Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Resolució

  • Data del document 16/05/2017

  • Número del document ENS/1075/2017

  • Número de control 17138033

  • Organisme emissor Departament d'Ensenyament

    CVE CVE-DOGC-A-17138033-2017

Dades del DOGC
  • Número 7374

  • Data 22/05/2017

  • Secció CÀRRECS I PERSONAL

Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

RESOLUCIÓ ENS/1075/2017, de 16 de maig, per la qual es nomenen els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.


D'acord amb el que estableix la base 5 de l'annex 1 de la Resolució ENS/712/2017, de 31 de març, per la qual es convoca concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació,


Resolc:


—1 Nomenar els tribunals que han de jutjar el concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació, convocat per la Resolució ENS/712/2017, la composició dels quals es detalla a l'annex.


—2 Els membres dels tribunals tenen dret a la percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per raó del servei.


—3 Els membres dels tribunals estan subjectes a les causes d'abstenció i recusació que preveuen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim jurídic del sector públic.


Barcelona, 16 de maig de 2017


José Ignacio García Plata

Director general de Professorat i Personal de Centres PúblicsAnnex


Cos:


Tribunal titular número 01

President: Manel Busom Torres

Vocal 1: Antoni Clos Busquets

Vocal 2: Neus Ollé Comas

Vocal 3: Josep Maria Vera Mur

Vocal 4: Lucía Hernández Simancas


Tribunal suplent número 01

President: Àngel Diez Baldero

Vocal 1: Joan Salomon Sancho

Vocal 2: M. Alba Espot Faixa

Vocal 3: Valero Camps Bigorra

Vocal 4: Maria Dolors Sans Mesalles


Tribunal titular número 02

President: Ramon Masriera Turró

Vocal 1: Josep Plancheria Roset

Vocal 2: Pepita Corominas Baulenas

Vocal 3: Francesc Ballester Lozano

Vocal 4: M. Teresa Galobardes Vosseler


Tribunal suplent número 02

Presidenta: Maria Carme Mañá Escarihuela

Vocal 1: Josep Maria Fernández Corominas

Vocal 2: Immaculada Obiol Baubí

Vocal 3: Ramon Jové Albareda

Vocal 4: Rosa Maria Santasusana Cots

 

Amunt