Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 25/07/2017

  • Número de control 17270114

  • Organisme emissor Consorci de l'Habitatge de Barcelona

    CVE CVE-DOGC-A-17270114-2017

Dades del DOGC
  • Número 7473

  • Data 13/10/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI de modificació de la convocatòria general d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona per a l’any 2017 (ref. BDNS 340201).


La Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona, en sessió celebrada el dia 5 de juliol de 2017 ha adoptat, d'acord de conformitat amb el que disposen els articles 13.1 q) dels Estatuts del Consorci i 2.2 de les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona i , aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009, i l'acord tercer de la convocatòria d'ajuts per a la rehabilitació de l'any 2017 aprovada en la Comissió Permanent de 8 de març de 2017 el següent acord:

 

1. Fer publica la modificació de la convocatòria de l'any 2017 per a les inscripcions i la concessió de subvencions per a la rehabilitació a l'empara del que estableix l'acord tercer de l'esmentada convocatòria en el sentit de:

a. Ampliar l'import de la convocatòria en 20.107.140,68€ corresponents a les següents aportacions, amb càrrec a les partides 870.0001 i 780.0001 del Consorci de l'Habitatge:

i. 3.000.000€ corresponents a l'aportació de la Generalitat de Catalunya al Consorci de l'Habitatge de Barcelona per a ajuts a la rehabilitació per l'any 2017.

ii. 17.107.140,68€ corresponents a la incorporació de romanents del Consorci de l'Habitatge de Barcelona de la convocatòria 2016 d'ajuts a la rehabilitació. Aquest import es distribueix de la següent forma:

a) 16.258.438, 72€ per a ajuts generals de la convocatòria.

b) 174.515,58€ per a ajuts d'edificis de l'àmbit del projecte aprovat a l'empara de la Llei de Barris de Bon Pastor Baró de Viver.

c) 271.306,00€ per a ajuts d'edificis de l'àmbit del projecte aprovat a l'empara de la Llei de Barris de La Vinya-Can Clos-Plus Ultra.

d) 2.880,38€ per a ajuts d'edificis de l'àmbit del projecte aprovat a l'empara de la Llei de Barris de Raval Sud.

e) 400.000€ corresponents a la aportació del Districte de Sants Montjuïc per a complementar els ajuts de la Llei de Barris de La Vinya-Can Clos-Plus Ultra .

Els imports no aplicats a aquesta convocatòria al seu tancament, s'aplicaran a la convocatòria de l'any 2018.

b. Establir una subvenció del 75% per a les actuacions d'instal·lació d'ascensors en el barri de Ciutat Meridiana.

c. Establir una subvenció del 50% per a les actuacions en elements comuns en edificis dels àmbits aprovats en el marc de la Llei de Barris de Bon Pastor Baró de Viver i de Raval Sud.

d. Establir una subvenció del 75% per a les actuacions en elements comuns en edificis dels àmbits aprovats en el marc de la Llei de Barris de Bon Pastor Baró de de La Vinya-Can Clos-Plus Ultra.

e. Establir que d'acord amb les bases reguladores d'ajuts a la rehabilitació específiques per a la ciutat de Barcelona i , aprovades per la Junta General del Consorci en sessió de 17 de desembre de 2009, en el cas d'actuacions superiors a 50.000 € caldrà acreditar haver sol·licitat tres pressupostos, i en el cas de no escollir el més econòmic serà necessari un informe justificatiu de l'opció de pressupost acceptat.

 

Barcelona, 25 de juliol de 2017

 

Javier Burón Cuadrado

Gerent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona

Amunt