Accés al contingut Accés al menú de la secció
DOGC  > Resultats i fitxa
 
Afegeix-lo a la meva selecció i subscriu-m'hi
Afegeix-lo a la meva selecció
Dades del document
  • Tipus de document Anunci

  • Data del document 12/04/2017

  • Número de control 17102045

  • Organisme emissor Agència Catalana de Notícies

    CVE CVE-DOGC-A-17102045-2017

Dades del DOGC
  • Número 7351

  • Data 18/04/2017

  • Secció ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Descriptors relacionats
Matèries
Autenticitat i integritat
Lupa
Accedeix a la cerca

ANUNCI de convocatòria per cobrir sis places de redactor a l'Agència Catalana de Notícies (llengua anglesa) (ACNILA04-17).


L'Agència Catalana de Notícies té la necessitat de cobrir sis llocs de treball que es convoquen, de redactor/a en la modalitat de contracte temporal.

 

Llocs de treball: redactor/a Multimèdia

Categoria professional: grup I, conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos.

Horari: matí i tarda (Conveni col·lectiu de treball d'oficines i despatxos)

Jornada: 40 hores/setmana, de dilluns a divendres (i periòdicament, torns de guàrdia fora de l'horari habitual, inclosos dies festius)

Unitat: Agència Catalana de Notícies

Retribució anual: 25.982,39 € (bruts anuals)

Localitat: Barcelona

 

Requisits

   - Titulació universitària.

   - Coneixements orals i escrits de nivell de suficiència en català (equivalent a C1).

   - Coneixements orals i escrits de nivell de suficiència en anglès (equivalent a C1).

   - Experiència professional en mitjans de comunicació mínima de 5 anys.

 

Fase I: Prioritàriament, persones que acreditin el requisit de vincle preexistent de caràcter fix amb l'Administració de la Generalitat o amb els ens i entitats del seu sector públic (article 33.5 de la Llei 2/2015, d'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015).

Fase II: També poden presentar la seva candidatura les persones que, tot i no complir amb el requisit del paràgraf anterior (Fase I), compleixen amb la resta de requisits que es determinen en aquesta convocatòria.

 

Funcions

   - Realitzar la producció i edició de continguts informatius en formats vídeo, àudio, fotografia i text.

   - Treballar coordinat amb altres redactors i sota la direcció del Cap de Secció.

   - Formar part d'equips de treball de l'ACN.

 

Aspectes a valorar

   - Serveis prestats com a redactor/editor Multimèdia, capacitat d'edició de continguts en format àudio, fotografia, vídeo i de redacció de textos en llengua anglesa, atenent tant a la trajectòria recent com al grau d'experiència en aquests formats periodístics.

   - Experiència professional general en una agència de notícies o, en un algun altre mitjà de comunicació, i especialment, en pantalla / presentació en TV.

   - Experiència en us d'After Effects i altres programes d'edició de vídeo

   - Disponibilitat d'incorporació immediata un cop acabat el procés de selecció.

   - Capacitat de locució en llengua anglesa amb alt nivell de fluïdesa i correcció.

   - Disponibilitat per viatjar

   - Carnet de conduir

 

Forma d'ocupació

Contracte de treball laboral d'Obra o Servei (Conveni col·lectiu de treball d'oficines i despatxos).

 

Participació

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta oferta és de 10 dies a partir de la seva publicació (tant per la Fase I com per la Fase II).

Les persones interessades que reuneixin els requisits establerts poden donar d'alta el seu currículum vitae en l'enllaç següent: http://www.acn.cat/index.php/contactar. Un cop hi hagueu accedit cal que seleccioneu el Departament Recursos Humans al camp Departament i indiqueu al camp Assumpte la referència ACNILA04-17 nom i cognoms, al camp Missatge el text que lliurement es vulgui incloure, i adjunteu el currículum vitae amb l'opció Tria un Fitxer. Per completar aquesta incorporació és obligatori acceptar les condicions de privacitat, clicant sobre la casella habilitada a l'efecte.

 

Selecció

Estudi del currículum vitae rebut per la via d'aplicació indicada i dins el termini especificat.

Avaluació consistent en entrevista i prova pràctica a les candidatures que a través de l'examen del C.V. siguin escollides finalistes.

Potestativament, es pot demanar als candidats finalistes documentació addicional acreditativa de la seva experiència professional.

 

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que ens pugueu facilitar per aquest mitjà seran incorporades a un fitxer titularitat d'INTRACATALONIA, S.A. amb la finalitat de donar curs a la vostra sol·licitud. Podreu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-vos per escrit a INTRACATALONIA, S.A., domiciliada a Josep Tarradellas, 20, 2a planta, 08029 de Barcelona.

 

Barcelona, 12 d'abril de 2017

 

Jordi Vilajoana i Rovira

President

Intracatalònia, SA

 

Amunt