Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 30/06/2015

  • Número del document 152/2015

  • Número de control 15181108

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Ocupació

    CVE CVE-DOGC-A-15181108-2015

Dades del DOGC
  • Número 6904

  • Data 02/07/2015

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 152/2015, de 30 de juny, de concessió dels guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2015.


El Decret 147/2008, de 22 de juliol, regula els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià, amb la finalitat de reconèixer especials mereixements, qualitats, circumstàncies singulars o serveis prestats de persones físiques o jurídiques, en l’àmbit del treball.

L’article 3.1 del Decret 147/2008, de 22 de juliol, estableix com a destinatàries de la Medalla al treball President Macià aquelles persones que hagin destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals, dins del món del treball. L’apartat 3.2 estableix com a destinatàries de la Placa al treball President Macià les empreses o organitzacions que hagin destacat en alguna de les categories de seguretat i salut en el treball; igualtat d’oportunitats en el treball i conciliació de la vida personal, laboral i familiar; responsabilitat social empresarial; foment de la creació d’empreses i de l’ocupació de qualitat.

Vista la Resolució EMO/930/2015, de 28 d'abril, per la qual es convoquen per a l'any 2015 els guardons Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià;

Vista la proposta de data 19 de juny efectuada pel jurat per a la concessió de la Medalla al treball President Macià i Placa al treball President Macià 2015, nomenat per la Resolució EMO/1264/2015, de 4 de juny;

D’acord amb el que disposa l’article 32.c) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i el Govern, que estableix que les decisions del Govern consistents en concessions d’honors i distincions han d’adoptar la forma de Decret;

Per tot això, a proposta del conseller d’Empresa i Ocupació, i d’acord amb el Govern,

 

Decreto: 

 

Article 1

Atorgar la Medalla al treball President Macià 2015 a les persones següents:

Sr. Josep Antoni Barceló Gazulla

Sr. Magí Borrell Portabella

Sr. Josep Maria Bravo Fornells

Sr. Josep Daroca Roig

Sra. Eva Domènec Elizalde

Sra. Fina Garcia Garcia

Sr. Blai Lamolla Franco

Sr. Joan Martorell Busquets

Sr. José Luís Mora Bertomeu

Sr. Antoni Peñarroya Trench

Sr. Josep Piñot Busquet

Sra. Lolita Rexach Surós

Sra. Paquita Rexach Surós

Sra. Isabel Ruiz Llamas

Sr. Pere Sureda Huix

Sr. Juan Antonio Tuà Molinos

 

Article 2

Atorgar la Placa al treball President Macià 2015 a les entitats següents:

Casa Riera Ordeix, en la categoria de Foment de la creació d’empreses d’ocupació de qualitat.

Fundació Joia, en la categoria de Foment de la creació d’empreses d’ocupació de qualitat.

Fundació Institut Guttmann, en la categoria de Responsabilitat Social Empresarial.

Laboratorios Hartmann SA, en la categoria de Responsabilitat Social Empresarial.

Institut Industrial de Terrassa, en la categoria de Responsabilitat Social Empresarial.

 

Barcelona, 30 de juny de 2015

 

Artur Mas i Gavarró

President de la Generalitat de Catalunya

 

Felip Puig i Godes

Conseller d’Empresa i Ocupació

 

Amunt