Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 14/03/2017

  • Número del document ENS/0546/2017

  • Número de control 17076040

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17076040-2017

Dades del DOGC
  • Número 7333

  • Data 21/03/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/546/2017, de 14 de març, per la qual es dona publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2016-2017, duen a terme formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial.


Mitjançant la Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, (DOGC núm. 6155, de 22.6.2012), s'ha organitzat la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial.

D'acord amb la resolució esmentada s'han concretat, en el curs acadèmic 2016-2017, diverses col·laboracions entre centres educatius i empreses per a dur a terme formació en alternança.

Per tant, i per tal de difondre els centres que imparteixen aquest tipus d'oferta,

 

Resolc:

 

-1 Donar publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2016-2017, duen a terme formació en alternança simple o dual i formació en alternança en entorn laboral en els ensenyaments de formació professional inicial, i dels centres que se n'han desvinculat.

 

-2 La relació actualitzada dels centres que duen a terme formació en alternança es pot consultar, des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, a les adreces:

http://educacio.gencat.cat/portaldecentre i http://educacio.gencat.cat/gestiocentre.

 

Barcelona, 14 de març de 2017

 

Melcior Arcarons i Rua

Director general de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial

 

Amunt