Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 01/08/2017

  • Número del document 134/2017

  • Número de control 17213120

  • Organisme emissor Departament d'Empresa i Coneixement

    CVE CVE-DOGC-A-17213120-2017

Dades del DOGC
  • Número 7426

  • Data 03/08/2017

  • Secció DISPOSICIONS

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 134/2017, d'1 d'agost, de concessió de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària.


Pel Decret 69/1996, de 20 de febrer, es va crear la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària amb la finalitat de premiar l'excel·lència en la docència universitària.

Pel Decret 37/2002, de 5 de febrer, es van modificar les condicions de la Distinció i pel Decret 381/2004, de 7 de setembre, es va modificar la compensació econòmica, regulada a l'article 4 del Decret 37/2002 esmentat, i es va establir que l'import dels guardons es fixaria a la disposició d'atorgament de la distinció.

Vistes les candidatures presentades pels consells socials de les universitats públiques o òrgans anàlegs de les universitats privades de Catalunya i consultades personalitats de prestigi reconegut;

Per tot això, a proposta del conseller d'Empresa i Coneixement, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article 1

Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives, com a premi individual, a la senyora Sílvia Simon Rabaseda, professora de la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona, per la seva contribució a la qualitat de la docència universitària tot explorant l'ús de les noves tecnologies, així com noves metodologies per facilitar l'aprenentatge, pel seu lideratge com a dona científica i el seu compromís amb la ciència, una intensa activitat de divulgació i pel seu impuls en projectes d'educació no formal en ciència, de gran abast social, que han permès difondre els coneixements científics més enllà de la comunitat universitària.

Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives, com a premi individual, al senyor Antoni Carreras Casanovas, professor del Departament de Dret Públic de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, pel seu projecte Metodologies docents per estimular l'interès per una matèria amb la complicitat de la societat, com a projecte innovador i de millora docent, que permet assolir un ampli ventall de competències específiques, transversals i nuclears, amb la participació de les institucions i la implicació activa de l'estudiant, i posant un especial èmfasi en l'educació en valors.

Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives, com a premi individual, a la senyora Mar Sabadell Bosch, professora d'Estudis d'Economia i Empresa, en l'àmbit del Dret laboral i Dret fiscal, de la Universitat Oberta de Catalunya, pel seu impuls i la seva tasca de disseny innovador i desenvolupament de pràctiques en espais empresarials, en un context virtual d'aprenentatge (Aula Site Professional Ad-Hoc – ASPA), que permet la participació activa i la intervenció autònoma de l'estudiant en una experiència professional.

Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives, com a premi individual, a la senyora Julita Oliveras Masramon, professora de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, per la seva tasca de lideratge del Programa Ciència i Societat, que pretén apropar l'estudiant universitari i el preuniversitari a la ciència més innovadora, a partir de l'impuls de diferents projectes pedagògics i de divulgació científica, dirigits a millorar i innovar l'ensenyament de la ciència i la tecnologia, afavorir el desenvolupament de capacitats i de valors universals i promoure la implicació de la societat i la formació d'excel·lents professionals en aquests àmbits.

 

Article 2

Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives, com a premi col·lectiu, al Grup d'Innovació Docent Consolidat Dikasteia, de la Universitat de Barcelona, per la seva consolidada trajectòria com a grup pioner i expert en el desenvolupament de metodologies actives innovadores de formació i d'aprenentatge en Dret, ADE i Relacions Laborals, basades en la filosofia d'aprendre per problemes, per projectes i en equips, que permeten als estudiants adquirir habilitats dirigides a la inserció laboral i al compromís cívic i responsable de la professió.

Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives, com a premi col·lectiu, al projecte Aprenentatge Servei en l'àmbit de l'optometria al Centre Universitari de la Visió, de la Universitat Politècnica de Catalunya, pel desenvolupament pioner de la metodologia docent “aprenentatge-servei”, que permet consolidar i posar en pràctica els coneixements teòrics amb l'atenció a usuaris, principalment persones en risc d'exclusió social, del Centre Universitari de la Visió, pràctica que apropa els futurs graduats a l'entorn real de la societat alhora que contribueix a formar-los en competències clíniques com a professionals sanitaris responsables i compromesos socialment.

Atorgar la Distinció Jaume Vicens Vives, com a premi col·lectiu, a La formació Dual: un enfocament innovador d'integrar en el projecte formatiu de l'estudiant universitari el treball i l'estudi del Vice-rectorat de Planificació, Innovació i Empresa, l'Escola Politècnica Superior, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social i el Centre de Formació Contínua de la Universitat de Lleida, per la posada en marxa, pionera i reconeguda institucionalment, d'un nou enfocament del procés d'ensenyament-aprenentatge universitari, basat en el principi de complementarietat dels aprenentatges en un entorn acadèmic i en un entorn professional, a partir de situacions experimentals coordinades que afavoreixen l'adquisició de competències i d'una sòlida experiència professional per part dels estudiants.

 

Article 3

L'import del guardó per als premis individuals és de 20.000,00 euros per a cadascun dels guardonats i 20.000,00 euros per a cadascun dels premis col·lectius, que es distribuirà entre els guardonats i les guardonades i que s'haurà de destinar a projectes d'innovació o de millora docent, a decisió dels guardonats i de les guardonades. L'import dels guardons s'ingressarà en els pressupostos de les universitats corresponents.

 

Barcelona, 1 d'agost de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Santi Vila i Vicente

Conseller d'Empresa i Coneixement

Amunt