Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 15/10/2015

  • Número de control 15306024

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-15306024-2015

Dades del DOGC
  • Número 6990

  • Data 04/11/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6905, de 3.7.2015).


Havent observat errades a l'annex 1 de l'esmentada Resolució, tramesa al DOGC i publicada al núm. 6905, de 3.7.2015, se’n detallen les correccions oportunes:


A l'annex 1, a la primera columna, on diu:


Cambridge English Language Assessment – ESOL Examinations

IDP IELTS Australia

University of Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments)

PET – Pass or Pass with Merit

BEC Preliminary (Business English Certificate)

FCE (First Certificate in English)

BEC Vantage (Business English Certificate)

CAE (Certificate in Advanced English)

BEC Higher (Business English Certificate)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

IELTS de 4 a 5 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 7 a 8 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 8,5 a 9 punts (International English Language Testing System)

 

 

Certificate of Competency in English (ECCE)

 

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

 

 

Ha de dir:

 

Cambridge English Language Assessment – ESOL Examinations

PET – Pass or Pass with Merit

BEC Preliminary (Business English Certificate)

FCE (First Certificate in English)

BEC Vantage (Business English

Certificate)

CAE (Certificate in Advanced English)

BEC Higher (Business English

Certificate)

CPE (Certificate of Proficiency in

English)

 

Cambridge English Language Assessment – ESOL Examinations

IDP IELTS Austràlia

British Council

IELTS de 4 a 5 punts

(International English Language Testing System)

IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing System)

IELTS de 7 a 8 punts (International

English Language Testing System)

IELTS de  8,5 a 9 punts (International

English Language Testing System)

University of Michigan (Cambridge Michigan  Language Assessment)

 

Certificate of Competency in English (ECCE)

 

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

 

 

A l'annex 1, a la quarta columna, on diu:

 

British Council

APTIS B1

APTIS B2

APTIS C1

         

 

Ha de dir:

 

British Council

APTIS B1

APTIS B2

APTIS C

         

 

 

Barcelona, 15 d'octubre de 2015

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

Amunt