Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 02/03/2018

  • Número de control 18064099

  • Organisme emissor Ajuntament de Sant Quirze de Besora

    CVE CVE-DOGC-A-18064099-2018

Dades del DOGC
  • Número 7579

  • Data 15/03/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre dissolució i liquidació de la Fundació Privada Residència Centre de Dia Bisaura.


Es posa en general coneixement que el Patronat de la Fundació Privada Residencia Centre de dia Bisaura, en reunió celebrada el dia 13 de desembre de 2017, ha acordat per unanimitat la dissolució i liquidació la fundació.

Els creditors de l'entitat tenen dret a obtenir el text íntegre de l'acord i a formular-hi observacions, aportar-hi informació o oposar-se a la seva execució, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la publicació.

El què es fa públic als efectes oportuns.

 

Sant Quirze de Besora, 2 de març de 2018

 

M. Rosa Vestit Villegas

Presidenta

 

Amunt