Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 09/06/2017

  • Número de control 17174039

  • Organisme emissor Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

    CVE CVE-DOGC-A-17174039-2017

Dades del DOGC
  • Número 7405

  • Data 05/07/2017

  • Secció ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

Descriptors relacionats
Matèries Geogràfics
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI sobre aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació municipal en l'àmbit del carrer Sant Pere.


El Ple de l'Ajuntament en sessió Ordinària celebrada el dia 31 de maig de 2017 va aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla General d'Ordenació Municipal en l'àmbit del carrer Sant Pere, el qual es sotmet a informació pública pel termini d'un mes, a comptar a partir de l'endemà de la darrera publicació del present anunci al tauler d'anuncis municipals, en la pàgina web de l'ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels diaris de més difusió de la província, als efectes que puguin presentar les al·legacions que s'estimin pertinents.

L'expedient es podrà consultar a l'Àrea de Serveis Territorials de l'ajuntament de l'Ametlla del Vallès, situat al C. Torregassa, 35-37, en horari de 9 a 13 hores.

 

L'Ametlla del Vallès, 9 de juny de 2017

 

Andreu González Gil

Alcalde

Amunt