Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 03/01/2018

  • Número de control 18003032

  • Organisme emissor Ajuntament de Terrassa

    CVE CVE-DOGC-A-18003032-2018

Dades del DOGC
  • Número 7532

  • Data 10/01/2018

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre convocatòria de la borsa de treball de bibliotecari/ària, de tècnics/iques auxiliars de biblioteca i d'ajudants de serveis de biblioteca.


En la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Terrassa, apartat Borses de treball, en data 29 de desembre de 2017, han estat publicades les Bases íntegres (aprovades per Resolució Núm. 10899 de 22 de desembre de 2017) que han de regir el procés selectiu per a la confecció d'una Borsa de Treball de Bibliotecaris/àries (Codi: BIBL/17) de Tècnics/ques auxiliars de Biblioteca (Codi: TAB/17) i d'Ajudants de Serveis de Biblioteca (AJSB/17).

El termini de presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant-se els successius anuncis al taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler).

 

Terrassa, 3 de gener de 2018

 

Gracia Garcia Matute

Regidora delegada d'Organització i Recursos Humans

Amunt