Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 21/11/2016

  • Número del document PRE/2632/2016

  • Número de control 16328026

  • Organisme emissor Departament de la Presidència

    CVE CVE-DOGC-A-16328026-2016

Dades del DOGC
  • Número 7255

  • Data 25/11/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ PRE/2632/2016, de 21 de novembre, de convocatòria del XIX Premi Blanquerna.


Atès el que estableix l'Acord del Govern de la Generalitat de 8 d'octubre de 1993, de creació del Premi Blanquerna, per tal de reconèixer i regraciar la tasca de les persones o entitats que s'hagin distingit per la contribució, en l'àmbit de la seva activitat, al desenvolupament, la promoció, el coneixement o la projecció de Catalunya, i atès que el Premi Blanquerna l'ha d'atorgar anualment la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva delegació a Madrid,

 

Resolc:

 

Obrir la convocatòria per a la concessió del XIX Premi Blanquerna, d'acord amb les bases que es publiquen a l'annex d'aquesta Resolució.

 

Barcelona, 21 de novembre de 2016

 

Joaquim Nin Borreda

Secretari general

 

 

Annex

Bases

 

1. La Generalitat de Catalunya, a través de la seva Delegació a Madrid, atorga anualment el Premi Blanquerna.

 

2. S'estableixen les categories següents: Premi Blanquerna a una personalitat; Premi Blanquerna a una institució, empresa o entitat.

En el context dels Premis Blanquerna, es podrà atorgar també el premi “Amistat”, a una persona, menor de 30 anys, que s'hagi significat per alguna iniciativa d'intercanvi i diàleg.

 

3. Es poden presentar per a les candidatures al Premi Blanquerna aquelles persones o entitats que hagin contribuït, en l'àmbit estatal, al desenvolupament, la promoció, el coneixement o la projecció de Catalunya i a la millor entesa i diàleg entre la societat catalana i la societat espanyola.

 

4. Les persones físiques i les institucions culturals, econòmiques o socials, així com els membres del jurat podran proposar candidats a partir de la convocatòria dels Premis.

 

5. Les candidatures als Premis Blanquerna hauran de presentar-se abans del 31 de desembre del 2016, a la seu de la Delegació del Govern a Madrid, carrer Alcalá, núm. 44, i hauran d'incloure un currículum de la persona o l'entitat candidata.

 

6. El jurat està format per:

- Presidenta: Hble. Sra. Neus Munté, consellera de la Presidència

- Vicepresident: Hble. Sr. Ferran Mascarell, delegat del Govern a Madrid

- Vocals:

· Sra. Anna Bosch, periodista

· Sr. Jordi Bosch, president d'Endemol España

· Sr. Carles Casajuana, exambaixador

· Sr. Iñaki Gabilondo, periodista

· Sr. Miquel Gamisans, secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació

· Sr. Juan Miguel Hernández, president del Círculo de Bellas Artes

· Sr. Joaquim Nin, secretari general de la Presidència

· Sra. Vicky Peña, actriu

· Sr. Jordi Vilajoana, secretari de Difusió i Atenció Ciutadana

· Sra. Núria Vilanova, presidenta d'Atrevia

- Secretari: Sr. Juan Felipe Vicario, secretari de la Delegació, en exercici del seu càrrec, amb veu i sense vot

 

7. El Premi Blanquerna es lliurarà a les persones o entitats guanyadores en un acte que tindrà lloc a Madrid i que presidirà el Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya.

 

8. El Premi Blanquerna és indivisible i no es pot atorgar a títol pòstum.

 

9. El jurat rebrà la informació pertinent sobre les candidatures proposades. Elaborarà una llista d'aquelles que s'ajustin a les bases, amb els currículums respectius.

Cada membre del jurat seleccionarà un candidat de cada categoria. Els candidats seleccionats de cada categoria que obtinguin més vots seran els candidats definitius als premis. El més votat d'aquests quedarà automàticament nomenat Premi Blanquerna de l'any. En cas d'empat entre els candidats, es farà entre ells una nova votació. Si l'empat continua, el president/a del jurat el resoldrà amb el seu vot de qualitat. Els membres del jurat que no puguin assistir a la reunió poden delegar el seu vot en un altre membre del jurat o enviar-lo per fax o per correu.

El jurat es reunirà tantes vegades com ho consideri convenient.

 

10. El jurat resoldrà tots els aspectes que no prevegin aquestes bases.

 

Amunt