Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Acord del govern

  • Data del document 26/09/2017

  • Número del document GOV/0131/2017

  • Número de control 17269107

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17269107-2017

Dades del DOGC
  • Número 7463

  • Data 28/09/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Correccions d'errades
Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ACORD GOV/131/2017, de 26 de setembre, pel qual s'actualitza la programació de l'oferta educativa.


La previsió de la demanda d'escolarització aconsella revisar, en determinats municipis, l'oferta de places escolars públiques per tal de possibilitar una millor resposta a les necessitats educatives.

Així mateix, la previsió de la demanda de formació en l'àmbit de l'educació de persones adultes i en l'àmbit de l'ensenyament d'idiomes, aconsella revisar, en determinats municipis, l'oferta de places de les aules i centres de formació d'adults i de les escoles oficials d'idiomes.

Vist que l'article 131.2 c) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya preveu que correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a la creació, el desenvolupament organitzatiu i el règim dels centres públics;

Vist que l'article 74.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, atribueix al Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir centres educatius públics;

Vist que l'article 75.1, apartats c), d) i e) de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, atribueixen respectivament la denominació genèrica d'escola als centres públics que imparteixen el segon cicle d'educació infantil i l'educació primària; d'institut, als centres públics que imparteixen ensenyaments d'educació secundària; i d'institut escola, als centres públics que, entre altres ensenyaments de règim general, imparteixen educació primària i educació secundària;

Vist el que disposen els articles 69-71 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, sobre l'educació d'adults;

Vist que l'article 64.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, disposa que els ensenyaments reglats d'idiomes s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes;

Vist el que disposa l'article 32.1 d) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern;

A proposta de la consellera d'Ensenyament, el Govern,

 

Acorda:

 

—1 Crear les escoles que es detallen a l'annex 1, els instituts que es detallen a l'annex 2, els instituts escola que es detallen a l'annex 3, i els centres de formació de persones adultes que es detallen a l'annex 4, amb efectes de l'inici del curs escolar 2017-2018.

 

—2 Suprimir els centres educatius, sense integració, que es detallen a l'annex 5, amb efectes de la fi del curs escolar 2016-2017.

 

—3 Suprimir els centres educatius, amb integració en altres centres, que es detallen a l'annex 6, amb efectes de la fi del curs escolar 2016-2017.

 

—4 El que disposa aquest Acord s'inscriurà al Registre de centres docents.

 

—5 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 26 de setembre de 2017

 

Víctor Cullell i Comellas

Secretari del Govern

 

 

Annex 1

Creació d'escoles

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08075611

Denominació: Escola Cartagena

Seu: c. Cartagena, 550-552

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08075621

Denominació: Escola Gràcia

Seu: c. Encarnació, 61

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08075633

Denominació: Escola Anglesola

Seu: c. de Deu i Mata, 57

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08075645

Denominació: Escola La Flor de Maig

Seu: c. Llacuna, 87-101

Nou centre creat per segregació de l'Escola La Llacuna del Poblenou, de Barcelona, codi 08064179.

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08075700

Denominació: Escola Eixample 1

Seu: c. Entença, 155

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08075608

Denominació: Escola Eixample 2

Seu: c. Roger de Flor, 217-219

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Comarca: Maresme

Municipi: Montgat

Codi: 08075724

Denominació: Escola de Montgat

Seu: rda. dels Països Catalans, 30

 

 

Annex 2

Creació d'instituts

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Comarca: Barcelonès

Municipi: Barcelona

Codi: 08066528

Denominació: Institut Martí Pous

Seu: c. Segre, 34

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Viladecans

Codi: 08075682

Denominació: Institut Viladecans VI

Seu: av. Jocs Olímpics, 11

 

Serveis Territorials a Barcelona Comarques

 

Comarca: Barcelonès

Municipi: Badalona

Codi: 08073171

Denominació: Institut Ca l'Arnús

Seu: Jacinto Benavente, 13

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Comarca: Bages

Municipi: Manresa

Codi: 08067636

Denominació: Institut Manresa Sis

Seu: Vivendes Pare Ignasi Puig, s/n

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Comarca: Segrià

Municipi: Alpicat

Codi: 25009721

Denominació: Institut d'Alpicat

Seu: c. Pompeu Fabra, 1

 

Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental

 

Comarca: Maresme

Municipi: Mataró

Codi: 08075712

Denominació: Institut Les Cinc Sènies

Seu: rda. de Rafael Estrany, 60

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Comarca: Baix Camp

Municipi: Mont-roig del Camp

Codi: 43012988

Denominació: Institut de Miami

Seu: av. de Cadis, s/n

Nou centre creat per segregació de l'Institut Antoni Ballester, codi 43008638.

 

Serveis Territorials al Vallès Occidental

 

Comarca: Vallès Occidental

Municipi: Palau-solità i Plegamans

Codi: 08073119

Denominació: Institut Can Periquet

Seu: camí de Can Llonch, s/n

 

 

Annex 3

Creació d'instituts escola

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Comarca: Barcelonès

Municipi: Barcelona

Codi: 08075657

Denominació: Institut Escola Antaviana

Seu: c. Nou Barris, 12

Nou centre creat per integració de l'Escola Antaviana, codi 08047741.

 

Comarca: Barcelonès

Municipi: Barcelona

Codi: 08075669

Denominació: Institut Escola El Til·ler

Seu: Passeig de Mollerussa, 1

Nou centre creat per integració de l'Escola Bernat de Boïl, codi 08002228.

 

Comarca: Barcelonès

Municipi: Barcelona

Codi: 08075670

Denominació: Institut Escola Trinitat Nova

Seu: c. Pedrosa, 16

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Gavà

Codi: 08075293

Denominació: Institut Escola Gavà Mar

Seu: c. Tellinaires, 59-61

Nou centre creat per integració de l'Escola Gavà Mar, codi 08061075.

 

Serveis Territorials a Lleida

 

Comarca: Segrià

Municipi: Lleida

Codi: 25010280

Denominació: Institut Escola Torre Queralt

Seu: av. Sant Pere, 54

Nou centre creat per integració de l'Escola Torre Queralt, codi 25010267.

 

Serveis Territorials a Tarragona

 

Comarca: Tarragonès

Municipi: Tarragona

Codi: 43012976

Denominació: Institut Escola Mediterrani

Seu: c. Riu Ter, s/n

Nou centre creat per integració de l'Escola Mediterrani, codi 43006381, i per segregació de l'Institut Campclar, codi 43006125.

 

 

Annex 4

Creació de centres de formació de persones adultes

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08061932

Denominació: CFA Bon Pastor

Seu: Sas, 35-37

Nou centre creat per transformació de l'Aula de Formació d'Adults Bon Pastor, amb el mateix codi.

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08061968

Denominació: CFA Les Corts

Seu: Doctor Ibáñez, 38

Nou centre creat per transformació de l'Aula de Formació d'Adults Les Corts, amb el mateix codi.

 

 

Annex 5

Supressió dels centres educatius sense integració

 

Consorci d'Educació de Barcelona

 

Comarca: Barcelonès

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08002289

Denominació: Escola Sant Jordi

Seu: c. Pedrosa, 16-18

Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran l'Institut Escola Trinitat Nova, codi 08075670.

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08002307

Denominació: Escola Sant Josep Oriol

Seu: c. Aiguablava, 121

Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran a l'Institut Escola Trinitat Nova, codi 08075670.

 

Municipi: Barcelona

Codi: 08052748

Denominació: Institut Roger de Flor

Seu: c. Pedrosa, 2

Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran a l'Institut Escola Trinitat Nova, codi 08075670.

 

 

Annex 6

Supressió dels centres educatius per integració en altres centres, en què es dipositaran els expedients acadèmics dels alumnes

 

Serveis Territorials al Baix Llobregat

 

Comarca: Baix Llobregat

Municipi: Sant Vicenç dels Horts

Codi: 08036381

Denominació: Escola Mare de Déu del Rocio

Seu: c. Benicarló, 39-43

Supressió per integració. Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran a l'Escola Sant Josep, codi 08035350 i a l'Escola Joan Juncadella, codi 08028667.

 

Serveis Territorials a la Catalunya Central

 

Comarca: Anoia

Municipi: Masquefa

Codi: 08063722

Denominació: Escola de Masquefa II

Seu: av. del Maresme, s/n

Supressió per integració. Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran a l'Escola El Turó, codi 08020841.

 

Serveis Territorials a Girona

 

Comarca: Ripollès

Municipi: Ripoll

Codi: 17008833

Denominació: EOI Ripoll

Seu: ctra. de Barcelona, 57

Supressió per integració. Els expedients acadèmics dels antics alumnes es dipositaran l'EOI Olot.

Amunt