Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Decret

  • Data del document 20/06/2017

  • Número del document 075/2017

  • Número de control 17171122

  • Organisme emissor Departament de Salut

    CVE CVE-DOGC-A-17171122-2017

Dades del DOGC
  • Número 7396

  • Data 22/06/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Descriptors relacionats
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

DECRET 75/2017, de 20 de juny, pel qual es nomena el senyor Albert Barberà Lluís director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut.


De conformitat amb el que disposa l'article 26.h) de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, a proposta del conseller de Salut i d'acord amb el Govern,

 

Decreto:

 

Article únic

Nomenar el senyor Albert Barberà Lluís director general de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut, amb els drets i els deures inherents al càrrec.

 

Barcelona, 20 de juny de 2017

 

Carles Puigdemont i Casamajó

President de la Generalitat de Catalunya

 

Antoni Comín i Oliveres

Conseller de Salut

Amunt