Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 04/01/2018

  • Número de control 18004012

  • Organisme emissor Ajuntament de Gavà

    CVE CVE-DOGC-A-18004012-2018

Dades del DOGC
  • Número 7532

  • Data 10/01/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre publicació de les bases del procés de selecció per cobrir, per raons de necessitat i urgència, de manera interina temporal, pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, una plaça de cap d’esports - director/a tècnic/a, en règim laboral, grup de titulació A, subgrup A1, i creació d’una borsa de treball.


En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 29 de desembre de 2017 es publiquen íntegrament les bases del procés de selecció per cobrir, per raons de necessitat i urgència, de manera interina temporal, pel torn lliure i mitjançant concurs oposició, una plaça cap d’esports-director/a tècnic/a, en règim laboral, grup de titulació A -Subgrup A1, i creació d’una borsa de treball.

Les instàncies sol·licitant prendre part en el concurs oposició es dirigiran al President/a de la Corporació i es presentaran en el Registre general d'aquesta, durant el termini improrrogable de 20 dies naturals, comptats des del dia següent al de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGC.

 

Gavà, 4 de gener de 2018

 

Antoni Velasco Martínez

Cap de Recursos Humans

Amunt