Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 23/07/2014

  • Número del document ENS/1790/2014

  • Número de control 14209023

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14209023-2014

Dades del DOGC
  • Número 6675

  • Data 30/07/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1790/2014, de 23 de juliol, de modificació de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial, per incorporar la matèria optativa de llengua i cultura occitanes.


L’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix, en el seu article 6.5, que la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, és la llengua pròpia d’aquest territori i és oficial a Catalunya, i en l’article 50, que els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar l’ús, la difusió i el coneixement i que aquests principis també s’han d’aplicar respecte a l’aranès.

Així mateix, la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, en el seu article 13.2 estableix que s’ha de garantir que l’ordenació curricular de l’educació primària i secundària a Catalunya inclogui el coneixement de la realitat lingüística, històrica i cultural de l’Aran, i la seva connexió amb la llengua, la història i la cultura occitanes.

La Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, relativa a les matèries d'educació secundària obligatòria i batxillerat dels centres educatius que es poden cursar en la modalitat d'educació no presencial, estableix la possibilitat de cursar a través de l’educació a distància algunes matèries de modalitat i optatives de batxillerat, especificades en el seu annex.

D’acord amb això,

 

Resolc:

 

Modificar l’apartat de matèries optatives de l’annex de la Resolució ENS/1432/2013, de 27 de juny, per incorporar la matèria optativa de batxillerat de llengua i cultura occitanes, en els termes següents:

 

“Matèries optatives

 

Segon idioma francès

Quadrimestral

Segon idioma alemany

Quadrimestral

Segon idioma italià

Quadrimestral

Segon idioma anglès

Quadrimestral

Psicologia i sociologia

Quadrimestral

Llengua i cultura occitanes

Quadrimestral

 

 

* Les matèries optatives es poden cursar a primer o segon de batxillerat”.

 

Barcelona, 23 de juliol de 2014

 

Joan Mateo Andrés

Secretari de Polítiques Educatives

 

Amunt