Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Ordre

  • Data del document 26/07/2016

  • Número del document ENS/0203/2016

  • Número de control 16210049

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-16210049-2016

Dades del DOGC
  • Número 7174

  • Data 01/08/2016

  • Secció DISPOSICIONS

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ORDRE ENS/203/2016, de 26 de juliol, de modificació de l'Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament.


Mitjançant l'Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny (DOGC núm. 6159, de 28.6.2012), es varen crear els preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament.

Mitjançant la Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, es va modificar la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior. La modificació va consistir en la substitució de la denominació de curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior per a nova denominació de curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.

Atès que la modificació de la Resolució (DOGC núm. 7154, de 4.7.2016) afecta a l'ordre que en va crear el preu públic, cal actualitzar-la amb la nova denominació.

Per tant, a proposta de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial,


Ordeno:


Article únic

Es modifica l'Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, en el sentit que totes les referències relatives al curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior s'han d'entendre referides al curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior.


Barcelona, 26 de juliol de 2016


Mertitxell Ruiz Isern

Consellera d'Ensenyament


Amunt