Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 26/06/2018

  • Número del document ARP/1541/2018

  • Número de control 18185057

  • Organisme emissor Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

    CVE CVE-DOGC-A-18185057-2018

Dades del DOGC
  • Número 7658

  • Data 06/07/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ARP/1541/2018, de 26 de juny, per la qual s'atorga el Diploma de Mestre/a Artesà/ana Alimentari/ària a diverses persones.


L'article 30 de la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària (DOGC núm. 3915, d'1.7.2003), estableix que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació lliurarà els diplomes de Mestre/a Artesà/ana Alimentari/ària.

L'atorgament del diploma significa el reconeixement del mestratge excepcional amb el qual l'artesà exerceix el seu ofici, per la qual cosa només s'atorga a les persones que acreditin una llarga trajectòria professional reconeguda de com a mínim quinze anys, domini tècnic del seu ofici, experiència i mèrits de caràcter extraordinari en la pràctica de l'ofici.

Aquest Diploma, l'atorga el/la conseller/a d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a artesans/anes que siguin proposats/ades per les entitats de representació i de defensa dels interessos professionals dels/de les artesans/anes o mitjançant sol·licitud de les persones interessades. Les propostes es presenten l'últim trimestre de cada any mitjançant instància adreçada al/a la director/a general competent en matèria de qualitat agroalimentària.

L'atorgament del diploma requereix l'informe de la Comissió d'Artesania Alimentària Catalana, d'acord amb l'article 30 de la Llei 14/2003.

D'acord amb les propostes presentades per a l'atorgament del Diploma de Mestre/a Artesà/ana Alimentari/ària a diverses persones i amb l'informe favorable de la Comissió d'Artesania Alimentària de Catalunya de data 26 d'abril de 2018,

 

Resolc:

 

1. Atorgar el Diploma de Mestre/a Artesà/ana Alimentari/ària a les persones següents:

Senyor Jaume Cebrià Sañas, mestre artesà forner.

Senyor Marc Clusells Baltrons, mestre artesà carnisser, cansalader-xarcuter.

Senyor Josep Maria Corominas Coll, mestre artesà pastisser.

Senyor Ramon de la Fuente Sans, mestre artesà forner.

Senyor Jaume Escala Arnau, mestre artesà carnisser, cansalader-xarcuter.

Senyor Albert Farrés Busquets, mestre artesà forner.

Senyor David Ferrer Ferré, mestre artesà pastisser.

Senyor Eduard Gaviña Bartrina, mestre artesà carnisser, cansalader-xarcuter.

Senyor Jose Maria Huguet Siuró, mestre artesà forner.

Senyor Joaquim Junyent Colomer, mestre artesà pastisser.

Senyor Adam Llurba Carré, mestre artesà pastisser.

Senyor Francisco Martínez Expósito, mestre artesà xurrer.

Senyor Francesc Maynau Cabezas, mestre artesà carnisser, cansalader-xarcuter.

Senyora Montserrat Molina Bach, mestre artesana xurrera.

Senyor Jaume Ordeig Gras, mestre artesà forner.

Senyor Ramon Pérez Puigdollers, mestre artesà pastisser.

Senyor Jose Luís Porté Estop, mestre artesà carnisser, cansalader-xarcuter.

Senyor Xavier Puiggròs Vall, mestre artesà forner.

Senyor Lluc Raga Alifonso, mestre artesà pastisser.

Senyor Antoni Roig Nieto, mestre artesà pastisser.

Senyor Enric Rosell Gili, mestre artesà carnisser, cansalader-xarcuter.

Senyor Juli Salvadó Isern, mestre artesà pastisser.

Senyor Albert Sangrà Benet, mestre artesà forner.

Senyora Marta Segura Montagut, mestre artesana fornera.

Senyor Jordi Tur Padró, mestre artesà forner.

Senyor Juli Valldeoriola Vila, mestre artesà pastisser.

 

2. La validesa d'aquests diplomes és indefinida. No obstant això, podran ser retirats per incompliment dels requeriments establerts a la legislació vigent.

 

Barcelona, 26 de juny de 2018

 

Teresa Jordà i Roura

Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Amunt