Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 24/07/2017

  • Número de control 17206001

  • Organisme emissor Ajuntament de Lliçà d'Amunt

    CVE CVE-DOGC-A-17206001-2017

Dades del DOGC
  • Número 7426

  • Data 03/08/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial de la constitució del Consorci de can Malé i dels seus estatuts.


El Ple de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, en la seva sessió de data 20 de juliol de 2017, aprovà inicialment la constitució del Consorci de Can Malé, així com els estatuts pels quals haurà de regir-se, i disposà, alhora, el sotmetiment dels acords esmentats a informació pública a efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions.

L'expedient es podrà consultar a les oficines municipals durant el termini de trenta dies hàbils a comptar des de la darrera publicació d'aquest Anunci al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Lliçà d'Amunt, 24 de juliol de 2017

 

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

Amunt