diputació de Lleida

 

14/04/2016

2016/0211

Addenda per prorrogar el projecte d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'ESO en el marc dels programes de diversificació curricular (Aula Oberta de la Vall del Ges).

Ajuntament de Sant Pere de Torelló

 

29/02/2016

2016/0212

Establir les condicions a acomplir per tal de procedir a l'oferta d'un col·lectiu singular.

Lidl Supermercados, S.A.U.

 

14/04/2016

2016/0213

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Cunit

 

30/09/2016

2016/0214

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

 

10/02/2016

2016/0215

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Llinars del Vallès

 

01/02/2016

2016/0216

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Montgat

 

07/03/2016

2016/0217

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Pineda de Mar

 

11/03/2016

2016/0218

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Càritas Diocesana de Tortosa

 

03/03/2016

2016/0219

Establir la col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de Perruqueria i cosmètica capil·lar a l'Institut Ribot i Serra, de Sabadell.

Peluquería y Estética Tall Art XXI, S.L.

 

15/04/2016

2016/0220

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Corporació Alimentària Guissona, SA

 

18/04/2016

2016/0221

Establir la col·laboració per tal de promoure i impulsar la innovació i la creativitat entre el professorat i l'alumnat de formació professional, dels centres participants al programa d'innovació i transferència de coneixement, InnovaFP.

Fundació per a la Creativació

 

18/04/2016

2016/0222

Establir la col·laboració per a impartir els cicles d'activitats comercials i de gestió de vendes i espais comercials, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Frit Ravich, SL

 

18/04/2016

2016/0223

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Hotelera Sant Just,S.A.

4055 EUR

18/01/2016

2016/0224

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball que possibilitin el desenvolupament de competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT.

Pastisseria Muñoz Colomer,S.L.

4600 EUR

18/01/2016

2016/0225

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de la Pobla de Segur

 

30/03/2016

2016/0226

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius d'Osona durant l'any 2016.

Ajuntament de Vic

17800 EUR

26/01/2016

2016/0228

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius de la Segarra durant l'any 2016.

Ajuntament de Cervera

8200 EUR

26/01/2016

2016/0229

Subvenció a fi de col·laborar en el desenvolupament del projecte "Promoció escolar del poble gitano" promogut pel Departament d'Ensenyament durant el curs 2015-2016.

Fundació Pere Closa per a la formació i promoció dels gitanos a Catalunya

62500 EUR

22/04/2016

2016/0231

Establir la col·laboració per a l'edició del Saló de l'Ensenyament del 2016.

Fira de Barcelona

49984,84 EUR

09/03/2016

2016/0233

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament del Camp d'Aprenentatge del Bages durant l'any 2016.

Ajuntament de Manresa

26520 EUR

18/04/2016

2016/0235

Establir la col·laboració per impartir el cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment electromecànic, a l'Institut Guillem de Berguedà, de Berga.

Ajuntament de Berga, Associació Comarcal d'Emrpesaris del Berguedà (ACEB)

 

28/04/2016

2016/0238

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Ivemon Ambulàncies Egara SLU

 

02/05/2016

2016/0239

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Ambulàncies Condal, SL

 

02/05/2016

2016/0240

Establir la col·laboració per a la utilització de les instal·lacions que cedirà gratuïtament l'Ajuntament per dur a terme activitats docents de l'alumnat de Batxillerat de la modalitat d'arts, via arts escèniques, música i dansa.

Ajuntament d'Esparreguera

 

26/04/2016

2016/0241

Concretar la col·laboració per tal que els estudiants universitaris realitzin pràctiques en els centres formadors, els serveis educatius i les unitats dependents del Departament d'Ensenyament.

Universidad Europea de Valencia

 

11/03/2016

2016/0242

Incloure els instituts vinculats als compromisos del conveni.

Transport Sanitari de Catal

 

03/05/2016

2016/0243

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament d'Esterri d'Àneu

 

14/04/2016

2016/0244

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Joan de les Abadesses

 

04/03/2016

2016/0245

Aplicar el reconeixement de la formació previst a l'article 44.2 Decret 25/2014, de 25 de febrer, d'ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.

Federació catalana d'atletisme

 

03/05/2016

2016/0246

Actualitzar la relació de centres que participen en aquest conveni.

Ambulancias Grupo Vila y Crisol, SL, La Pau, SCCL

 

04/05/2016

2016/0247

Addenda per a la instal·lació d'una edificació modular per a l'escolarització d'alumnes de secundaria del municipi.

Ajuntament de Tordera

1232386,2 EUR

28/04/2016

2016/0248

Establir la col·laboració per tal de promocionar i impulsar els cicles formatius en els centres educatius que es relacionen i la qualificació professional en diversos sectors.

Ajuntament de Montornès del Vallès

 

05/05/2016

2016/0249

Afegir SI Cardener al projecte FITA d'atenció educativa a la diversitat, en el marc dels programes de diversificació curricular.

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

 

15/03/2016

2016/0250

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a Pere Mata Social, SA, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic, a l'institut Escola del Treball de Lleida.

Pere Mata Social, SA

 

09/05/2016

2016/0251

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Riudarenes

 

04/05/2016

2016/0252

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Fundació Pere Mata

 

09/05/2016

2016/0253

Primera addenda per promoure, impulsar i desenvolupar en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle d'automoció a l'institut Mare de Déu de la Mercè, de Barcelona per tal d'incorporar al conveni les característiques de l'estada formativa.

Autolica

 

09/05/2016

2016/0254

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau superior d'automoció, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Mare de Déu de la Mercè, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Autolica, SA, Automòbils AR Motors, SL, Central del Recambio Original y Automoción, SL, Motor Llansa, SL, Sacasa, SA, MMCE Catalunya, SA, Talleres Autolica, SA, Solmobil, SA, Altrac Europa, SA, Cars Barcelona Gallery, SL, Taller Plancha Central, SA, Talleres Tarragona Autolica, SA, M.B. Motors, SA, Cars Barcelona, SA, Land Motors, SA, Motorsol Import Vehiculos industriales, SL, Motorsol Import, SL, Motorsol Manso, SA, Motorsol, SA

 

09/05/2016

2016/0255

Establir la col·laboració per la redacció del projecte bàsic i d'execució, direcció i execució de les obres d'ampliació (3ª fase) de l'Escola Pere Virgili, de Vilallonga del Camp.

Ajuntament de Vilallonga del Camp

496976,63 EUR

03/05/2016

2016/0256

Concretar la col·laboració per facilitar el funcionament dels Serveis Educatius del Garraf.

Institut Municipal d'Educació i Treball de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

 

12/05/2016

2016/0257

Establir la col·laboració per realitzar les obres d'instal·lacions tèrmiques i protecció contra incendis, amb dipòsit d'aigua i grup de pressió de l'Escola Dr. Carles Salicrú, de Calella.

Ajuntament de Calella

160006,92 EUR

05/05/2016

2016/0258

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'administració de sistemes informàtics en xarxa, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector

Andorsoft, SA

 

18/05/2016

2016/0259

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Consell Comarcal del Garraf

 

03/05/2016

2016/0260

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Sant Joan Despí

 

16/02/2016

2016/0261

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Bellpuig

 

05/05/2016

2016/0262

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Gironella

 

02/02/2016

2016/0263

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Gironella

 

02/02/2016

2016/0264

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Fundación de Padres Minusválidos Psíquicos

 

23/05/2016

2016/0265

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatius de la família d'hoteleria i turisme a l'institut Cavall Bernat de Terrassa, en règim de formació en alternança i amb formació dual, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Agincourt 2008, SL

 

23/05/2016

2016/0266

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electromecànic, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Terra Alta, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Food Aerosols Spain, SL

 

23/05/2016

2016/0267

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'activitats comercials,  en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut de Vilafant, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Comerç Figueres Associació

 

24/05/2016

2016/0268

Establir la col·laboració per a impartir els cicles formatius de grau superior de gestió de vendes i espais comercials i d'administració i finances, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Joan Brossa i Poblenou de Barcelona, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Capipota Productions, SL

 

24/05/2016

2016/0269

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau superior de sistemes electrotècnics i automatitzats adaptat a les instal·lacions elèctriques i comunicacions del vaixell, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut de Nàutica de Barcelona, per tal de formar persones en diversos camps professionals i millorar la qualificació professional del sector.

Redcai, SA

 

24/05/2016

2016/0270

Establir la col·laboració per tal de promocionar i impulsar el cicle formatiu d'excavacions i sondatges, perfil d'Operador de maquinària de construcció.

Geoplanning Estudis Geotecnics, SL

 

24/05/2016

2016/0271

Establir la col·laboració per tal de contribuir a la millora de la qualificació professional del personal treballador de l'empresa, mitjançant la implantació de l'oferta acadèmica del cicle de grau mitjà d'emergències sanitàries amb codi SA30, a l'Institut Obert de Catalunya.

Ambulancias del Vallés

 

25/05/2016

2016/0272

Establir la col·laboració per al desenvolupament de diversos programes per afavorir l'èxit educatiu de l'alumnat del poble gitano.

Fundación Secretariado Gitano

 

11/02/2016

2016/0273

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

 

29/02/2016

2016/0274

Establir la col·laboració per tal de promoure i impulsar la formació professional inicial i millorar la qualificació professional del personal treballador.

Pavo y Derivados, SA

 

26/05/2016

2016/0275

Establir la col·laboració per tal de promocionar i impulsar el cicle formatiu de grau superior de màrqueting i publicitat, orientat al perfil professional enològic a l'institut d'Alella.

Celler Alta Alella, SL, Celler Parxet, SA, Celler Alella Vinícola, SL, Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, Celler Altrabanda, SCP, Celler Bouquet d'Alella, SL, Celler Juan Antonio Pérez Roura, Ajuntament d'Alella, Consell Regulador de la Denominació d'Origen Alella, Celler Joaquim Batlle Ponce

 

26/05/2016

2016/0276

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Servei a les Persones ENCÍS SCCL

 

14/03/2016

2016/0277

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatiu de grau mitjà/superior de la família de comerç i màrqueting,  en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals i millorar la qualificació professional del sector.

AKI Bricolaje España, SL

 

26/05/2016

2016/0278

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Solsonès

 

11/05/2016

2016/0279

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de la Noguera

 

20/05/2016

2016/0280

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Vallès Oriental

 

24/05/2016

2016/0281

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

 

20/05/2016

2016/0282

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Baix Empordà

 

18/05/2016

2016/0283

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de la Terra Alta

 

18/05/2016

2016/0284

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

 

22/04/2016

2016/0285

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de l'Alt Camp

 

24/05/2016

2016/0286

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Baix Penedès

 

24/05/2016

2016/0287

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació El Tuc

 

03/02/2016

2016/0288

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatius de grau superior , en règim de formació en alternança i amb formació dual, als instituts Esteve Terradas i Illa, El Palau i Leonardo da Vinci, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

 

30/05/2016

2016/0289

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Maquinaria Agrícola Solà, SL

 

31/05/2016

2016/0290

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

6800 EUR

13/04/2016

2016/0291

Donar cobertura a l'augment de despeses que comporta l'ampliació de nous centres educatius del municipi al Pla educatiu d'entorn, curs 2015-2016.

Ajuntament de Lleida

26800 EUR

28/04/2016

2016/0292

Supressió llars infants de titularitat municipal.

Ajuntament de Llinars del Vallès

 

27/05/2016

2016/0293

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació de lleure i cultura Bandolers de Vinyoles

 

02/03/2016

2016/0294

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Teatre Centre de Manlleu

 

22/02/2016

2016/0295

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Centre Veterinari Manlleu SL

 

01/03/2016

2016/0296

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Montesquiu

 

11/02/2016

2016/0297

Establir la col·laboració pel funcionament i sosteniment dels cicles formatius de grau superior de disseny en fabricació mecànica, de Programació de la producció en fabricació mecànica i Mecatrònica industrial, al centre docent Escola del Treball del Ripollès, per al curs 2015-2016.

Fundació Eduard Soler

165000 EUR

07/05/2016

2016/0298

Establir la col·laboració per a impartir els cicles d'activitats comercials, administració i finances i desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Envalia Group, SL

 

01/06/2016

2016/0299

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Sant Quirze de Besora

 

11/02/2016

2016/0300

Dur a terme una convocatòria d'acreditació de competències professionals adquirides per les persones a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en l'àmbit de serveis d'aigua.

Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya

 

02/06/2016

2016/0301

Projecte d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'ESO en el marc dels programes de diversificació curricular (Aula Tarraco).

Ajuntament de Tarragona

 

17/03/2016

2016/0302

Establir la col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau mitjà de manteniment electromecànic, a l'Institut Milà i Fontanals, d'Igualada.

Dicepa Higiene, SL, Tallers Soteras, SL, J. Vilaseca, SA, Manufacturas y Transformados AB, SL, Meritem, SA

 

06/06/2016

2016/0303

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau mitjà de mecanització, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Lacetània, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Patronal Metal·lúrgica del Bages

 

06/06/2016

2016/0304

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Piera Turisme

 

09/05/2016

2016/0305

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Roda de Berà

 

18/04/2016

2016/0306

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Manlleu (Museu del Ter)

 

12/05/2016

2016/0307

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Consorci Hospitalari de Vic

 

20/05/2016

2016/0308

Desenvolupament dels ensenyaments esportius de piragüisme.

Federació Catalana de Piragüisme

 

13/06/2016

2016/0309

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de l'Anoia

 

09/06/2016

2016/0311

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de gestió d'allotjaments turístics a l'institut Escola d'Hoteleria i Turisme de Barcelona, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

NH Hoteles España SL

 

15/06/2016

2016/0312

Establir la col·laboració per a impartir els cicles formatius de grau superior de gestió de vendes i espais comercials i de màrqueting i publicitat i els cicles formatius de grau mitjà d'activitats comercials i d'elaboració de productes alimentaris, a l'institut de Vic, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Federació de Comerciants de Vic Comerç

 

15/06/2016

2016/0313

Cessió d'un espai comú de l'Illa Diagonal per a exposar obres d'Art i disseny de les Escoles d'Art i Disseny.

Comunitat de propietaris de l'entitat núm. 3 (Centre Comercial) de l'edifici L'Illa Diagonal

 

22/04/2016

2016/0315

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Maresme

 

15/06/2016

2016/0316

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Baix Ebre

 

13/06/2016

2016/0317

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de les Garrigues

 

13/06/2016

2016/0318

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Ripollès

 

06/06/2016

2016/0319

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de la Conca de Barberà

 

01/06/2016

2016/0320

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Berguedà

 

02/06/2016

2016/0321

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de la Garrotxa

 

31/05/2016

2016/0322

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Pallars Sobirà

 

01/06/2016

2016/0323

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Montsià

 

01/06/2016

2016/0324

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Pla de l'Estany

 

06/06/2016

2016/0325

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de la Selva

 

08/06/2016

2016/0326

Desenvolupament dels ensenyaments esportius d'esgrima.

Federació Catalana d'Esgrima

 

22/06/2016

2016/0327

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn que entrarà en funcionament durant el curs 2015-2016.

Ajuntament de Manresa

18000 EUR

31/05/2016

2016/0328

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn que entrarà en funcionament durant el curs 2015-2016.

Ajuntament de Montcada i Reixac

8100 EUR

31/05/2016

2016/0329

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn que entrarà en funcionament durant el curs 2015-2016.

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

13500 EUR

01/06/2016

2016/0330

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de la Segarra

 

21/06/2016

2016/0331

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Gironès

 

20/06/2016

2016/0332

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Garraf

 

27/06/2016

2016/0334

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Baix Llobregat

 

01/07/2016

2016/0335

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Pallars Jussà

 

30/06/2016

2016/0336

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal d'Osona

 

05/07/2016

2016/0337

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Priorat

 

05/07/2016

2016/0338

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Fundació Vilaniu per a l'Atenció a la Dependència

 

07/07/2016

2016/0339

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Tarragonès

 

05/07/2016

2016/0340

Encàrrec de gestió per a la fabricació i subministrament de mobiliari escolar amb destinació als centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)

97042 EUR

30/05/2016

2016/0341

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Pla d'Urgell

 

05/07/2016

2016/0342

Donar cobertura a l'augment de despeses que comporta l'ampliació de nous centres educatius del municipi al Pla educatiu d'entorn, curs 2015-2016.

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

29500 EUR

14/06/2016

2016/0343

Donar cobertura a l'augment de despeses que comporta l'ampliació de nous centres educatius del municipi al Pla educatiu d'entorn, curs 2015-2016.

Ajuntament de Tarragona

23000 EUR

23/06/2016

2016/0344

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Gestió Pius Hospital de Valls, SA

 

07/07/2016

2016/0345

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de l'Alt Empordà

 

29/06/2016

2016/0346

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de la Cerdanya

 

30/06/2016

2016/0347

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de laboratori d'anàlisi i control de qualitat, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Montilivi, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Medichem, SA

 

08/07/2016

2016/0348

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de laboratori d'anàlisi i control de qualitat, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Montilivi, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Protein, SA, Ajuntament de Celrà

 

08/07/2016

2016/0349

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau superior de laboratori d'anàlisi i control de qualitat, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Montilivi de Girona, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Nalco Española Manufacturing, SLU, Ajuntament de Celrà

 

08/07/2016

2016/0350

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau superior de laboratori d'anàlisi i control de qualitat a diversos cicles formatiu de grau mitjà/superior , en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Montilivi de Girona, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Ajuntament de Celrà, Esteve Quimica, SA

 

08/07/2016

2016/0351

Promoure els estudis professionals artístics en el sector del disseny.

Clipper 1959 S.L.

 

08/07/2016

2016/0353

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'assistència a la direcció , en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Montilivi de Girona, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona

 

08/07/2016

2016/0354

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de mecatrònica industrial, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Acsa Obras e Infraestructuras

 

08/07/2016

2016/0355

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet

 

01/07/2016

2016/0356

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Sant Julià de Ramis

 

28/06/2016

2016/0357

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de mecatrònica industrial, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Esteve Terradas i Illa, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

KSB Itur Spain, SA

 

11/07/2016

2016/0358

Establir la col·laboració per tal de promoure i impulsar el cicle formatiu de grau mitjà d'emergències sanitàries, a través de l'IOC i millorar la qualificació professional del personal treballador.

Ambulàncies Bufetmèdic, SL

 

11/07/2016

2016/0359

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

 

06/07/2016

2016/0360

Transferència de fons per unes actuacions que inicialment no estaven incloses.

Consorci d'Educació de Barcelona

1931600 EUR

29/06/2016

2016/0361

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'activitats comercials i el cicle de disseny i moblament en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Salvador Sunyer i a l'institut Josep Brugulat, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Werkhaus, SL

 

12/07/2016

2016/0363

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de l'Alt Urgell

 

29/06/2016

2016/0364

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Baix Camp

 

08/07/2016

2016/0365

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'electromecànica de vehicles automòbils i d'automoció, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL

 

15/07/2016

2016/0366

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà de carrosseria, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Tusgsal

 

15/07/2016

2016/0367

Finançament, per al curs escolar 2015-2016, de les despeses de personal i funcionament dels ensenyaments que imparteix el centre docent privat Antoni Algueró (titular de la Fundació Privada Indústries Gràfiques), de Sant Just Desvern.

Fundació Privada Indústries Gràfiques

495777,28 EUR

08/06/2016

2016/0368

Establir el marc regulador dels convenis de col·laboració per a la formació en centres de treball, dins dels ensenyaments secundaris postobligatoris o programes formatius organitzats pel Departament d'Ensenyament, la qual es podrà dur a terme als centres de treball de les empreses associades o dependències de Radiotelevisión Española, que tindran, a tots els efectes, la consideració d'entitats col·laboradores.

Radiotelevisión Española

 

18/07/2016

2016/0369

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'electromecànica de vehicles automòbils, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Premià de Mar,  per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Associació de Tallers de Reparació d'Automòbils del Maresme

 

20/07/2016

2016/0370

Establir la col·laboració per tal de promocionar i impulsar la formació professional inicial del cicle de salut ambiental a l'institut Torrevicens de Lleida.

Biopyc, SL

 

20/07/2016

2016/0371

Establir la col·laboració per tal de promocionar i impulsar els cicles formatius d'activitats comercials i de comerç internacional, a l'institut Aubenç d'Oliana, i millorar la qualificació professional en diversos sectors.

Electrodomésticos Taurus, SL, Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Ajuntament d'Oliana

 

20/07/2016

2016/0372

Establir la col·laboracióper a la construcció d'un nou menjador a l'Escola Carles III, de Sant Carles de la Ràpita.

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

140000 EUR

01/07/2016

2016/0373

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de l'Urgell

 

15/07/2016

2016/0374

Gestió de les activitats finançades amb els fons de formació contínua del pla de formació de la Generalitat per al personal docent, corresponent a l'exercici actual.

Escola d'Administració Pública de Catalunya - EAPC

457678,91 EUR

17/06/2016

2016/0375

Concessió d'una subvenció directa per al sosteniment de part de les despeses de funcionament i de les despeses de personal derivades del funcionament ordinari del centre per impartir, durant el curs 2015-2016, els ensenyaments d'educació primària, d'educació secundària obligatòria i els ensenyaments reglats de grau professional de música.

Abadia de Montserrat

369678 EUR

08/06/2016

2016/0376

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Suara Serveis, SCCL

 

18/02/2016

2016/0377

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Granollers

 

12/07/2016

2016/0378

Establir la col·laboració per tal de promocionar i impulsar el cicle formatiu de prevenció de riscos laborals en l'institut Pere Martell i millorar la qualificació professional del personal treballador.

CTAIMA Outsourcing & Consulting, SL, Documents Control Solutions, SL

 

08/08/2016

2016/0379

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'instal·lacions de producció de calor orientat a la instal·lació i manteniment de piscines, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Santa Eulàlia de Terrassa, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Asociación Española de Profesionales del Sector Piscinas

 

08/08/2016

2016/0380

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau mitjà de manteniment electromecànic, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Palau Ausit, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Nidec Motors & Actuators, SAU

 

08/08/2016

2016/0381

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau mitjà de manteniment electromecànic, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Palau Ausit de Ripollet, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Kern-Liebers TMG, SA

 

08/08/2016

2016/0382

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'administració i finances, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Daniel Blanxart d'Olesa de Montserrat, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Seat SA

 

08/08/2016

2016/0383

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà de farmàcia i parafarmàcia, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut de Palamòs, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Col·legi Oficial de Farmacèutics de Girona

 

08/08/2016

2016/0384

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de grau superior de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Pla de l'Estany de Banyoles, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona

 

08/08/2016

2016/0385

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Itaca).

Ajuntament d'Hostalric

 

20/06/2016

2016/0386

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Itaca).

Ajuntament de Breda

 

21/06/2016

2016/0387

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Itaca).

Ajuntament de Fogars de la Selva

 

08/06/2016

2016/0388

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Mans).

Ajuntament d'Anglès

 

12/07/2016

2016/0389

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (PS).

Ajuntament de Vilablareix

 

13/06/2016

2016/0390

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Projecte Singular).

Ajuntament de Quart

 

13/06/2016

2016/0391

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Projecte Singular).

Ajuntament de Fornells de la Selva

 

13/06/2016

2016/0392

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (TU-VALS).

Ajuntament de Collbató

 

30/06/2016

2016/0393

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Guardiola).

Ajuntament de Forallac

 

11/07/2016

2016/0394

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Itaca).

Ajuntament de Sant Feliu de Buixalleu

 

20/07/2016

2016/0395

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Guardiola).

Ajuntament de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura

 

16/08/2016

2016/0396

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça

 

14/07/2016

2016/0398

Dotació econòmica per impartir ensenyaments de cicles formatius de grau mig i superior i de règim especial d'esports en l'Institut Centre d'Alt Rendiment Esportiu, curs 2015-2016.

Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat del Vallès (CAR)

73237,87 EUR

02/09/2016

2016/0400

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Barcelonès

 

21/07/2016

2016/0401

Incorporar, amb dedicació a temps parcial, professorat destinat en centres educatius del Departament.

Universitat de Barcelona

 

01/09/2016

2016/0402

Establir la col·laboració per a la gestió i el foment de la participació de les empreses en la formació professional per a l'ocupació.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya

182000 EUR

09/06/2016

2016/0403

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant

28500 EUR

15/07/2016

2016/0404

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Vidreres

22800 EUR

15/07/2016

2016/0405

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Puigcerdà

26600 EUR

15/07/2016

2016/0406

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Banyoles

22800 EUR

15/07/2016

2016/0407

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Torroella de Montgrí

22800 EUR

15/07/2016

2016/0408

Concretar la col·laboració per tal que els estudiants universitaris realitzin pràctiques en els centres formadors, els serveis educatius i les unitats dependents del Departament d'Ensenyament.

Universidad de la Rioja

 

27/06/2016

2016/0411

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Maspujols

 

30/08/2016

2016/0412

Prorrogar l'Acord en matèria de formació professional.

Departament de Justícia

 

27/07/2016

2016/0413

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula Empresa).

Ajuntament de Celrà

 

11/08/2016

2016/0414

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Clau).

Ajuntament d'Olot

 

01/07/2016

2016/0415

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Laboràlia).

Ajuntament de Manresa

 

31/07/2016

2016/0416

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Vip Graèlsia).

Ajuntament de les Masies de Voltregà

 

31/07/2016

2016/0417

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (TR3S).

Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès

 

31/07/2016

2016/0418

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula Bisaura).

Ajuntament de Sant Quirze de Besora

 

31/07/2016

2016/0419

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Astrolabi).

Ajuntament de Puig-reig

 

31/07/2016

2016/0420

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Brúixola).

Ajuntament d'Artés

 

31/07/2016

2016/0421

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Roda).

Ajuntament de Navarcles

 

31/07/2016

2016/0422

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Drecera).

Ajuntament de Taradell

 

31/07/2016

2016/0423

Concretar la col·laboració en relació amb les actuacions a desenvolupar l'any 2016.

AGAUR

157055,01 EUR

05/07/2016

2016/0424

Dur a terme una convocatòria d'acreditacions de competències per a 97 persones formades en cursos organitzats pel Departament de Benestar Social i Família.

Departament de Benestar Social i Família

 

06/09/2016

2016/0425

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Sembrant vida, recollim emocions).

Ajuntament de Capellades

 

31/07/2016

2016/0426

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Kalokagathia).

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

 

31/07/2016

2016/0427

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Èxit).

Ajuntament de Canyelles

 

01/09/2016

2016/0428

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Far).

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

 

01/09/2016

2016/0429

Establir la col·laboració per a la formació lingüística del personal de la primera per tal que adquireixin una competència idiomàtica completa que els permeti desenvolupar la seva feina amb la màxima eficiència i professionalitat.

Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament de la Presidència

 

07/09/2016

2016/0430

Donar cobertura a l'augment de despeses que comporta l'ampliació de nous centres educatius del municipi al Pla educatiu d'entorn, curs 2015-2016.

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

8500 EUR

08/06/2016

2016/0431

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Vilada

 

06/09/2016

2016/0432

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma,  en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut de Palamós, de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Parc Científic i tecnològic de la Universitat de Girona

 

12/09/2016

2016/0433

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Jorba

 

06/09/2016

2016/0434

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Borredà

 

06/09/2016

2016/0435

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de La Pobla de Lillet

 

06/09/2016

2016/0436

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament d'Albinyana

 

06/09/2016

2016/0437

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Vilaverd

 

06/09/2016

2016/0438

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Cabacés

 

06/09/2016

2016/0439

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Figuerola del Camp

 

06/09/2016

2016/0440

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de La Bisbal de Falset

 

06/09/2016

2016/0441

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Mont-Ral

 

06/09/2016

2016/0442

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Vilabella

 

06/09/2016

2016/0443

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (TU VALS).

Ajuntament del Bruc

 

22/07/2016

2016/0444

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Tu Pots).

Ajuntament de l'Escala

 

14/07/2016

2016/0445

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Esqueix).

Ajuntament de Girona

 

29/07/2016

2016/0446

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (CLAU).

Ajuntament de Montagut i Oix

 

28/07/2016

2016/0447

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Caleidoscopi).

Ajuntament de Girona

 

29/07/2016

2016/0448

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Brúixola).

Ajuntament de Caldes de Malavella

 

07/06/2016

2016/0449

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars ("SKLA").

Ajuntament de La Bisbal del Penedès

 

01/09/2016

2016/0450

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Calonge

15200 EUR

15/07/2016

2016/0452

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà

22800 EUR

15/07/2016

2016/0453

Establir la col·laboració en relació amb la impartició del Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria, a l'Institut Alexandre Deulofeu, de Figueres, per al curs 2016-2017.

Fundació Salut Empordà

16490 EUR

22/07/2016

2016/0454

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament d'Aiguamúrcia

 

14/09/2016

2016/0455

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Cabra del Camp

 

14/09/2016

2016/0456

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Duesaigües

 

14/09/2016

2016/0457

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de La Masó

 

14/09/2016

2016/0458

Desenvolupament dels ensenyaments esportius de judo i defensa personal.

Federació Catalana de Judo i Disciplines Associades

 

19/09/2016

2016/0459

Establir la col·laboració per a l'avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral de vies no formals de formació.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

27/07/2016

2016/0460

Establir la col·laboració per desenvolupar un projecte d'aprenentatge i servei a la comunitat.

Centre Educatiu Privat The British School of Barcelona

 

30/06/2016

2016/0461

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Roda).

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

 

29/06/2016

2016/0462

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Eukairia).

Ajuntament de Mataró

 

29/07/2016

2016/0463

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Com una fletxa).

Ajuntament de Mataró

 

29/07/2016

2016/0464

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Puja al tren).

Ajuntament de Mataró

 

29/07/2016

2016/0465

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Laia).

Ajuntament de Mataró

 

29/07/2016

2016/0466

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (atenció a la diversitat).

Ajuntament de Mataró

 

29/07/2016

2016/0467

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Avant).

Ajuntament de Pineda de Mar

 

29/06/2016

2016/0468

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Montseny).

Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera

 

29/06/2016

2016/0469

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Fil d'Ariadna 2).

Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt

 

29/06/2016

2016/0470

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Tiana).

Ajuntament de Tiana

 

29/06/2016

2016/0471

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Riu).

Ajuntament de Tordera

 

29/06/2016

2016/0472

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula Oberta).

Ajuntament de Corbera de Llobregat

 

01/09/2016

2016/0473

Establir la col·laboració per a la realització d'obres a diversos centres d'aquesta localitat per a l'any 2016.

Ajuntament de Terrassa

463854,43 EUR

27/07/2016

2016/0474

Establir la col·laboració per impartir els cicles formatius de grau mitjà d'instal·lacions elèctriques i automàtiques i d'instal·lació i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies, de l'Institut Abat Oliba, de Ripoll, fent una distribució conjunta dels crèdits i/o mòduls dels esmentats cicles formatius, per tal d'oferir una formació polivalent a l'alumnat que li permeti obtenir les dues titulacions.

Fundació Escola del Treball, Fundació Privada Eduard Soler

83467,53 EUR

22/07/2016

2016/0475

Establir la col·laboració per desenvolupar el Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Maçanet de la Selva

 

26/07/2016

2016/0476

Establir la col·laboració per desenvolupar el Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Blanes

 

27/07/2016

2016/0477

Establir la col·laboració per desenvolupar el Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Montornès del Vallès

 

05/09/2016

2016/0478

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó

 

20/09/2016

2016/0479

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de La Nou de Gaià

 

20/09/2016

2016/0480

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de l'Estany

 

20/09/2016

2016/0481

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament d'Oristà

 

20/09/2016

2016/0482

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament de Cervera

343872 EUR

14/09/2016

2016/0484

Incorporar, amb dedicació a temps parcial, professorat destinat en centres educatius del Departament.

Universitat Autònoma de Barcelona

56333,11 EUR

27/09/2016

2016/0485

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Drac).

Ajuntament de Banyoles

 

09/06/2016

2016/0486

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Drac).

Ajuntament de Serinyà

 

09/09/2016

2016/0487

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (AO d'atenció educativa).

Ajuntament d'Amposta

 

31/08/2016

2016/0488

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Adaptació Curricular).

Ajuntament d'Amposta

 

31/08/2016

2016/0489

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula Empresa).

Ajuntament de Sant Martí Vell

 

14/07/2016

2016/0490

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Sinergia).

Ajuntament de Girona

 

29/07/2016

2016/0491

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Montilivi).

Ajuntament de Girona

 

29/07/2016

2016/0492

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Sobrequés).

Ajuntament de Girona

 

29/07/2016

2016/0493

Addenda per prorrogar la col·laboració per poder donar la resposta adequada a les necessitats específiques dels joves ingressats a Font Fregona Fast, SL, amb edat de cursar l'educació secundària obligatòria, i que per la seva situació de salut actual, temporalment no poden assistir al centre educatiu on estan matriculats .

Font Fregona Fast, SL

 

16/08/2016

2016/0494

Establir la col·laboració per impulsar la intervenció d'un tècnic d'integració social en el centre educatiu, que li permeti desenvolupar la tasca socioeducativa pertinent a l'Institut de Montmeló.

Ajuntament de Montmeló

 

06/06/2016

2016/0495

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Palamós

26600 EUR

15/07/2016

2016/0497

Establir la col·laboració per a la nova construcció d'un Institut en Caldes de Malavella.

Ajuntament de Caldes de Malavella

Ingrés 500000 EUR

12/07/2016

2016/0498

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

34200 EUR

15/07/2016

2016/0499

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Consorci de Benestar Social del Ripollès

38000 EUR

15/07/2016

2016/0500

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament d'Amposta

68400 EUR

15/07/2016

2016/0501

Establir la col·laboració per promoure i impulsar cicles formatius de les famílies professionals  d'electricitat i electrònica, de transport i manteniment de vehicles, i de comerç i màrqueting, a diferents instituts d'arreu de Catalunya.

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

 

28/09/2016

2016/0502

Establir la col·laboració per tal de  promoure i impulsar la formació professional inicial i els ensenyaments de règim especial d'esports, i per desenvolupar en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu de grau superior d'eficiència energètica i energia solar tèrmica, a l'institut Quercus, de Sant Joan de Vilatorrada.

Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada

 

28/09/2016

2016/0503

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

41800 EUR

15/07/2016

2016/0504

Donar cobertura a l'augment de despeses que comporta l'ampliació de nous centres educatius del municipi al Pla educatiu d'entorn, curs 2015-2016.

Ajuntament de Sabadell

25100 EUR

23/05/2016

2016/0505

Donar cobertura a l'augment de despeses que comporta l'ampliació de nous centres educatius del municipi al Pla educatiu d'entorn, curs 2015-2016.

Ajuntament de Badalona

29500 EUR

29/07/2016

2016/0506

Establir la col·laboració per a la redacció del projecte, direcció i execució de les obres d'adequació d'espais per a menjador de l'Escola Sant Sebastià, de Nulles.

Ajuntament de Nulles

28923,23 EUR

08/09/2016

2016/0507

Ampliar la subvenció per a la Formació i Promoció dels gitanos a Catalunya a fi d'incloure el territori de Sant Adrià del Besòs dintre del projecte "Promoció escolar del poble gitano" promogut pel Departament d'Ensenyament.

Fundació Privada Pere Closa per a la formació i promoció dels gitanos a Catalunya

3750 EUR

01/08/2016

2016/0509

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Cabanes

 

27/09/2016

2016/0510

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Lliçà de Vall

 

27/09/2016

2016/0511

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament d'Esponellà

 

27/09/2016

2016/0512

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Sant Miquel de Fluvià

 

27/09/2016

2016/0513

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Medinyà

 

27/09/2016

2016/0514

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Rellinars

 

29/09/2016

2016/0515

Establir la col·laboració en relació a la impartició dels cicles formatius de Cuina i gastronomia, Forneria, pastisseria i confiteria i de Direcció de cuina en formació professional en alternança amb formació dual a l'Institut Abat Oliba, de Ripoll, per al curs 2016-2017.

Agència de Desenvolupament del Ripollès i Associació d'Hostaleria del Ripollès

32275,65 EUR

22/07/2016

2016/0516

Establir la col·laboració per tal d'afavorir una major eficiència, eficàcia i qualitat en l'organització d'activitats, accions i desenvolupament de projectes en el marc del Pla Educatiu d'Entorn que, per altra banda, es veuran incrementats en relació al nombre d'actuacions.

Ajuntament de Figueres

 

01/07/2016

2016/0517

Establir la col·laboració per la realització d'estades als camps d'aprenentatge organitzats pel Departament d'Ensenyament i que s'instal·laran als albergs de la XANASCAT, i per a facilitar i desenvolupar programes educatius.

Agència Catalana de la Joventut

 

03/08/2016

2016/0519

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Labudi).

Ajuntament dels Pallaresos

 

15/06/2016

2016/0520

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Som-hi).

Ajuntament de Camós

 

12/07/2016

2016/0521

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Som-hi).

Ajuntament de Banyoles

 

09/06/2016

2016/0522

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Som-hi).

Ajuntament de Porqueres

 

09/06/2016

2016/0523

Establir els termes de la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Oportunitat per Acreditar).

Ajuntament de Torroella de Montgrí

 

11/08/2016

2016/0524

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Petits Aprenents).

Ajuntament de Deltebre

 

31/08/2016

2016/0525

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (AO al món laboral).

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

 

31/08/2016

2016/0526

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Descobrint els oficis).

Ajuntament del Perelló

 

31/08/2016

2016/0527

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Tram Compartit).

Consell Comarcal de la Terra Alta

 

31/08/2016

2016/0528

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Popet).

Ajuntament de Piera

 

31/07/2016

2016/0529

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Ergon).

Ajuntament de Roda de Ter

 

31/07/2016

2016/0530

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Sabana).

Ajuntament de Sallent

 

31/07/2016

2016/0531

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (TR3S).

Ajuntament de Prats de Lluçanès

 

31/07/2016

2016/0532

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Avança).

Ajuntament de Sant Joan Despí

 

01/09/2016

2016/0533

Establir la col·laboració matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Això Sí).

Ajuntament de Foixà

 

29/08/2016

2016/0534

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Drecera).

Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

 

31/07/2016

2016/0535

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Escolaritat compartida).

Ajuntament de Masquefa

 

31/07/2016

2016/0536

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Tramuntana).

Ajuntament de Cadaqués

 

07/07/2016

2016/0537

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Arrel).

Ajuntament de Sant Martí de Centelles

 

31/07/2016

2016/0538

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Tallers d'Aprenentatge Professional).

Ajuntament de Ripollet

 

25/07/2016

2016/0539

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (UEC).

Ajuntament de Castellar del Vallès

 

08/07/2016

2016/0540

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Experimenta).

Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda

 

26/07/2016

2016/0541

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Faig).

Ajuntament de Santa Perpètua de la Mogoda

 

26/07/2016

2016/0542

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/ o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Ajuntament de Móra la Nova

76955,46 EUR

28/09/2016

2016/0543

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015 .

Ajuntament de Vila-seca

335000 EUR

30/09/2016

2016/0544

Apropar l'alumnat dels estudis superiors d'arts i disseny a la professionalització, creant i elaborant un producte cultural mitjançant el desenvolupament de les seves capacitats creatives, fent especial incidència en tot el procés, des del seu disseny i elaboració fins a la seva producció, pensant en l'actualització de productes ceràmics i apropant-los al mercat actual.

Ceràmiques Marcó de Jaume Marcó Cambó

 

04/10/2016

2016/0545

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà de construcció, en règim de formació en alternança, a l'Institut Castellet, per tal de formar persones en el camp professional de l'edificació i l'obra civil i millorar la qualificació professional del sector.

Gremi de Constructors de Manresa i Comarca

 

05/10/2016

2016/0546

Establir la col·laboració per a impartir els cicles formatius de grau superior d'automatització i robòtica industrial, laboratori d'anàlisi i control de qualitat i química industrial, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Comte de Rius de Tarragona, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT)

 

05/10/2016

2016/0547

Establir la col·laboració per a la impartició, adreçada a un col·lectiu singular, de l'oferta de determinats crèdits del cicle formatiu de grau mitjà conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural Implantar una oferta.

Creu Agustina Vivas, Josep Bochaca i Tohà, Josep Bochaca i Tohà

 

05/10/2016

2016/0548

Establir la col·laboració per a impartir el cicle d'higiene bucodental, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Torrevicens de Lleida, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya - COEC

 

05/10/2016

2016/0549

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatiu de grau mitjà/superior, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Associació catalana d'Entitats de Salut, ACES

 

05/10/2016

2016/0550

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau superior d'integració social, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'Institut La Bisbal, per tal de formar i millorar la qualificació professional de les persones de l'àmbit de la integració social.

Ajuntament de La Bisbal d'Empordà

 

06/10/2016

2016/0552

Concretar la col·laboració per a la participació d'aquestes entitats en la realització de determinades activitats formatives incloses al currículum dels Programes de Formació i Inserció (PFI) de la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT).

Càritas Diocesana de Tarragona

 

25/01/2016

2016/0553

Concretar la col·laboració per a la participació d'aquestes entitats en la realització de determinades activitats formatives incloses al currículum dels Programes de Formació i Inserció (PFI) de la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT).

Bon Preu, S.A.U.

 

25/01/2016

2016/0554

Concretar la col·laboració per a la participació d'aquestes entitats en la realització de determinades activitats formatives incloses al currículum dels Programes de Formació i Inserció (PFI) de la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT).

Anticimex 3D Sanidad Ambiental,S.A.

 

25/01/2016

2016/0555

Establir la col·laboració en relació amb la impartició de mòduls professionals del cicle formatiu de grau mitjà d'Excavacions i sondatges (Operacions de maquinària de construcció) a l'Institut Mollerussa, per al curs 2016-2017.

Gremi d'Àrids de Catalunya

30175,48 EUR

29/07/2016

2016/0556

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament de Terrassa

391632 EUR

03/10/2016

2016/0557

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aprenents i programa IES-L).

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

 

01/09/2016

2016/0558

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Arrel).

Ajuntament d'Aiguafreda

 

31/07/2016

2016/0559

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Connect).

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

 

01/09/2016

2016/0560

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Guardiola).

Ajuntament de Corçà

 

30/06/2016

2016/0561

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Rumb).

Ajuntament de Garriguella

 

07/10/2016

2016/0562

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Rumb).

Ajuntament de Portbou

 

06/07/2016

2016/0563

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars.

Ajuntament de Llançà

 

05/07/2016

2016/0564

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Rumb).

Ajuntament de Vilajuïga

 

06/07/2016

2016/0565

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula Empresa).

Ajuntament de Bordils

 

08/07/2016

2016/0566

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Un tast d'oficis).

Ajuntament de Batea

 

31/08/2016

2016/0567

Incorporar a la universitat, amb dedicació a temps parcial, professorat de cossos docents de la Generalitat de Catalunya.

Universitat Pompeu Fabra

32512,68 EUR

01/09/2016

2016/0568

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Ginestar

 

06/10/2016

2016/0569

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Garcia

 

06/10/2016

2016/0570

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament de Vic

382080 EUR

20/09/2016

2016/0571

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Vila-Seca

85500 EUR

15/07/2016

2016/0572

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Tarragona

68400 EUR

15/07/2016

2016/0573

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Palafrugell

41800 EUR

15/07/2016

2016/0574

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Consell Comarcal de la Selva

60800 EUR

15/07/2016

2016/0575

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Valls - Vallsgenera

79800 EUR

15/07/2016

2016/0576

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

 

15/07/2016

2016/0577

Establir el reconeixement acadèmic de la formació federativa en l'àmbit del busseig.

Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques

 

13/10/2016

2016/0578

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Salou

79800 EUR

15/07/2016

2016/0579

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatiu de grau superior de Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a  l'institut Illa dels Banyols, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Gas Natural Distribución SDG,SA

 

17/10/2016

2016/0581

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Bages

 

10/10/2016

2016/0582

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Obrim Camins).

Ajuntament de Castelló d´Empúries

 

09/08/2016

2016/0583

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Agudes).

Ajuntament d'Arbúcies

 

30/06/2016

2016/0584

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Dafne).

Ajuntament de Lloret de Mar

 

13/06/2016

2016/0585

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars.

Ajuntament de Maçanet de la Selva

 

11/07/2016

2016/0586

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Dafne).

Ajuntament de Lloret de Mar

 

09/06/2016

2016/0587

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Dafne).

Ajuntament de Lloret de Mar

 

08/06/2016

2016/0588

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Riera).

Ajuntament d'Arenys de Munt

 

29/06/2016

2016/0589

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula Oberta).

Ajuntament d'Argentona

 

12/08/2016

2016/0590

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Ocupa't).

Ajuntament de Begues

 

26/07/2016

2016/0591

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Això Sí).

Ajuntament de Bellcaire d'Empordà

 

29/08/2016

2016/0592

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Àlfil).

Ajuntament de Caldes de Montbui

 

29/06/2016

2016/0593

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Tu hi ets).

Ajuntament d'Esparreguera

 

29/09/2016

2016/0594

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Oita).

Ajuntament de Gironella

 

31/07/2016

2016/0595

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Passarel·les).

Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta

 

29/06/2016

2016/0596

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Això Sí).

Ajuntament d'Albons

 

29/08/2016

2016/0597

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Estada a l'Empresa).

Ajuntament de Calonge

 

19/07/2016

2016/0598

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Això Sí).

Ajuntament de la Tallada d'Empordà

 

29/08/2016

2016/0599

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Això Sí).

Ajuntament de Rupià

 

29/08/2016

2016/0600

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (La Galaieta).

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

 

29/06/2016

2016/0601

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Riera).

Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta

 

29/06/2016

2016/0602

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Diversificació curricular).

Ajuntament de Súria

 

31/07/2016

2016/0603

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Això Sí).

Ajuntament d'Ultramort

 

29/08/2016

2016/0604

Establir la col·laboració en relació a la formació permanent dels professionals docents no universitaris de formació professional durant l'any 2016.

Universitat Autònoma de Barcelona

16000 EUR

23/06/2016

2016/0605

Establir la col·laboració en relació a la formació permanent dels professionals docents no universitaris de formació professional durant l'any 2016.

Universitat de Barcelona

20000 EUR

23/06/2016

2016/0606

Establir la col·laboració en relació a la formació permanent dels professionals docents no universitaris de formació professional durant l'any 2016.

Universitat de Girona

16000 EUR

23/06/2016

2016/0607

Establir la col·laboració en relació a la formació permanent dels professionals docents no universitaris de formació professional durant l'any 2016.

Universitat de Lleida

16000 EUR

23/06/2016

2016/0608

Establir la col·laboració en relació a la formació permanent dels professionals docents no universitaris de formació professional durant l'any 2016.

Universitat Politècnica de Catalunya

16000 EUR

23/06/2016

2016/0609

Establir la col·laboració en relació a la formació permanent dels professionals docents no universitaris de formació professional durant l'any 2016.

Universitat Rovira i Virgili

16000 EUR

23/06/2016

2016/0610

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Arrel).

Ajuntament de Centelles

 

31/07/2016

2016/0611

Establir el marc de col·laboració relatiu  a la transferència tecnològica i de coneixements.

Fundació Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya

 

18/10/2016

2016/0612

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Vinebre

 

17/10/2016

2016/0613

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa.

Ajuntament de Manlleu

 

19/10/2016

2016/0614

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Paüls

 

17/10/2016

2016/0615

Concedir una subvenció directa per a les despeses corresponents al personal tècnic per al muntatge i el servei de funcions de l'espectacle 'La petita flauta màgica' dins del cicle 'El petit Liceu'.

Fundació del Gran Teatre del Liceu de Barcelona

4000 EUR

29/07/2016

2016/0616

Col·laboració per al desenvolupament dels ensenyaments esportius d'esports d'hivern.

Federació Catalana d'Esports d'Hivern

 

21/10/2016

2016/0617

Establir el procediment per al reconeixement acadèmic de formació impartida per la Federació Catalana d'Esports d'Hivern.

Federació Catalana d'Esports d'Hivern

 

21/10/2016

2016/0618

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Preixens

 

20/10/2016

2016/0619

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Penelles

 

20/10/2016

2016/0620

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Montgai

 

20/10/2016

2016/0621

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de La Torre de Capdella

 

20/10/2016

2016/0622

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Juncosa

 

20/10/2016

2016/0623

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament del Poal

 

20/10/2016

2016/0624

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Coll de Nargó

 

20/10/2016

2016/0625

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Bellmunt d'Urgell

 

20/10/2016

2016/0626

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatius de grau superior, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'Institut Badia del Vallès, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Asociación de Técnicos de Informática - ATI

 

24/10/2016

2016/0627

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatiu de grau mitjà/superior, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Lidl Supermercados SAU

 

25/10/2016

2016/0630

Delegació de competències quant a la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Vallès Occidental

 

30/09/2016

2016/0631

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament d'Algerri

 

25/10/2016

2016/0632

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Benifallet

 

25/10/2016

2016/0633

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Obrint portes).

Ajuntament de Cardona

 

31/07/2016

2016/0634

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Dit i Fet).

Ajuntament de Darnius

 

27/09/2016

2016/0635

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (CERCIS: tastet d'oficis).

Ajuntament de Granollers

 

29/06/2016

2016/0636

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Magraner).

Ajuntament de Granollers

 

29/06/2016

2016/0637

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (GEODA).

Ajuntament del Masnou

 

29/06/2016

2016/0638

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Carril futur).

Ajuntament de Terrassa

 

08/09/2016

2016/0639

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Treballem al barri).

Ajuntament de Terrassa

 

08/09/2016

2016/0640

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Connectem amb el barri).

Ajuntament de Terrassa

 

08/09/2016

2016/0641

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Vincles).

Ajuntament de Terrassa

 

08/09/2016

2016/0642

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula Taller).

Ajuntament de Terrassa

 

08/09/2016

2016/0643

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Horitzó).

Ajuntament de Vilassar de Mar

 

29/06/2016

2016/0644

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Futur).

Ajuntament de Besalú

 

01/09/2016

2016/0645

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Endavant).

Ajuntament del Vendrell

 

03/10/2016

2016/0646

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Som-hi).

Ajuntament de la Canonja

 

23/09/2016

2016/0647

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Acadèmic Laboral).

Ajuntament de Manlleu

 

31/07/2016

2016/0648

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Fem Futur).

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

 

31/07/2016

2016/0649

Impulsar el cicle formatiu de grau mitjà d'Emergències sanitàries, i la qualificació professional del professional del personal treballador, en el sector sanitari.

Servei Andorrà d'Atencio Sanitària

 

26/10/2016

2016/0650

Establir la col·laboració per a les obres obres d'adequació d'espais per a aules dels serveis educatius del municipi.

Ajuntament de Granollers

82244,7 EUR

15/09/2016

2016/0651

Concessió d'una subvenció directa per dur a terme actuacions encaminades a difondre el teatre entre el nens i els joves per mitjà de diversos programes de formació i divulgació teatral desenvolupats al TNC, durant la temporada 2015-2016.

Teatre Nacional de Catalunya

5300 EUR

22/06/2016

2016/0652

Delimitar els criteris d'ús, conservació i manteniment de l'edifici del carrer del Sol núm. 15 de Girona, d'ús compartit.

Departament de Salut

70888,19 EUR

07/06/2016

2016/0653

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

250064,57 EUR

19/10/2016

2016/0654

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Ajuntament de Terrassa

155868,89 EUR

17/10/2016

2016/0655

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Ajuntament d'Amposta

80629,32 EUR

20/10/2016

2016/0656

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

265068 EUR

19/10/2016

2016/0657

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament de Granollers

415512 EUR

05/10/2016

2016/0658

Establir la col·laboració per promoure i desenvolupar el règim d'alternança dins dels ensenyaments de formació professional inicial; i de altra, organitzar actuacions de reconeixement acadèmic i d'aplicació de mesures flexibilitzadores adreçades a col·lectius singulars.

Seat, SA

 

31/10/2016

2016/0659

Finalitzar la col·laboració per al desenvolupament d'accions de millora de la qualitat en la Formació Professional a Catalunya.

Bankia, SA, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

31/10/2016

2016/0661

Establir la col·laboració per a impartir, entre altres, els cicles formatius dels ensenyaments professionals d'Arts Plàstiques i Disseny de la família professional d'art floral.

Fundació Privada Escola d'Art Floral de Catalunya

30400 EUR

28/09/2016

2016/0662

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Arrendadora d'equipaments, SL

 

07/11/2016

2016/0663

Establir la col·laboració per contribuir a la millora de la qualificació professional del personal vinculat a l'empresa, mitjançant el desenvolupament de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions de reconeixement acadèmic.

Global Habitatge i Construcció, SL

 

07/11/2016

2016/0664

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Pedalant cap al futur).

Ajuntament de Campdevànol

 

06/06/2016

2016/0665

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Acada).

Ajuntament de La Garriga

 

29/06/2016

2016/0666

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (UMA).

Ajuntament de la Llagosta

 

29/06/2016

2016/0667

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (La Pilona).

Ajuntament de Malgrat de Mar

 

29/06/2016

2016/0668

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (La Pilona).

Ajuntament de Santa Susanna

 

29/06/2016

2016/0669

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aprenents).

Ajuntament de Sant Vicens dels Horts

 

07/10/2016

2016/0670

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Pont: currículum obert).

Ajuntament de Tona

 

13/10/2016

2016/0671

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Arrel).

Ajuntament de Balenyà

 

31/07/2016

2016/0672

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (F@rmat).

Ajuntament de Figueres

 

13/06/2016

2016/0673

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Endavant).

Ajuntament de Figueres

 

04/07/2016

2016/0674

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Projecte singular).

Ajuntament de la Sénia

 

30/09/2016

2016/0675

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Licano).

Ajuntament de Lliçà d'Amunt

 

29/06/2016

2016/0676

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula Oberta CIM).

Ajuntament de Montornès del Vallès

 

29/06/2016

2016/0677

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Can Jaume).

Ajuntament de Montornès del Vallès

 

29/06/2016

2016/0678

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Terramar).

Ajuntament de Premià de Dalt

 

29/06/2016

2016/0679

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Descobrint els oficis).

Ajuntament de Rasquera

 

31/08/2016

2016/0680

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Ametista).

Ajuntament de Sant Celoni

 

29/06/2016

2016/0681

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (VIP Graèlsia).

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltegrà

 

31/07/2016

2016/0682

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament d'Amposta

3000 EUR

09/08/2016

2016/0683

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltegrà

3000 EUR

08/08/2016

2016/0684

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Santa Oliva

3000 EUR

10/08/2016

2016/0685

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Girona

14400 EUR

19/08/2016

2016/0686

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament d'Olot

5000 EUR

11/08/2016

2016/0687

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Deltebre

3000 EUR

18/08/2016

2016/0688

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Tàrrega

3000 EUR

22/08/2016

2016/0689

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Palafrugell

13200 EUR

25/08/2016

2016/0690

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Torredembarra

3000 EUR

26/08/2016

2016/0691

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Piera

3000 EUR

29/08/2016

2016/0692

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Figueres

19900 EUR

29/08/2016

2016/0694

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Calaf

3000 EUR

03/08/2016

2016/0695

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Lleida

26800 EUR

05/08/2016

2016/0696

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Gelida

3000 EUR

03/08/2016

2016/0697

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Castelldefels

5000 EUR

04/08/2016

2016/0698

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de les Borges Blanques

3000 EUR

09/08/2016

2016/0699

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de l'Espluga de Francolí

3000 EUR

09/08/2016

2016/0700

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Capellades

3000 EUR

10/08/2016

2016/0701

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Guissona

3000 EUR

09/08/2016

2016/0702

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Valls

8400 EUR

16/08/2016

2016/0703

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Mollerussa

6400 EUR

18/08/2016

2016/0704

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Vila-seca

6400 EUR

30/08/2016

2016/0705

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Mollet del Vallès

8400 EUR

12/09/2016

2016/0706

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Montcada i Reixac

8100 EUR

21/09/2016

2016/0707

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Viladecans

8400 EUR

21/09/2016

2016/0708

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de l'Ametlla de Mar

3000 EUR

28/07/2016

2016/0709

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament d'Ulldecona

3000 EUR

07/09/2016

2016/0710

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Tortosa

6400 EUR

08/09/2016

2016/0711

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Cervera

3000 EUR

06/09/2016

2016/0712

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament d'Alcanar

3000 EUR

01/09/2016

2016/0713

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sant Adrià del Besòs

6800 EUR

01/09/2016

2016/0714

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sant Feliu de Codines

3000 EUR

29/08/2016

2016/0715

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Granollers

11800 EUR

29/09/2016

2016/0716

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

5000 EUR

23/09/2016

2016/0717

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Castelló d'Empúries

3000 EUR

27/09/2016

2016/0718

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Lloret de Mar

8400 EUR

21/09/2016

2016/0719

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament del Prat de Llobregat

13500 EUR

16/09/2016

2016/0720

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Martorell

11800 EUR

14/09/2016

2016/0721

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Manlleu

6800 EUR

15/09/2016

2016/0722

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Reus

28000 EUR

02/11/2016

2016/0723

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Roda de Ter

3000 EUR

01/08/2016

2016/0724

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Lloret de Mar

34200 EUR

15/07/2016

2016/0725

Establir la col·laboració per a l'execució de les obres d'adequació i millora dels serveis higiènics de l'Escola Onze de Setembre, del Masroig.

Ajuntament del Masroig

6406,9 EUR

01/09/2016

2016/0726

Establir la col·laboració per desenvolupar el Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Roses

 

18/10/2016

2016/0727

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament de Badalona

429840 EUR

28/10/2016

2016/0728

Establir la col·laboració per desenvolupar el Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Gavà

 

21/09/2016

2016/0729

Establir la col·laboració per desenvolupar el Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament d'Olesa de Montserrat

 

04/10/2016

2016/0730

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament de Barcelona

1241760 EUR

26/10/2016

2016/0731

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Diputació de Tarragona

1053108 EUR

21/10/2016

2016/0732

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament de Lleida

425064 EUR

20/10/2016

2016/0733

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament d'Igualada

284172 EUR

26/10/2016

2016/0734

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Santa Margarida de Montbui

3400 EUR

06/10/2016

2016/0735

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Constantí

5100 EUR

04/10/2016

2016/0737

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Badia del Vallès

6800 EUR

03/10/2016

2016/0738

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Manresa

18000 EUR

03/10/2016

2016/0739

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Barberà del Vallès

3000 EUR

12/09/2016

2016/0740

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Premià de Dalt

3000 EUR

06/10/2016

2016/0741

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Mataró

19900 EUR

01/09/2016

2016/0742

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Salt

18000 EUR

06/10/2016

2016/0743

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau mitjà de Fabricació i ennobliment de productes tèxtils, i el cicle formatiu de grau superior de Disseny tècnic en tèxtil i pell, en règim de formació en alternança i amb formació dual, per tal de formar persones tècnicament qualificades en el camp professional del tèxtil, i respondre a les necessitats de personal qualificat.

Universitat Politècnica de Catalunya, Confederación de la Industria Téxtil (TEXFOR)

9204,8 EUR

15/09/2016

2016/0744

Establir la col·laboració en relació a la impartició del Cicle Formatiu de Formació Professional de Grau Mitjà de Cures Auxiliars d'Infermeria, a l'Institut Berenguer IV, d'Amposta.

Hospital Comarcal d'Amposta

12298,63 EUR

15/09/2016

2016/0745

Establir la col·laboració per tal d'impartir els cicles formatius de grau mitjà de Cures Auxiliars d`Infermeria i d'Atenció a persones en situació de dependència a l'Institut Priorat, de Falset, durant el curs 2015-2017.

Gestió Comarcal Hospitalària, SA, GECOHSA

7952,31 EUR

27/09/2016

2016/0746

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Cubells

 

08/11/2016

2016/0747

Creació llar d'infants de titularitat municipal (sense subvenció).

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

 

10/11/2016

2016/0748

Establir el marc regulador dels convenis de col·laboració per a la formació en centres de treball, dins dels ensenyaments secundaris postobligatoris o programes formatius organitzats pel Departament d'Ensenyament, la qual es podrà dur a terme als centres de treball de les empreses associades o dependències de l'Institut de Cultura de Barcelona, que tindran, a tots els efectes, la consideració d'entitats col·laboradores.

Institut de Cultura de Barcelona

 

14/11/2016

2016/0749

Assessorament i avaluació del disseny del sistema de la garantia interna de qualitat (SGIQ) dels ensenyaments artístics superiors (programa AUDIT-EAS) durant l'any 2016.

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

43000 EUR

26/09/2016

2016/0750

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Connecta´t).

Ajuntament d'Abrera

 

01/09/2016

2016/0751

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (PAD).

Ajuntament de Canovelles

 

29/06/2016

2016/0752

Addenda per afegir un centre al conveni que estableix la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Passarel·les).

Ajuntament de Canet de Mar

 

29/07/2016

2016/0753

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Mans).

Ajuntament de La Cellera de Ter

 

28/09/2016

2016/0754

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Futur).

Ajuntament de la Roca del Vallès

 

29/09/2016

2016/0755

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Anem per feina).

Ajuntament de Martorell

 

01/09/2016

2016/0756

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Institut La Serra).

Ajuntament de Sabadell

 

26/09/2016

2016/0757

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Diversificació Curricular).

Ajuntament de Sabadell

 

26/09/2016

2016/0758

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Inicia´t).

Ajuntament de Sabadell

 

26/09/2016

2016/0759

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula Oberta).

Ajuntament de Sabadell

 

26/09/2016

2016/0760

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Impuls).

Ajuntament de Santpedor

 

28/09/2016

2016/0761

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Eina).

Ajuntament de Sils

 

06/10/2016

2016/0763

Establir la col·laboració per promocionar, impulsar i desenvolupar, en un entorn laboral, els cicles formatius de grau mitjà de Jardineria i floristeria i de Producció agroecològica, a l'Institut de Castellar, de Castellar del Vallès, durant el curs 2016-2017.

Tres Turons SCP, Gremi de Jardineria de Catalunya, Associació d'Agricultors Viveristes de Barcelona, Ajuntament de Castellar del Vallès

35347,48 EUR

28/07/2016

2016/0764

Establir la col·laboració per a impartir, en entorn laboral, els cicles formatius de grau mitjà de Cuina i gastronomia i Serveis en restauració, i el cicle formatiu de grau superior de Direcció de cuina, a l'Institut Cavall Bernat, de Terrassa, per al curs 2016-2017.

Foment de Terrassa SA, Ajuntament de Terrassa, Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca

67160,22 EUR

15/09/2016

2016/0765

Regular la col·laboració en el desenvolupament de la Càtedra Educació i Adolescència "Abel Martínez" de la Universitat de Lleida.

Universitat de Lleida

30000 EUR

15/12/2016

2016/0766

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball amb l'objectiu de proporcionar competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT d'Anoia Sud/Piera.

Montserrat Farrés Moliné

3600 EUR

25/10/2016

2016/0767

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball amb l'objectiu de proporcionar competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT de CC La Garrotxa/Olot.

Industrial Agustí 1876,S.L.

1500 EUR

25/10/2016

2016/0768

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball amb l'objectiu de proporcionar competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT de Terrassa.

ISS Activa Educacional SL

17500 EUR

25/10/2016

2016/0769

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball amb l'objectiu de proporcionar competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT de Molins de Rei.

Serunión,S.A.

3850 EUR

25/10/2016

2016/0770

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball amb l'objectiu de proporcionar competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT de Terrassa.

Gremi de la Fusta

16650 EUR

25/10/2016

2016/0771

Finançar i realitzar el seguiment conjunt de les actuacions subvencionades a centres educatius i establiments que es realitzin, d'acord amb la corresponent convocatòria de subvencions.

Departament d'Empresa i Ocupació - SOC

4100000 EUR

09/11/2016

2016/0772

Establir la col·laboració per impartir part dels cicles formatius de grau mitjà de cuina i gastronomia i de serveis de restauració de l'Institut Martí i Dot, de Sant Feliu de Llobregat, en les instal·lacions de l'edifici del Palau Falguera, aula taller, de l'esmentat Ajuntament, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

12658,5 EUR

15/09/2016

2016/0773

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament de Manresa

394020 EUR

28/10/2016

2016/0774

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Ajuntament de La Garriga

179150,4 EUR

26/10/2016

2016/0775

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament de Sabadell

429840 EUR

28/10/2016

2016/0776

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Ajuntament de Manresa

116706,18 EUR

28/10/2016

2016/0777

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament d'Olot

30400 EUR

15/07/2016

2016/0778

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Ajuntament d'Igualada

148820,83 EUR

28/10/2016

2016/0779

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

122992,33 EUR

27/10/2016

2016/0780

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Organisme Autònom Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona

429840 EUR

27/10/2016

2016/0781

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny impartit en l'Escola d'Art de Reus i Tarragona de la Corporació Local, per al curs escolar 2014-2015 i subvenció del cicle formatiu d'Arts aplicades al mur del curs 2013-2014 a l'Escola d'Art de Tarragona.

Diputació de Tarragona

350762,69 EUR

21/10/2016

2016/0782


Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Ajuntament de Sabadell

220434,29 EUR

28/10/2016

2016/0783

Dur a terme el Pla experimental del primer cicle d'educació infantil en escoles rurals, previst a l'Ordre ENS/273/2015, de 25 d'agost, per garantir el servei del primer cicle de l'educació infantil per a les famílies que el necessiten i evitar el trasllat dels fills a altres municipis o el trasllat de tota l'escolarització fora del poble.

Ajuntament de Bot

 

16/11/2016

2016/0784

Establir la col·laboració per a impartir el cicle de gestió administrativa orientat al turisme, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut els Alfacs, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Associació Estació Nàutica Sant Carles de la Ràpita

 

21/11/2016

2016/0785

Supressió llars d'infants de titularitat municipal

Ajuntament d'Olot

 

16/11/2016

2016/0786

Establir el marc regulador de col·laboració per a la formació en centres de treball, dins dels ensenyaments secundaris postobligatoris o programes formatius organitzats pel Departament d'Ensenyament, la qual es podrà dur a terme als centres de treball de les empreses associades o dependències de l'entitat, que tindran, a tots els efectes, la consideració d'entitats col·laboradores.

Parc Sanitari Sant Joan de Déu

 

22/11/2016

2016/0788

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

3000 EUR

13/10/2016

2016/0789

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sant Pere de Ribes

3000 EUR

19/10/2016

2016/0790

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sant Celoni

3000 EUR

19/10/2016

2016/0791

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Banyoles

5000 EUR

18/10/2016

2016/0792

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

19900 EUR

28/10/2016

2016/0793

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Salou

3000 EUR

07/10/2016

2016/0794

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Solsona

3000 EUR

18/10/2016

2016/0795

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Canovelles

5100 EUR

13/10/2016

2016/0796

Delegació de competències de la gestió del servei escolar de transport i del servei escolar de menjador.

Consell Comarcal del Segrià

 

21/11/2016

2016/0797

Establir la col·laboració per dur a terme actuacions en relació amb l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials  derivades de discapacitat motriu amb necessitat d'utilitzar sistemes augmentatius de comunicació.

Universitat de Barcelona

83460,42 EUR

01/09/2016

2016/0798

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/ o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Ajuntament de Lleida

179818,11 EUR

28/10/2016

2016/0800

Establir la col·laboració per tal de realitzar els cicles formatius de grau mitjà de cuina i gastronomia i de Serveis en restauració, i el cicle formatiu de grau superior de Gestió d'allotjaments turístics que s'imparteixen a l'Institut Ramon Coll i Rodés, de Lloret de Mar, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Lloret de Mar, Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar i el Gremi de Bars i Restaurants de Lloret de Mar

6078,51 EUR

15/09/2016

2016/0801

Establir la col·laboració per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, diversos cicles formatius a Instituts de Catalunya.

Bankia, SA

Ingrès - 600000 EUR

03/11/2016

2016/0802

Establir la col·laboració per implantar les convocatòries del DELF en la versió escolar, en centres escolars públics de secundària que pertanyen al Departament d'Ensenyament de Catalunya, per a l'any 2016.

Institut Francès d'Espanya

 

26/10/2016

2016/0803

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball amb l'objectiu de proporcionar competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT de Sant Vicenç dels Horts.

Pastisseria Muñoz Colomer SL

4619 EUR

25/10/2016

2016/0804

Establir la col·laboració en relació a la impartició dels cicles formatius de formació professional de grau mitjà de cures auxiliars d'infermeria i d'atenció a persones en situació de dependència.

Fundació Hospital de Palamós

14753,7 EUR

22/07/2016

2016/0805

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Sant Cristina d'Aro

 

13/07/2016

2016/0806

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Blanes).

Ajuntament de Blanes

 

01/09/2016

2016/0807

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Projecte Escola-Empresa).

Ajuntament de Callús

 

06/10/2016

2016/0808

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Via Futur).

Consell Comarcal del Berguedà

 

05/10/2016

2016/0809

Concedir una subvenció en relació amb l'organització de la XVII Exporecerca Jove, amb la finalitat d'afavorir la recerca entre els joves d'educació secundària i universitària, (12-30 anys) mitjançant una mostra dels seus treballs de recerca a ESO, Batxillerat, Cicles Formatius i Universitat.

MAGMA, Associació per Promoure la Recerca Jove

10800 EUR

26/09/2016

2016/0810

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament d'Igualada

3000 EUR

21/10/2016

2016/0811

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sant Boi de Llobregat

13500 EUR

16/11/2016

2016/0812

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sabadell

13500 EUR

24/10/2016

2016/0813

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Tarragona

24700 EUR

04/11/2016

2016/0814

Concretar la col·laboració per a la realització de part de la formació professional dels programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball amb l'objectiu de proporcionar competències professionals corresponents a un primer nivell de qualificació, als joves de 16 anys o més i com a màxim 21 en l'any d'inici del programa, que participen en el PTT de CC La Garrotxa/Olot.

Camping Caravaning Les Tries Olot 1964, S.L.

17430 EUR

18/11/2016

2016/0815

Establir la col·laboració per a impartir diversos cicles formatiu de grau mitjà/superior, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a varis instituts, per tal de formar persones en diversos camps professionals  i millorar la qualificació professional del sector.

Makana SA, Doskasde SA, Arc de Triomf SL, Sabel de servicios SL, Mikado SL

 

05/12/2016

2016/0816

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Das

 

28/09/2016

2016/0817

Establir la col·laboració per a l'ampliació i reforma de l'escola Gironella d'aquesta localitat.

Ajuntament de Gironella

Ingrès - 420000 EUR

15/11/2016

2016/0818

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/ o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Organisme Municipal d'Educació de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

164294,67 EUR

28/10/2016

2016/0819

Transferència de fons per a una sèrie d'actuacions no contemplades en el conveni inicial.

Consorci d'Educació de Barcelona

2261790,32 EUR

29/11/2016

2016/0820

Subvencions per al sosteniment del funcionament dels conservatoris de grau professional de música de titularitat de les corporacions locals per al curs 2014-2015.

Ajuntament de San Cugat del Vallès

226860 EUR

28/10/2016

2016/0821

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

3000 EUR

05/10/2016

2016/0822

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament del Vendrell

6000 EUR

15/11/2016

2016/0823

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de la Seu d'Urgell

3000 EUR

21/11/2016

2016/0824

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

8000 EUR

25/11/2016

2016/0825

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Rubí

12000 EUR

08/11/2016

2016/0826

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

18000 EUR

18/11/2016

2016/0827

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

8500 EUR

24/11/2016

2016/0828

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Èxit).

Ajuntament de Moià

 

31/07/2016

2016/0829

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Oportunitat per acreditar).

Ajuntament de Palafrugell

 

26/09/2016

2016/0830

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Això Sí).

Ajuntament de Parlavà

 

29/08/2016

2016/0831

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Això Sí).

Ajuntament de Verges

 

29/08/2016

2016/0832

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Majors).

Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor

 

22/10/2016

2016/0833

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Conselh Generau d'Aran

 

26/05/2016

2016/0834

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Cardedeu

 

07/10/2016

2016/0835

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Castelldefels

 

10/06/2016

2016/0836

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

 

29/11/2016

2016/0837

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Mataró

 

15/06/2016

2016/0838

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Molins de Rei

 

29/09/2016

2016/0840

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Vic

11500 EUR

29/11/2016

2016/0841

Establir la col·laboració per a la utilització de les instal·lacions de la Cúpula per dur a terme activitats docents de l'alumnat de Batxillerat de la modalitat d'arts, via arts escèniques, música i dansa.

Ajuntament de Canet de Mar, Comediants SA

 

01/12/2016

2016/0842

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (L'Aprenent).

Ajuntament de Palfrugell

 

07/11/2016

2016/0843

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (L'Aprenent).

Ajuntament de Palafrugell

 

07/12/2016

2016/0844

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Fil de quart).

Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos

 

21/11/2016

2016/0845

Afegir el centre Secció d'Institut Sunsi Móra en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Passarel·les).

Ajuntament de Canet de Mar

 

29/07/2016

2016/0846

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (FIO).

Ajuntament d'Ulldecona

 

31/08/2016

2016/0847

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Ítaca).

Ajuntament de Massanes

 

29/09/2016

2016/0848

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (TIL).

Ajuntament de Lleida

 

01/12/2016

2016/0849

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Vàlua).

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

 

12/09/2016

2016/0850

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Punt de Partida).

Ajuntament de Vic

 

26/10/2016

2016/0851

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Aula MAP).

Ajuntament de Vilafranca del Penedès

 

03/11/2016

2016/0852

Concessió d'una subvenció directa per a la realització d'activitats d'Educació musical per al curs 2015-2016.

Consorci de l'Auditori i l'Orquestra

8500 EUR

01/12/2016

2016/0853

Establir la col·laboració per a la impartició del cicle formatiu de grau mitjà de terrisseria.

Associació d'Empresaris Artesans Ceramistes de la Bisbal i Comarca, Ajuntament de la Bisbal de l'Empordà

 

19/12/2016

2016/0854

Realitzar un estudi de la inserció laboral de la primera promoció dels ensenyaments artístics superiors (promoció 2013-2014).

AQU Catalunya

 

17/10/2016

2016/0855

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Palafrugell

 

01/09/2016

2016/0856

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Pineda de Mar

 

22/07/2016

2016/0857

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Reus

 

15/09/2016

2016/0858

Establir la col·laboració per a impartir el cicle formatiu de grau superior d'educació infantil, en règim de formació en alternança i amb formació dual, a l'institut Salvador Seguí, Miquel Tarradell i Ferran Tallada per tal de formar persones en diversos camps professionals i millorar la qualificació professional del sector.

Consorci  d'Educació  de Barcelona, Institut Municipal d'Educació de Barcelona

 

21/12/2016

2016/0859

Establir lo col·laboració per a l'execució d'un programa d'integració sociolaboral de persones amb síndrome de Down, establert en el conveni de 8 de març de  2000, que preveu que persones amb discapacitat psíquica, valorades com a usuàries de centres ocupacionals, puguin desenvolupar les seves activitats en centres de treball propis de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, sense que s'estableixi una vinculació de caràcter laboral, sota la tutela, seguiment i control de la Fundació Catalana Síndrome de Down.

Fundació Catalana Síndrome de Down

2960,64 EUR

28/11/2016

2016/0860

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Oncovallès, Fundació d'ajuda oncològica

 

20/09/2016

2016/0862

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Molins de Rei

 

29/09/2016

2016/0863

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Grup de Muntanya d'Argentona

 

30/09/2016

2016/0864

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament d'Argentona

 

30/09/2016

2016/0865

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Associació Solidança

 

23/09/2016

2016/0866

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Cubelles

 

13/07/2016

2016/0867

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Centre Residencial Ca n'Amell

 

29/09/2016

2016/0868

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Castellbell i el Vilar

 

01/09/2016

2016/0869

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Banc dels Aliments de les Comarques de Girona

 

30/09/2016

2016/0870

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Monistrol de Montserrat

 

01/09/2016

2016/0871

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Fundació Privada La Nostra Llar Santa Anna

 

30/09/2016

2016/0872

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Fundació Residència Bell Repòs

 

12/05/2016

2016/0873

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Esplai Tortosa

 

11/05/2016

2016/0874

Cooperar en el desenvolupament del Programa del Diploma del Batxillerat Internacional en el territori de Lleida per impulsar la creació d'una xarxa de centres públics que imparteixin Batxillerat Internacional amb la finalitat de promoure l'excel·lència educativa de l'alumnat.

Universitat de Lleida

 

01/12/2016

2016/0875

Establir la col·laboració en matèria d'atenció educativa a la diversitat de l'alumnat d'educació secundària obligatòria, a través de projectes singulars (Èxit).

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

 

15/09/2016

2016/0877

Establir la col·laboració per a la realització de diferents activitats d'aprenentatge de la llengua alemanya destinades a professorat no universitari i alumnat de Catalunya.

Goethe-Institut

5900 EUR

04/11/2016

2016/0878

Establir la col·laboració per a la realització d'activitats de foment i difusió de la llengua i la cultura francesa que es detallen a continuació, destinades a professorat no universitari a Catalunya i, si escau, a l'alumnat, durant l'any 2016.

Institut Francès d'Espanya

5100 EUR

04/10/2016

2016/0880

Subvenció per al finançament de les despeses de personal i de funcionament de determinats cicles de formació específica de grau mitjà i/o superior d'arts plàstiques i disseny impartits en escoles d'art de titularitat de les corporacions locals, per al curs escolar 2014-2015.

Ajuntament de Rubí

151714,16 EUR

12/12/2016

2016/0881

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Cardedeu

3000 EUR

25/11/2016

2016/0882

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Badalona

85500 EUR

24/11/2016

2016/0883

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de Badalona

29500 EUR

12/09/2016

2016/0884

Concretar l'import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport al Pla educatiu d'entorn.

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

29500 EUR

07/12/2016

2016/0885

Establir la col·laboració per a prestar serveis d'atenció educativa complementària en unitats d'escolarització compartida, a l'alumnat d'educació secundària obligatòria que presenta problemes de comportament i conductes agressives, absentisme i rebuig escolar, trets d'inadaptació social i risc de marginació, durant el curs 2016-2017.

Ajuntament de Cambrils

68400 EUR

15/07/2016

2016/0887

Establir la col·laboració per a l'ensenyament de la llengua i la cultura xinesa en els centres educatius de Catalunya.

Universitat Autònoma de Barcelona

 

01/07/2016

2016/0890

La realització de l'estudi "La lluita per la catalanització i renovació a l'escola".

Fundació Carulla

20000 EUR

17/10/2016

2016/0891

Transferència de fons en concepte de despeses de funcionament.

Fundació Privada Escola Superior de Música de Catalunya

233524,1 EUR

27/12/2016

2016/0892

Transferència de fons en concepte de despeses de funcionament.

Fundació Privada Escola Superior de Música de Catalunya

9014000 EUR

27/12/2016

2016/0893

Transferència d'un import total de 71.836.353,00 euros, del pressupost vigent l'any 2017.

Consorci d'Educació de Barcelona

71836353 EUR

27/12/2016

2016/0894

Addenda al conveni per a la construcció d'un nou edificper a l'Institut Leonardo da Vinci de Sant Cugat del Vallès.

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

 

15/12/2016

2016/0895

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament d'Altafulla

 

20/07/2016

2016/0896

Establir els termes de la col·laboració per a la incorporació a la Universitat, amb dedicació a temps parcial, de professorat de cossos docents de la Generalitat de Catalunya.

Universitat de Lleida

35495,38 EUR

15/12/2016

2016/0897

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament d'Amposta

 

01/09/2016

2016/0898

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Badalona

 

28/11/2016

2016/0899

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament Calafell

 

29/09/2016

2016/0900

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Consell Comarcal del Berguedà

 

10/10/2016

2016/0901

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO Ajuntament de Cambrils

Ajuntament de Cambrils

 

29/09/2016

2016/0902

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament  de Castell-Platja d'Aro, Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

 

18/10/2016

2016/0903

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament del Prat de Llobregat

 

29/09/2016

2016/0904

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament del Vendrell

 

17/10/2016

2016/0905

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Figueres

 

30/12/2016

2016/0906

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Gavà

 

04/07/2016

2016/0907

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Girona

 

01/09/2016

2016/0908

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS

 

01/09/2016

2016/0909

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Lleida

 

17/06/2016

2016/0910

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Manlleu

 

12/07/2016

2016/0911

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de  Manresa

 

22/07/2016

2016/0912

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Martorell

 

29/09/2016

2016/0913

Articular les relacions i els mecanismes de coordinació entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya.

Departament de Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Departament de Cultura, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya

2200000 EUR

30/12/2016

2016/0915

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de les Borges del Camp

 

28/04/2016

2016/0916

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Riudecanyes

 

29/06/2016

2016/0917

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Riudecols

 

29/06/2016

2016/0918

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Ajuntament de Botarell

 

29/06/2016

2016/0919

Establir la col·laboració en relació al projecte de Servei comunitari.

Fundació Privada Casal dels Avis d'Alforja

 

20/05/2016

2016/0920

Creació de l'Oficina municipal d'escolarització.

Ajuntament de Torelló

 

15/10/2016

2016/0921

Creació de l'Oficina municipal d'escolarització.

Ajuntament de Balaguer

 

23/03/2016

2016/0930

Subvenció a fi de col·laborar en el desenvolupament del projecte "Promoció Escolar del Poble Gitano" promogut pel Departament d'Ensenyament per al curs 2016-2017.

Fundació Privada Pere Closa per a la formació i promoció dels gitanos a Catalunya

75000 EUR

29/12/2016

2016/0934

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO.

Ajuntament de Mollerussa, Ajuntament de Tàrrega

 

11/07/2016

2016/0935

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO.

Ajuntament de Montcada i Reixac

 

11/07/2016

2016/0936

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO.

Ajuntament de Montornès del Vallès

 

08/09/2016

2016/0937

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO.

Ajuntament de Mont-roig del Camp

 

30/12/2016

2016/0938

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO.

Ajuntament de Palamós, Ajuntament de Palafrugell

 

14/11/2016

2016/0939

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO.

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

 

07/11/2016

2016/0940

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO.

Ajuntament de Rubí

 

03/11/2016

2016/0941

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO.

Ajuntament de Sabadell

 

17/10/2016

2016/0942

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da  en ESO.

Ajuntament de Salt

 

29/09/2016

2016/0943

Realització de programes de formació i inserció en la modalitat de Pla de Transició al Treball (PTT) per a joves que han finalitzat l'ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en ESO.

Ajuntament de Salou

 

22/07/2016

2016/0946

Modificar el termini de vigència del conveni de col·laboració de 15 d'abril de 2015, que estableix les condicions de col·laboració per ampliar els tallers dels cicles formatius i la construcció d'una escola d'1 línia en aquesta localitat.

Ajuntament de Sant Celoni

 

23/12/2016

Amunt