Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Correcció d'errades

  • Data del document 02/03/2018

  • Número de control 18061105

  • Organisme emissor Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient

    CVE CVE-DOGC-A-18061105-2018

Dades del DOGC
  • Número 7572

  • Data 06/03/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Disposicions que corregeix
Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució ARP/125/2018, de 29 de gener, per la qual es modifiquen les resolucions de convocatòria de diversos premis corresponents a l'any 2017 que atorga el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DOGC núm. 7550, de 2.2.2018) (Correcció d'errades publicada al BOE núm. 57, de 6 de març).


Havent-se detectat errades en el text de l'esmentada Resolució, tramitat al DOGC i publicat en el núm. 7550, de 2.2.2018, se'n detalla la correcció oportuna:

 

En la pàgina 1/2, on se cita la següent Resolució:

"...Resolució ARP/1120/2017, de 18 de maig,...",

ha de dir:

"...Resolució ARP/1220/2017, de 18 de maig,...".

Amunt