Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 28/12/2017

  • Número del document VEH/3011/2017

  • Número de control 18004014

  • Organisme emissor Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat

    CVE CVE-DOGC-A-18004014-2018

Dades del DOGC
  • Número 7530

  • Data 08/01/2018

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ VEH/3011/2017, de 28 de desembre, per la qual es publica l'inici de distribució i les característiques de la sèrie de bitllets de Loto Ràpid denominada Sort (número de sèrie 176).


La consellera delegada de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat ha de determinar la data d'inici de comercialització d'una sèrie de la Loto Ràpid, i també difondre les especificacions i característiques d'aquesta sèrie aprovades pel Consell d'Administració, mitjançant resolució que s'ha de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya abans de comercialitzar la sèrie, conforme amb allò establert en el Decret 89/2017, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la loteria Loto Ràpid (disposicions addicionals primera i segona).

Fent ús de les atribucions que em confereixen les disposicions addicionals esmentades,

 

Resolc:

 

-1 La nova sèrie es denomina SORT (número de sèrie 176).

-2 Està formada per 1.000.000 de bitllets (un milió) i la unitat bàsica d'embalatge dels bitllets és de 100 bitllets (1 llibret).

-3 El preu de venda al públic dels bitllets d'aquesta sèrie és d'1 (un) euro.

-4 El sistema per descobrir els premis presortejats consisteix en rascar l'àrea de joc que es troba al bitllet, i que està representada per un requadre amb sis símbols relacionats amb la sort.

-5 Els bitllets guanyadors són aquells en què un cop rascada l'àrea de joc aparegui repetit tres cops un mateix import.

-6 El valor del premi serà l'import que es repeteixi tres cops.

-7 Estructura de premis:

 

120.000 premis d'1 euro

120.000 €

106.000 premis de 2 euros

212.000 €

17.000 premis de 5 euros

85.000 €

11.000 premis de 10 euros

110.000 €

2.500 premis de 20 euros

50.000 €

80 premis de 125 euros

10.000 €

10 premis de 300 euros

3.000 €

4 premis de 2.500 euros

10.000 €

Total

600.000 €

 

-8 El percentatge destinat a premis és del 60%.

-9 La sèrie iniciarà la seva vigència l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i romandrà vigent fins que l'Entitat ho determini mitjançant una Resolució que també es publicarà al DOGC.

 

Barcelona, 28 de desembre de 2017

 

Marta Espasa Queralt

Consellera delegada

Amunt