Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 01/08/2017

  • Número del document 132/2017

  • Número de control 17213117

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17213117-2017

Dades del DOGC
  • Número 7426

  • Data 03/08/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 132/2017, d'1 d'agost, de nomenament de la senyora Rosa Maria Artigal i Valls com a directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament.


De conformitat amb el que disposa l'article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta de la consellera d'Ensenyament, i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Nomenar la senyora Rosa Maria Artigal i Valls directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del Departament d'Ensenyament, amb els drets i els deures inherents al càrrec.

 

Barcelona, 1 d'agost de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Clara Ponsatí i Obiols

Consellera d'Ensenyament

Amunt