Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 06/05/2014

  • Número del document ENS/1047/2014

  • Número de control 14134057

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-14134057-2014

Dades del DOGC
  • Número 6624

  • Data 16/05/2014

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries Organismes Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1047/2014, de 6 de maig, per la qual s'estableixen les escoles oficials d'idiomes que imparteixen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, a partir del curs escolar 2014-2015, i es determinen els criteris prioritaris en l'admissió.


Mitjançant la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny (DOGC núm. 6168, de 11.7.2012), es van organitzar els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès.

Per tal de fer públiques les escoles oficials d'idiomes que els impartiran, a partir del proper curs 2014-2015, i d’actualitzar els criteris d’admissió,

 

Resolc:

 

-1 Establir les escoles oficials d'idiomes que imparteixen els cursos d'actualització i especialització equivalents al nivell C-1 per al perfeccionament de competències en els estudis d'alemany, d'anglès i de francès, a partir del curs escolar 2014-2015, que es relacionen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.

 

-2 Substituir els criteris prioritaris en l’admissió per al curs 2014-2015 establerts a l’annex 4 de la Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny, pels previstos a l’annex 2.

 

Barcelona, 6 de maig de 2014

 

Irene Rigau i Oliver

Consellera d’Ensenyament

 

 

Annex 1

 

Els cursos d’actualització i especialització del nivell C-1 s’imparteixen, a partir del curs escolar 2014-2015, a:

 

Consorci d’Educació de Barcelona

EOI Barcelona-Drassanes: alemany, anglès i francès.

EOI Barcelona-Vall d’Hebron: anglès, francès i alemany.

EOI Barcelona III-Sant Gervasi: alemany i anglès.

EOI Barcelona IV-La Pau: anglès.

EOI Barcelona-Sants: anglès i francès.

EOI Barcelona VI Guinardó: anglès.

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

EOI Badalona: anglès.

EOI de l’Alt Penedès: anglès.

EOI de l’Hospitalet de Llobregat: anglès i francès.

EOI de Santa Coloma: anglès.

EOI de Garraf, de Vilanova i la Geltrú: anglès.

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

EOI d’Esplugues: anglès.

EOI de Martorell: anglès.

EOI d'El Prat de Llobregat: anglès.

EOI de Viladecans: anglès.

EOI de Cornellà de Llobregat: anglès,

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

EOI de Manresa: anglès i francès.

EOI d’Igualada: anglès.

EOI Osona: anglès.

 

Serveis Territorials a Girona

EOI de Girona: anglès i francès.

EOI de Figueres: anglès.

EOI de Sant Feliu de Guíxols: anglès.

EOI de Banyoles, anglès.

EOI de Blanes, anglès.

EOI d’Olot: anglès.

 

Serveis Territorials a Lleida

EOI de Lleida: anglès i francès.

EOI de La Seu d’Urgell: anglès.

EOI de Tàrrega: anglès.

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

EOI d'El Maresme: anglès

EOI de Mollet del Vallès: anglès.

EOI del Vallès Oriental, de Granollers: anglès.

 

Serveis Territorials a Tarragona

EOI de Reus: anglès.

EOI de Tarragona: anglès i francès.

EOI d'El Vendrell: anglès.

EOI de Valls: anglès.

 

Serveis Territorials a les Terres de l’Ebre

EOI de Tortosa: anglès.

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

EOI de Sabadell: anglès i francès.

EOI de Terrassa: anglès i francès.

EOI de Sant Cugat: anglès

 

 

Annex 2

Criteris de prioritat en l’admissió, curs 2014-2015

 

a) Alumnes oficials del mateix centre que hagin aprovat el certificat de nivell avançat el mes de juny de 2014, o bé el mes de gener de 2014, seguint l’ordre decreixent de la nota obtinguda.

b) Alumnes oficials d’un centre en el que no s’imparteixi nivell C1 d’alemany, anglès o francès, que hagin aprovat el certificat de nivell avançat el mes de juny de 2014, o bé el mes de gener de 2014, seguint l’ordre decreixent de la nota obtinguda. L’alumne ha de presentar la sol·licitud d’admissió a través del centre on ha cursat i obtingut la certificació del nivell avançat. Aquest centre (centre d’origen) ha de remetre d’ofici la sol·licitud d’admissió al centre escollit per l’alumne (centre de destí). En cas que l’alumne obtingui plaça i es matriculi, el centre de destí ho ha de comunicar al centre d’origen i aquest li ha de remetre l’expedient acadèmic a fi completar el trasllat acadèmic.

c) Alumnes del mateix centre que repeteixin curs, seguint l’ordre decreixent de la nota obtinguda.

d) Alumnes oficials del mateix centre que hagin aprovat el certificat de nivell avançat en una convocatòria anterior, prèvia sol·licitud presentada per escrit, i en funció dels coneixements demostrats en una prova específica oral i escrita, seguint l’ordre decreixent de la nota obtinguda.

e) Alumnes lliures que hagin aprovat el certificat de nivell avançat el mes de juny de 2014, o bé el mes de febrer de 2014, prèvia sol·licitud d’admissió presentada per escrit, seguint l’ordre decreixent de la nota obtinguda.

Les sol·licituds d’admissió s’han de presentar en el centre on es vulgui cursar estudis.

 

Amunt